Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

basicamente, fundamentalmentefundamentalt, grunnleggende, i alt vesentlig, i grunnen, innerst inne, på bunnen, prinsipielt - com simplicidade, simplesmente, só, unicamenteakkurat, bare, blott, enkelt, ganske enkelt, ingen andre enn, kun, simpelthen, utelukkende - automaticamenteautomatisk - assustadoramente, horrivelmenteskremmende - imensamenteenormt, veldig - aproximadamente, grosseiramente, indecentementegrovt, kraftig - consideravelmentebetydelig, merkbart - totalrein - a beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizerca., cirka, der omkring, et stykke på vei, i nærheten av, litt, mer eller mindre, nærmere, nesten, noe, omkring, om lag, omtrent, rundt, sånn omtrent, skal vi si, tilnærmet - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmenteabsolutt, aldeles, aller-, fullkomment, fullstendig, fullstendig, helt, helt, så mye, totalt, tvers igjennom - exclusivamenteeksklusivt, med enerett - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - imperfeitamentemangelfullt, ufullkomment - cheio, totalmentefullt, helt, i fulle drag, i rik/full monn - only (en) - voraz - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - vantajosamentefordelaktig - abundanterikelig - substancialmentebetydelig, rikelig - well (en) - well (en) - bra, godt - well (en) - excessivo, exuberanteoverdådig, overstrømmende, sprudlende - seriamentealvorlig, for alvor - com marotice, travessamenteertelystent, skjelmsk, slemt, uskikkelig - even, still, yet (en) - even (en) - aceitávelakseptabel, antakelig, tilfredsstillende - continuamente/sempre, semprealltid, stadig, støtt - always, forever (en) - aqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meiaav og til, en sjelden gang, fra tid til annen, her og der, iblant, innimellom, med mellomrom, nå og da, noen ganger, sporadisk - convencionalmente - ao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo nãodog, ikke desto mindre, samtidig - até agora, até então, por enquantoennå, hittil, inntil nå, opptil nå, så langt - desempenho, façanha, feitobedrift, dåd, prestasjon - muitoordentlig, riktig, veldig, virkelig - activoaktiv, energisk, virksom - acrobáticoakrobatisk - mesmo agoraakkurat nå, i stad - instantaneamentemomentant, øyeblikkelig - ágilbehendig, frisk, kvikk, ledig, lett på foten, rapp, smidig, sprek - cedo, em brevetidlig - com frequência, com freqüência, frequentementehyppig, ofte, stadig - raramentesjelden - activo, em vigoraktiv, gjeldende, gyldig, i kraft - as such, in and of itself, intrinsically, per se (en) - enfaticamentemed ettertrykk - verdadeiramentetrofast, virkelig - igualação - claro, com certeza, de acordo, naturalmentenaturligvis, selvfølgelig, selvsagt - claramenteklart, skarpt, tydelig - active (en) - claramente, simplesmenteklart, oppriktig, tydelig, umiskjennelig - aparentemente, perante as circunstâncias/aparentementeangivelig, etter alt å dømme, tilsynelatende, umiddelbart, ved et overflatisk inntrykk, øyensynlig - inactive, passive (en) - especificamentespesielt, uttrykkelig - casualmente, com sorte, felizmente, por sorteheldigvis, til alt hell - record, track record (en) - infelizmente, lamentavelmentebeklageligvis, dessverre, uheldigvis, ulykkeligvis - chronic (en) - extraordinariamenteekstraordinært, usedvanlig - demasiado, em demasia, excessivamentefor, i urimelig grad, så, til overmål - mais cedo ou mais tardefør eller siden - no caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fimda det kom til stykket, endelig, etter hvert, langt om lenge, omsider, til slutt, til slutt/sist - agora, a toda a pressa, já, num instanteakkurat nå, en gang med, i rask marsj, i springmarsj, med én gang, nå, om et øyeblikk, omgående, på stedet, som et skudd, straks, umiddelbart, øyeblikkelig - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamente - incansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmenteuoppslitelig, utrettelig - adequate, equal (en) - rapidamentekjapt, raskt - por enquanto, provisoriamenteforeløpig, for nå, inntil videre - intoleravelmente - abusively (en) - com habilidade, habilmentebehendig, dyktig, fingernemt/-ferdig - horrivelmentegrufullt, redselsfullt, skrekkelig - muitomye, stort, til min store... - drasticamentedrastisk - de qualquer maneirai det hele tatt - certamente que não, de modo nenhumikke i det hele tatt, på ingen måte, under ingen omstendigheter - êxitoframgang, hell, suksess - exaustivamente - diretamente, estendidoflatt, utstrakt - indirectamente - imenso, um grande númeroen hel masse, mye - falha, fracassobrudd, fiasko - abruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamentebrått, bryskt - erromisforståelse - hábildyktig, fingernem/-ferdig - enfim, finalmente, por fimtil sist/slutt - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - engano, erro, gafebommert, brøler, flause, tabbe - gafebommert, fadese - debilmentematt, svakt, vagt - a esmo, ao acasopå slump, tilfeldig, vilkårlig - quasebortimot, nær, nærmest, nesten, omtrent - principalmente, sobretudoførst og fremst, hovedsakelig, overveiende - brazenly (en) - carinhosamente, com afeição, ternamentehengivent, i den glade tro, kjærlig, ømt - abertamenteåpenbart, utilslørt - indiscutivelmente, sem dúvidauten tvil, utvilsomt - passivamentepassivt - desdenhosamenteforaktelig, hånlig, med forakt/ringeakt, spottende - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - especialmente, peculiarmentemerkelig, rart, underlig - rapidamentekjapt, raskt, rivende fort - categoricamente, incondicionalmenteblankt, direkte, likefram, ubetinget, uten forbehold - eternamente, para sempre, perpetuamente, sem fimevig, evinnelig, for alltid/evig, i all evighet, i det uendelige, i evighet, tidløst, uforanderlig - para sempre, permanentementevarig, vedvarende - provisoriamente, temporariamenteforeløpig, inntil videre, midlertidig - de improviso - constantemente, continuamente, incessantemente, sem parargjentatte ganger, til stadighet - marginally (en) - perigosamentefarefullt - energicamenteenergisk - conclusivamente, uma vez de por todasavgjørende, endelig, en gang for alle - aflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristementesørgmodig, trist, usselt, ynkelig - afar (en) - delicadamente, refinadamentefintfølende, meget fint, raffinert, utsøkt - sem demora - rapidamente, rápidofort, fort deg!, hurtig, kjapt, rask på!, raskt, skynd deg! - habitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmentenormalt, som oftest/regel, som regel, vanligvis - recentemente, ultimamente, utlimamentei den seinere tid, i det siste, nylig - erraticamenteuberegnelig, ujevnt, uregelmessig - gradualmente, pouco a poucogradvis - cá/lá, para aqui, para cábortom, her, hit, innom - apto, bem, certofrisk, god, opplagt, riktig, vel - tranquilamente, tranqüilamentefredelig, fredfylt - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - miserávelelendig, ussel, ynkelig - dentro, no interior, por dentroinne, innenfor - internacionalmenteinternasjonalt, mellomfolkelig - recém-fersk, frisk, ny-, nylig - de novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vezén gang til, igjen - invariavelmentealltid, konstant - mechanically (en) - preferivelmentefortrinnsvis, helst - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - sistematicamente, uniformementealltid, gjennomført, konsekvent, systematisk - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - mortodød, livløs - tipicamentetypisk, utpreget - globalmente, universalmenteglobalt - sem precedente, sem precedentesuhørt, uten presedens, uten presedens/sidestykke - mysteriously, mystically (en) - de modo semelhante, do mesmo modo, semelhantementelikeså, på liknende måte, på samme måte - secundariamente - correcto, correto, justorett, riktig - manifestamente, notavelmentei sær, merkbart, særlig - intensivamenteintensivt, intenst, sterkt - adequadamente, convenientementepassende - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente - episodically (en) - fabulosamente, fantasticamenteeventyrlig, fabelaktig, fantastisk - feverishly (en) - adequado, apropriado, certo, idôneoegnet, god, passende, rett, riktig, skikket, slående, som passer for anledningen - incomprehensibly, inconceivably (en) - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis (en) - superficialmenteoverflatisk - maldosamente, malevolamenteondsinnet, ondskapsfullt, syndig - ao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramentebestemt, definitivt, forhåpentligvis, javisst!, ja visst!, klart, med sikkerhet, naturligvis!, riktignok, så gjerne!, selvfølgelig, selvfølgelig!, sikkert, uten tvil, vel ikke, virkelig, visst - suficientementenok, tilstrekkelig - bastante, suficiente, suficientementenok, tilstrekkelig - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipulaçãohåndtering, manipulering - facilmente, prontamenteenkelt, lett, med letthet, uten vanskeligheter - actually, really (en) - astuto, escuro, manhoso, matreiro, velhacoberegnende, glatt, listig, lur, mistenkelig, muffens, risikabel, sleip, slu, underfundig, utspekulert - afinal, no conjunto, no fundo, no todoalt i alt, i det store og hele, stort sett, under ett sett - eloquenteuttrykksfull, veltalende - excitadamente, febrilmenteopphisset, spent - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente - descaradofrekk, vulgær - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - relativamenteforholdsvis, relativ, relativt - easily, readily (en) - claramente, consideravelmentetydelig, utpreget - seriamentealvorlig, maurflittig, oppriktig - a horas, na devida alturai god tid, i rett tid, i sin tid, når tida er inne - no, no último momentoi grevens tid, i siste liten - atraenteattraktiv, behagelig, tiltalende, tiltrekkende - off the cuff (en) - cativante, enfeitiçado, fascinantebetakende, fascinerende, fengslende, fortryllende, trollbindende - pelo contrárioderimot, tvert imot - atractivo - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - à letratil punkt og prikke - corajosamentedjervt, galant, iherdig, modig, ridderlig, tappert - imensamente, profundamentedypsindig, dypt, inderlig, svært - impacientementeutålmodig - pacientementetålmodig - estupidamentedumt, sløvt - com criatividadekreativt - radicalmentegrunnleggende, radikalt - conscienciosamente, escrupulosamentesamvittighetsfullt, til punkt og prikke - excepcionalmenteeksepsjonelt, enestående, usedvanlig - puramentereint - com cuidado, limpamente, literalmentenydelig, pent, sirlig - vigorosamenteenergisk - claramenteklart, skarpt, tydelig - excelentementeglimrende, utmerket, ypperlig - magnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamenteenestående, enormt, eventyrlig, fantastisk, fremragende, herlig, praktfullt - impeccably (en) - friamenterolig og uforstyrret, uanfektet - sobriamentediskret, nøkternt - sem medodristig, tydelig - agradavelmentefint, nøyaktig - aconchegadamente, delicadamentehyggelig, koselig - não obtenível - correspondingly (en) - com espertezabegavet, drevent, kvikt - popularmenteallment, av folket, populært - intellectually (en) - reação, reacçãoreaksjon - exageradamente - orgulhosamentehovmodig, praktfullt, prektig, stolt - solenementealvorlig, alvorstungt, høytidelig - desajeitadamenteklosset, klønet, trehendt, ubehjelpelig - com grosseriagrovt, rått, ufint - intensamentelidenskapelig, sterkt - espontaneamentespontant, uoppfordret - atroz, feio, terrívelfryktelig, redselsfull - assustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrívelengstelig, redd - meticulosamenteomhyggelig, pedantisk - ameaçador, assustadoravskrekkende, truende, uhyggelig - desajeitadamenteklosset, pinlig, ubekvemt - triunfalmenteseiersstolt, triumferende - arrepiante, arripiante, horripilantehårreisende, nervepirrende, nifs, som i et mareritt, uhyggelig - regularmenteregelmessig - acanhado, amedrontado, assustado, assustador - corajosodjerv, modig - idealmente, teoricamentefullkomment, ideelt - infantilmente, puerilmentebarnslig - de mau gosto, macabromakaber, sykelig - impropriamente - atentamente, cuidadosamenteoppmerksomt - enormemente, extraordinariamenteenormt, kjempemye, kolossalt - generosamente, liberalmenteraust, rikelig, rundhåndet, sjenerøst, storsinnet - sem esforçouanstrengt, ubesværet - em pormenori detalj, inngående - conclusãoavslutning, fullførelse, komplettering - convenientementebekvemt, i passende avstand fra, like i nærheten av - inconveniently (en) - abstractly (en) - obstinadamentehardnakket, steilt, stritt - vencedoramenteseirende - prudentementefornuftig, forutseende, klokt - estupidamente, imprudentementefjollet, latterlig, ufornuftig, uklokt - inteligentementeintellligent, vettug - inteligivelmenteforståelig, tydelig - aristocraticamentearistokratisk - com tacto, diplomaticamentediplomatisk - fiascofiasko - indefinidamentei det uendelige, på ubestemt tid - bem, com razão, correctamente, ecorrectamentekorrekt, rett, rett ved, riktig - bondosamente, caritativamentemildt, overbærende - molementesløvt, tregt - presunçosoinnbilsk, overmodig - à pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamenteforhastet, forkavet, hastig, i all hast, oppjaget, rask - satiricamente - livrementeåpent, fritt, rikelig, utvungent - espiritualmenteåndelig - fracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamentedempet, svakt, tåket, uklart, uskarpt, utydelig - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - espantosamente, surpreendentementeforbløffende, utrolig nok - abundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamentei rikelige mengder, med rund hånd, overdådig, rikelig, vidløftig - cansativamente, fastidiosamentelangsommelig, trettende - sumamentei høyeste grad - belo, deliciosoherlig, nydelig, praktfull, prektig - pulchritudinous (en) - cortesmente, cortêsmente, educadamentedannet, høflig - encantadorbedårende, henrivende - com má educação, descortesmente, grosseiramentegrovt, uanstendig, udannet, uhøflig - admirávelmente, louvavelmenteprisverdig, rosverdig - agradavelmentebehagelig, fint, fornøyelig, hyggelig - desagradavelmenteubehagelig - com vontade, cordialmentehjertelig, inderlig, jovialt, rikelig - afavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humorelskverdig, godlynt, hyggelig, omgjengelig, varmt, vennlig - explicitamente - por pouco, por uma unha negraknepent, med nød og neppe - bondoso, gentilgodhjertet, mild, vennlig - fielmentenøyaktig, trofast - óptimo - anormalmenteavvikende, unormalt - permanentemente - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamentebehagelig, deilig, fornøyelig, lekkert - afetuosamente, com afeiçãoi den glade tro, kjærlig, ømt - secretamentei sitt indre, i sitt stille sinn - favoravelmentepositivt, rosende, velvillig - desfavoravelmente - melhorativo - com ironia, laconicamentetørt - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagamenteuklart, utydelig, vagt - pomposamentepompøst, svulstig - aperfeiçoamento, melhoriabedring, forbedring, framskritt - progresso, promoçãoframskritt, -gang, utvikling - obstinadamenteinnbitt, seig, sta - efectivamente, eficientementeeffektivt, tiltalende - tragically (en) - de modo ameaçadorillevarslende - justifiably, with good reason (en) - indecentementedristig, uanstendig - irresistivelmenteuimotståelig - rigorosamente, severamentealvorlig, barskt, hardt, stramt, strengt - authoritatively, magisterially (en) - correcçãokorreksjon, korrigering, retting - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - ferozmenteblodtørstig, fælt, grusomt, vilt, voldsomt - sanguinárioblodtørstig - reformaforbedring, reformarbeid, rehabilitering - beautification (en) - classicamente - obscuramente, sombriamentetilslørt, uklart, utydelig - intrépido, sem medo/ADJ – destemidodjerv, dristig, fryktløs, uten redsel - horrifyingly (en) - artisticamenteartistisk, kunstnerisk - em particular, especialmente, excepcionalmente, particularmenteeksepsjonelt, især, særlig, spesielt, utenom det vanlige - modernizaçãomodernisering, oppdatering - uniformementeensartet, jevnt - enduringly (en) - descaradamenteskrikende, utilslørt - debasement, degradation (en) - por excelência - corajosoiherdig, tapper - esteticamente - horrivelmenteforferdelig, frekt, skrekkelig - valentetapper - assustadoengstelig, redd - contaminação, poluiçãoforurensing, kontaminering - assustadiço, medroso, receosofeig, forsagt, redd, umandig - receoso, tímidoengstelig, nervøs, sky - acanhado, envergonhado, tímido - desprezivelmenteelendig, ynkelig - arrogantementearrogant, hovent - audaciosamente - avidamentebegjærlig, ivrig - amorosamente - assiduamente - astutamente, sagazmenteforutseende, klokt, skarpsindig - maliciosamente - austeramente - avidamentebegjærlig, grådig, grisk - bondosamentegodslig, mildt - bruscamente, rudementebrått, bryskt, direkte, rett ut, utilslørt - boorishly (en) - generosamente - agilmente, com esperteza, vivamenteeffektivt, friskt, kvikt, raskt, sprekt - continuamente, incessantemente, seguidamente, sem pararendeløst, i ett sett, uavbrutt, uavlatelig, uopphørlig, ustanselig, uten opphør, utrettelig - endlessly, interminably (en) - teimoso - desleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentementelikegyldig, skjødesløst, slurvet - churlishly, surlily (en) - coloquialmente, informalmentedagligdags, folkelig, i dagligtalen, uformelt - calmamente - adaptarbearbeide, innrette etter, tilpasse - com presunçãorolig og tilfreds - completamenteallsidig, omfattende - brevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamentei korte vendinger, konsist, kort, kortfattet, kort sagt - cinicamentekynisk - altivamente, com condescendêncianedlatende - confusamenteforvirrende, forvirret, rotet - consequentially (en) - construtivamentekonstruktivt - calmamente, com indiferença, friamentefrekt, kjølig, nonchalant, overlegent, rolig - improvavelmente, incrivelmenteubegripelig, usannsynlig, utrolig - de modo convincente, plausivelmentefra pålitelig hold, pålitelig, troverdig - enigmaticamente, misteriosamentegåtefullt, mystisk - inumerável, numeroso, sem contatalløs, utallig, utallige - deliciosamentedeilig, herlig - possivelmentekan hende, kanskje..., kunne hende, muligens, tja - absurdamentemeningsløst - garridamente, provocantementeflørtende, kokett, lekende - ignobilmentegement, uverdig - detalhado, exaustivo, pormenorizadodetaljert, utførlig - ofensivamentemotbydelig - de relance, superficialflyktig - diabolicamente, muitodjevelsk, jævlig, satanisk - baixamente, desprezivelmenteforaktelig, usselt - diametralmente, diretamente - diligentementearbeidsomt, flittig - desagradavelmenteubehagelig - sem honra, vergonhosamenteflaut, skamfullt, skammelig, skandaløst, vanærende - abertamente, francamente, sinceramenteåpenlyst, åpent, for å si det som det er, oppriktig - disinterestedly (en) - fielmente, lealmentelojalt, trofast - deslealmenteillojalt, ukollegialt - proporcionalmenteforholdsmessig, i rimelig forhold til hverandre, proporsjonalt - respeitosamenteærbødig, med respekt - desrespeitosamente, irrespeitosamenteuærbødig, uten respekt - dogmaticamentedogmatisk, firkantet - central (en) - pensativamente, sonhadoramentedrømmende, i drømme - com entusiasmo, extaticamenteekstatisk, henrykt, med vill begeistring - assustadoramentenifst, uhyggelig - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - ondabølge - egoistamenteegennyttig, egoistisk - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - evasivamenteavvisende, ubestemt, unnvikende - regularmenteregelmessig - desigualmenteujevnt, ulikt - exorbitantemente/excessivamenteurimelig - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - descanso - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - familiarmentefortrolig, intimt, velkjent - fanaticamentefanatisk - impecavelmentefeilfritt, uklanderlig, ulastelig - flabbily (en) - inflexivelmenteubøyelig, urokkelig - vigorosamentekraftfullt, krampaktig - brotar, germinar, rebentar - formidably (en) - característica, característico, distintivokarakteristisk, særegen - gluttonously (en) - esplendorosamentepraktfullt, strålende - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - grotescamentegrotesk - com má vontade, relutantementemotstrebende, -villig - lyse- - harmoniosamenteharmonisk, samstemt - precipitadamentemindre veloverveid, uklokt - descuidadamente, temerariamentehensynsløst, uforsiktig - cruelmentebrutalt, hjerteløst - heroicamenteheltemodig, heroisk - horrorosamentegrufullt, motbydelig - higienicamentehygienisk - união, unificaçãoforbund, forening, samling, union - reuniãogjenforening - preguiçosamentedovent, uvirksomt - interrupçãoavbrytelse, forstyrrelse, forstyrring, oppbrudd, sammenbrudd - imperativamente, imperiosamente - descaradamente, impertinentemente, insolentementefrekt, nesevist, uforskammet - impetuosamente, impulsivamenteimpulsivt, overilt, ubesindig - absolutamente - imprudentementeubetenksomt, uklokt - incomparavelmenteenestående, makeløst - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente - industriously (en) - engenhosamentegenialt, sinnrikt - i grunnen, medfødt - inoportunamente - oportunamentebeleilig - insidiously, perniciously (en) - simplificarforenkle, skjære gjennom - entusiasticamentebitende, ivrig, skarpt - laboriosamente, penosamentemøysommelig, tungt - languidamenteslapt, sløvt, tregt - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - ridiculamentehelt urimelig, komisk, latterlig, meningsløst, sinnssvakt - benevolamentelemfeldig, mildt, skånsomt - arranjar, organizararrangere, organisere, sørge for - direito, limporein, reinslig, strømlinjet, velformet - imaculado, impecávelplettfri, rein, skinnende rein - lugubremente - majestosamentemajestetisk - exploraçãoanvendelse, rovdrift, utnyttelse - drippily, mawkishly (en) - maltrato, tratamento inadequado, tratamento ruimdårlig behandling, mishandling - perseguiçãoforfølgelse - caça às bruxas - desapiedadamente, impiedosamente, implacavelmentehensynsløst, hjerteløst, nådeløst, ubarmhjertig - McCarthyism (en) - bewildering (en) - minuciosamentei minste detalj, meget omhyggelig, utførlig - milagrosamente, miraculosamentemirakuløst, som ved et under - translúcidogjennomskinnelig - infelizmente, miseravelmentebedrøvelig, elendig, usselt - escapismoeskapisme, virkelighetsflukt - monotonamenteensformig, monotont - barrento, toldado, túrbido, turvo - leitosomelkeaktig, melkehvit, uklar - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - agudo, astuto, subtilgløgg, lur, skarp, spiss - close, near, nigh (en) - objectivamente - servilmentekrypende, servilt, underdanig - opulentamenteoverdådig, stor overflod - ostentosamentebrautende, prangende - enveloping (en) - do peito, íntimo, próximofortrolig, hjerte-, nær - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - lamentavelmentesørgelig, ynkelig - sem sentidomeningsløst, uten mål og mening - pretensiosamente - unpretentiously (en) - lindamentenett, nydelig, pent - prosaicamente - debilmente, justopyset - estranhamentemerkelig, rart, underlig - calmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamenteavklaret, fredelig, fredfylt, i all stillhet, med sinnsro, rolig, stille, stillferdig - completaravslutte, fullføre, komplettere - relevantly (en) - com mérito, honrosamenteærefullt, respektabelt - respeitosamente, reverentementeærbødig - robustamenterobust, sterkt - amplo, espaçosoromslig - constrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - cómodo, confortávelbehagelig, bekvem, komfortabel - inquietante - voluptuosamentesanselig, sensuelt - sensualmentesensuelt - serenamenteavklaret, fredelig - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - padrão, uniformizadonormal-, standard - com habilidade, habilmentedyktig - excepcionalenestående, særlig, usedvanlig - sjelden, uvanlig - incomum, invulgarsjelden, uvanlig - habitual, usualvanlig - acostumado, do costume, habitualvanlig, vant - plebeualminnelig, folkelig, vanlig - sordidamentelavsinnet, snusket - específicobestemt, særlig, spesiell - respectivohver sin, respektiv - distinto, separadoatskilt, særskilt, separat - expressivo, significativouttrykksfull - sem expressãouttrykksløs - rigorosamentestramt, strengt - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - docementeelskverdig, søtt, vennlig - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - ternamentekjærlig, ømt - tradicionalmentepå vanlig måte, tradisjonelt - eficientedyktig, effektiv, habil - impertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestante, que protesta - unbearably (en) - estimularinspirere, kvikke opp, stimulere - completofullstendig, grundig - absolutamente, francamente, incondicionalmenteåpenhjertig, fullstendig, uten forbehold - exaustivogrundig, inngående, uttømmende - totalhelhets-, samlet, total- - indignamenteuverdig - incomplete, uncomplete (en) - utilmenteeffektivt, i nyttig arbeid - valentementetappert - ardorosamente - horrivelmenteekkelt, gement, motbydelig - vorazmente - enciclopédicoencyklopedisk, omfattende - plenário - wholeheartedly (en) - com espíritoåndfullt, slagferdig, vittig - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - sim - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - especialmentesærlig, spesielt - imediatamente - directamente, diretamentedirekte, en gang med, straks - conciso, sucintokonsis, kortfattet - epigramático - bem aproveitado, sucintokompakt, kortfattet, kort og godt - brusco, lacónicoavvisende, kort, uhøflig - prolixolangdryg, langtekkelig - erotically (en) - devastaçãoskade, ødeleggelse - algazarra, transtorno, tumultohalloi, omkalfatring, omveltning, oppstyr, spetakkel, ståhei - agitação, empurrãoopprør, røre - apinhado, superlotadooverbefolket, overfylt, overlesset, proppet, stappfull - incongruenteavstikkende, rar, upassende - breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkover (en) - profaned, violated (en) - serviçoserve, serveball - big, large, prominent (en) - flagrante, manifesto, óbvioflagrant, grell, grov, skamløs, skrikende, uhørt, utilslørt - negócios por concluir - constant (en) - repetido, repetitivogang på gang, gjentatt, om igjen om og, periodisk, tilbakevendende - esporádico - know (en) - refilãokranglevoren, trettekjær - know (en) - convencionali tråd med skikk og bruk, konvensjonell, tradisjonsbundet, vanlig - conventional (en) - bizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranhobisarr, merkelig, underlig - difficulty, trouble (en) - considerávelanselig, betraktelig, betydelig, vesentlig - considerávelbetydelig, merkbar - insignificant, undistinguished (en) - confundirblande sammen, forveksle - cavalheirescoridderlig - brusco, desabridoavvisende, brå, brysk - descortês, grosseiro, malcriado, mal-educadoudannet, uhøflig - acreditável, plausívelpålitelig, trolig, troverdig - inacreditável, incrívelubegripelig, usannsynlig, utrolig - cáustico, ferventeflengende, knusende, sviende - crítica, crítico - gravealvorlig, betydningsfull, viktig - crucial, important (en) - antiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - em desuso a cairPå vei til å bli foreldet, som holder på å bli foreldet - amaldiçoado, maldita, malditoforbannet, fordømt - decrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, insegurofalleferdig, lealaus, skranglete, skrøpelig, ustø - comum, crasso, indecente, ordinário, vulgargrov, krass, simpel, tarvelig, ufin, vulgær - calmo, grave, refletido, sensato, sereno, sériosindig, stø - undefined, vague (en) - primary (en) - decided, distinct (en) - exigentefordringsfull, krevende - rigorosohard, stram, streng, tøff - haste-, nød-, presserende, tvingende - arbitrárioegenrådig, vilkårlig - calcularberegne, gå ut fra, kalkulere, regne med, regne ut, tro, vente - digno de confiançadriftssikker, pålitelig - deviance, deviation (en) - dependent (en) - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - independenteselvstendig, uavhengig - extravagânciaekstravaganse, råflotthet, ødselhet - desirable (en) - crime, jogada suja - desejável, edesejável, invejávelmisunnelsesverdig - profanidade, sacrilégiohelligbrøde, ugudelighet - preferívelsom er å foretrekke - filme pornô, literatura erótica, pornografiapornofilm, pornografi - pay (en) - envy, invidia (en) - difícil, duro, edifícil, exigente, fastidiosobesværlig, i motvind, streng, strevsom, trettende, tung, vrien - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - delicadodelikat, vrien, ømtålig - serious (en) - aborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbadorbrysom, plagsom, vanskelig - easy (en) - elementar, simpleselementært, enkel, enkelt, rein og skjær - suaveglatt, slesk, veltalende - assíduoiherdig - incansávelutrettelig - descuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selectivo - indistinto, inidstintouklar, utydelig - general (en) - perigo, riscofare, risiko - dominante, predominantedominerende, framherskende - agudofin, skarp - defesaforsvar, vern - cambiante - ainda no início, imperfeito, rudimentar - confrontarkonfrontere, stå ansikt til ansikt med - eficaz, eficiente, vistosoeffektiv, tilfredsstillende, tiltalende, virkningsfull, virksom - custoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhosoanstrengende, hard, slitsom, utmattende, vanskelig, ytterst krevende - abundante, fortekraftig, solid, tung - facile (en) - promiscuidade - economic, economical (en) - expeditivo, expedito/despachadoeffektiv, rask - drástico, edrásticodrastisk - exclamatório - firmefast, solid, stabil - acanhado, desajeitado, desastrosokeitet, klosset - exportável - entusiasta, entusiásticobegeistret, entusiastisk, henrykt - ávido, entusiasta, entusiásticobegeistret, begjærlig, ivrig, nidkjær - adular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjearblidgjøre, forskjønne, smigre, smiske, smøre - eexplícito, explícito - esotérico - abstrusodunkel, vanskelig å forstå - misterioso, secreto - exotérico, geral, popular - básicoelementær-, grunnleggende - eufemístico, extenuanteforskjønnende - aproximado, aproximativoca., grov, omtrentlig, røff, tilnærmet - free, liberal, loose (en) - empolgante - abuso, má utilizaçãofeil bruk, misbruk - caro, dispendiosodyr, kostbar - careiro, caro, custoso, dispendiosodyr, kostbar - overpriced (en) - abordável, acessível, baratobillig, rimelig - capitalisation, capitalization (en) - inexperiente, verdegrønn, uerfaren, uøvd - esclareceravklare, forklare, kaste lys over, klargjøre, oppklare, utrede - secretoindre - equitativorett og rimelig - desconhecido, estranhofremmed, ukjent - antigo, antiquado, fora de moda, velhoantikk, antikvert, gammel, gammeldags, gått av mote, umoderne - desengraçadogammeldags, gammelmodig, ufiks - chiquefjong, overklasse- - imediata, imediato, instantâneomomentan, omgående, umiddelbar, øyeblikkelig - melindroso/meticulosoaltfor nøye/sirlig, overpertentlig - exigente, meticuloso - rechonchudogod og rund, lubben, med bollekinn, småfet - corpulento, obesofet og tykk, korpulent, svær - anguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudohøy og knoklet, kantet, keitet, knoklet, radmager, skranglet, utmagret, uttært - arrumaçãoorganisering - confirmação, reiteração, repetição - copiador - reproduçãoformering, forplantning - insistência, perseverançahardnakkethet, iherdighet, standhaftighet, utholdenhet - básicogrunn- - rito, ritualritual - salutar, são, saudávelfrisk, i fin form, sprek, sunn, sunn og frisk - robusto, são de corpo - acentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinharbetone, framheve, legge trykk på, legge vekt på, understreke - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - acentuarframheve, understreke - intransigentekompromissløs, steil, ubøyelig - estrangeiro - cerimoniosohøytidelig, ifølge protokollen, seremoniell - desligadoavslått, i ro - good, well (en) - abstinênciaavhold, avholdenhet - fatalskjebnesvanger, ødeleggende - livre, livrofri, løs - occasional (en) - fresh (en) - recenteubehagelig varm - afável, amistoso, bondoso, cordialelskverdig, godslig, hjertelig, hyggelig, inderlig, jovial, omgjengelig, varm, vennlig - amarrado - fértil, produtivofrodig, fruktbar, produktiv, rik - apinhadooverfylt - mere (en) - such, such that (en) - específicosær-, særlig, spesiell - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - gastador, generoso, liberalanselig, betydelig, gavmild, klekkelig, overdådig, raus, rikelig, rundhåndet, sjenerøs, ødsel - magnânimo, muito liberal, munificente - desgoverno, prevaricação - humilde, mauondskapsfull, simpel, tarvelig, ussel - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - bemfrisk, god, opplagt, vel - sintético - benéfico, bomfordelaktig, fornøyelig, frisk, glad, god, gunstig, lykkelig, opplagt, sunn, vel, velgjørende - agradávelgledelig, hyggelig - convenientebekvem, beleilig, høvelig, passende - apaziguamentoforsoning - horrívelelendig - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - bomfornuftig, god, snill, vennlig - white (en) - escurosvartekunst, svart magi - demoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânicodjevelsk, infernalsk, satanisk, skrekkelig, ugudelig - mefistofélico - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - mal-humorado, rabugento, resmungão, zangadogretten, kranglevoren, muggen, sur, tverr - irritávelgretten, irritabel - ameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombriodyster, gretten, hemmelig, mutt, mørk, nedfor, skulende, sur, trist, truende, tverr, vrang - malhumoradotverr, uhøflig - gradual (en) - súbitobrå, plutselig - aggro (en) - catastrófico, desastrosokatastrofal, svært ulykkelig - integraçãointegrering, sammenblanding - promessatroskap - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - pesadoanstrengende, byrdefull, krevende, tyngende - inquietante - apoio, suportestolpe, støtte, underhold - heavy (en) - levelett, mild - homogéneoensartet, homogen - favor - beau geste (en) - attention (en) - elevadokraftig, sterk, stor, voldsom - mobilizaçãomobilisering - baixa, baixogrunn, lav, lavtliggende - represália, vingançagjengjeld, hevn, hevnlyst - altohøy - baixo, inferiorlav - high, high-pitched (en) - intervenção, mediaçãoforbønn, innblanding - renovaçãofornyelse - abertoåpenhjertig, frimodig - enganadorvilledende - penetrargjennom, trenge inn i - outlet, release, vent (en) - acolhedor - ubehagelig varm - kjølig - sombriokald og forblåst - friokald, kjølig, uvennlig - sobrehumano, sobre-humanoguddommelig, overmenneskelig - humanohuman - abrutalhado, animalesco, bestial, brutalbestialsk, brutal, dyrisk, rå - apalhaçadoklovnaktig - cómico, ridículogøyal, komisk, latterlig, lattervekkende, merkelig - curioso, divertido, engraçadomorsom - hilarianteutrolig/overstadig morsomt - espirituoso, vivoåndfull, rask i oppfatningen, slagferdig, vittig - apressadohastig, oppjaget - alto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativoavgjørende, betydningsfull, stor, tungtveiende, vektig - grande, importantekraftig, stor, viktig - cardeal, central, essencial, fundamental, principalfundamental, grunnleggende, hoved-, midt-, nøkkel-, sentral-, viktigste - principalførst, hoved-, høytstående, opprinnelig, over-, viktigst - históricohistorisk - sério - estratégico - valiosoverdifull - fútilgrunnløs - assustador, imponenteformidabel, fryktinngytende - esplêndidoherlig, praktfull, storartet, storslått, strålende - decadente - informed (en) - populosofolkerik, tett befolket - irrepreensíveluklanderlig, uskyldig - moralsk, oppbyggende, utbytterik - intelectual - inteligenteforstandig, intelligent, vettug - interessanteinteressant - absorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigantefengslende, Forlokkende, gripende, rar, spennende - aborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçadordau, dorsk, dødskjedelig, ensformig, kjedsommelig, nedbrytende, trettende, trist - extrínseco - adventitious (en) - depressivodyster, forstemt, melankolsk - bitter (en) - lúgubre - conhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notávelberømt, betydelig, fetert, framstående, kjent, lysende, navngjeten - alto, farto, grandediger, drabelig, kraftig, omfattende, rommelig, svær - arregalado, de largoi bredden - volumosodiger, uhåndterlig - espaçoso, vastorommelig, romslig, som har god plass, vidstrakt - astronómico, colossal, estupendoformidabel, kjempemessig, kjempestor, kolossal, overveldende - enormediger, enorm, gigantisk - gigante, gigantescogigantisk, kjempe-, kjempemessig/-stor, kjempestor - gigantescodiger, kjempestor, uhyre - imenso, vastokjempestor, uhyre, veldig - enorme, muito grande, que bateenorm, kjempestor - pequenoliten, liten målestokk i, mindre betydelig - diminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequeninobitte liten, knøttliten, liten og fiks, nett, ørliten - mínimo, minúsculo, nominalbrøk-, nominell, symbolsk, ubetydelig - diferenteannerledes, forskjellig, motsatt, ulik - modesto, pequeno, pouco importantebeskjeden, i småbiter, underordnet - local (en) - comprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos!arbeidere i alle land, foren dere!, langtrukken, langvarig, langvarig/-trukken, omstendelig - duradouro, durávelholdbar, varig - sem fimendeløs, uendelig - breve, curtokortvarig, stutt - momentâneoforbigående - grandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - queridoinntakende, vinnende - adorável, fofinho, fofokjælen, søt - horrendo, horrível, odiosoavskyelig, ekkel, motbydelig - de olhos azuis - amadohengiven - afectuoso, carinhoso, tenro, ternohengiven, kjærlig, øm - apaixonado, doido, louco, namorado - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - efeminado, feminino, próprio de mulher - infantilbarnaktig, barnslig - amolecido - máximohøyeste, maksimum - menor, mínimolav-, minimal, minimums-, minste- - significativobetydningsfull, meningsfull, relevant - insignificante, sem sentido.betydningsløs, intetsigende, meningsløs - sem piedadenådeløs, skånselløs, ubarmhjertig - desalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensívelaggressiv, hard, hardhjertet, hensynsløs, hjerteløs, kaldblodig, ubarmhjertig, uforsonlig - suavemild - intensivointens, intensiv - sérioalvorlig, hard, voldsom - strong (en) - atrairtrekke til seg oppmerksomhet - excessivo, exorbitantedrøy, overdreven, stiv, ublu, urimelig, usedvanlig stor - exorbitante, exorbitante/excessivoublu, urimelig - extremista, radical, ultradyptgående, radikal, ultra-, ytterlig, ytterliggående - retiring, unassuming (en) - degenerado, devasso, dissolutodegenerert, fallen, full av laster, lettsindig, ryggesløs, uanstendig, utsvevende - muitas, numerosos - inúmero, numerosoomfattende - poucas, pouco, poucos - mundial, mundialmenteglobal, verdensomspennende - natural (en) - fantasmalspøkelsesaktig - consequente/finalendelig - final, últimoavsluttende, sist, slutt- - anormalavvikende, unormal - obedientelydig - clear, open (en) - livrefri- - detestável, repelenteavskyelig, frastøtende, motbydelig - desagradável, nojento, repugnanteekkel, frastøtende, motbydelig, uappetittlig, udelikat, usmakelig, vemmelig - renovarfornye, gjenoppta, pusse opp - antigogammel - fresco, novofersk - recent (en) - com a idade de, idosoaldrende, eldre, gammel - cumprir, desempenharfullbyrde, fullføre, gjennomføre, oppnå, utføre, utrette - oportunobeleilig, i rett tid - medíocregjennomsnittlig, ordinær - mediano, médio, medíocro, suficiente/razoávelbrukbar, mellom-, middelmådig, middels, noenlunde - common (en) - habitual/corriqueirodagligdags, hverdagslig - enorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhosoenorm, eventyrlig, fabelaktig, fantastisk, forunderlig, fremragende, kjempe-, kjempeflott, kjempelekker, praktfull, vidunderlig, voldsom - holistic (en) - originalfrisk, original, selvstendig - insólito, novony, original, uvanlig - groundbreaking, innovational, innovative (en) - banal, batido, gasto, trivialbanal, banalt, forslitt - ortodoxoortodoks, rettroende, vedtatt - iconoclastic (en) - abertoåpenlys, offentlig, utilslørt - fanáticofanatisk, svermerisk - presentenåværende - irenic (en) - agudo, sagazskjærende, sterk - permanentefast, varig - impermanent, temporary (en) - efémero, passageiro, transitório - evanescente, infinitesimal - perplexoperpleks, rådvill - pexplexohelt paff, perpleks - íntimo, pessoalintim, personlig, privat - assure, reassure (en) - nualminnelig, bare, enkel, lett, liketil, naken, simpel, ukomplisert, vanlig - simplesenkel, ukomplisert - agradávelbehagelig, fornøyelig, hyggelig, morsom - deleitoso, deliciosodeilig, helt skjønn, herlig - reduzirredusere, sette ned - divertidomorsom, underholdende - alegre, desviado, divertido - positivobekreftende, bestemt, positiv, uten tvil - escandalizar, insultarforarge, fornærme dypt, sjokkere, øve vold mot - negative (en) - neutral (en) - satisfazertilfredsstille - impraticávelugjennomførbar, umulig - fortekraftig, mektig, sterk - discourage (en) - kraftig, mektig, sterk - vigorosomektig, sterk - impotenteavmektig, kraftløs, maktesløs - importantebetydningsfull, viktig - precisonøyaktig, presis - pomposohoven, pompøs, svulstig - secundárioetter-, mindre, sekundær-, underordnet, videregående - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - confidencialfortrolig, konfidensiell - public (en) - open (en) - produtivofruktbar, produktiv - infructuoso, infrutífero, vãoforgjeves, resultatløs, unyttig - lucrativoinnbringende, lukrativ - atraente, correcto, decentelikendes, passende, pen, skikkelig, snill, sømmelig, tiltrekkende - cerimonioso, puritano, virtuosoprippen, snerpet - protective (en) - arrogante, presunçosoarrogant, hoven, hovmodig, innbilsk, som tar seg selv for høytidelig - altaneiro, arrogante, desdenhosoarrogant, hoven, med øyenbrynene hevet, overlegen, stolt - convencido, vaidosoblæret, forfengelig, innbilsk, oppblåst, overlegen, selvgod - purobar, ekte, kysk, rein, ublandet, uskyldig - branco, direito, em branco, limpo, preciso, virgemblank, rein, reinslig, strømlinjet, velformet - alleged, so-called, supposed (en) - apócrifo - dúbio, sombroso, suspeitodubiøs, mistenkelig, problematisk, skyggefull, suspekt, tvilsom, usikker - barulhentobråkete, høyrøstet, støyende - calmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilobehagelig, beroligende, beroliget, fattet, kaldblodig, kald og rolig, rolig - destrutivo, tumultuosoforvirret, nedbrytende - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista - fortegod, skikkelig, solid, sunn - aparvalhado, estúpido, grosseirodustet, klosset, ubehøvlet - áspero, grosseirogrov, knudret, rå, ru, ufin, ujevn - crasso, grosseirodum som en sau, følelseskald, grov, krass - regularjevn, konstant, regelmessig, regulær - irrelevant (en) - esteemed, honored, prestigious (en) - difamante, famigerado, infameberyktet, infam, notorisk, skjendig - conciliável, reconciliável - decididofast bestemt, resolutt - apresentávelpassende kledd, presentabel - responsávelansvarlig - compensadorgivende, tilfredsstillende - retóricooratorisk - pulsante - necessitado/endinheiradodårlig stilt, rik, velstående - confortávelrundelig, som har gode/trygge kår - indigente, pobre - duro, falido, liso, quebrado, sem dinheiroblakk, fallitt, pengelens - indigente, necessitadolutfattig, nødlidende, trengende, uten midler - com muita falta de, sem um tostãoblakk, i pengeknipe, mangle noe, pengelens - luxuoso, opulento, sumptuosoluksuriøs, overdådig, søkkrik, ødsel - robustohardfør, robust, sterk - muscular, musculoso, robustokraftig, muskelsterk, muskuløs, stor og kraftig, stor og sterk, tung og kraftig, velfødd - árcade, bucólico, idílico - arriscadofarlig, miljøfarlig, risikabel - arriscado, perigosa, perigosofarefull, farlig, vågal - auto-destrutivo, suicidadrepende, selvmordersk, selvmords-, svært farlig - várioatskillige, diverse, forskjellige - parecido, semelhante, similarliknende - de nozes, doido, louco, malucofjollet, gal, galen, med nøtter/nøttesmak, spinnvill, sprø - maníaco - sarcásticobesk, sarkastisk, spydig - sardónico, trocistabesk - satíricohånende, satirisk - ikke tilfredsstillende - decepcionante, enganososkuffende - pedantepedantisk, pirket - sábio - atraente - egoístaegenkjærlig, egoistisk - self-seeking, self-serving (en) - erógeno - higiénicohygienisk - extraneous, foreign (en) - sérioalvorlig, seriøs - frívololettsindig, overflatisk, tøyset - endiabradoondskapsfull, skjelmsk, skøyeraktig - sóbrioalvorlig, edruelig, nøktern - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - elegante, garrido, namoradorkokett, lekende - eróticoerotisk - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoso, sensual - lascivo, lúbrico - aparecerforekomme, møte, opptre, se ut som, synes, virke - appear, seem (en) - demonstrere, vise i et glimt, vise lynrapt - exibir, pavonear-seblære seg, spankulere, spille stor mann, sprade, vifte med - de olhos de lincemed falkeblikk - importante, significativobetydningsfull, megetsigende, viktig - insignificanta, insignificantebagatellmessig, ubetydelig - mero, simplesenkel, rein og skjær - elementar, essencial, fundamental, primário - intricadokomplisert - complicadofloket, innviklet, komplisert, snirklet - adulador, lisonjeiro - únicoenkeltstående, isolert - bem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificadodreven, dyktig, ekspert-, flink, god, mesterlig, nydelig, pen - macioglatt, myk - acidentada, acidentadohullet, ujevn - recuperarfå i erstatning, få tilbake, inndrive - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - firme, fortesolid, sterk - esperto, vivo - vivokvikk, livlig - estávelfast, stø - oscilante, vacilantelealaus, vaklende - perder, sair-se maltape, være den tapende part - fluctuating (en) - bein, glatt, ordentlig, rett, skikkelig - potentekraftig, robust, sterk - weak (en) - pertinaz, teimososeig, sta, utholdende - mulasta - contumaz, obstinado, rebelde - bem sucedido, bem-sucedido, sucedidoframgangsrik, heldig, vellykket - decepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustradobli lang i ansiktet, frustrert, misfornøyd, mislykket, skuffet, utilpass - bastante, suficientenok, tilstrekkelig - inadequado, insuficiente, insuficientementemangelfull, utilstrekkelig - escassofor liten/trang, knepen, snau - condescendente, sobranceironedlatende - agudo, altohøy - superiorekstra god, høy, høyere, overlegen, overordnet - eexímio, excelente, exímioglimrende, utmerket, ypperlig - belo, bomfin, glimrende, god, kvalitets-, ordentlig, rosende - barato, desprezível, inútil, ordináriobillig, elendig, simpel, tarvelig - rentávelkommersiell - medíocremiddelmådig - acessório, subsidiáriodatter- - blote - surpreendenteforbausende, overraskende - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anacrónico, anacrônico anacrônica - sistemático - docelekker, saftig, søt - excessivostor- - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradar, despromoverdegradere - económico, frugal, poupadobesparende, nøysom, sparsom, økonomisk - sujogriset, snusket, sølet - atrasar, suprimirforsinke, fortie, hefte, holde tilbake, oppholde, skjule - cartilaginosomed mye brusk i - estaladiçosprø - organizararrangere, iscenesette, lage, organisere - cínico, ecínicokynisk - fidedignopålitelig, trofast - representativorepresentativ, typisk - honrarære, heder - liberalise, liberalize (en) - útilhjelpsom, tjenestevillig - inútil, vãofåfengt, forgjeves, ørkesløs - valuable (en) - worthless (en) - prótea - variávelforanderlig, stillbar - iterativo - abafadoinnestengt, kvalm, lummer, med dårlig luft - cruel, feroz, furioso, selvagem, zangadoaggressiv, barbarisk, bisk, blodtørstig, brutal, desperat, forbannet, grusom, olm, rasende, vill, voldsom - pecaminososyndig - controlar, restringirkontrollere, regulere - morno, tépidohalvhjertet - tomar atitudes - expiar - atingir, cumprir, efetuar, realizarfå tak i, nå, oppnå - begin (en) - finagle, manage, wangle (en) - estragar, malbaratar, tornar fofo, trancarriste så det blir lett og dunet, rote til, ødelegge - trairforråde, svike - saudávelsunn - ofensivokrenkende, støtende - recognise, recognize (en) - estreita, estreito, limitadobornert, smal, snever, trang, trangsynt - desenvolver, promoverarbeide for, fremme - help (en) - apoiarbakke opp, støtte - ridículo, risívellatterlig, meningsløs, sinnssvak, urimelig, useriøs - estúpido - ideológico - burlarlure, svindle - perseguirforfølge - aplicar-se a, arranjar-se, enfrentarklare, mestre, tumle/kjempe med - dignar-senedlate seg - serve (en) - fazer-se importante, mandargjøre seg til, skape seg, spille herre - viverleve - make (en) - demorar-se, descansar, vadiardaffe, drive, drive omkring, gå og henge/drive/slenge, luske, slappe av, ta det med ro - importarspille en stor rolle - coincidir, condizer, corresponderpasse inn, passe sammen, stemme overens, stemme overens med - check, check out (en) - depend (en) - assemelhar, assemelhar-se a, parecer-se comlikne, slekte på, ta etter - chimeral, chimeric, chimerical (en) - excederoverskride, overstige - bastar, ser suficientevære nok - serve, serve well (en) - cumprir, responder, satisfazer, viver à altura dehonorere, innfri, leve opp til, tilfredsstille - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - sobressairbriljere, overgå alle andre - aplicar-seangå, gjelde - affect, involve, regard (en) - segurar - combinar, harmonizarseavstemme, harmonere med, passe/harmonisere med, stå til - defy, refuse, resist (en) - compensarerstatte, innhente, ta igjen - locallokal, stedlig - belong (en) - fazer parbli sendt, skulle sendes - add (en) - sell (en) - technical (en) - suportestativ - astuto, manhoso, traiçoeiro - messianic (en) - culturaldannet, kultur-, kulturell - abrigo antiaéreo - expiatório - draconiano - Hegelian (en) - mudançaendring, forandring, omlegging - jóia, tesouroknupp, perle, praktstykke, skatt - golden calf (en) - recordação, suvenirminne, suvenir - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - nulidade, uma insignificânciabagatell, småting, trivialiteter, uvesentlige ting - pesobyrde - spirit (en) - tiponaturen, slag, type - animaçãoanimasjon, tegnefilmlaging - vivacidadeiver, villighet - vigorenergi, kraft, pågangsmot - engenho, espírito - camaradagemkameratskap - adaptabilidadetilpasningsevne - impressão, marcainntrykk - figure (en) - lindezapenhet - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carisma - sex-appealerotisk tiltrekning - fealdadedet å være truende, stygghet - manchaflekk, lyte, merke, plett - facilidadeferdighet, letthet - dificuldadebesvær, strev - fly in the ointment (en) - compatibilidadekompatibilitet, overensstemmelse, samsvar - concordância, congruênciakongruens, overensstemmelse, samsvar - incompatibility (en) - conflict (en) - adequação, conveniência, elegibilidadeberettigelse, det å passe/egne seg, formålstjenlighet, valgbarhet - disponibilidadetilgjengelighet - ética - ambiente, atmosfera, traçoatmosfære - note (en) - kvalitet, sort - valor/excelênciafortreffelighet, fremragende dyktighet - imponência, majestadeeleganse, majestet, verdighet - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - semelhança, similardidadelikhet - homology (en) - paralelismo - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade - semelhançalikhet - discrepânciauoverensstemmelse - tempo perdidodet som er forsømt - diferençauensartethet, ulikhet - diversidademangfold, mangfoldighet, ulikhet - change, variety (en) - smoke (en) - solidariedadefellesskapsfølelse, solidaritet - complexidade, complicaçãoinnviklet tilstand/forhold - regularidadejevnhet, regelmessighet - organisation, organization, system (en) - irregularidadeuregelmessighet - spasticity (en) - instabilidadeustabilitet, ustadighet, ustøhet - estabilidade, firmezastabilitet, stadighet, støhet - comodidade, vantagembekvemmelighet, gode - plausibilidade - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia - originality (en) - freshness, novelty (en) - academicismo - exactidão, precisãonøyaktighet - correção, exactidão, exatidão, precisãonøyaktighet, presisjon - imprecisão, inexactidãounøyaktighet, upresishet - imprecisãounøyaktighet, upresishet - elegânciaeleganse, smakfullhet - eclat, pomp (en) - classeførsteklasses, kvalitets- - cheapness, second-hand clothing shop, second-hand clothing store, sleaze, tackiness, tat, used clothing shop, used clothing store (en) - clarezaklarhet, skarphet, tydelighet - clareza, explicitaçãotydelighet - imprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidãoubestemmelighet, uklarhet - probidade, rectidãorettferdighet, rettskaffenhet - equidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - devoção, piedadefromhet, gudfryktighet - devoção, religiosidadefromhet, gudfryktighet - beatice, sentimento de piedade - santidadefromhet, gudfryktighet - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - atrocidade, barbaridade, brutalidadebrutalitet, råskap - maldade, malevolência, malvadez, selvajariagrusomhet, ondskap, ustyrlighet, villskap - implacabilidadeubarmhjertighet, uforsonlighet - altruísmo - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - competitividade - delicadeza, subtilezabehendighet, finfølelse, listighet, sarthet, svak helse - samvittighet - heroísmo, valorheltemot, heroisme - perseverança - incorruptibilidadeubestikkelighet - aparência enganadora, especiosidade - patriotismopatriotisme - ingenuidade - respeito próprioselvrespekt - gabarolicedet å skryte mye, skryting - hubris - vivacidadelivlighet, saftighet - calma, calmo, compostura, tranquilidadefatning, ro, sinnsro, stillhet - respeitoærbødighet, anstendighet - grosseria - novidade - freshness (en) - azedume, bolor, mofo - vanity fair (en) - favor, graça, graciosidadeeleganse, grasiøse bevegelser, ynde, yndighet - capacidade, energia, poder, potência, ser capaz deenergi, makt, styrke - robustez, vigorenergi, hardførhet, kraft, robusthet - coragemmot, ryggrad - vitalidadestyrke, utholdenhet - forçakrefter, styrke - intensidadeintensitet, intensivitet, kraft, styrke - ferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violênciablodtørstighet, grusomhet, herjing, raseri, villskap - calcanhar de Aquiles - modernidadedet som er moderne, modernitet - continuity, persistence (en) - pressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidadefart, hurtighet, kjapphet, raskhet, stor fart - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - pontualidadepunktlighet - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridade - glibness, slickness (en) - vultokorpus, omfang, svært fyldig kropp - enormidade, imensidade, tamanho, vastidãodet som er enormt/digert, enorm størrelse, kolossal størrelse, noe som er enormt, uendelighet, vidstrakthet - quantidadeantall, kvantitet, kvantum, mengde - escassez, insuficiência, parcimóniaknapphet, magerhet, skrinnhet, snauhet, sparsomhet - abundância, cornucópiaoverdådighet, overflod, vell - carência, escassez, faltadyrtid, knapphet - excesso, superabundância - excedenteoverskudd, overskudds- - excedente, excesso, farturaoverflod/-skudd - limitegrense - alcanceomkrets, rekkevidde - limitesgrenser, rammer - alcance, extensão, intenção, limite - valorpris, verdi - price (en) - bem, lado bomdet gode - benefit, welfare (en) - luxoluksustilværelse - utilidadeanvendelighet, nytte - inutilidadefånytte, ørkesløshet - praticabilidadegjennomførbarhet, mulighet - competênciadyktighet, kompetanse, kvalifikasjon - vantagemaktivum, fordel, gode - vantagem, virtudefordel, fortrinn, gagn, nytte - apoio, nas graças degunst, velvilje - proveitofortjeneste, gagn, gevinst, profitt, utbytte - rentabilidade - preference (en) - privilégioprivilegium, særrettighet - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público - desvantagemmangel, minus, ulempe - limitação - defeitofeil, lyte, mangel - deprivation, loss (en) - preçopris - desvantagem, inconveniente, senãouheldig side, ulempe - importance (en) - importância, significadobetydning - pesovekt - alienação, insensatezmeningsløshet - forçakraftighet, mektighet, myndighet - poder - vivacidadeklarhet, livlighet - influênciainnflytelse, påvirkning - pressãopress, trykk - wagon wheels, wheels (en) - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - eficácia, eficiênciakraft, virkningsfullhet - form (en) - impotênciaavmektighet, kraftløshet - stardust (en) - insolubilidadeuløselighet, uoppløselighet - coxa, pernalår - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - bom senso, realismo, senso comumsunn fornuft - prudênciaforsiktighet, klokskap - prudência - forstand - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - agudeza, astúcia, manha, simulação, velhacariafalskhet, list, listighet, sleiphet, sluhet, underfundighet - bruxaria, feitiçaria, magia - céu, Paraíso - innovativeness (en) - coordenaçãokoordinasjon, koordinering, samordning - versatilidadeallsidighet - destrezadyktighet, fingerferdighet - técnicahåndlag, teknikk - efficiency (en) - custom, tradition (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - adivinha, enigma, misterio, mistériogåte, mysterium, mystikk - dilemadilemma, knipe, vanskelig valg - dificuldadebesværlighet, vanskelighet - problem - apoio, suportestøtte, underhold - ancorarfeste, forankring - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - substitutoerstatning, reserve - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - apreciaçãoforståelse, innsikt, kjærlighet - haute couture, high fashion, high style (en) - capricho, mania, novidadedille, mani, mote - counterculture (en) - identificaçãoidentifikasjon, identifisering, legitimasjon - pseudoscience (en) - alternativa, escolha, opçãoalternativ, valg - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - condiçãobetingelse, vilkår - estimulante, estímulo, incentivo - pé-no-saco - irritant, thorn (en) - dever, fardo, peso, tarefa, ter quebelastning, byrde, bør, klamp om foten, last, tyngde, vekt - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - todohele, helhet - unidadeavdeling, element, enhet - coraçãohjerte - significadonoe fornuftig/meningsfullt - implicação, insinuaçãoantydning, underforstått mening - essência, fundo, miolo, resumodet vesentlige, hovedpoeng, kjerne - value (en) - målestokk, skillemerke - exemploeksempel, forbilde - fantasmagória - protótipoprototype - antegostoforsmak - demonismo - acculturation, culture (en) - conhecimento, cultura, erudiçãokunnskap, lærdom, stor kunnskap, vitenskap - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - intolerânciaskinnhellighet, sneversyn - fanatismofanatisme, svermeri - conservadorismokonservatisme - reaction (en) - literature (en) - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - busílisdet springende punkt, vanskelig punkt - moteord - abracadabra - tolicesludder, tøv, vås - shadow, tincture, trace, vestige (en) - política externa - resoluçãoløsning, problemløsning - meia verdadeunderdrivelse, undervurdering - ironia, sarcasmo, sátirasarkasme, satire, spydighet - conclusão de uma piada, ponto culminantepoeng, sluttreplikk - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - pedantismopedanteri, pirk - eloquênciaspråkferdighet, talekunst, veltalenhet - gobbledygook (en) - arcaísmo - elocuçãoforedragskunst, veltalenhet - blah, bombast, claptrap, fustian, rant (en) - teknobabbel - concisãokortfattethet - circunlóquio, perifrase - pleonasmo - metáforametafor - palavrãobanneord, banning, bannord, ed, kraftuttrykk - blasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - assentimento, consentimentogodkjenning, samtykke, tillatelse, tilslutning - revelaçãoåpenbaring, avsløring, oppstrammer, overraskelse - insinuação - voice (en) - auspício, profecia - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - abalo, sobressaltosjokk, støt - acidente, desventurauheldig episode, uhell, ulykke - martíriomartyrdød, martyrium - rupturaatskillelse, løsriving - desventurauhell, ulykke - calamidade, catástrofe, desgraça, tragédiakatastrofe, stor ulykke, tragedie, ulykke - epifania - skjebnen, undergang - melhoramentoforbedring, forskjønnelse - debacle, fiasco (en) - ajustamento, ajuste, rectificaçãoregulering, tilpasning - ocasiãoanledning, begivenhet - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - prejuízosvekkelse - revoluçãoomveltning - atrasohindring, tilbakeslag - Fall (en) - conflitokonflikt, sammenstøt, uenighet - aloofness, distance (en) - sensibilidadefølsomhet, uttrykksfullhet, ømfintlighet - arranjoarrangement, avtale, opplegg, ordning - alta rodadet gode selskap, sosieteten - superpopulação - massafolk, folkeslag - burguesia, classe média - comunidadefellesskap, folkegruppe - civilizaçãodannelse, kultur, sivilisasjon - coevals, contemporaries, generation (en) - sortimento, variedadeassortiment, mangfold, utvalg - current, flow, stream (en) - cubismo - avstand - paraísoden sjuende himmel, himmelen, himmerike, paradis, salighet - esconderijogjemmested - refúgioasyl, ly, tilflukt - destinoskjebne - Logos, Son, Word (en) - cobardefeiging, reddhare - experto, peritofagmann, sakkyndig, spesialist - pretosvarting - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - operário - pele-vermelha - john bull - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - assessor, conselheiro, consultorkonsulent, rådgiver - filho da putadrittsekk, ekkel person - autoridadeautoritet, myndighet - amante - arruaceiro, bruto, rufiãobanditt, bølle, ramp, ungdomsforbryter, voldsmann - bebé, bebêbaby, spebarn - coleccionadorinkassator, oppkrever - objector de consciênciamilitærnekter - cub, greenhorn, rookie (en) - bicha, dinheiro falsohomofil, homse/lesbe - bushwhacker, hillbilly, lout (en) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - machine (en) - maestro, regentemaestro - companheirolekekamerat - forçakraft, -kraft - tronco de couve - shiksa, shikse (en) - pecadorsynder - estadista, homem públicostatsmann - despesas de exploração - privilégio - perdatap - protection, security (en) - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - deterioraçãoforringelse, svekkelse, tilbakegang - desenvolvimento, evoluçãoevolusjon, utfoldelse, utvikling, videreføring - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - zeroikke noe, ingenting, intet, null - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - mínimominimum, minst - punhado - toque, traço, vestígioanelse, antydning, hint, spor, tanke - fornada, monte, pilhaporsjon, sending - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - elbow room, room, way (en) - base, péfundament, grunnlag - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - equilíbriobalanse, ekvilibrium, fotfeste, likevekt - amizadevennskap, vennskapelige følelser - crisekrise - element (en) - ambiente, meiomiljø, omgivelser - equilíbriobalanse, likevekt - inclusion (en) - rejection (en) - status quo - natural state, state of nature, wild (en) - apogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminantehøyde-/toppunkt, høydepunkt, klimaks, kulminasjon, toppen - casokasus, tilfelle - posição socialrang, sosial status - lugarplass - título - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - vidaliv - ordemorden - peace (en) - anarquiaanarki, lovløshet - pandemónioforvirring, vilt kaos - incident (en) - transtornoomkalfatring, omveltning - guerra friakald krig - discordânciauenighet - liberdadefrihet - independência, liberdadeselvstyre - polarisation, polarization (en) - impasse, umbral de lucrofastlåst situasjon - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - reconhecimentoanerkjennelse, erkjennelse, gjenkjennelse - isolamentoisolasjon, isolering - melhoriabedring, forbedring, framskritt - development (en) - desusoute av bruk - renovaçãooppussing, rehabilitering, restaurering - importânciabetydning, viktighet - ênfasehovedvekt, vekt - prestígiohøy anseelse, prestisje - anonimatoanonymitet - celebridade, fama, nome, renome, reputaçãoberømmelse, glans, ry - fama - fama, reputaçãonavn, renommé, ry, rykte - ry - degradação, humilhação, infâmia, servilismo - decadênciadekadanse, forfall - domínio, predominância, superioridade, supremaciaherredømme, kontroll, makt - dominação, predomínio, supremaciadominans, herredømme, overherredømme, overhøyhet - paramountcy (en) - problema - infelicidade, misériabedrøvelighet, elendighet, jammerlighet, lidelse - urgêncianødstilfelle, tvingende nødvendighet - pressãopåtrykk, press - infestaçãoangrep av skadedyr - tododet som er enhetlig, helhet - perfeiçãofullstendighet - totalidadehelhet - imperfeiçãosvakhet, ufullkommenhet - hamartia, tragic flaw (en) - destino, fado, sortelodd, skjebne, undergang - prosperidadeframgang, velstand - àxito, sucessoframgang, hell, suksess - catástrofe, desastrekatastrofe, stor ulykke - falta, fracasso, reprovaçãobrudd, fiasko - perspectiva, previsãomulighet, utsikt - chance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidadeanledning, mulighet, sjanse, spillerom - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - prosperidadeframgang, velstand - opulênciaoverdådighet, overflod, rikhet - mamona - fattigdom - indigência, pobreza - hygiene (en) - asseioskinnende reinhet - ordemgod orden, orden - porcaria, sujidademøkk, skitt, smuss, søle - sordidezsnuskethet - circumstance, context, setting (en) - esfera - province, responsibility (en) - dureza, rigorbarskhet, hardhet - atmosfære, stemning - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - segurançasikkerhet, trygghet - segurançasikkerhet, sikkerhets-, trygghet - peace, public security (en) - protecçãobeskyttelse, vern - perigo - danger (en) - clear and present danger (en) - perigofare, risiko - ameaça, perigofare, overhengende fare, trussel - aptidão física - illumination, light (en) - pedra filosofalde vises stein - dross, impurity (en) - átomofnugg, prikk - dryss, –pudder, pulver, –pulver, støv, -støv - desperdíciosskrap, søppel - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - dia do juízo final, Juízo Final - horastund, tid, tidspunkt - época, idadetidsalder - alturatid, øyeblikk - fracção de segundos, instanteblunk, en brøkdel av et sekund, øyeblikk - generation (en)[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼