Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

اساساً؛ در واقع, بطور اساسى, بطور اساسی, ذاتاً؛ حقیقتاًbasicamente, fundamentalmente - بطور محض, بلكه, به سادگي, تنها, فقطcom simplicidade, simplesmente, só, unicamente - بطور خودکار؛ بطور ناخودآگاهautomaticamente - بطور نگران کنندهassustadoramente, horrivelmente - بسیارimensamente - بطور فاحشaproximadamente, grosseiramente, indecentemente - بطور قابل ملاحظه, خيلىconsideravelmente - کامل؛ محضtotal - تا حدي, تقريبا, تقریبا؛ حدودا, تقریباً, در آن حوالی؛ در حدود آن وقت, در حدود, در حدود؛ تقریباً, در محدوه, فرضا, کمابيشa beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizer - comparative, relative (en) - absolutely (en) - بطور سرجمع, بطور کامل؛ تماماً, جمعا, روى هم رفته, سربسر, سرتاسر, كاملا, كلا, همۀ؛ هرچه, کاملا, کاملاً, کاملاً؛ برای تاکید بکار می رود, کاملاً؛ سراسر, کاملاً؛ سرتاسر, کاملاً؛ کلاًabsolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmente - منحصراً؛ صرفاًexclusivamente - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - بطور ناقصimperfeitamente - کاملاً, کاملاً؛ درست و حسابیcheio, totalmente - only (en) - پر خورvoraz - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - بطور سودمندvantajosamente - بسيار, فراوان, وافرabundante - substancialmente - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - سرشار, شاد و خرم؛ سرزنده, فراوان, فراوان؛ بیش از حد, لبريز, وافرexcessivo, exuberante - بطور جديseriamente - از روی شیطنت, بد جنسیcom marotice, travessamente - even, still, yet (en) - even (en) - قابل قبولaceitável - بطور پیوسته؛ دائم, همیشه؛ همواره, پیوسته؛ دائماًcontinuamente/sempre, sempre - always, forever (en) - اغلب اوقات, بطور پراکنده؛ گهگاه, بعضى از اوقات, هر از چند گاه؛ گهگاهی, گاه و بيگاه, گهگاهaqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meia - convencionalmente - با اينحال, بااين وجود؛ با اينحال, با این وجود, باز, با همه اينها, با وجود اين, به هر حال, ضمنا, هنوزao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo não - تا بحال, تا كنون, تا کنون؛ هنوز, هنوزaté agora, até então, por enquanto - رفتار, شاهكار, شاهکار, كار برجسته, كردار, کار برجسته؛ شاهکارdesempenho, façanha, feito - بسلر, واقعاmuito - پر جنب و جوشactivo - آکروباتیکacrobático - یک لحظه پیشmesmo agora - بطور آنیinstantaneamente - سر زنده, چابک, چابک؛ فرزágil - زودcedo, em breve - اغلب, اغلب اوقات؛ به کرات, بارها, زود زود, غالبا, كرارا, مكرراcom frequência, com freqüência, frequentemente - بندرت, به ندرت, ندرتاraramente - عملی؛ قابل اجرا, معتبر؛ قابل اجرا, معلوم, پابرجاactivo, em vigor - بخودى خود, فى نفسه, مستقيما - اکیداً؛ بطور قاطعenfaticamente - verdadeiramente - برابر سازى, برابر كردن, برابرى, تساوىigualação - البته, بطور طبیعی, طبیعتاًclaro, com certeza, de acordo, naturalmente - claramente - active (en) - اشکارا, به سادگی؛ صریحاًclaramente, simplesmente - در نظر اول, ظاهرا, ظاهراًaparentemente, perante as circunstâncias/aparentemente - inactive, passive (en) - especificamente - خوشبختانهcasualmente, com sorte, felizmente, por sorte - record, track record (en) - بدبختانه, به طور تاسف انگیز؛ متاسفاه, متاسفانهinfelizmente, lamentavelmente - chronic (en) - بطور خارق العادهextraordinariamente - بیش از حد, بیش از حد؛ خیلیdemasiado, em demasia, excessivamente - زود يا ديرmais cedo ou mais tarde - بالاخره, در نهایت, سرانجام؛ عاقبت, چنانچه؛ آنطور که پیداستno caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fim - اینک, بلادرنگ, به سرعت, بي درنگ, بي معطلي, بی درنگ, فورا, فورا؛ بلافاصله, فوراً, فوراً؛ بی درنگ, فوراً؛ مستقیماً, يك مرتبهagora, a toda a pressa, já, num instante - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamente - بطور بی پایان, بطور خستگی ناپذیرincansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmente - adequate, equal (en) - rapidamente - فعلاًpor enquanto, provisoriamente - intoleravelmente - abusively (en) - بطور ماهرانه, ماهرانهcom habilidade, habilmente - horrivelmente - زیادmuito - بطور شدیدdrasticamente - اصلاً؛ به هیچ وجهde qualquer maneira - به هیچ وجه, در هرحالcertamente que não, de modo nenhum - موفقيتêxito - exaustivamente - درازکشdiretamente, estendido - indirectamente - بسیار؛ زیاد, بسیار ؛ زیاد, بسیار بزرگ, خيلى زيادimenso, um grande número - ناکامی؛ شکستfalha, fracasso - بطور ناگهانیabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - اشتباهerro - زبر دست, زرنگ, سريع, سريع العمل, ماهر, چابك, چالاك, چيره دست, کارامد؛ ماهرانهhábil - بالاخره, در پایانenfim, finalmente, por fim - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - اشتباه احمقانه, اشتباه لپی, صداى نامطبوع راديوengano, erro, gafe - اشتباه لپی, بى ترتيبى, غلط اصطلاحى, غلط دستورىgafe - بطور ضعیفdebilmente - بطور قراردادى, به طور تصادفی, بی هدفانه, دلخواهانه, مستبدانهa esmo, ao acaso - تقريبا, تقریبا, تقریباً, خیلی زیبا, در حدود, قريباquase - اساسا؛ بیشتر, بطور عمده؛ بیشتر, عمدتاًprincipalmente, sobretudo - brazenly (en) - با خوش باوری؛ مهربانانه, مهربانانهcarinhosamente, com afeição, ternamente - بطور علنیabertamente - احتمالاً, بی شک, مسلماindiscutivelmente, sem dúvida - با بی تفاوتیpassivamente - با تحقير و تمسخر, با غرور و بیزاری, بطور تحقیر آمیزdesdenhosamente - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - بطور عجیب و غریب؛ ویژهespecialmente, peculiarmente - باتندى, باسرعت زياد, باشتاب, به سرعت, بى درنگrapidamente - بطور نامشروط, مطلقاً؛ قطعاًcategoricamente, incondicionalmente - ابدا, بطور ابدی؛ همیشه, بطور بی پایان, بطور دائم؛ بطور ابدی, همیشه, همیشه؛ تا ابدeternamente, para sempre, perpetuamente, sem fim - دائماًpara sempre, permanentemente - بطور موقت, موقتا, موقتاًprovisoriamente, temporariamente - بميل خودde improviso - بطور مکررconstantemente, continuamente, incessantemente, sem parar - marginally (en) - بطور خطرناکperigosamente - با تلاش و انرژیenergicamente - بطور قاطع, قاطعانهconclusivamente, uma vez de por todas - با ناامیدی, به طور اسف بارaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - afar (en) - با ظرافت؛ با دلپذیری, بطور ظریفdelicadamente, refinadamente - عاجلانهsem demora - به سرعتrapidamente, rápido - اکثر اوقات, بطور همیشگی, غالباً, معمولا, معمولا؛ بطور عادى, معمولاًhabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - اخيرا, اخیرا, بتازگى, به تازگی؛ اخیرا, تازهrecentemente, ultimamente, utlimamente - بطور نامنظمerraticamente - بتدريج, به تدریج, خرد خرد, رفته رفته, متدرجا, کم کمgradualmente, pouco a pouco - اينجا, این جا و آنجا, باینجا, به اينجاcá/lá, para aqui, para cá - apto, bem, certo - tranquilamente, tranqüilamente - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - miserável - باندازه, به طرف داخل؛ در داخل, در توى, در حصار, در داخلdentro, no interior, por dentro - بطور بین المللیinternacionalmente - اخيرا, بتازگى, تازه؛ اخیراً, جديدا, جدیداrecém- - از نو, دوباره, دگربار, زيادترde novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vez - همیشهinvariavelmente - mechanically (en) - ترجیحاًpreferivelmente - and so, and then, so, then (en) - اگر چه - but then, on the other hand, then again (en) - دائماً؛ بطور مداوم, طبق اصول, مرتباsistematicamente, uniformemente - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - مردهmorto - معمولاً؛ نوعاًtipicamente - بطور جهانیglobalmente, universalmente - بی سابقهsem precedente, sem precedentes - mysteriously, mystically (en) - شباهت, همین طورde modo semelhante, do mesmo modo, semelhantemente - secundariamente - مناسبcorrecto, correto, justo - بطور برجسته يا قابل ملاحظه, راه مورد توجهmanifestamente, notavelmente - بطور شدیدintensivamente - بطور شایسته, بنحوي مناسبadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - بطور افسانه ای؛ عالی, بطور عجیب و غریبfabulosamente, fantasticamente - feverishly (en) - بجا, بجا؛ مناسب, خوش ايند, در خور, درهور, شایسته؛ درست, شایسته؛ مناسب, مناسبadequado, apropriado, certo, idôneo - incomprehensibly, inconceivably (en) - مصرانه - بطور سطحي, سرسرىsuperficialmente - بدکارانه, بطور بد یا اهریمنیmaldosamente, malevolamente - بدون شك, بدون شک؛ قطعاً, بطور حتم, حتما, حتماً؛ یقیناً, قاطعانه؛ حتماً, قطعي, لاريب, محققا, مسلما, مسلماً, مطمئنا, واقعاً؛ البته, يقيناao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente - suficientemente - انقدر, باندازه, باندازه ء كافى, بس, به حد کفایت, به قدر كفايت, به مقدار کافی, نسبتاbastante, suficiente, suficientemente - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - دستکاریmanipulação - به آسانیfacilmente, prontamente - actually, really (en) - حقه, حیله آمیز؛ پر مخاطره, حیله گر, زيرك, فريبنده, فریبکار؛ مکار, ماهر, مكار, موذي, مکار؛ حقه باز, پر تزوير, پر حيلهastuto, escuro, manhoso, matreiro, velhaco - با در نظر گرفتن همۀ جوانب, در مجموع, در کل؛ رویهمرفته, رویهمرفتهafinal, no conjunto, no fundo, no todo - خوش زبان, سخن آرا, سخنور, سخنگو, سليس, شيوا, شیوا؛ گویا, فصيحeloquente - بطور هیجان زدهexcitadamente, febrilmente - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente - درچاپ, پررو؛ بی حیاdescarado - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - نسبتا, نسبتاًrelativamente - easily, readily (en) - بطور برجستهclaramente, consideravelmente - صادقانهseriamente - به موقع خود, در موقع مناسبa horas, na devida altura - سربزنگاهno, no último momento - جذاب, جذاب؛ دلربا, گیرا؛ اغواکنندهatraente - off the cuff (en) - دلربا, فريبنده, مجذوب؛ شیدا, مجذوب کنندهcativante, enfeitiçado, fascinante - برعکسpelo contrário - atractivo - با مسرت و خوشى, خوش ايند, پيروزalegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - دقیقاً؛ حرف به حرفà letra - با شجاعت, شجاعانه, شجاعانه؛ باتواضعcorajosamente - عمیقاًimensamente, profundamente - با بی صبریimpacientemente - صبورانهpacientemente - به طرزي احمقانهestupidamente - با ابتکارcom criatividade - radicalmente - با وجدان؛ دلسوزانه, در نهايت دقتconscienciosamente, escrupulosamente - بطور استثناییexcepcionalmente - بطور خالص؛ کاملاً, خالصانه, محضاpuramente - مرتبcom cuidado, limpamente, literalmente - توانمندانهvigorosamente - claramente - بسیار خوبexcelentemente - بسیار, به طور شگفت انگیز, شكوهمندانهmagnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamente - impeccably (en) - با ملایمت؛ بطور بی مزهfriamente - sobriamente - با جسارت؛ گستاخانهsem medo - نکته باريکagradavelmente - با راحتی؛ بطور گرم و نرمaconchegadamente, delicadamente - não obtenível - correspondingly (en) - هشیارانهcom esperteza - بطور همگانی, عوامانهpopularmente - intellectually (en) - reação, reacção - exageradamente - سرافراز, متكبرانه, مغرورانه, مغرورانه؛ با سربلندیorgulhosamente - موقرانهsolenemente - با شلختگی, خام دستانه, ناشيانهdesajeitadamente - بی ادبانه؛ بطور زبر و خشنcom grosseria - به شدت؛ زیادintensamente - espontaneamente - ترس اور, رشت, سهمگين, مهيب, موحش, ناگوار, وحشتناک, ژيانatroz, feio, terrível - ترسناك, مهيب, وحشت زده, وحشتناكassustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrível - با دقت زیادmeticulosamente - تهديد اميز, تهديد كننده, ضرر, ناخوشایندameaçador, assustador - بطور زشت؛ ناشیانهdesajeitadamente - پیروز مندانهtriunfalmente - ترس اور, ترسناک, وحشتناك, کابوس مانند؛ ترسناکarrepiante, arripiante, horripilante - regularmente - ترسان, ترسناكacanhado, amedrontado, assustado, assustador - سهمگین؛ قابل احترامcorajoso - بطور ایده آل, در وضع مطلوبidealmente, teoricamente - بطور بچگانهinfantilmente, puerilmente - ترسناك, خوفناك, مهیب, نيشدار, وابسته برقص مرگde mau gosto, macabro - impropriamente - با توجه و دقتatentamente, cuidadosamente - باعظمت, بسیارenormemente, extraordinariamente - آزادی خواهانه؛ با سخاوتمندی, سخاوتمندانه؛ زیادgenerosamente, liberalmente - بطور بی دردسر؛ آسانsem esforço - مو به مو؛ به تفصیلem pormenor - خاتمه؛ پایان, خوف, عمل بستنconclusão - بطور آسانconvenientemente - inconveniently (en) - abstractly (en) - لجبازانهobstinadamente - بطور پیروز مندانهvencedoramente - خردمندانه, عاقلانهprudentemente - احمقانه, بطور نامعقولestupidamente, imprudentemente - بطور عاقلانهinteligentemente - بطور قابل فهمinteligivelmente - به صورت اشرافیaristocraticamente - مدبرانه؛ سیاست مدارانهcom tacto, diplomaticamente - شکست فضاحت بار؛ افتضاحfiasco - بطور مبهم؛ بطور نامحدودindefinidamente - بدرستى, بطور صحیح, به درستی, به طور درست؛ صحیح, به طور صحیح, نزدیکbem, com razão, correctamente, ecorrectamente - خیرخواهانهbondosamente, caritativamente - به كنديmolemente - از خود راضى, خود بين, خود راى, خود سر, متكبر, گستاخpresunçoso - با شتاب, با عجله, بطورعجولانه, شتاب زدهà pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamente - satiricamente - آزادانهlivremente - بطور روحانى, روحانىespiritualmente - بطور مبهم, بطور مه الود يا مبهمfracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamente - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - بطور شگفت انگیزespantosamente, surpreendentemente - بسیار, بطور فراوان, به وفور؛ زیادabundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamente - بطور ملال آورcansativamente, fastidiosamente - فوق العادهsumamente - با جلوه, زرق و برق دار, زیبا؛ باشکوه, عالی, مجلل, نمايش دارbelo, delicioso - زيبا - مودبانهcortesmente, cortêsmente, educadamente - مسحور کننده؛ دلرباencantador - با بی ادبی, بی ادبانهcom má educação, descortesmente, grosseiramente - بطور قابل ستايش, بطور قابل ستایشadmirávelmente, louvavelmente - با خشرویی, بطور خوشایند, بطور لذت بخشagradavelmente - desagradavelmente - از صميم دل, صمیمانه؛ دوستانهcom vontade, cordialmente - با خوشرویی, با خونگرمی, با وقار؛ با مهربانی, بشاشانهafavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humor - explicitamente - از نزدیک, در دم آخرpor pouco, por uma unha negra - bondoso, gentil - با ایمان؛ با خلوص نیتfielmente - بهين, مربوط به كمال مطلوبóptimo - بطور غیرطبیعیanormalmente - permanentemente - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - afetuosamente, com afeição - باطناً؛ از ته دل, در اعماق ذهنsecretamente - بطور موافقfavoravelmente - desfavoravelmente - بهبود يابنده, بهتر شوندهmelhorativo - با خشگى, با لحن خشک؛ صاف و ساده, بطور خشگcom ironia, laconicamente - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - بطور مبهمvagamente - با فیس و افادهpomposamente - aperfeiçoamento, melhoria - progresso, promoção - سرسختانهobstinadamente - بطور موثرefectivamente, eficientemente - tragically (en) - بطور شومde modo ameaçador - justifiably, with good reason (en) - با بی شرمیindecentemente - بطور مقاومت ناپذیرirresistivelmente - با سخت گيري, با شدت؛ با دقت, به سختي, دقيقا, شديداrigorosamente, severamente - authoritatively, magisterially (en) - اصلاح؛ تصحیح, اصلاح؛ درست سازی, تصحیح؛ بهسازیcorrecção - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - با درنده خویی؛ به شدت, بطور وحشیانهferozmente - بى رحم, تشنه بخون, خون اشام, خونخوار, خونخوار؛ تشنه به خون, خونريز, سفاكsanguinário - اصلاح, اصلاح؛ باز سازی, اصلاح؛ ساماندهیreforma - زيبا سازى, قشنگى - classicamente - بطور مبهمobscuramente, sombriamente - سرانداز, نترسintrépido, sem medo/ADJ – destemido - horrifyingly (en) - از نظر هنری, بطور هنرمندانه يا هنرىartisticamente - بخصوص, بطور فوق العاده, خصوصاً؛ به ویژهem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - نو سازیmodernização - بطور مشابه, بطور يكسان, بطور يكنواختuniformemente - enduringly (en) - بطور زنندهdescaradamente - debasement, degradation (en) - por excelência - با جرات, با شهامت, دلير, دلیر؛ پرجرأت, شجاع, مردانهcorajoso - esteticamente - بطور وحشتناکhorrivelmente - با ارزش, دلاور, دلير, شجاعvalente - assustado - آلودگیcontaminação, poluição - بزدل, ترسو, جبون, ضعيف النفسassustadiço, medroso, receoso - receoso, tímido - بزدل, ترسو, جبون, داراى روحيه ضعيفacanhado, envergonhado, tímido - با سرافکندگیdesprezivelmente - متکبرانه, مغرورانهarrogantemente - audaciosamente - مشتاقانهavidamente - عاشقانهamorosamente - assiduamente - بازيركي, زيركانهastutamente, sagazmente - از روى شيطنت, مكارانه, موذيانهmaliciosamente - austeramente - با ولع, چپاولگرانه؛ با درندگیavidamente - مهربانانهbondosamente - تشرآمیز, رک و راستbruscamente, rudemente - boorishly (en) - generosamente - چابکانهagilmente, com esperteza, vivamente - بطور بی وقفه, بطور دائم, بطور مداوم, متصلاcontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - endlessly, interminably (en) - خود راى, خود سر, لجوج, مستبدteimoso - با بی دقتی, باپررويى, باگستاخى, بطور جسارت اميزdesleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentemente - churlishly, surlily (en) - بطور عامیانه, بطور غیر رسمیcoloquialmente, informalmente - calmamente - مناسب بودن, وفق دادن؛ تنظیم کردنadaptar - با از خود راضی گریcom presunção - بطور جامعcompletamente - بطور خلاصه, بطور مختصر, به طور خلاصه, جان کلام, خلاصهbrevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamente - با بدبینیcinicamente - با افاده و منت, بطور رئیس وارaltivamente, com condescendência - بطور در هم و برهم؛ با گیجیconfusamente - consequentially (en) - بطور سازندهconstrutivamente - با خونسردی؛ با بی اعتنایی, مسامحه کارانهcalmamente, com indiferença, friamente - بطور باور نکردنی, بطور غیر محتملimprovavelmente, incrivelmente - بطور باور کردنیde modo convincente, plausivelmente - بطور مرموز, بطور معما گونهenigmaticamente, misteriosamente - بى شمار, بی شمار, خیلی زیاد, شمرده نشده, غير قابل شمارش, محسوب نشده, نشمرده, همهinumerável, numeroso, sem conta - بطور لذت بخشdeliciosamente - احتمالا, بایستی این کار را انجام دهید, شايد, ممكن است, ممکن استpossivelmente - بطور بی معنیabsurdamente - با عشوه گریgarridamente, provocantemente - با پستیignobilmente - بتفصيل, دقيق, مشروح, مطول, مفصل, پر جزئيات, پر جزئیات؛ مفصلdetalhado, exaustivo, pormenorizado - بطور زنندهofensivamente - از روى سرعت و عجله, باسرعت و بيدقتى, سرسرى, شتابزدهde relance, superficial - بسیار, بطور اهریمنیdiabolicamente, muito - بطور بیزار کنندهbaixamente, desprezivelmente - diametralmente, diretamente - با کوشاییdiligentemente - بطور ناخوشایندdesagradavelmente - با آبروریزی, بطرز شرم آور, بطور شرمآور, بطور شرم آورsem honra, vergonhosamente - از روى بى ريايى, بدون پرده پوشی, بطور صریح, خالصانه, رك و راست, صادقانهabertamente, francamente, sinceramente - disinterestedly (en) - وفادارانهfielmente, lealmente - با بی وفایی؛ با بد عهدیdeslealmente - بتناسب, بطور متناسب, بطور نسبیproporcionalmente - با احترام؛ مودبانه, با ادب؛ مودبانهrespeitosamente - بطور گستاخانهdesrespeitosamente, irrespeitosamente - بطور متعصبانهdogmaticamente - central (en) - بطور خواب آلودpensativamente, sonhadoramente - با وجد و هیجان؛ خلسه آمیز, به طور خلسه آمیز یا پر شورcom entusiasmo, extaticamente - بطور هراس انگیز؛ بطور دلهره آورassustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - onda - خودخواهانهegoistamente - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - بطور گریز گرانهevasivamente - به طور منظمregularmente - بطور نابرابرdesigualmente - بطور افراط آمیزexorbitantemente/excessivamente - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - اشتى, تشنج زدايىdescanso - ازاد كردن, ترقيخواه كردن - بطور خودمانی, خودمانىfamiliarmente - بطور متعصبانهfanaticamente - بطور کاملimpecavelmente - flabbily (en) - تغییر ناپذیریinflexivelmente - با قدرت, قوياvigorosamente - جوانه زدن, در امدن, شروع برشد كردنbrotar, germinar, rebentar - formidably (en) - خاص, خيمى, مشخصه, مشخص کننده؛ شاخص, منش؛ مشخصه, نهادى, نهادينcaracterística, característico, distintivo - gluttonously (en) - به طور درخشانesplendorosamente - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - بطور مضحکgrotescamente - com má vontade, relutantemente - روشن - بطورموزونharmoniosamente - به طور عجولانهprecipitadamente - با بى پروايى, با بی دقتیdescuidadamente, temerariamente - از روي بي عاطفگیcruelmente - بطورقهرمانانهheroicamente - به زشتیhorrorosamente - بطور بهداشتیhigienicamente - اتحادunião, unificação - تجدید دیدارreunião - با تنبلیpreguiçosamente - اختلال؛ از هم گسستگی, قطع کننده؛ وقفه, وقفه, گسستگی؛ وقفهinterrupção - imperativamente, imperiosamente - با وقاحت, با پررويي, بطور گستاخانه, گستاخانهdescaradamente, impertinentemente, insolentemente - با شتابزدگی, بلا اختیارimpetuosamente, impulsivamente - absolutamente - با بی احتیاطیimprudentemente - بطور قیاس ناپذیرincomparavelmente - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente - industriously (en) - خلاقانهengenhosamente - بطور ذاتی - inoportunamente - بطور بموقعoportunamente - خائنانه - اسان تر كردن, تسهيل كردن, ساده كردن, سبك كردن, مختصر كردنsimplificar - با اشتیاق؛ به شدتentusiasticamente - با زحمتlaboriosamente, penosamente - با سستیlanguidamente - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - بطور تمسخر انگیز, بطور خنده دار, به طور مضحک, مضحکانهridiculamente - با ملایمت و گذشت, ملايمbenevolamente - حمله كردن, يورش كردن, گستردنarranjar, organizar - آراسته, تمیز, پاکیزهdireito, limpo - پاکimaculado, impecável - lugubremente - با عظمتmajestosamente - exploração - drippily, mawkishly (en) - بد رفتارى, بدرفتاری, سوء استفادهmaltrato, tratamento inadequado, tratamento ruim - آزار و اذیت, اذيت, ازار, زجر, شكنجهperseguição - caça às bruxas - بطور بی رحمانه, بی رحمانه, بی رحمانه؛ ظالمانه, نامهربانdesapiedadamente, impiedosamente, implacavelmente - McCarthyism (en) - bewildering (en) - minuciosamente - بطورحیرت انگیزmilagrosamente, miraculosamente - ترا رخشا, ثاقبtranslúcido - به بیچارگیinfelizmente, miseravelmente - انزواى سياسى, فرار از واقعيات, گریز گراییescapismo - بطور یکنواختmonotonamente - تيره, درهم و برهم, كدر, مه الود, گل الودbarrento, toldado, túrbido, turvo - شيردار, شيرى, شيرى رنگ, شیری, پر از شيرleitoso - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - تيزبين, زرنگ, هوشمندانهagudo, astuto, subtil - close, near, nigh (en) - objectivamente - به فرومايگي, چاپلوسانهservilmente - بطور غنیopulentamente - متظاهرانهostentosamente - enveloping (en) - شبیه, صمیمیdo peito, íntimo, próximo - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - بطور رقت انگیز, بطور فلاکت بارlamentavelmente - بطور بیهودهsem sentido - pretensiosamente - unpretentiously (en) - با قشنگیlindamente - prosaicamente - بطور ضعیفdebilmente, justo - بطرز غير عادي, بطور عجیب و غریبestranhamente - با آرامش, با آسودگی, با خونسردی, به آرامی, به طور آسودهcalmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamente - completar - relevantly (en) - بطور ستایش آمیزcom mérito, honrosamente - respeitosamente, reverentemente - robustamente - amplo, espaçoso - constrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - راحتcómodo, confortável - inquietante - به طرزي احساس برانگيزvoluptuosamente - بطور نفسانيsensualmente - serenamente - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - padrão, uniformizado - com habilidade, habilmente - استثنایی؛ فوق العاده, مخصوص, ویژه, ویژه؛ مخصوصexcepcional - کمیاب؛ عالی؛ بی نظیر - incomum, invulgar - همیشگی؛ معمولhabitual, usual - عادى, معتاد, معمول؛ همیشگی, معمولى, همیشگی, وابسته به عادت؛ عادتی؛ معمولacostumado, do costume, habitual - عادی؛ عامیplebeu - sordidamente - خاصespecífico - بترتيب مخصوص خود, مخصوص خود, مربوطه, نسبىrespectivo - distinto, separado - اشاره كننده, حاكى, رسا, معنی دار؛ گویا, پر معنىexpressivo, significativo - بى حالت, بی حالت؛ بی احساس, عارى از معنى, غير حاكى, نارساsem expressão - rigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - به شيريني, خوشdocemente - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - با مهربانیternamente - بطور سنتیtradicionalmente - لایق؛ کارامدeficiente - زود رنج, شكوه گر, كج خلق, گله مندimpertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestante, que protesta - unbearably (en) - تحريك كردنestimular - کاملcompleto - بطور رک, کاملاًabsolutamente, francamente, incondicionalmente - جامع؛ فراگیر, كاملexaustivo - کامل؛ سرجمع, کلیtotal - بطور ناسزاوارindignamente - incomplete, uncomplete (en) - utilmente - دليرانه, شجاعانهvalentemente - با حرارت زياد, شديدardorosamente - با پست فطرتیhorrivelmente - vorazmente - جامع, دايرهالمعارفىenciclopédico - جامع, شامل تمام اعضاء, كاملplenário - wholeheartedly (en) - هوشمندانهcom espírito - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - در حقيقتsim - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - especialmente - imediatamente - مستقیماًdirectamente, diretamente - فشرده ومختصر, كوتاه, لب گو, مختصر, مختصر؛ موجز, موجزconciso, sucinto - وابسته به لطيفه و كلمات قصارepigramático - فشرده, كوتاه, متراکم؛ جمع و جور, مجمل, مختصر, موجز, چكيده, گوياbem aproveitado, sucinto - كم حرف, كوتاه, مختصر, مختصر گو, موجز, کوتاه و بی ادبانهbrusco, lacónico - دراز نفس, طولانی و خسته کننده, پرگوprolixo - erotically (en) - خرابى, ويرانیdevastação - اشفتگى, جنجال, دگرگونی شدید, سر و صدا, شلوغ, غريو, همهمه, هياهو, هیاهوalgazarra, transtorno, tumulto - خرخشه, هيجان, گرفتارىagitação, empurrão - شلوغ, پر جمعیت؛ شلوغapinhado, superlotado - ناهماهنگincongruente - كار اسان و سهل - profaned, violated (en) - serviço - big, large, prominent (en) - انگشت نما, برجسته, بزرگ, فاحش, نمايان, واضحflagrante, manifesto, óbvio - انتهاى تاريانخ, انتهاى شل هر چيزى, باقى مانده, ته مانده, سر ازاد نخ, چيز استفاده نشدهnegócios por concluir - constant (en) - تکراری, مكرر, مکرر, پى در پىrepetido, repetitivo - انفرادى, تك تك, تك و توك, متناوب, پراكندهesporádico - know (en) - استدلالى, اهل بحث و جدل؛ استدلالی, جدلى, منطقىrefilão - آشنا بودن با - معمول؛ قراردادیconvencional - conventional (en) - عجیب و غریب, غريب و عجيب, غير مانوس, ناشى از هوس, وهمىbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - difficulty, trouble (en) - قابل ملاحظه؛ عظیمconsiderável - قابل ملاحظهconsiderável - insignificant, undistinguished (en) - confundir - بلند همت, جوانمرد, جوانمرد؛ سلحشورcavalheiresco - بى ادب, تند و خشن, خشن, خشن در رفتارbrusco, desabrido - بى ادب, بى تربيت, بی ادب, خشن, زمخت, غير متمدنdescortês, grosseiro, malcriado, mal-educado - باور كردنى, باورکردنی, باور کردنی, قابل قبولacreditável, plausível - افسانهاى, باور نكردنى, باورنکردنی, باور نکردنی, غير قابل قبولinacreditável, incrível - آزارندخ؛نيش دار, بدزبان, فحاش, وابسته به ناسزاگويىcáustico, fervente - crítica, crítico - grave - crucial, important (en) - قديمى, منسوخantiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - كهنه, کهنه؛ از رده خارجem desuso a cair - ملعون, ملعون و مطرود, نفرين شده, نفرین شدهamaldiçoado, maldita, maldito - خراب, خرابه, زهوار درفته, شكننده, قراضه؛ ناپایدارو متزلزل, لغزانdecrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguro - بی ادب؛ زننده, بی ادبانه؛ رکیک, فاحش؛ بسیار بد, نابهنجار؛ رکیکcomum, crasso, indecente, ordinário, vulgar - ارام, ثابت, متين, متين؛آرام, موقرcalmo, grave, refletido, sensato, sereno, sério - تعريف نشده - primary (en) - decided, distinct (en) - خواستار, خواهان, سخت, سخت؛ پرزحمت, سخت گير, طاقت فرسا؛ سخت, طالب, مبرم, مصرexigente - تند و تيز, دقيق, سخت, غير قابل كشش, محكم بسته شدهrigoroso - اضطراری, فوری - اختيارى, دلبخواه؛ خودسرانه, دلخواه, قرار دادى, مستبدانه, مطلقarbitrário - calcular - قابل اطمینان؛ قابل اعتمادdigno de confiança - deviance, deviation (en) - dependent (en) - اشتباه كوچك, لغزشfalta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - مستقل؛ خودگردانindependente - ولخرجی؛ اسرافextravagância - desirable (en) - مج.crime, jogada suja - حسادت انگيز, حسادت انگیز, رشك اورdesejável, edesejável, invejável - بي حرمتي؛توهين, تجاوز بمقدسات, توهين به مقدسات, توهين به مقدسات يا شعاير مذهبي, سرقت اشياء مقدسهprofanidade, sacrilégio - برتر, داراى رجحان, قابل ترجيح, متمايز, مرجح, مورد ترجیحpreferível - ادبيات عاشقانه, نوشته ها و اصطلاحات عاشقانه, هرزه نگاریfilme pornô, literatura erótica, pornografia - pay (en) - envy, invidia (en) - بد قلق؛ بهانه گیر, ثقيل, دشوار, دشوار؛ سختdifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - حساس, حساس؛ دقیق, غلغلكىdelicado - serious (en) - درد سردهنده, رنج اور, سخت, مزاحم, مصدع, پر دردسرaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - easy (en) - ساده؛ ابتدایی, محضelementar, simples - ملايمsuave - داراى پشتكار, زحمت كش, ساعى, ساعي, ملازمassíduo - خستگی ناپذیرincansável - بى قيد, بى مبالات, سست, غفلت كار, لا ابالىdescuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - direct (en) - مقابله - good (en) - selectivo - اهسته, تيره, درهم, غير روشن, مبهم, معلق, ناشمرده, ناشنوا, نا معلومindistinto, inidstinto - general (en) - خطر, خطر؛ مخاطرهperigo, risco - اصلی؛ غالب, غالب؛ برترdominante, predominante - تیز؛ حساسagudo - محافظ؛ پناهdefesa - متغيرcambiante - تازه بوجود امده, نيمه تمامainda no início, imperfeito, rudimentar - confrontar - خوشایند؛ دلنشین, موثر؛ ثمربخش, موثر؛ مفید, موثر؛ نتیجه بخشeficaz, eficiente, vistoso - شاق؛ کمرشکن, طاقت فرسا, پر زحمتcustoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhoso - abundante, forte - facile (en) - بى قاعدگى, بيقيدى در امور اخلاقى و جنسىpromiscuidade - economic, economical (en) - از روى عجله, شتابان؛ فوریexpeditivo, expedito/despachado - جدى, شديد, شدید؛ تند, عنيف, قوى, كارى, موثرdrástico, edrástico - تعجبى, شگفت اور, متضمن فرياد, ندايىexclamatório - firme - خام دست, دست و پا چلفتی, چپ دستacanhado, desajeitado, desastroso - قابل صدورexportável - علاقهمند, مشتاق, پر اشتیاقentusiasta, entusiástico - مشتاق, مشتاق؛ بسیار علاقمندávido, entusiasta, entusiástico - بهتر نشان دادن, ريشخند كردن, نوازش كردن, چاپلوسى كردن, چاپلوسی کردن, چاپلوسی کردن؛ تملق گفتنadular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjear - متحدالكلمه, هم خو, همذوق, يك صدا, يكنواeexplícito, explícito - داخلى, درونى, رمزى, سرى, مبهم, محرمانه, مشكوكesotérico - غامض, مغلق, پنهان, پيچيده, پیچیدهabstruso - سرى, محرمانهmisterioso, secreto - زود فهم, عمومى, قابل فهم عوامexotérico, geral, popular - ابتدایی؛ سادهbásico - داراى حسن تعبير, وابسته به حسن تعبیرeufemístico, extenuante - تقریبی؛ نزدیک, کارهای ناتمامaproximado, aproximativo - free, liberal, loose (en) - باهيجان, مهيجempolgante - بد رفتارى, سوء استفادهabuso, má utilização - caro, dispendioso - پر هزینه؛ گران, گرانcareiro, caro, custoso, dispendioso - overpriced (en) - صرفه جو, كم خرجabordável, acessível, barato - capitalisation, capitalization (en) - بی تجربه, بی تجربه؛ تازه کارinexperiente, verde - توضیح دادن؛ واضح کردن, روشن کردن؛ توضیح دادنesclarecer - نهانsecreto - متساوى, منصف, منصفانهequitativo - desconhecido, estranho - از مد افتاده, از مد افتاده؛ قدیمی, عتیقه, قدیمی؛ از مد افتاده, كهنه شده, منسوخ شدهantigo, antiquado, fora de moda, velho - بد دوخت؛ از مد افتاده, شلختهdesengraçado - اعیانی, با هوشchique - بلافاصله, فوریimediata, imediato, instantâneo - ایرادی, شيك, متوجه جزئياتmelindroso/meticuloso - بانوك بردارنده, ضربه زننده, ناخنك زنexigente, meticuloso - پهن رخسار, چاق, چاق و چله؛ پر, گوشتالو, گوشتالو؛ تپلrechonchudo - بسیار چاق, تنومند, جسيم, فربه, چاق؛ تنومند, گوشتالوcorpulento, obeso - استخوانی, جسدوار, داراى رنگ پريده و مرده, لاشه مانند, لاغر, لاغر؛ نحیف, لاغر و استخواني, لاغر و نحیفanguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudo - arrumação - تصريح, تكرارconfirmação, reiteração, repetição - copiador - reprodução - ایستادگی؛ سماجت, سر سختیinsistência, perseverança - اصلی؛ بنیادیbásico - تشریفات مذهبیrito, ritual - تندرست, خوب, سرحالsalutar, são, saudável - داراى جسم توانا, سفتrobusto, são de corpo - تاكيد كردن, تاکید کردن؛ تکیه گذاشتن, زیر چیزی خط کشیدن, مورد تاكيد قرار دادن, مورد تاکید قرار دادنacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - acentuar - انعطاف ناپذیر, تسليم نشو, تمكين ندادنى, سخت ناسازگار, غير قابل انعطاف, قطعى, مصالحه ناپذيرintransigente - estrangeiro - بسیار مودب و رسمیcerimonioso - در حال توقف؛ استراحتdesligado - good, well (en) - پرهیزabstinência - مصیبت بارfatal - livre, livro - occasional (en) - fresh (en) - تازهrecente - خوش برخورد, خونگرم؛ رفیق دوست, دوستانه؛ گرم, صميمانهafável, amistoso, bondoso, cordial - amarrado - بارور, پربارfértil, produtivo - انباشته, شلوغ شدن؛ بسته شدنapinhado - mere (en) - such, such that (en) - خاصespecífico - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - باسخاوت, بخشنده, بخشنده؛ با سخاوت, راد, سخاوتمند, سخى, فراوان, هنگفت, ولخرج, پربركتgastador, generoso, liberal - بخشنده, سخاوتمند, كريمmagnânimo, muito liberal, munificente - سوء ادارهdesgoverno, prevaricação - بدطینت, متوسطhumilde, mau - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - bem - sintético - خوب, خوب؛ جالب, سرحال, سودمند؛ مفید, شاد, مفیدbenéfico, bom - خوشایندagradável - راحت؛ بی دردسر, مناسبconveniente - تسكين, دلجويى, دلجویی؛ آرام سازی, فرونشانىapaziguamento - بد بو, خیلی بدhorrível - اشتى, تسكين, وفق - negative (en) - منطقی, مهربانbom - white (en) - خبیث؛ شیطانیescuro - بدجنسانه؛ بد, بسیار مشکل, ديوسان, شيطانى, شیطانی, نامقدسdemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - بد خلق, بد خو, بد عنق, تندخو, خشمگین؛ عصبانیmal-humorado, rabugento, resmungão, zangado - بهانه گیر؛ بد خلق, حساس, زود رنج, كج خلقirritável - ترشرو, خبیث؛ پنهان, خشمگین, عبوس, غمگین, كج خلق, ناراضي؛ بد اخلاق, وسواسىameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrio - با ترشرويى, تند خو, تندخو و گستاخ, عبوس, ناهنجارmalhumorado - gradual (en) - بى خبر, بى مقدمه, تند, سرزده, سريع, غير منتظره, فورى, ناگه, ناگهانى, ناگهاني اتفاق افتادنsúbito - aggro (en) - فاجعه آمیز, فاجعه انگيز, مصيبت بار, مصیبت بار؛ فاجعه آمیزcatastrófico, desastroso - integração - وفاداری؛ قولpromessa - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - سنگين, شاق, طاقت فرسا, غم انگيز, ناگوار, گرانبارpesado - موجب تصديع خاطرinquietante - apoio, suporte - heavy (en) - leve - مشابه, هم جنس, يكجور, یکدستhomogéneo - favor - beau geste (en) - attention (en) - بالاelevado - تجهیزاتmobilização - زمین های کم ارتفاع نسبت به سطح دریا, پایین, کم, کم ارتفاع؛ پایینbaixa, baixo - انتقام, انتقام؛ خونخواهی, تلافى, تلافی؛ انتقام, عمل متقابل, پاداش, کینه توزیrepresália, vingança - alto - baixo, inferior - high, high-pitched (en) - مداخله, وساطتintervenção, mediação - تجدید؛ تمدید؛ بازسازسrenovação - aberto - گمراه کنندهenganador - بداخل راه يافتن, فراوان يا شايع بودن, نفوذ كردن, پخش شدنpenetrar - outlet, release, vent (en) - acolhedor - بسيار گرم - cold (en) - در معرض باد و سرما؛ بی حفاظsombrio - غیر دوستانهfrio - ابر انسان فوق بشرى, برتر از انسان, فرا انساني, مافوق انسانىsobrehumano, sobre-humano - مهربانhumano - جانور خوى, جانور خوی؛ وحشی, حيوانى, دامى, شبيه حيوان, وحشی؛ بی شعورabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - داراى رفتار زمخت و بدون اداب, دلقک وار, لوده وارapalhaçado - با مزه, بامزه؛ خنده دار, خنده اور, خنده دار, خنده دار؛ سرگرم کننده, مضحک؛ خنده آور, کمدیcómico, ridículo - خنده اور, مسخره اميز, مضحكcurioso, divertido, engraçado - نشاط آورhilariante - با هوش, بذلهگو, زيرك, شوخ, ظريف, عاقل, كنايه دار, لطيفهدار, لطيفهگوespirituoso, vivo - عجولانهapressado - اساسی, برجسته؛ مهمalto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - grande, importante - اساسی, اصلی, اصلی؛ عمده, کلیدی؛ اصلیcardeal, central, essencial, fundamental, principal - اصلی, اصلی؛ اولیه, عالی رتبه, مهمترین؛ عمدهprincipal - تاريخیhistórico - sério - estratégico - ارزشمندvalioso - جزئى, ناچيزfútil - با ابهت؛ اعجاب انگیز, ترس اور, حاكى از ترس, مايه هيبت يا حرمت, ناشى از بيم, وحشتاور, پر از ترس و بيمassustador, imponente - با شكوه, با شکوهesplêndido - روبانحطاط, روبفساد رونده, منحطdecadente - informed (en) - بى شمار, زياد, كثيرالجمعيت, پر, پرجمعيت, پرجمعیتpopuloso - بى تقصير, بى عيب, بى گناه, بی تقصیر؛ بی عیب, منزه, منزه از گناهirrepreensível - آموزشی؛ تهذیبی - intelectual - تیزهوش, هوشمندانهinteligente - جالب, جالب توجهinteressante - جاذب, جالب, جذاب, دراشام, دركش, دلربا, کنجکاوی برانگیز؛ خیره کننده, گیراabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - خسته كننده, خسته کننده, كسل كننده, ملالت بارaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - اتفاقى, بيرونى, جزئى, خارجى, داراى مبداء خارجى, فرعىextrínseco - adventitious (en) - افسرده كننده, دژمگر, غم افزا, متعدىdepressivo - bitter (en) - بطور اغراق اميز يا مضحكlúgubre - برجسته, برجسته؛ نامی, ستوده, سربلند, مشهور, مشهور؛ معروفconhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notável - بزرگ؛ گندهalto, farto, grande - زیاد, عريض, پهن؛ عریضarregalado, de largo - بزرگ, جسيم, ضخيم, گنده؛ حجیمvolumoso - جادار, جادار؛ وسیع, فراخ, وسيع, وسیع؛ جادار, گشاد, گنجا, گنجايش دارespaçoso, vasto - بهت اور, حيرت اور, شگفت انگيز, عظيم, عظیم الجثه؛ غول پیکر, گزافastronómico, colossal, estupendo - بزرگ, عظيم, عظيم الجثه, عظیم؛ فوق العاده, هنگفت, يكدنياenorme - بسیار بزرگ, عظيم الجثه, غول آسا, غول آسا؛ عظیمgigante, gigantesco - عظیمgigantesco - بسيار بزرگ, عظیمimenso, vasto - خيلى بزرگ, د.گ.enorme, muito grande, que bate - كم اهميت, کوچکpequeno - ریز, ریز؛ خرد, ظریف و ریز اندام, كوچك, کوچولو؛ ریزdiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - بسیار ناچیز, جزئىmínimo, minúsculo, nominal - متفاوت, متفاوت؛ مختلفdiferente - افتاده, ريز, کمmodesto, pequeno, pouco importante - local (en) - !کارگران جهان متحد شوید , fa, lang, به درازا کشیده شده, دراز, دراز؛ طویل, طولانى, طولانی, طويل, مفصلcomprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - داراى عمر دراز, دراز عمر, پایدار, پر عمرduradouro, durável - بی پایان؛ طولانیsem fim - خلاصه, کوتاه؛ کمbreve, curto - انی, بى دوام, تبعيدى, زود گذر, فانىmomentâneo - بلند, صدا دار, قلنبه, پر صدا, پرطنينgrandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - ستوده, شايان ستايش, عزیز کننده, قابل پرستشquerido - دوست داشتنی, پرنوازشadorável, fofinho, fofo - بدصفت, كراهت اور, مزخرف, نفرت انگيز, نفرت انگیزhorrendo, horrível, odioso - de olhos azuis - با محبت, خاطرخواه, دوستدار, صميمى, عاشق, عاشقانه, محبت اميزamado - دوست دار؛ دلباخته, عاشق, محبوب, مطبوع, مهربان, پر مهرafectuoso, carinhoso, tenro, terno - احمقانهapaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - زنانه, زن صفت, مربوط به زن يا زنانefeminado, feminino, próprio de mulher - بچگانه؛ احمقانهinfantil - بسيار رسيده, ترشيدهamolecido - بيشين, بیشترین, وابسته به حداكثر, وابسته به ضرب المثلmáximo - حداقل, كمين, کمترینmenor, mínimo - significativo - بى معنى, مهمل, مهمل نماinsignificante, sem sentido. - بى رحم, بی رحم, جبار, نامهربانsem piedade - بی رحم؛ ظالم, بی رحم؛ نسگدل, بی رحمانه, جنایت کارانه؛ بی رحمانه, سنگدل, سنگدل؛ بی رحم, ظالمdesalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensível - ملایمsuave - شدید؛ فشردهintensivo - سختsério - strong (en) - atrair - بى اندازه, بیش از حد؛ زیادی, بیش از حد معمول؛ هنگفت, غير معتدل, فاحش, مفرط, نامعقولexcessivo, exorbitante - تنزيل خوار, ربا خوار, سرسام آور؛ گزاف, مبنى بررباخوارى, گزاف؛ سرسام آورexorbitante, exorbitante/excessivo - اساسس؛ بنیادی, افراطى, افراطی, خيلى متعصب, ماوراىextremista, radical, ultra - retiring, unassuming (en) - بی بند و بار؛ عیاش, خراب, عیاش؛ شهوتران, نانجيب, گمراه؛ نابابdegenerado, devasso, dissoluto - فراوان, متعدد, چندينmuitas, numerosos - بزرگ, بسيار, بى شمار, بيشمار؛ بسيار, زياد, فراوان, كثير, متعدد, پرجمعيتinúmero, numeroso - poucas, pouco, poucos - جهنی؛ در سراسر جهانmundial, mundialmente - natural (en) - روح مانند, شبح مانندfantasmal - احتمالى, شرطى, مشروط, مشروط بشرايط معينى, موكول بانجام شرطى, پایانی؛ نهاییconsequente/final - final, último - غیرعادیanormal - حرف شنو, خاشع, خاضع, رام, رام شدنى, سر براه, سربزير, فرمانبردار, مطيعobediente - clear, open (en) - وقت آزادlivre - بيم ناك, بیزار کننده؛ منزجر کننده, تنفر آور, زشت, شنيع, فرومايه, مغاير, مكروه, منزجر, نا سازگار, نفرت انگیزdetestável, repelente - بیزار کننده؛ تنفر انگیز, زننده, ناخوشایند؛ بیزار کننده, نفرت انگيز, کثیف؛ ناپسندdesagradável, nojento, repugnante - از سر گرفتن؛ احیا کردن, عوض کردن؛ نو کردنrenovar - antigo - تازه, جدیدfresco, novo - recent (en) - به سن؛ -ساله, سالخورده, مسن, میانسال؛ سالمند, پیر؛ مسنcom a idade de, idoso - انجام دادن, به نتیجه رساندن؛ انجام دادنcumprir, desempenhar - بجا, بمورد, بموقع, به موقع, بهنگام, در وقت مناسبoportuno - پیش پا افتادهmedíocre - متوسط, میان, وسطmediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - common (en) - عادى, عادی؛ معمولhabitual/corriqueiro - بزرگ, حيرت اور, حيرت زا, خارق العاده؛ شگفت انگیز, سحر آمیز، فوق العاده, شگرف, شگفت انگیز, عالی, عجيب وشگفت انگيز, عظیم؛ فوق العاده, فوق العاده, معرکهenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - holistic (en) - تازه؛ مبتکرانهoriginal - insólito, novo - groundbreaking, innovational, innovative (en) - تکراری, كهنه, مبتذلbanal, batido, gasto, trivial - حنيف, داراى عقيده درست, درست, فريور, مطابق عقايد كليساى مسيح, مطابق مرسوم, هماهنگ با اصول معمول, پذیرفتهortodoxo - iconoclastic (en) - آشکار, اشكار, علنی؛ ناپوشیده, عمومى, فاش, معلوم, نپوشيده, واضحaberto - متعصب, مذهبى وغيرهfanático - کنونیpresente - irenic (en) - تیز, هوشيارagudo, sagaz - دائمیpermanente - impermanent, temporary (en) - بى بقا, زود گذر, سپنج, فانى, نا پايدارefémero, passageiro, transitório - محو شونده, نا پايدارevanescente, infinitesimal - گیج؛ پیچیدهperplexo - کاملا گیجpexplexo - خصوصی, شخصیíntimo, pessoal - assure, reassure (en) - برهنه, بي تكلف, بي پيرايه, ساده, محضnu - simples - دلپذیر, لذت بخش, لذت بردنىagradável - خوشى اور, دلفروز, دلپذير, دلپسند, لذت بخش, لذت بخش؛ دلشاد کنندهdeleitoso, delicioso - reduzir - سرگرم کنندهdivertido - alegre, desviado, divertido - قطعی, مثبتpositivo - تهمت ناروا زدن به, خشمگین کردن؛ اهانت کردن, رسوا كردن, متنفر كردنescandalizar, insultar - negative (en) - neutral (en) - satisfazer - غیر عملی, م.م.impraticável - غليظ, قوی, قوی؛ نیرومندforte - discourage (en) - potent, strong (en) - توانا, نيرومندvigoroso - ضعیفimpotente - importante - preciso - فخر فروشانه, قلنبه, مشعشع, مطنطن, پرشكوهpomposo - ثانوي, دوميsecundário - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - محرمانهconfidencial - public (en) - open (en) - produtivo - بى ثمر, بى ميوه, بی نتیجه, خنثى, عقيمinfructuoso, infrutífero, vão - سودمند, نافع, پرمنفعت, پر منفعتlucrativo - آراسته؛ محجوب, خوش منظر, زيبنده, شايسته, گیرا؛ خوش سیماatraente, correcto, decente - خشكه مقدس, خشک و رسمی, شدهcerimonioso, puritano, virtuoso - protective (en) - خودپسند, متکبر؛ خود بزرگ بینarrogante, presunçoso - اظهار تنفر كننده, اهانت اميز, فن فن كننده, مغرور, مغرورانهaltaneiro, arrogante, desdenhoso - از خود راضي بودن, خود فروش, مغرور, مغرور؛ متکبرconvencido, vaidoso - خالص, پاکpuro - branco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - alleged, so-called, supposed (en) - جعلى, داراى اعتبار مشكوك, ساختگىapócrifo - بد گمان؛ شکاک, سايه دار, مبهم؛ نا آشکار, مشكوك, مشکوک, مظنون, مورد شكdúbio, sombroso, suspeito - بى سر و صداbarulhento - آرام, آرام؛ خونسرد, آرام بخش, آسوده, خونسرد و آرام, غنودهcalmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilo - بهم ريخته, بى نظم, شلوغ, مختل کننده, پر اشوب, پر سر و صدا, پر همهمه, پر هیاهوdestrutivo, tumultuoso - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista - سالمforte - احمق, بى نزاكت, بی ادب؛ گستاخ, خشن, دست و پا چلفتی, دهاتىaparvalhado, estúpido, grosseiro - زبر, زشت, مبتذل؛ بی نزاکت, ناسترده, ناهموار, ناهنجار, ژوليدهáspero, grosseiro - احمق, درشت, زمخت, غیر حساس, فاحش, كودنcrasso, grosseiro - regular - irrelevant (en) - خطير - بدنام, بد نام, بدنام رسوا, رسوا, رسوايى اور, شرم آور, مفتضح, نفرت انگيز شنيع, ننگين, پستdifamante, famigerado, infame - قابل تلفيقconciliável, reconciliável - امين, با اراده, بى تزوير, مصممdecidido - موقرapresentável - responsável - پر ارزش؛compensador - خوش زبان, سخن آرا, وابسته به سخنرانى, وابسته به سخنوریretórico - pulsante - ثروتمند, ثروتمند؛ توانگر, دارا؛ ثروتمند, فقیر؛ غنیnecessitado/endinheirado - ثروتمند, خوب تثبيت شده, دارا, پولدار, کافی؛ رضایت بخشconfortável - indigente, pobre - بی پول, ز.ع.duro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - تنگدست, تهى, تهى دست, تهی دست؛ مستمند, خالى, نیازمندindigente, necessitado - بى پول, تهى دست, در مضيقه, فقیرcom muita falta de, sem um tostão - تجملی, ثروتمند, فاخر, مجلل, وعالى, پرخرج, گرانluxuoso, opulento, sumptuoso - نیرومند؛ قویrobusto - تسمه زده, تنومند, خوش بنيه, قدبلند؛تنومند, نیرومند, گوشتالو؛ سنگین و عضلانیmuscular, musculoso, robusto - ناحيهاى در يونانárcade, bucólico, idílico - خطر ناك, خطير, پرخطرarriscado - بسيار, خطرناك, خطر ناك, خطرناک, زيركarriscado, perigosa, perigoso - مستعد خودكشي, نابودكننده, وابسته يا متمايل به خودكشىauto-destrutivo, suicida - متفاوتvário - شبيهparecido, semelhante, similar - خل؛ دیوانه, ديوانه, دیوانه, مج., مغشوش, پر گردو؛ پرفندقde nozes, doido, louco, maluco - ديوانه وار, عصبانى, مجنونmaníaco - تند و کنایه آمیز, زهرخندهدار, طعنه آميز, طعنه اميز, نيش دارsarcástico - طعنه اميز, كنايه اميز, وابسته به زهرخنده, کنایه آمیز؛ شیطنت آمیزsardónico, trocista - طعنه, هجوی, هزلىsatírico - نا رضایت بخش - ناامید کننده؛ دلسرد کننده, ياساورdecepcionante, enganoso - ملانقطى, ملا نقطی وار؛ کوته نظرانه, موشكافpedante - اموزنده, دانشمندانه, عالم, متبحرsábio - atraente - خودخواهegoísta - self-seeking, self-serving (en) - محرك احساسات جنسىerógeno - بهداشتى, بهداشتیhigiénico - extraneous, foreign (en) - sério - کم ارزش؛ بی نتیجهfrívolo - جن خو, جنمانند, شيطان, شيطان صفت, شیطان؛ موذیendiabrado - جديsóbrio - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - اهل لاس زنی؛ عشوه گر, طناز, عشوه گر, لاسىelegante, garrido, namorador - شهوت انگیز؛ شهوانی, وابسته به, وابسته به عشق شهوانىerótico - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - وابسته به شهوت جنسىlibidinoso, sensual - خارش دار, داراى فكر شهوانى, كرمكى, هرزهlascivo, lúbrico - به نظر آمدن, به نظر رسیدن, حضور پیدا کردنaparecer - appear, seem (en) - نشان دادن, هدايت كردن - به رخ کشیدن, قروغمزه امدن, پز دادنexibir, pavonear-se - تيزبين, كنيه اهل استان ايواde olhos de lince - پرمعنيimportante, significativo - کم اهمیت؛ ناچیزinsignificanta, insignificante - mero, simples - elementar, essencial, fundamental, primário - intricado - بغرنج, پیچیده, پیچیده؛ بغرنجcomplicado - adulador, lisonjeiro - انفرادي, تنهاúnico - توانا؛ مستعد, شسته رفته, ماهر, کارشناس؛ اهل فنbem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificado - صافmacio - نا هموار, پر از برامدگى, پر از دست انداز, پر دست اندازacidentada, acidentado - باز یافتن؛ باز ستاندنrecuperar - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - محكمfirme, forte - با نشاط, خوشحال, سرحال, سرزنده, شنگول, چالاكesperto, vivo - به تپش در امده, تكريرى, در حال جنبش, لرزان, مرتعش, پرطراوت و چالاك, پر نشاطvivo - با ثباتestável - جنبنده, لرزان, لرزان؛ متزلزل, لقoscilante, vacilante - باختن, شكست خوردن؛نفر دوميperder, sair-se mal - fluctuating (en) - راست, مرتب - زننده, نيرومند, پرزورpotente - weak (en) - ترشرو, سخت, سر سخت, سرسخت؛ لجوج, لجوج, يك دندهpertinaz, teimoso - چموشmula - سركش, سرپيچ, متمرد, معاند, ياغىcontumaz, obstinado, rebelde - عاقبت بخير, كامياب, موفق, موفقيت آميز, نيك انجام, پيروزbem sucedido, bem-sucedido, sucedido - سرخورده, سرخورده به نظر رسیدن, مأیوس؛ دلسرد, مايوس, مایوس, محزون ومغموم, نااميد, ناكامdecepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustrado - بسنده, شايسته, صلاحيت دار, قانع, كافى, كافي, کافیbastante, suficiente - بطور ناکافی, نابسنده, نارسا, ناکافیinadequado, insuficiente, insuficientemente - اندك, خسيس, قليل, لئيم, مختصر, ناقص, نحيفescasso - رئیس وار, سايه دار, غرور آمیز؛ خودپسندانهcondescendente, sobranceiro - agudo, alto - superior - ز.ع.- امر., عالی؛ ممتازeexímio, excelente, exímio - بسیار خوب, خوب, عالیbelo, bom - قشنگ, پنيرىbarato, desprezível, inútil, ordinário - سودمندrentável - معمولیmedíocre - تابع, دعواى فرعى, فرعى, لاحقacessório, subsidiário - قرباني كردن - تعجب آور, شگفتى, عجبsurpreendente - susceptible (en) - تلقينى, وابسته به انتقال فكر - از نظر تاريخ وقوعanacrónico, anacrônico anacrônica - sistemático - باب دندان, خوش طعم, خوش مزه, دندان مز, لذيذ, لذیذ, مطبوعdoce - افراطیexcessivo - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - تنزل درجه دادن, تنزل رتبه دادن, كسر مقام يافتن, مقام كسى را پايين بردنdegradar, despromover - اندك, با صرفه, صرفه جو, مقتصد, ميانه رو, کم مصرف؛ صرفه جوeconómico, frugal, poupado - بهم خورده, كثيف, مچاله, کثیفsujo - بازداشتن؛ عقب انداختن, توقيف كردنatrasar, suprimir - غضروفى, پر از غضروفcartilaginoso - ترد؛ تر و تازه, ترد؛ خشکestaladiço - به مرحله اجرا گذاشتن, ترتیب دادن؛ تشکیل دادنorganizar - بدبین؛ منفی باف, خيره چشم, كلبىcínico, ecínico - اطمينان بخش, امين, قابل اعتماد, قابل اعتماد؛ وفادار, معتبرfidedigno - بیانگر؛ نشاندهندهrepresentativo - احترام گذاردن بهhonrar - liberalise, liberalize (en) - كمك،مفيد, مفيدútil - بیهودهinútil, vão - valuable (en) - worthless (en) - شكل پذير, متلون, گوناگونprótea - متغییرvariável - تكرارى, كلمه دال برتكرار /د./iterativo - بسته؛ دم کرده, خفه, دم كردهabafado - درنده, درنده خو, سبع, سرسام آور, عصبانی, وحشى, وحشی, ژيان, ﻡﺤﺭﻴﺒcruel, feroz, furioso, selvagem, zangado - تبه كار, شرير, نابكار, ناحقpecaminoso - کنترل کردنcontrolar, restringir - بی اشتیاق, نيم گرم, ولرمmorno, tépido - حالت خاصى بخود گرفتنtomar atitudes - كفاره دادنexpiar - بدست آوردن, حق., دست یافتن؛ نائل شدنatingir, cumprir, efetuar, realizar - begin (en) - براى - خراب کردن, مرتكب خطا شدن, نرم کردن, پى درپى اشتباه كردنestragar, malbaratar, tornar fofo, trancar - trair - سالمsaudável - ofensivo - recognise, recognize (en) - تنگ, درازوباریک, کم پهناestreita, estreito, limitado - گسترش دادنdesenvolver, promover - help (en) - تایید کردنapoiar - استهزاء اميز, مسخره, مسخره؛ خنده دار, مضحک؛ احمقانه, نامعقول؛ مضحکridículo, risível - ابله, نادانestúpido - ideológico - فريب دادن, كلاهبردارى كردن, گول زدنburlar - اذیت کردن, ازار كردن, جفا كردن, دائما مزاحم شدن و اذيت كردن, دنبال كردن, پاپى شدنperseguir - از عهده برآمدن؛ حریف شدن, از عهده برامدن, دست و پنجه نرم کردن, گذران کردنaplicar-se a, arranjar-se, enfrentar - تمكين كردن, لطفا پذيرفتن, لطف کردن؛ منت نهادنdignar-se - serve (en) - آقا بالاسری کردن, با فیس و افاده رفتار کردنfazer-se importante, mandar - viver - make (en) - ور رفتن, وقت را ببطالت گذاندن, وقت را به بطالت گذراندن, وقت کشی کردن, وقت گذرانی به بطالت, ولگردی کردن, ول گشتن, پلكيدنdemorar-se, descansar, vadiar - اهميت داشتن, اهمیت داشتن, مهم بودنimportar - مطابق بودن, مطابقت داشتن؛ شبیه بودن, هماهنگ بودن؛ جور بودنcoincidir, condizer, corresponder - check, check out (en) - depend (en) - به ظاهر شبیه چیزی یا کسی بودن, تشبيه كردن, شباهت داشتن, مانستن, مانند بودن, همانند بودن؛ شباهت داشتن, همانند كردن يا بودنassemelhar, assemelhar-se a, parecer-se com - chimeral, chimeric, chimerical (en) - تجاوز کردن؛ فراتر بودنexceder - بس بودن, بسنده بودن, كافى بودن, كفايت كردنbastar, ser suficiente - serve, serve well (en) - انجام دادن, خرسند كردن, دارا بودن, راضي كردن, طبق انتظار زندگی کردن, مناسبcumprir, responder, satisfazer, viver à altura de - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - برتر بودن؛ پیشی گرفتن, برترى داشتن بر, بهتر بودن؛ سرآمد بودن, بهتر بودن از, تفوق جستن برsobressair - مربوط بودن؛ وارد بودنaplicar-se - affect, involve, regard (en) - segurar - جور بودن, جور بودن؛ خوردن به, مطابقت كردنcombinar, harmonizarse - defy, refuse, resist (en) - جبران نمودنcompensar - محلیlocal - belong (en) - جزو چیزی بودنfazer par - add (en) - sell (en) - technical (en) - موضوعsuporte - حيله گر, نيرنگ بازastuto, manhoso, traiçoeiro - messianic (en) - فرهنگیcultural - abrigo antiaéreo - expiatório - draconiano - Hegelian (en) - mudança - بهترین در نوع خود, هر چیز ارزشمند, گنجینهjóia, tesouro - golden calf (en) - خاطره, هديه يادگارى يادبود, يادگاري, یادگاریrecordação, suvenir - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - چيزهاى بى اهميت, چیزهای کم اهمیت و پیش پا افتاده, چیز پیش پا افتاده, چیز کم اهمیت؛ ناقابلnulidade, uma insignificância - peso - spirit (en) - طبیعتtipo - حيات, زندگانى, سرزندگی؛ اشتیاقanimação - اشتیاق, نشاط, چابكىvivacidade - قدرت؛ شورvigor - ذكاوت, روح, نشاط, هوشengenho, espírito - دوستی؛ رفاقت, رفاقت, همدمى, همراهى, وفادارىcamaradagem - سازوارى, سازگارى, سازگاری, قابليت توافق و سازش, وفقپذيرىadaptabilidade - impressão, marca - figure (en) - قشنگیlindeza - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - جذبه روحانى, عطيهالهى, گيرايى, گيرشcarisma - جاذبه جنسى, جذابيت جنسيsex-appeal - بيقوارگى, زشتیfealdade - اسيب, لک؛ عیبmancha - سهولتfacilidade - دشواری؛ سختیdificuldade - fly in the ointment (en) - سازگاریcompatibilidade - تجانس, تطابق؛ همخوانی, تناسب, موافقتconcordância, congruência - incompatibility (en) - conflict (en) - برازندگى, تناسب, درخورد بودن, زيبندگي, سازوارى, سازگارى, شايستگى, شایستگی؛ مناسبت, واجد شرایط بودنadequação, conveniência, elegibilidade - بكار خورى, دسترسی, قابليت استفادهdisponibilidade - صفات و شخصيت انسانética - ویژگی؛ حال و هواambiente, atmosfera, traço - note (en) - کیفیت - برتری؛ والاییvalor/excelência - بصورت خطاب, شكوه, عظمت و شانimponência, majestade - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - semelhança, similardidade - برابرى, همسانى - اشتراك وجه, برابرى, ترادف عبارات, تقارن, موازات, همسانىparalelismo - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade - تشابه, شباهت, همانندى, همشكلىsemelhança - اختلاف؛ مغایرتdiscrepância - عقب افتادگیtempo perdido - تفاوت؛ فرق, عدم تجانسdiferença - تنوع؛ گوناگونیdiversidade - change, variety (en) - smoke (en) - اتحاد, انسجام, بهم پيوستگى, مسئوليت مشترك, هم بستگى, همكارىsolidariedade - بغرنجى, درهمى, هر چیز پیچیده, هم تافتى, پيچيدگى, پیچیدگیcomplexidade, complicação - نظمregularidade - organisation, organization, system (en) - بی قاعدگیirregularidade - spasticity (en) - بی ثباتیinstabilidade - استحكام, استوارى, ثبات, پايدارى, پايداري, پيوستگيestabilidade, firmeza - تسهیلات, ملايمت, نرمىcomodidade, vantagem - اختياردارى, روا بودن, قابليت قبول, مقبوليت, پذيرفتگىplausibilidade - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia - originality (en) - freshness, novelty (en) - بطريق يا بروش اكادمىacademicismo - درستى, دقت, صحت, كمالexactidão, precisão - درستى, درستی, دقت, دقت؛ درستی, صحت, صراحتcorreção, exactidão, exatidão, precisão - اشتباه, عدم دقت, عدم صحت, غلط, نا درستى, نادرستی؛ بی دقتی, چيز ناصحيح و غلطimprecisão, inexactidão - imprecisão - خوش اندامى, ريزه كارى, زيبايى, زیبایی؛ ظرافت, ظرافت, لطافت, وقارelegância - eclat, pomp (en) - سطح؛ درجهclasse - نوار تورى بافتن - روشنی؛ وضوحclareza - clareza, explicitação - ابهام؛ گنگیimprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidão - خیر اندیشی؛ پارساییprobidade, rectidão - درستكارى, درستى, راستى, راستگرى, صحت, صحت عملequidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - تقوا, تقوى, خداترسى, پارسايى, پرهیزکاریdevoção, piedade - با ایمانی, عبادت, پارسايىdevoção, religiosidade - تقوا, تقوى, پارسايى, پرهيز گارىbeatice, sentimento de piedade - خداترسی, عبادتsantidade - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - زنندگی؛ ظالم, ستم؛ عمل شنیع, وحشیگری, وحشیگری؛ بی رحمیatrocidade, barbaridade, brutalidade - بدجنسی؛ شرارت, وحشي, وحشيگريmaldade, malevolência, malvadez, selvajaria - بی رحمی, سختى, سنگدلىimplacabilidade - بشر دوستى, غيرپرستى, نوع دوستى, نوع پرستىaltruísmo - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - competitividade - حساسیت؛ ظرافت, دقت, مهارت, نكته بينىdelicadeza, subtileza - وجدان - دليری, شجاعت, قهرمانىheroísmo, valor - استقامت, توجه, توجه و دقت مداوم, مداومت, ممارست, مواظبت, پشت كارperseverança - عدم فساد پذیری اخلاقیincorruptibilidade - aparência enganadora, especiosidade - عرق ملی, ميهن پرستىpatriotismo - بى ريايىingenuidade - حفظ منافع شخصى, عزت نفسrespeito próprio - خود ستايى, غرور, فيس, لاف, مباهات؛ چاخان, گزافgabarolice - غرور, گستاخىhubris - شور؛ هیجانvivacidade - آرامش, ارامش, بى سر و صدايى, خوشتن داری؛ آرامی, سكوت, سكونcalma, calmo, compostura, tranquilidade - تواضع؛ احترام گذاریrespeito - grosseria - novidade - freshness (en) - بازماندگى, عقب افتادگى, عقب ماندگىazedume, bolor, mofo - vanity fair (en) - ادب؛ ظرافت, متانت؛ زیباییfavor, graça, graciosidade - انرژى, توان, توانايى, توش, زور, قدرت, نيرو, نیرو, کشور نیرومندcapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - تندرستی, خوشفكرى, زورمندی؛ تنومندی, سختیrobustez, vigor - شهامتcoragem - استحكام, بنيه, طاقت, قدرت, نيروى پايدارىvitalidade - قدرتforça - شدتintensidade - تلاطم, خشم, وحشی گری؛ درنده خوییferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violência - calcanhar de Aquiles - تازگی, تجددmodernidade - continuity, persistence (en) - تندى, تندی, تندی؛ سرعت, تندی؛ شتاب, سرعت, سرعت حركتpressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidade - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - سر وقت بودن؛ سرعتpontualidade - balance, proportion, proportionality (en) - بيگانگى, وقوع در خارجexterioridade - glibness, slickness (en) - گندگی؛ حجمvulto - بزرگى, عظمت, وسعت, پهناورىenormidade, imensidade, tamanho, vastidão - quantidade - خردى, كمى, كمي, كمي؛كوچكي, كوچكى, کمescassez, insuficiência, parcimónia - ظرفى شبيه بشاخ يا قيف, فراوانیabundância, cornucópia - carência, escassez, falta - excesso, superabundância - اضافات, اضافى, اضافي, افزونىexcedente - افراط, زيادى, فراوانى بيش از حد, وفورexcedente, excesso, fartura - محدودیتlimite - حدود, حوزه, محدوده؛ گستره, محوطه, وسعت, پيرامونalcance - مرزهاlimites - حدود, حدود صلاحيت, قلمرو اجراء, مواد اساسى, ميدان, ميدان ديد, وسعت, چشم رسalcance, extensão, intenção, limite - ارزش, قیمتvalor - price (en) - bem, lado bom - benefit, welfare (en) - تجملluxo - سودمندى, فايده, کاراییutilidade - بى فايدگى, بيهوده گى, بیهودگی, عبثى, پوچىinutilidade - احتمال؛ امکان, امكان, شدنى بودنpraticabilidade - مهارت؛ کاردانیcompetência - امتیاز؛ ویژگی مثبت, خواست, دارايى, ممر عايدى, چيز با ارزش و مفيدvantagem - مزیت, مزیت؛ فایدهvantagem, virtude - مورد لطفapoio, nas graças de - سود, سود؛ فایده, منفعتproveito - سودبخشىrentabilidade - preference (en) - امتیازprivilégio - green fingers, green thumb (en) - اجتماع, خير ورفاه عمومىbem da pátria, bem público - اشكال, بى فايدگى, زيان, ضرر, وضع نامساعد, وضع نامساعد؛ کاستیdesvantagem - limitação - علت, قصور, كاستى, كمبود, نكته ضعفdefeito - deprivation, loss (en) - هزینهpreço - اشكال, بى فايدگى, زيان, علت, مانع, نقطه ضعفdesvantagem, inconveniente, senão - importance (en) - importância, significado - اهميتpeso - بطالت, بى مغزى, بيهودگى, حماقت, كار بيهوده, پوچىalienação, insensatez - توانمندی, قدرتforça - توان, توانايى, قدرت, نيروpoder - روشنی؛ جانمندیvivacidade - آدم با نفوذ, اثر؛ نفوذinfluência - pressão - wagon wheels, wheels (en) - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - اثر, تاثير, درجه تاثير, فایده؛ ثمربخشیeficácia, eficiência - form (en) - ناتوانیimpotência - ز.ع. - حل نشدنی بودن, غير محلولى, ماندگارى, ناگذارىinsolubilidade - رانcoxa, perna - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - حس عام, درایت؛ شعور, عقل سليم, قضاوت صحيحbom senso, realismo, senso comum - احتیاطprudência - prudência - intelligence (en) - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - حیله, حیله گری؛ فریب, شيطنت, عيارى, مهارت, مکر, مکر؛ حیله, مکر؛ فریبکاریagudeza, astúcia, manha, simulação, velhacaria - افسون گرى, جادويى, جادو گرى, سحرbruxaria, feitiçaria, magia - céu, Paraíso - innovativeness (en) - coordenação - اختلاف, تردستى, تطبيق پذيرى, تنوع, روانى, چند کاربردیversatilidade - تردستى, زبر دستى, سبكدستى, مهارت, مهارت؛ تردستی, چابكى, چالاكىdestreza - técnica - efficiency (en) - custom, tradition (en) - خط ناظم, هنجارmédia, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - راز, معما, معما؛ چیستانadivinha, enigma, misterio, mistério - تنگنا؛ دو راهی ناخوشایند, مسئله غامض, معماى غير قابل حل, وضع دشوارdilema - مخمصه؛ گرفتاریdificuldade - مشکل؛ معضل - apoio, suporte - وسیلۀ درجانگهدارندهancorar - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - جایگزینیsubstituto - توجهadvertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - ارزیابیapreciação - haute couture, high fashion, high style (en) - علاقه دمدمى, مد زودگذر, هوسcapricho, mania, novidade - counterculture (en) - identificação - شبه علم - شق, شق ديگر, پسند, پيشنهاد متناوب, چاره, چاره؛ گزینه, گزینهalternativa, escolha, opção - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - condição - مج.estimulante, estímulo, incentivo - pé-no-saco - irritant, thorn (en) - بار؛ محموله, بار سنگين, بار غصه یا مسئولیت, صخره, فشار؛ بارdever, fardo, peso, tarefa, ter que - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - todo - unidade - دل, قلبcoração - معنا دارsignificado - implicação, insinuação - اساس؛ اصل, بخش اصلی, لب مطلبessência, fundo, miolo, resumo - value (en) - ملاک؛ معیار - سرمشق, سرمشق؛ الگو, مثال, مثل, ملاك, نسخه, نظير, نمونهexemplo - تخيلات پى در پى و متغير, مناظر متغير اشياء, منظره خيالى وعجيب وغريب ومجللfantasmagória - اصل ماده, شكل اوليه, ضابطه, مدل پيش الگو, نخستين افريده, نخستين بشر, نمونه اصلى, نمونه اصلی, نمونه اوليه, پيش گونهprotótipo - ازمايش قبلى, نمونه؛ پیش درآمد, پيش چشىantegosto - فريبdemonismo - acculturation, culture (en) - دانش , دانشورى, دانش پژوهي, فضل و دانش, فضيلت, معرفت, یادگیریconhecimento, cultura, erudição - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - اظهار عقيده بدون دليل, تعصب؛ کوته فکری, تعصب مذهبىintolerância - افراطی گری, تعصب, شوق و اشتياق, هوا خواهىfanatismo - سياست محافظه كارى, محافظه كارى, محافظه کاریconservadorismo - reaction (en) - ادبیات - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - اصل مطلب؛ موضوع مشکل, لغز, مسئله دشوار, معما, چيستانbusílis - واژۀ باب روز - سخن نامفهوم, وردabracadabra - حرف توخالى و بى معنى, حرف چرند, مهمل, چاخانtolice - shadow, tincture, trace, vestige (en) - سياست خارجىpolítica externa - حل كردن, چاره؛ راه حلresolução - دست كم گرفتن, كتمان حقيقت, کم نماییmeia verdade - ريشخند, زهر خنده, سخن طعنه اميز, سرزنش, طعنه, لطيفه, هجونامه, گوشه و كنايهironia, sarcasmo, sátira - جمله نهايى نمايش و غيره, نقطه حساسconclusão de uma piada, ponto culminante - مزاح - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - فضل فروشیpedantismo - خوش زبانى, سخنورى, شيوايى, طلاقت لسان, عبارت سازى, علم بيان, علم فصاحت, فصاحت, فصاحت؛ خوش بیانیeloquência - gobbledygook (en) - انشاء يا گفتار يااصطلاح قديمى, قدمت, كهنگىarcaísmo - حس تقرير, سخن سرايى, شيوه سخنورى, عبارت سازى, فصاحت, فصاحت؛ سخنوریelocução - blah, bombast, claptrap, fustian, rant (en) - technobabble (en) - ایجاز؛ اختصار, برش, تفرقه, قطعconcisão - استعمال واژه ها و عبارات زائدcircunlóquio, perifrase - تكرار بيمورد, حشو قبيح, سخن زائدpleonasmo - استعاره, تشبيه, تشبیه, صنعت استعاره, كنايهmetáfora - بد دهانى, بد زبانى, دشنام, فحش, قسم دروغ, كفر گويى, ناسزاpalavrão - بى حرمتى بمقدسات, كفر, كفر گويى, ناسزاblasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - اجازه؛ موافقت, موافقت, موافقت؛ پذیرش, پذيرشassentimento, consentimento - آشکار سازی, آشکار سازی؛ افشاگری, آموزنده؛ آگاه ساز, افشاء, الهام, بى پرده گويى, فاش سازىrevelação - مج.insinuação - voice (en) - فالauspício, profecia - باشرف بودن رك و راست - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - برق گرفتن ؛ هول و هراس پيدا كردن, تشنج گرفتن, شوکabalo, sobressalto - اتفاق بد, حادثه ناگوار, سانحهacidente, desventura - شهیدmartírio - گسستگيruptura - desventura - بدبختى, بلاء, بيچارگى, سانحه, سختى, فاجعه, فاجعه؛ مصیبت, فلاكت, مصيبت, مصیبتcalamidade, catástrofe, desgraça, tragédia - تجلى, ظهور, ظهور و تجلى عيسىepifania - destiny, fate (en) - بهسازیmelhoramento - debacle, fiasco (en) - تنظیمajustamento, ajuste, rectificação - اتفاقocasião - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - آسیب؛ ضعفprejuízo - تغییر اساسیrevolução - مانعatraso - Fall (en) - conflito - aloofness, distance (en) - sensibilidade - آرایش؛ ترتیب, برپا كردن, برپايى, ترتيب, سازمان, مقدمهچينى, وضع, وضع بدنarranjo - طبقه ي اجتماعيalta roda - superpopulação - ازدحام, توده مردمmassa - بورژوازى, حكومت طبقه دوم, سرمايهدارى, طبقه سوداگر, طبقه كاسب ودكاندارburguesia, classe média - comunidade - تمدن, متمدن سازیcivilização - coevals, contemporaries, generation (en) - آمیزه؛ انواع مختلف, انواع مختلفsortimento, variedade - current, flow, stream (en) - كوبيسم, مكتب كوبيسم در نقاشىcubismo - فاصله؛ مسافت - بهشت, سرزمين دلخواه, سعادت, مکان یا شرایط بسیار عالی, پردیسparaíso - esconderijo - پناه گاه پناهrefúgio - ابشخور, تقدير, تقدیر, تقدیر؛ قضا و قدر, سرنوشت, سرگذشت, فلك, نصيب و قسمتdestino - Logos, Son, Word (en) - ترسوcobarde - خبره, كارشناس, متخصص, متخصص؛ کارشناس, مميز, ويژه كار, ويژهگرexperto, perito - بتحقير, کاکاسياه بتحقيرpreto - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - باربر, حمال, عملهoperário - سرخ پوست امريكاى شمالىpele-vermelha - لقب ملت انگليسjohn bull - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - راهنما, رايزن, رهنمون, مشاور, ناصحassessor, conselheiro, consultor - آدم مزخرف, تخم سگ؛ پدرسگ, فرزند فاحشهfilho da puta - autoridade - جوان روستايى, عاشق, نوكرamante - تبهکار, شخص خشن, گردن کش؛ لات, گردن کلفت؛ آدم خشنarruaceiro, bruto, rufião - بچهbebé, bebê - کلکسیونرcoleccionador - مخالف جنگ؛ کسی که بواسطۀ اعتقادات خود با جنگ مخالف استobjector de consciência - cub, greenhorn, rookie (en) - آدم همجنس بازbicha, dinheiro falso - غالبا از روى تحقير - باحرف بزرگ - light (en) - machine (en) - استاد, رهبر اركستر, رهبر ارکسترmaestro, regente - همبازى, همبازیcompanheiro - força - ز.ع.tronco de couve - shiksa, shikse (en) - بزهكار, عاصى, گناهكار, گناه كارpecador - دولتمرد, رجل سياسى, زمامدار, سايس, سياستمدارestadista, homem público - despesas de exploração - مزاياى شغلىprivilégio - نبود؛ فقدان, کمبود؛ زیانperda - protection, security (en) - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - پسرفت؛ بدتر شدنdeterioração - تکامل؛ تحول, رشد؛ گسترشdesenvolvimento, evolução - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - خير, صفر, هیچی, چيزىzero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - کمترین مقدارmínimo - punhado - مقدار کم, نشانه, نظريه, چيز خيلي جزيیtoque, traço, vestígio - درياچه, دسته؛ گروه, محل باتلاقى, گروهfornada, monte, pilha - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - elbow room, room, way (en) - base, pé - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - برابرى در وزن, تعادل, توازن, حالت گذاشتن پا, ميزانequilíbrio - اشنايى, تولى, خصوصيات, دوستى, دوستی, رفاقت, محبت, مراوده, مودتamizade - بحرانcrise - element (en) - ambiente, meio - equilíbrio - inclusion (en) - rejection (en) - حالت طبيعى, موقعيت, وضع كنونى, وضع موجودstatus quo - natural state, state of nature, wild (en) - اوج, درجه عالی, نقطۀ عطف؛ اوجapogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminante - شرایط؛ وضعیتcaso - وضع اجتماعيposição social - مقامlugar - título - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - زندگیvida - نظم اجتماعیordem - peace (en) - اغتشاش, بى ترتيبى سياسى, بى قانونى, بى نظمى, بی نظمی؛ نابسامانی, خودسرى مردم, هرج و مرجanarquia - تيمارستان, جنجال؛ غوغا, ديوانهpandemónio - incident (en) - transtorno - جنگ تبليغاتى ومطبوعاتى, جنگ سردguerra fria - عدم توافق؛ ناسازگاریdiscordância - آزادیliberdade - independência, liberdade - polarisation, polarization (en) - بن بست, بى تكليفى, وقفهimpasse, umbral de lucro - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - تشخیصreconhecimento - جداسازی؛ تنهایی, عایق بندیisolamento - پیشرفتmelhoria - development (en) - عدم استفادهdesuso - تر و تازگىrenovação - اهمیتimportância - تاکیدênfase - اب رو, اعتبار, حيثيت, شهرت؛ اعتبار, قدر و منزلت, نفوذprestígio - بينامى, گمنامى, گمنامیanonimato - اشتهار, اوازه, شهرت, شهرت؛ آوازه, شهرت؛ برجستگی, صيت, نامcelebridade, fama, nome, renome, reputação - اشتهار, سابقهfama - اعتبار, شهرتfama, reputação - شهرت - خوارى, ذلت, پستىdegradação, humilhação, infâmia, servilismo - آغاز ويرانى, انحطاط, انحطاط؛ تنزل, تنزل, زوال, فساد, فساد؛ زوالdecadência - استيلاء, استیلا؛ سلطه, بالا, تعالى, تفوق, فرازdomínio, predominância, superioridade, supremacia - بلندي, چیرگی؛ تسلطdominação, predomínio, supremacia - paramountcy (en) - در تركيبproblema - بدبختی, ذلت؛ فلاکتinfelicidade, miséria - urgência - فشارpressão - هجوم؛ انبوهیinfestação - تماميتtodo - کامل بودنperfeição - تماميت, تمامیت؛ کل, جمع كل, مشاركت, چيز درست و دست نخوردهtotalidade - نقصimperfeição - hamartia, tragic flaw (en) - سرنوشت, سرنوشت شوم؛ مرگdestino, fado, sorte - بهروزیprosperidade - àxito, sucesso - مصیبت؛ بلا, مصیبت؛ فاجعهcatástrofe, desastre - falta, fracasso, reprovação - آینده, دورنماperspectiva, previsão - احتمال؛ شانس, دست يافت, شانس؛ فرصت, مجال, محدوده, موقعchance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidade - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - prosperidade - توانگری, غنا؛ سرشاریopulência - در كتب عهد جديدmamona - بى پولى, بينوايى, تندگستى, تهى دستى, خوارى, فروماندگى, فقر, فقر؛ بدی, كميابى, پستى - بى چيزى, تنگدستى, تهى دستى, فقر, لزوم, ندارى, نيازمندىindigência, pobreza - hygiene (en) - asseio - روش؛ برنامه, نظم و ترتیبordem - دوده, چرک و کثافت, کثافت؛ نجاستporcaria, sujidade - خست, خسيسىsordidez - circumstance, context, setting (en) - esfera - province, responsibility (en) - سختی؛ گرمای شدید یا سرمای شدیدdureza, rigor - محیط؛ حالت - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - segurança - اطمينان, ايمني, بدون خطرsegurança - peace, public security (en) - حفاظتprotecção - perigo - danger (en) - clear and present danger (en) - م.م.perigo - تهدید, خطر, مخاطرهameaça, perigo - aptidão física - illumination, light (en) - سنگ جادوpedra filosofal - dross, impurity (en) - اتم, خال, خرده, دره, ذره؛ خرده, ريزه, نقطهátomo - هر چیز گرد مانند, گرد و غبار - محصولات زائد, پسماندdesperdícios - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - روز حساب, روز داورى, روز رستاخير, روز قيامت, عقبى, محشرdia do juízo final, Juízo Final - hora - época, idade - زمان مناسبaltura - دم, لحظه, لحظه؛ آن, يك لحظهfracção de segundos, instante - generation (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼