» 

dicionario analógico

w zasadzie, zasadniczo - jedynie, nikt prócz, po prostu, prosto - automatycznie - zatrważająco - niezmiernie - skandalicznie - dostrzegalnie, znacznie - czysty - blisko, jakieś, lub, mniej więcej, nieco, około, powiedzmy, prawie, w okolicach, w przybliżeniu - comparative, relative (en) - absolutely (en) - całkiem, całkowicie, do końca, kompletnie, zupełnie - wyłącznie - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - niedoskonale - do pełna, w całej pełni, zupełnie - only (en) - żarłoczny - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - korzystnie - liczny, obfity - pokaźnie - well (en) - well (en) - pomyślnie - well (en) - nadmierny, radosny, wylewny - poważnie - figlarnie, niegrzecznie, złośliwie - even, still, yet (en) - even (en) - do przyjęcia - cały czas, nieustannie - always, forever (en) - co jakiś czas, od czasu do czasu, sporadycznie, w odstępach - umownie - a jednak, jednak, mimo to, mimo wszystko, niemniej jednak - dotychczas, jak dotąd - osiągnięcie, wyczyn - naprawdę - aktywny, czynny - akrobatyczny - dopiero co - błyskawicznie - dziarski, rączy, zwinny, żywy - wcześnie - com frequência, com freqüência, frequentemente (pt) - rzadko - czynny, obowiązujący, w mocy - as such, in and of itself, intrinsically, per se (en) - zdecydowanie - szczerze - kompensacja, porównanie, ujednolicenie, wyrównanie - naturalnie, oczywiście - jasno, oczywiście - active (en) - jawnie, prosto, szczerze, w zrozumiały sposób - pozornie, rzekomo, widocznie, z pozoru - inactive, passive (en) - specjalnie, wyraźnie - na szczęście, szczęśliwie - record, track record (en) - na nieszczęście, na szczęście, niestety - chronic (en) - nadzwyczajnie - do przesady, za, zbyt - prędzej czy później - nareszcie, ostatecznie, wreszcie - bez zastanowienia, bezzwłocznie, migiem, na miejscu, od razu, piorunem - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamente (pt) - niestrudzenie - adequate, equal (en) - szybko - na razie - intoleravelmente (pt) - obelżywie - zręcznie - okropnie, strasznie - bardzo, często, w dużym stopniu - bezwzględnie, drastycznie - w ogóle - bynajmniej, w żadnym wypadku/razie - powodzenie - exaustivamente (pt) - płasko - nieuczciwie, okrężną drogą, pośrednio - sporo, wiele - awaria, niepowodzenie, porażka - nagle, niespodziewanie, szorstko - błąd - zręczny - na koniec, w końcu, wreszcie - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - gafa - gafa - słabo - losowo, na chybił trafił, wyrywkowo - nieomal - głównie - brazenly (en) - czule - jawnie - bez wątpienia, niewątpliwie - biernie, pasywnie - pogardliwie - uciesznie - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - osobliwie - szybko - bezwarunkowo, kategorycznie - na wieki, na zawsze, nieskonczenie, wiecznie - trwale - prowizorycznie, tymczasowo - de improviso (pt) - ustawicznie - marginally (en) - niebezpiecznie - energicznie - przekonywająco, raz na zawsze - niepocieszenie, żałośnie - afar (en) - czule, delikatnie, wybornie, znakomicie - sem demora (pt) - bystro, prędko, szybko - nawykowo, normalnie, zazwyczaj, z reguły, zwykle - niedawno, ostatnio - nierówno - stopniowo - do, dotąd, tutaj, z wizytą - odpowiedni, zdrowy - spokojnie - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - marny, nędzny - wewnątrz - na arenie międzynarodowej - dopiero co, świeżo - jeszcze, jeszcze raz, ponownie, znowu - nieodmiennie - mechanically (en) - najchętniej - and so, and then, so, then (en) - mimo - but then, on the other hand, then again (en) - konsekwentnie, systematycznie - so, thus, thusly (en) - astronomicznie - martwy - typowo - globalnie - bezprecedensowy - mysteriously, mystically (en) - podobnie - secundariamente (pt) - poprawny, prawidłowy, właściwy - szczególnie, w znacznym stopniu - intensywnie - odpowiednio, stosownie - inappropriately, unsuitably (en) - nieprawdziwie, sztucznie - epizodycznie - fantastycznie - feverishly (en) - godny, odpowiedni, stosowny, trafny, właściwy - incomprehensibly, inconceivably (en) - usilnie - powierzchownie - niegodziwie, źle - bezwzględnie, chyba, faktycznie, na pewno, naturalnie, pewnie, wyraźnie, z pewnością - wystarczająco - wystarczający - insuficientemente (pt) - so (en) - so (en) - so (en) - manipulacja - bez trudu, łatwo - actually, really (en) - `lewy`, chytry, cwany, przebiegły, szachrajski, szelmowski - ogólnie biorąc, ogólnie mówiąc, ogólnie rzecz biorąc, w sumie - elokwentny, krasomówczy, wymowny - z podnieceniem - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente (pt) - bezwstydny - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - stosunkowo, względnie - easily, readily (en) - wyraźnie - sumiennie - we właściwym czasie, wystarczająco wcześnie - w samą porę - atrakcyjny, pociągający, sympatyczny - off the cuff (en) - czarujący, fascynujący, urzekający - wprost przeciwnie - atractivo (pt) - pociągający, ujmujący - co do joty - dzielnie, mężnie, odważnie - dogłębnie, głęboko - niecierpliwie - cierpliwie - głupio - twórczo - radykalnie, zasadniczo - skrupulatnie, sumiennie - wyjątkowo - czysto - starannie - energicznie - jasno, oczywiście - znakomicie - cudownie, niesłychanie, świetnie, wspaniale, znakomicie - impeccably (en) - zdawkowo - rzeczowo, trzeźwo - śmiało - przyjemnie - przytulnie - niedostępny, nieosiągalny - correspondingly (en) - pomysłowo, sprytnie - ogólnie, powszechnie - intellectually (en) - reakcja - przesadnie - dumnie, wyniośle - poważnie - niezgrabnie - ordynarnie, szorstko - mocno - dobrowolnie, spontanicznie - okropny - bojaźliwy - skrupulatnie - groźny, odpychający - niezręcznie - triumfująco - koszmarny, mrożący krew w żyłach - miarowo, regularnie - bojaźliwy, straszliwy, straszny - groźny, śmiały - doskonale, idealnie, w optymalnych warunkach - dziecinnie - makabryczny, niesmaczny - mylnie, nieodpowiednio - uważnie - ogromnie, potężnie - hojnie, tolerancyjnie, wielkodusznie - bez wysiłku, łatwo - ze szczegółami - ukończenie - odpowiednio, wygodnie - niekorzystnie - abstrakcyjnie - uparcie - zwycięsko - mądrze - głupio, niemądrze - rozumnie - zrozumiale - arystokratycznie - dyplomatycznie - fiasko, klęska - na czas nieokreślony - dobrze, poprawnie, prawidłowo, słusznie, tuż - miłosiernie - niemrawo - arogancki - pośpiesznie, w pośpiechu - satyrycznie - swobodnie - duchowo - blado, matowo, niewyraźnie - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - zdumiewająco - obficie, pod dostatkiem, wylewnie - męcząco, nużąco - niezmiernie - wspaniały, wystawny - pulchritudinous (en) - grzecznie, uprzejmie - zachwycający - grubiańsko, nieuprzejmie - chwalebnie - miło, przyjemnie, sympatycznie - nieprzyjemnie - serdecznie - dobrodusznie, dobrotliwie, sympatycznie, układnie, uprzejmie - explicitamente (pt) - o mały włos, o włos - życzliwy - wiernie - najkorzystniejszy, optymalny - nienormalnie, nieprawidłowo - permanentemente (pt) - przyjemnie, wyśmienicie - czule - w duchu - korzystnie - niedobrze, niekorzystnie, niepomyślnie, odmownie - melioracyjny - sarkastycznie - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - mgliście - pompatycznie - polepszenie - postępy - wytrwale - skutecznie - tragically (en) - złowieszczo - justifiably, with good reason (en) - nieskromnie - nieodparcie - ostro, poważnie, ściśle, srogo, stanowczo, surowo - authoritatively, magisterially (en) - poprawa, poprawianie, sprostowanie - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - dziko - krwiożerczy - nawrócenie, poprawa, reforma, usprawnienie - beautification (en) - classicamente (pt) - niejasno - nieustraszony - horrifyingly (en) - artystycznie - specjalnie, szczególnie, w szczególności, zwłaszcza - modernizacja - jednolicie - enduringly (en) - rażąco - debasement, degradation (en) - por excelência (pt) - dzielny - estetycznie - przerażająco - mężny - bojaźliwy - zanieczyszczenie - tchórzliwy - bojaźliwy - bojaźliwy, nieśmiały - podle - arogancko, wyniośle - audaciosamente (pt) - chętnie, gorliwie - amorosamente (pt) - assiduamente (pt) - mądrze - figlarnie, łobuzersko - austeramente (pt) - zachłannie - łagodnie - bez ogródek, obcesowo, tępo - boorishly (en) - generosamente (pt) - dziarsko, żwawo - bezustannie, ciągle, nieprzerwanie, nieustannie - endlessly, interminably (en) - uparty, zawzięty - niedbale, niestarannie - churlishly, surlily (en) - nieoficjalnie, potocznie - calmamente (pt) - dobrać, dostosować - z samozadowoleniem - wszechstronnie - jednym słowem, krótko, krótko mówiąc, słowem, w największym skrócie, w paru słowach, zwięźle - cynicznie - protekcjonalnie - w nieładzie, z zakłopotaniem - consequentially (en) - konstruktywnie - chłodno, niedbale, obojętnie - nieprawdopodobnie, niewiarygodnie - wiarygodnie - enigmatycznie, tajemniczo - bez liku, niezliczony - rozkosznie - być może, mogłem, mogłeś itd., możliwe - niedorzecznie - kokieteryjnie - niegodziwie - szczegółowy - nieznośnie - pobieżny - diabelsko - nikczemnie - biegunowo, diametralnie - pilnie - nieprzyjemnie - haniebnie, niegodnie, nikczemnie - otwarcie, szczerze - disinterestedly (en) - lojalnie, wiernie - nielojalnie - proporcjonalnie - z szacunkiem, z uszanowaniem - lekceważąco - dogmatycznie - central (en) - sennie - entuzjastycznie, pełen zachwytu - niesamowicie - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - fala - samolubnie - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - uczenie - wykrętnie - miarowo, regularnie - nierówno - przesadnie - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - odprężenie, zwolnienie - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - poufale - fanatycznie - bezbłędnie - flabbily (en) - nieugięcie - potężnie - pączkować - formidably (en) - charakterystyczny - gluttonously (en) - olśniewająco - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente (pt) - groteskowo - niechętnie, z oporami - easy, light, loose, promiscuous, sluttish, wanton (en) - zgodnie - pochopnie - lekkomyślnie - bez serca - bohatersko - ohydnie - higienicznie - unia, zjednoczenie - powtórne połączenie - bezczynnie, leniwie - przerwanie, przerywanie, przeszkoda, rozdarcie - imperativamente, imperiosamente (pt) - bezczelnie, zuchwale - impulsywnie - absolutamente (pt) - niebacznie - niezrównanie - discreetly (en) - decontamination (en) - bezboleśnie - industriously (en) - zmyślnie - z natury - nieodpowiednio - dogodnie - insidiously, perniciously (en) - upraszczać - bystro - żmudnie - ociężale - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - absurdalnie, niedorzecznie, śmiesznie - wyrozumiale - organizować, przygotować, urządzić, zorganizować, zrzeszać - czysty, gładki - nieskazitelny - lugubremente (pt) - majestatycznie - eksploatacja, wyzysk - drippily, mawkishly (en) - znęcanie się - prześladowanie - polowanie na czarownice - bezlitośnie, bezwzględnie - McCarthyism (en) - oszałamiający - drobiazgowo - cudownie, nadzwyczajnie - przeświecający - marnie - eskapizm - monotonnie - gęsty, mętny - mleczny - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - bystry, czujny, ostry, przebiegły - close, near, nigh (en) - obiektywnie - służalczo, uniżenie - dostatnio - ostentacyjny - enveloping (en) - bliski, serdeczny - pertinently (en) - flegmatycznie - pithily, sententiously (en) - żałośnie - bezsensownie - pretensjonalnie - skromnie - ładnie - prozaicznie, przyziemnie - cherlawo - dziwnie, osobliwie - kojąco, pogodnie, spokojnie - kończyć, wieńczyć - relevantly (en) - zaszczytnie - z uszanowaniem - krzepko - obszerny - niezrozumiały, stłoczony, sztuczny, zbity - zrelaksowany - niepokojący, zatrważający - przyjemnie - zmysłowo - pogodnie - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - znormalizowany - zręcznie - szczególny - rzadki - niezwykły - zazwyczaj, zwykły - stały, ulubiony, zwyczajowy, zwykły - prosty - obskurnie, wstrętnie - specyficzny, szczególny - odpowiedni, poszczególny - oddzielny, różny - pełen wyrazu, wyrazisty - bez wyrazu - ściśle, stanowczo, surowo - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - słodko - tacitamente (pt) - telegraphically, tersely (en) - czule - tradycyjnie - kompetentny - marudny, narzekający, zrzędny - ewangelicki, protestancki - unbearably (en) - pobudzać - całkowity, kompletny - otwarcie, w pełni - wyczerpujący - całkowity - niegodnie - incomplete, uncomplete (en) - użytecznie - mężnie - ardorosamente (pt) - podle - vorazmente (pt) - encyklopedyczny - całkowity, nieograniczony, plenarny - wholeheartedly (en) - dowcipnie - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - tak, zaiste - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - specjalnie - natychmiast, zaraz - wprost - zwięzły - epigramatyczny, zwięzły - zwarty, zwięzły - lakoniczny, szorski - gadatliwy, rozwlekły - erotycznie - spustoszenie - harmider, wrzawa, wstrząs - zamieszanie - przeludniony, przepełniony, zatłoczony - niestosowny - breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkover (en) - profaned, violated (en) - serw, serwis - big, large, prominent (en) - rażąco, rażący, skandaliczny - negócios por concluir (pt) - constant (en) - monotonny, powtarzający się, wielokrotny - sporadyczny - know (en) - lubiący dyskutować - know (en) - stereotypowy, zwyczajowy - conventional (en) - dziwaczny - difficulty, trouble (en) - znaczący, znaczny - dostrzegalny, znaczny - insignificant, undistinguished (en) - mylić - rycerski - obcesowy - nieuprzejma, nieuprzejme, nieuprzejmy - wiarygodny - nieprawdopodobny, niewiarygodny - cięty - crítica, crítico (pt) - niepokojący, ważki - crucial, important (en) - anachroniczny, nieświeży, przestarzały, przeżyty - wychodzący z użycia - przeklęty - chybotliwy, rozklekotany, ruderowaty - fatalny, hołota, ordynarny, rażący, wulgarny - matronowaty, stateczny - undefined, vague (en) - primary (en) - decided, distinct (en) - wymagający - surowy - pilny - arbitralny - kalkulować, wyliczać - niezawodny - deviance, deviation (en) - dependent (en) - drobne przewinienie, grzeszek - niezależny, niezawisły - rozrzutność - desirable (en) - faulowanie - godny pozazdroszczenia - świętokradztwo - bardziej pożądany - pornografia - pay (en) - envy, invidia (en) - ciężki, żmudny - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - delikatny - serious (en) - ciężki, dokuczliwy, kłopotliwy, naprzykrzony, natrętny, nieznośny, przykry, utrapiony - easy (en) - czysty, podstawowy - gładki, ugrzeczniony - gorliwy, staranny - niezmordowany - niedbały, nieobowiązkowy - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selectivo (pt) - niewyraźny - general (en) - niebezpieczeństwo, ryzyko, zagrożenie - dominujący - wyczulony - ochrona - cambiante (pt) - nierozwinięty, początkowy, zapoczątkowany świeżo - skonfrontować - efektowny, skuteczny, wydajny - ciężki, trudny, wyczerpujący, żmudny - silny, wysoki, wzburzony - facile (en) - bezład, mieszanina, pomieszanie, swoboda seksualna - economic, economical (en) - pospieszny - bezwzględny, drakoński, drastyczna, drastyczne, drastyczny - wykrzyknikowy - mocny - krzywy, lewe skrzydło, lewy, nieporadny, nietaktowny, niezgrabny, niezręczny, onieśmielony, wykrzywiony, wypaczony - exportável (pt) - entuzjastyczny - chętny, gorliwy, zapalony - schlebiać - eexplícito, explícito (pt) - ezoteryczny, tajemny - zawiły - misterioso, secreto (pt) - egzoteryczny, popularny - zasadniczy - eufemistyczny - przybliżony - free, liberal, loose (en) - empolgante (pt) - nadużycie, złe użycie - drogi - kosztowny - overpriced (en) - niedrogi - capitalisation, capitalization (en) - niedoświadczony, surowy, zielony - wyjaśniać - sekretny - sprawiedliwy - nieznany - antyczny, niemodny, przestarzały, staromodny, zabytkowy - bez gustu, niemodny - wytworny - błyskawiczny, natychmiastowy - pedantyczny - exigente, meticuloso (pt) - pulchny, pyzaty - otyła, otyły - chudy, cienki, kościsty, mizerny, wychudzony - organizacja - ponawianie, ponowienie, wielokrotne powtarzanie - copiador (pt) - rozmnażanie się - uporczywość, wytrwałość - podstawowy - obrządek, rytuał - rozsądny, zdrowy - krzepki, zdolny do służby - akcentować, kłaść nacisk, podkreślać, podkreślić, położyć nacisk - skostniały - podkreślić - bezkompromisowy - estrangeiro (pt) - ugrzeczniony - spoczynek - good, well (en) - abstynencja - fatalny - wolny - occasional (en) - fresh (en) - najświeższy - dobrotliwy, serdeczny, układny, uprzejmy - amarrado (pt) - produktywny, wydajny, żyzny - przeludniony - mere (en) - such, such that (en) - określony - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - hojny, pokaźny, szczodry - hojny, szczodry - zła administracja - nędzny, ubogi, złośliwy - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - zdrowy - sintético (pt) - dobra, dobre, dobry, korzystny, zdrowy - odpowiedni - odpowiedni - zaspokojenie - marny, nędzny, okropny - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - dobra, dobre, dobry, sensowny - white (en) - zły - bezbożny, piekielny, podły, szatański - mefistofeliczny - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - gderliwy, zrzędliwy, zły - drażliwy - ciemny, groźny, mroczna, mroczne, mroczni, mroczny, ponury, posępny, skwaszony - gburowaty - gradual (en) - nagły - rozróba - katastrofalny, zgubny - integracja - słowność - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - uciążliwy - frasobliwy - podpora, poparcie, utrzymanie - heavy (en) - lekki - jednolity, jednorodny - favor (pt) - beau geste (en) - attention (en) - wielki, wysoki - mobilizować - niski, nizinny - odwet, zemsta - wysoki - niski - high, high-pitched (en) - interwencja, wstawiennictwo - odnowienie, przedłużenie - szczery - zwodniczy - przebić, przeniknąć - outlet, release, vent (en) - acolhedor (pt) - hot (en) - zmarznięty - nagi, posępny - chłodny, zimny - nadludzki - humanitarny - chamski, nieludzki, zwierzęcy - błazeński - komiczny, śmiechu wart, śmieszny, zabawny - humorystyczny, komiczny, pocieszny, ucieszny, zabawny, żartobliwy - komiczny, wesoły - bystry, dowcipny - pośpieszny - istotny, ważki, znaczący, znamienny - duży, ważny - główny, kardynalny, kluczowy, zasadniczy - główny, najważniejszy, podstawowy, przeważnie, wysoki - historyczny - poważny - estratégico (pt) - cenny, wartościowy - błahy, małostkowy - budzący odrazę, groźny - wspaniały - dekadencki, schyłkowy - informed (en) - gęsto zaludniony - niewinny - budujący - intelectual (pt) - inteligentny, mądry - ciekawy, interesujący - intrygujący, pasjonujący - ciężkostrawny, męczący, nudny, nużący, ogłupiający - nieistotny, niewłaściwy, nominalny, zewnętrzny - adventitious (en) - ponury - bitter (en) - ponury, żałobny - głośny, sławny, wspaniały, wybitny, znamienity, znany - odpowiedni dla mężczyzny - szeroki - duży, nieporęczny - obszerny, pojemny, przestronny - olbrzymi, zdumiewający - ogromny - olbrzymi - gigantyczny, olbrzymi - ogromny - ogromny, wielki - drobny, mały - drobna, drobny, malutki, mikro- - symboliczny, ułamkowy - niepodobny, różny - skromny - local (en) - długotrwały, proletariusze wszystkich krajów, przewlekły, przydługi, łączcie się! - trwały - nieustający - krótki - chwilowy - brzmiący, donośny, dźwięczny, gromki - budzący czułość, rozbrajający - miły w dotyku - obrzydliwy, odpychający, ohydny - de olhos azuis (pt) - kochający - czuły - oszalały - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - babski, kobiecy, niewieści, zniewieściały - dziecinny - przejrzały - maksymalny - minimalny - istotny, znaczący - bez znaczenia - bezlitosny - bezlitosny, bezwzględny, nieubłagany, okrutny - łagodny - intensywny - poważny - strong (en) - przyciągać - dodatkowy, nadmierny, wygórowany - wygórowany - gruntowny, skrajny - retiring, unassuming (en) - rozpustny, rozwiązły, swawolny, wyrodny - muitas, numerosos (pt) - liczny - kilka, parę - na całym świecie, światowy - natural (en) - upiorny - ostateczny - końcowy - nienormalny, nieprawidłowy - posłuszny - clear, open (en) - wolny - odpychający, odrażający, wstrętny - obrzydliwy, okropny, przykry, wstrętny - odnawiać, ponowić - stara, stare, stary - najnowsza, najnowsze, najnowszy, świeży - recent (en) - w podeszłym wieku, w wieku ... lat - doprowadzić do udanego końca, osiągnąć, wykonywać - następujący w odpowiednim momencie - przeciętny - średni, zadawalający - common (en) - powszedni - bajeczny, cudowny, fantastyczny, niespotykany, ogromny, olbrzymi, świetny, wspaniały, zadziwiający, zdumiewający - holistic (en) - oryginalny - nowatorski - groundbreaking, innovational, innovative (en) - banalna, banalne, banalni, banalny, oklepany - ortodoksyjny, utarty - iconoclastic (en) - jawny - fanatyczny - obecny - irenic (en) - ostry - stały, trwały - impermanent, temporary (en) - chwilowy, czasowy, efemeryczny, krótkotrwały, nietrwały, przejściowy, przelotny, ulotny - efemeryczny, krótkotrwały, przelotny, zanikający, znikomy - zakłopotany - skonfundowany - intymny, osobisty, prywatny, własny - assure, reassure (en) - nagi, prosty, zwykły, łatwy - prosty - przyjemny - rozkoszny - obniżyć, zmniejszyć - zabawny - alegre, desviado, divertido (pt) - dodatni, jednoznaczny, pozytywny - gorszyć, oburzyć, zaszokować - negative (en) - neutral (en) - zadowolić - niewykonalny - mocny - discourage (en) - mocny, silny, wyraźny - potężny, skuteczny - bezsilny - ważny - dokładny - górnolotny, grandilokwentny, pompatyczny - drugi, drugorzędny, wyższy - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - poufny - public (en) - open (en) - produktywny, wydajny - bezowocny, daremny - intratny - przyzwoity, urodziwy, właściwy - pruderyjny, sztywny - protective (en) - arogancki, wyniosły, zarozumiały - wyniosły - próżny, zarozumiały - czysty, nie rozcieńczony, niewinny - czysty, gładki - alleged, so-called, supposed (en) - apokryficzny - cienisty, podejrzany, wątpliwy podejrzany, zacieniony - hałaśliwy - kojący, odprężony, opanowany, relaksujący, spokojny - burzliwy, kłopotliwy - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - fantasmagoryczny - solidny, zdrowy - gburowaty, głupkowaty, nieokrzesany, niezdarny - ordynarny, szorstki - głupi, nieczuły, oczywisty - regularny - irrelevant (en) - esteemed, honored, prestigious (en) - haniebny, niesławny, osławiony - conciliável, reconciliável (pt) - zdecydowany - nadający się do publicznego wystąpienia - odpowiedzialny - wdzięczny - krasomówczy - tętniący - biedny, zamożny - bezpieczny - indigente, pobre (pt) - bez grosza, spłukany z pieniędzy, zrujnowany - bez środków do życia, ubogi - bez grosza, biedny, być spłukanym - bogaty, luksusowy, wspaniały, wystawny, zbytkowy - krzepki - krzepki, mocno zabudowany, muskularny - árcade, bucólico, idílico (pt) - ryzykowny - niebezpieczny, ryzykowny - samobójczy - rozmaity - podobny - orzechowy, pomylony, stuknięty, świr, zbzikowany, zwariowany - maniakalny, wariacki - sarkastyczny, zgryźliwy - krzywy - kpiący, satyryczny - niezadowalający - niezadowalający - pedantyczny - erudycyjny, uczony - nęcący - egoistyczny - self-seeking, self-serving (en) - erogenny, podniecający - higieniczny - extraneous, foreign (en) - poważny - błahy, lekkomyślny - psotny - rzeczowy - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - kokieteryjny - erotyczny - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - chutliwy, lubieżny, zmysłowy - lubieżny - pojawiać/stawiać się, wydawać się, zdawać się - appear, seem (en) - błysnąć, machnąć - obnosić się z, paradować w, pozować - o jastrzębim wzroku - znaczący - nic nie znaczący - czysty - elementar, essencial, fundamental, primário (pt) - zawiły - skomplikowany, zawiły - sykofancki - jedyny, pojedynczy - biegły, dobra, dobre, dobry, porządny, sprawny, staranny, uzdolniony, wprawny, zręczny - jednolity - wyboisty - odzyskać - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - solidny - dziarski, eteryczny, lotny, ożywiony, raźny, rześki, rzeźwy, wesoły, zuchowaty, żwawy, żywy - pełen życia - stabilny - chwiejny, rozklekotany, rozpadający się - przegrać, przegrywać - fluctuating (en) - prosty - mocny, silny, wyraźny - weak (en) - wytrwały - mułowaty, uparty - contumaz, obstinado, rebelde (pt) - ten któremu się udało, udany - niedoszły, rozczarowany, sfrustrowany, zawiedziony - dostatecznie dużo - niedostatecznie, niedostateczny, nieodpowiedni, niewystarczający, niewystarczjący, skąpy - kusy, skąpy - protekcjonalny - wysoki - lepszy, pierwszorzędny, wyższy - znakomity - pochlebny, wspaniały, ładny - do niczego, tandetny, tani - dochodowy, korzystny - mierny - podległy, zależny - złożyć ofiarę z - zadziwiający, zaskakujący - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anachroniczny - sistemático (pt) - soczysty - intensywny, nałogowy - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradować - oszczędny - brudny - wstrzymać, zakazać, zatrzymywać - chrząstkowaty - energiczny, kruchy - organizować - cyniczny - wierny - reprezentatywny - szanować - liberalise, liberalize (en) - pomocny, przydatny - daremny, próżny - valuable (en) - worthless (en) - przybierający różne formy, zmienny - zmienny - częstotliwy, iteratywny, powtarzający się, wielokrotny - duszny - dziki, gwałtowny, okrutne, okrutni, okrutny, wściekły - grzeszny - kontrolować, nadzorować, regulować, sterować, zarządzać - morno, tépido (pt) - afektować, pozować - odcierpieć coś, odpokutować, pokutować, zmazać - osiągać, osiągnąć - begin (en) - finagle, manage, wangle (en) - spieprzyć, spulchniać, stroszyć, zjebać - zdradzać - zdrowy - obraźliwy - recognise, recognize (en) - ograniczony, wąski - krzewić, popularyzować - help (en) - popierać - absurdalny, idiotyczny, niedorzeczny, śmieszny - głupi, idiotyczny, ośli - ideologiczny, ideowy - oszukiwać - prześladować - borykać się, radzić sobie, wyżyć - raczyć, zechcieć - serve (en) - panoszyć się, wywyższać się - prowadzić życie, żyć - make (en) - marudzić, snuć się, szwędać się, tracić czas, wałęsać się, wystawać bezczynnie - mieć znaczenie - dorównywać, pasować, wiązać się, zestawiać, zgadzać się - check, check out (en) - depend (en) - być podobnym do, dziedziczyć cechy po, przypominać, upodabniać się do, wyglądać jak - chimeral, chimeric, chimerical (en) - przekraczać - wystarczać - serve, serve well (en) - dorównać, honorować, odpowiadać, pokrywać, spełniać, wypełniać, zadawalać, zadowolić, zaspakajać, żyć stosownie do - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - celować, prześcigać, przewyższać - dotyczyć - affect, involve, regard (en) - przytrzymywać, trzymać - harmonizować, pasować do siebie - defy, refuse, resist (en) - nadrobić, wynagrodzić - miejscowy - belong (en) - stanowić całość - add (en) - sell (en) - technical (en) - podstawa, stojak - lisi, przebiegły - mesjanistyczny - kulturalny, kulturowy - abrigo antiaéreo (pt) - ekspiacyjny, pokutniczy - draconiano (pt) - Hegelian (en) - zmiana - ozdoba, skarb - golden calf (en) - pamiątka - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - bagatela, błahostka, błahostki, drobiazgi, małe piwo - ciężar - spirit (en) - typ - animacja - skwapliwość - wigor - dowcip, duch, intencja, poczucie, przydech, rozum, spirytus, spryt, talent, umysł, zdolność, zmysł - koleżeństwo, spoufalenie, zżycie, zżycie się - adaptacja - wrażenie - figure (en) - uroda - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - charyzma - sex appeal - brzydota - skaza - łatwość - trudność - fly in the ointment (en) - zgodność - zgodność - incompatibility (en) - conflict (en) - kwalifikacje, stosowność - dostępność - etos - atmosfera, nastrój - note (en) - gatunek - doskonałość - majestat - absolutność, nieograniczoność, zupełność - podobieństwo - homology (en) - analogia, analogiczność, paralelizm, równoległość - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade (pt) - podobieństwo - rozbieżność - zaległości - różnica - odmienność, rozmaitość - change, variety (en) - smoke (en) - solidarność - złożoność - regularność, systematyczność - organisation, organization, system (en) - nieregularność - spasticity (en) - chwiejność - opanowanie, stabilność, stałość, trwałość - udogodnienie - plausibilidade (pt) - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia (pt) - originality (en) - freshness, novelty (en) - akademizm - precyzja - dokładność, precyzja, ścisłość - niedokładność, nieprecyzyjność, nieścisłość - nieprecyzyjność - elegancja - eclat, pomp (en) - klasa - czyn, dzieło, postępek, uczynek, wyczyn - jasność - wyraźność - niewyraźny charakter - prawość - czystość, dokładność, prawość, prostolinijność, prostość, rzetelność, ścisłość, stanowczość, słuszność, uczciwość - pobożność - religijność - pietyzm, pobożność - pobożność - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - barbarzyństwo, brutalność, ohyda, okropność - dzikość, przewrotność, złośliwość - nieustępliwość - altruizm - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - konkurencyjność - delikatność, finezja - conscience (en) - bohaterstwo - pilność, pracowitość, skrzętność, wytrwałość - nieprzekupność - aparência enganadora, especiosidade (pt) - patriotyzm - naiwność, prostoduszność - ambicja, szacunek dla siebie - chełpliwość - hubris (pt) - werwa - opanowanie, spokój - respekt, szacunek - złe maniery - niedoświadczenie, nowość, świeżość - freshness (en) - spleśnienie - targowisko próżności - wdzięk - moc, mocarstwo - krzepkość, odporność - odwaga - wytrwałość - siła - intensywność - okrucieństwo, wzburzenie - pięta Achillesa - nowoczesność - continuity, persistence (en) - pośpiech, prędkość, szybkość - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - punktualność, szybkość - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridade (pt) - łatwość wypowiadania się - ciało, masa, rozmiar - bezmiar, ogrom - ilość - niedostatek, ubóstwo, zbyt mała ilość/liczba - obfitość - brak, niedobór - nadmiar - nadmiar, nadwyżka - nadkomplet, nadmiar, nadmierność, przepełnienie, przerost, zatrzęsienie, zbędność, zbyteczność - ograniczenie - zasięg - granice - pole widzenia, treść, zakres - cena, wartość - price (en) - dobro - benefit, welfare (en) - luksusowy - użyteczność - daremność - wykonalność - fachowość - cenny nabytek, mocny punkt - korzyść, zaleta - łaska - pożytek, zysk - rentabilidade (pt) - preference (en) - przywilej - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público (pt) - ujemna strona, wada - limitação (pt) - wada - deprivation, loss (en) - cena - strona ujemna, wada - importance (en) - znaczenie - znaczenie - bezsens - potęga, władza - kłótliwość, moc, mocarstwo, panowanie, potęga, siła, wydajność, władza - jaskrawośc, żywość - osoba/rzecz mająca wpływ, wpływ - ciśnienie - wagon wheels, wheels (en) - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - efektywność, sktuteczność, skuteczność - form (en) - bezsilność - stardust (en) - nierozpuszczalność - udo - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - zdrowy rozsądek - roztropność - prudência (pt) - intelligence (en) - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - chytrość, przebiegłość, spryt, szelmostwo - czarnoksięstwo, czary, guślarstwo, gusła, magia - niebo, raj - innovativeness (en) - koordynacja - wszechstronność - sprawność, zręczność - technika - efficiency (en) - custom, tradition (en) - normalna, normalna temperatura, prostopadła, stan normalny - tajemnica, zagadka - dylemat - trudność - problem, trouble (en) - poparcie, utrzymanie - kotwica - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - zastępstwo - advertência (pt) - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno (pt) - zrozumienie - haute couture, high fashion, high style (en) - przelotna moda, trend - counterculture (en) - identyfikacja - pseudoscience (en) - alternatywa, inna możliwość, wybór - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - déjà vu - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - warunek - bagatela, bodziec, prztyk, pstryczek - pé-no-saco (pt) - irritant, thorn (en) - brzemię, ciężar, kamień młyński, znaczenie - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - todo (pt) - jednostka - dusza, serce, serduszko - sens - implikacja - esencja, istota, sedno - value (en) - criterion, standard (en) - archetyp, egzemplarz, ideał, model, przykład, wzór - fantasmagoria - prototyp - przedsmak - diabelskość - acculturation, culture (en) - wiedza - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - bigoteria - fanatyzm - konserwatyzm - reaction (en) - literature (en) - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - sedno - buzzword, modne słowo - abrakadabra - bzdury - shadow, tincture, trace, vestige (en) - política externa (pt) - wyjście - niedopowiedzenie - sarkazm, satyra - pointa - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - pedanteria - elokwencja, krasomówstwo - gobbledygook (en) - archaizm - dar wymowy - blah, bombast, claptrap, fustian, rant (en) - technobabble (en) - zwięzłość - omówienie, peryfraza - pleonazm - metafora - przekleństwo - bluźnierstwo, przekleństwo, świecki charakter - akceptacja, pozwolenie, zgoda - rewelacja, ujawnienie, zadziwiająca rzecz - insynuacja - voice (en) - auspicje, przepowiednia, wróżba, znak, łaska - uczciwe postępowanie - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - szok, wstrząs - nieszczęście, wypadek - męczeństwo - oderwanie - wypadek - klęska, tragedia - święto trzech króli - destiny, fate (en) - poprawka - debacle, fiasco (en) - poprawa, regulacja, ustawienie, zmiana - uroczystość - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - nadwyrężenie - rewolucja - opóźnienie - Fall (en) - spór - aloofness, distance (en) - wrażliwość - aranżacja, układ - towarzystwo - przeludnienie - naród - burżuazja, mieszczaństwo - społeczność - cywilizacja - coevals, contemporaries, generation (en) - mieszanka, rozmaitość, róźnorodność - current, flow, stream (en) - kubizm - distance (en) - Raj - kryjówka - schronienie - los, przeznaczenie - Logos, Son, Word (en) - cobarde (pt) - ekspert, znawca - czarnuch - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - kulis - czerwonoskóry - anglik - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - doradca, konsultant - chujek, kutas, matkojebca , skurwysyn, sukinsyn - upoważnienie - wieśniak, zakochany młodzieniec - chuligan - niemowlę - bileter, zbieracz - osoba uchylająca się od służby wojskowej ze względu na przekonania - cub, greenhorn, rookie (en) - pedał - bushwhacker, hillbilly, lout (en) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - machine (en) - maestro - towarzysz zabaw - moc, siła - karzeł - shiksa, shikse (en) - grzesznik - mąż stanu - wydatki administracyjne - akcydens, dodatkowy dochód - strata, zguba - protection, security (en) - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - deterioração (pt) - rozwój - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - zero - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimum - punhado (pt) - cień, odrobina, ślad - kupa, partia, plik - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - elbow room, room, way (en) - podstawa - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - równowaga - przyjaźń, przyjażń - kryzys - element (en) - środowisko - równowaga - inclusion (en) - rejection (en) - status quo (pt) - natural state, state of nature, wild (en) - kulminacja, punkt kulminacyjny, szczyt, zenit - przypadek - pozycja społeczna - miejsce - título (pt) - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - życie - porządek - peace (en) - anarchia - piekło, zamieszanie - incident (en) - wstrząs - zimna wojna - niezgoda - swoboda - autokefalia, niezależność, niezawisłość, udzielność, wolność - polarisation, polarization (en) - impas, martwy punkt - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - rozpoznanie, uznanie - izolacja, odcięcie, separacja - polepszenie - development (en) - nieużywanie - odnowienie, remont - waga - nacisk - prestiż - anonimowość - reputacja, sława, wybitność - opinia, powaga, reputacja, rozgłos, sława - opinia, reputacja - nazwisko - nędza, podłość, wzgarda, znikczemnienie - dekadencja, upadek, zepsucie - kontrola - przewaga, supremacja, zwierzchnictwo - paramountcy (en) - jad, nieszczęście, plaga, trucizna, zakała, zguba, zmora - cierpienie, niedola, nieszczęście, nikczemność - pilność - ciśnienie, nacisk, presja - zarobaczenie - całość - całkowitość - całość - niedoskonałość - hamartia, tragic flaw (en) - los, przeznaczenie - pomyślność - powodzenie - katastrofa, nieszczęście - awaria, niepowodzenie - perspektywa, prognoza - okazja, pole działania, szansa - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego (pt) - pomyślność - bogactwo, dostatek - bogactwo, mamona - bieda, ubóstwo - bieda, brak, nędza, niedostatek, niezamożność, ubóstwo, ubóstwo intelektualne, ubóstwo moralne - hygiene (en) - nienaganna czystość - zdyscyplinowanie, ład - brud - obskurny wygląd, podłość - circumstance, context, setting (en) - esfera (pt) - province, responsibility (en) - trud - ambiance, ambience, atmosphere (en) - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - bezpieczeństwo - bezpieczeństwo, zabezpieczenie - peace, public security (en) - ochrona, opieka - niebezpieczeństwo - danger (en) - clear and present danger (en) - niebezpieczeństwo, ryzyko - groźba, zagrożenie - aptidão física (pt) - illumination, light (en) - kamień filozoficzny - dross, impurity (en) - ciałko, cząsteczka, cząstka elementarna, drobina, odrobina - kurz, pył - odpady - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - dzień sądu ostatecznego - czas, godzina - wiek - czas, pora - momencik, ułamek sekundy - generation (en)[Domaine]

-