» 

dicionario analógico

fundamentalt, grunnleggende, i alt vesentlig, i grunnen, innerst inne, på bunnen, prinsipielt - akkurat, bare, blott, enkelt, ganske enkelt, ingen andre enn, kun, simpelthen, utelukkende - automatisk - skremmende - enormt, veldig - grovt, kraftig - betydelig, merkbart - rein - ca., cirka, der omkring, et stykke på vei, i nærheten av, litt, mer eller mindre, nærmere, nesten, noe, omkring, om lag, omtrent, rundt, sånn omtrent, skal vi si, tilnærmet - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absolutt, aldeles, aller-, fullkomment, fullstendig, fullstendig, helt, helt, så mye, totalt, tvers igjennom - eksklusivt, med enerett - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - mangelfullt, ufullkomment - fullt, helt, i fulle drag, i rik/full monn - only (en) - voraz (pt) - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - fordelaktig - rikelig - betydelig, rikelig - well (en) - well (en) - bra, godt - well (en) - overdådig, overstrømmende, sprudlende - alvorlig, for alvor - ertelystent, skjelmsk, slemt, uskikkelig - even, still, yet (en) - even (en) - akseptabel, antakelig, tilfredsstillende - alltid, stadig, støtt - always, forever (en) - av og til, en sjelden gang, fra tid til annen, her og der, iblant, innimellom, med mellomrom, nå og da, noen ganger, sporadisk - convencionalmente (pt) - dog, ikke desto mindre, samtidig - ennå, hittil, inntil nå, opptil nå, så langt - bedrift, dåd, prestasjon - ordentlig, riktig, veldig, virkelig - aktiv, energisk, virksom - akrobatisk - akkurat nå, i stad - momentant, øyeblikkelig - behendig, frisk, kvikk, ledig, lett på foten, rapp, smidig, sprek - tidlig - hyppig, ofte, stadig - sjelden - aktiv, gjeldende, gyldig, i kraft - as such, in and of itself, intrinsically, per se (en) - med ettertrykk - trofast, virkelig - igualação (pt) - naturligvis, selvfølgelig, selvsagt - klart, skarpt, tydelig - active (en) - klart, oppriktig, tydelig, umiskjennelig - angivelig, etter alt å dømme, tilsynelatende, umiddelbart, ved et overflatisk inntrykk, øyensynlig - inactive, passive (en) - spesielt, uttrykkelig - heldigvis, til alt hell - record, track record (en) - beklageligvis, dessverre, uheldigvis, ulykkeligvis - chronic (en) - ekstraordinært, usedvanlig - for, i urimelig grad, så, til overmål - før eller siden - da det kom til stykket, endelig, etter hvert, langt om lenge, omsider, til slutt, til slutt/sist - akkurat nå, en gang med, i rask marsj, i springmarsj, med én gang, nå, om et øyeblikk, omgående, på stedet, som et skudd, straks, umiddelbart, øyeblikkelig - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamente (pt) - uoppslitelig, utrettelig - adequate, equal (en) - kjapt, raskt - foreløpig, for nå, inntil videre - intoleravelmente (pt) - abusively (en) - behendig, dyktig, fingernemt/-ferdig - grufullt, redselsfullt, skrekkelig - mye, stort, til min store... - drastisk - i det hele tatt - ikke i det hele tatt, på ingen måte, under ingen omstendigheter - framgang, hell, suksess - exaustivamente (pt) - flatt, utstrakt - indirectamente (pt) - en hel masse, mye - brudd, fiasko - brått, bryskt - misforståelse - dyktig, fingernem/-ferdig - til sist/slutt - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - bommert, brøler, flause, tabbe - bommert, fadese - matt, svakt, vagt - på slump, tilfeldig, vilkårlig - bortimot, nær, nærmest, nesten, omtrent - først og fremst, hovedsakelig, overveiende - brazenly (en) - hengivent, i den glade tro, kjærlig, ømt - åpenbart, utilslørt - uten tvil, utvilsomt - passivt - foraktelig, hånlig, med forakt/ringeakt, spottende - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - merkelig, rart, underlig - kjapt, raskt, rivende fort - blankt, direkte, likefram, ubetinget, uten forbehold - evig, evinnelig, for alltid/evig, i all evighet, i det uendelige, i evighet, tidløst, uforanderlig - varig, vedvarende - foreløpig, inntil videre, midlertidig - de improviso (pt) - gjentatte ganger, til stadighet - marginally (en) - farefullt - energisk - avgjørende, endelig, en gang for alle - sørgmodig, trist, usselt, ynkelig - afar (en) - fintfølende, meget fint, raffinert, utsøkt - sem demora (pt) - fort, fort deg!, hurtig, kjapt, rask på!, raskt, skynd deg! - normalt, som oftest/regel, som regel, vanligvis - i den seinere tid, i det siste, nylig - uberegnelig, ujevnt, uregelmessig - gradvis - bortom, her, hit, innom - frisk, god, opplagt, riktig, vel - fredelig, fredfylt - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - elendig, ussel, ynkelig - inne, innenfor - internasjonalt, mellomfolkelig - fersk, frisk, ny-, nylig - én gang til, igjen - alltid, konstant - mechanically (en) - fortrinnsvis, helst - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - alltid, gjennomført, konsekvent, systematisk - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - død, livløs - typisk, utpreget - globalt - uhørt, uten presedens, uten presedens/sidestykke - mysteriously, mystically (en) - likeså, på liknende måte, på samme måte - secundariamente (pt) - rett, riktig - i sær, merkbart, særlig - intensivt, intenst, sterkt - passende - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente (pt) - episodically (en) - eventyrlig, fabelaktig, fantastisk - feverishly (en) - egnet, god, passende, rett, riktig, skikket, slående, som passer for anledningen - incomprehensibly, inconceivably (en) - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis (en) - overflatisk - ondsinnet, ondskapsfullt, syndig - bestemt, definitivt, forhåpentligvis, javisst!, ja visst!, klart, med sikkerhet, naturligvis!, riktignok, så gjerne!, selvfølgelig, selvfølgelig!, sikkert, uten tvil, vel ikke, virkelig, visst - nok, tilstrekkelig - nok, tilstrekkelig - insuficientemente (pt) - so (en) - so (en) - so (en) - håndtering, manipulering - enkelt, lett, med letthet, uten vanskeligheter - actually, really (en) - beregnende, glatt, listig, lur, mistenkelig, muffens, risikabel, sleip, slu, underfundig, utspekulert - alt i alt, i det store og hele, stort sett, under ett sett - uttrykksfull, veltalende - opphisset, spent - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente (pt) - frekk, vulgær - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - forholdsvis, relativ, relativt - easily, readily (en) - tydelig, utpreget - alvorlig, maurflittig, oppriktig - i god tid, i rett tid, i sin tid, når tida er inne - i grevens tid, i siste liten - attraktiv, behagelig, tiltalende, tiltrekkende - off the cuff (en) - betakende, fascinerende, fengslende, fortryllende, trollbindende - derimot, tvert imot - atractivo (pt) - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor (pt) - til punkt og prikke - djervt, galant, iherdig, modig, ridderlig, tappert - dypsindig, dypt, inderlig, svært - utålmodig - tålmodig - dumt, sløvt - kreativt - grunnleggende, radikalt - samvittighetsfullt, til punkt og prikke - eksepsjonelt, enestående, usedvanlig - reint - nydelig, pent, sirlig - energisk - klart, skarpt, tydelig - glimrende, utmerket, ypperlig - enestående, enormt, eventyrlig, fantastisk, fremragende, herlig, praktfullt - impeccably (en) - rolig og uforstyrret, uanfektet - diskret, nøkternt - dristig, tydelig - fint, nøyaktig - hyggelig, koselig - não obtenível (pt) - correspondingly (en) - begavet, drevent, kvikt - allment, av folket, populært - intellectually (en) - reaksjon - exageradamente (pt) - hovmodig, praktfullt, prektig, stolt - alvorlig, alvorstungt, høytidelig - klosset, klønet, trehendt, ubehjelpelig - grovt, rått, ufint - lidenskapelig, sterkt - spontant, uoppfordret - fryktelig, redselsfull - engstelig, redd - omhyggelig, pedantisk - avskrekkende, truende, uhyggelig - klosset, pinlig, ubekvemt - seiersstolt, triumferende - hårreisende, nervepirrende, nifs, som i et mareritt, uhyggelig - regelmessig - acanhado, amedrontado, assustado, assustador (pt) - djerv, modig - fullkomment, ideelt - barnslig - makaber, sykelig - impropriamente (pt) - oppmerksomt - enormt, kjempemye, kolossalt - raust, rikelig, rundhåndet, sjenerøst, storsinnet - uanstrengt, ubesværet - i detalj, inngående - avslutning, fullførelse, komplettering - bekvemt, i passende avstand fra, like i nærheten av - inconveniently (en) - abstractly (en) - hardnakket, steilt, stritt - seirende - fornuftig, forutseende, klokt - fjollet, latterlig, ufornuftig, uklokt - intellligent, vettug - forståelig, tydelig - aristokratisk - diplomatisk - fiasko - i det uendelige, på ubestemt tid - korrekt, rett, rett ved, riktig - mildt, overbærende - sløvt, tregt - innbilsk, overmodig - forhastet, forkavet, hastig, i all hast, oppjaget, rask - satiricamente (pt) - åpent, fritt, rikelig, utvungent - åndelig - dempet, svakt, tåket, uklart, uskarpt, utydelig - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - forbløffende, utrolig nok - i rikelige mengder, med rund hånd, overdådig, rikelig, vidløftig - langsommelig, trettende - i høyeste grad - herlig, nydelig, praktfull, prektig - pulchritudinous (en) - dannet, høflig - bedårende, henrivende - grovt, uanstendig, udannet, uhøflig - prisverdig, rosverdig - behagelig, fint, fornøyelig, hyggelig - ubehagelig - hjertelig, inderlig, jovialt, rikelig - elskverdig, godlynt, hyggelig, omgjengelig, varmt, vennlig - explicitamente (pt) - knepent, med nød og neppe - godhjertet, mild, vennlig - nøyaktig, trofast - óptimo (pt) - avvikende, unormalt - permanentemente (pt) - behagelig, deilig, fornøyelig, lekkert - i den glade tro, kjærlig, ømt - i sitt indre, i sitt stille sinn - positivt, rosende, velvillig - desfavoravelmente (pt) - melhorativo (pt) - tørt - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - uklart, utydelig, vagt - pompøst, svulstig - bedring, forbedring, framskritt - framskritt, -gang, utvikling - innbitt, seig, sta - effektivt, tiltalende - tragically (en) - illevarslende - justifiably, with good reason (en) - dristig, uanstendig - uimotståelig - alvorlig, barskt, hardt, stramt, strengt - authoritatively, magisterially (en) - korreksjon, korrigering, retting - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - blodtørstig, fælt, grusomt, vilt, voldsomt - blodtørstig - forbedring, reformarbeid, rehabilitering - beautification (en) - classicamente (pt) - tilslørt, uklart, utydelig - djerv, dristig, fryktløs, uten redsel - horrifyingly (en) - artistisk, kunstnerisk - eksepsjonelt, især, særlig, spesielt, utenom det vanlige - modernisering, oppdatering - ensartet, jevnt - enduringly (en) - skrikende, utilslørt - debasement, degradation (en) - por excelência (pt) - iherdig, tapper - esteticamente (pt) - forferdelig, frekt, skrekkelig - tapper - engstelig, redd - forurensing, kontaminering - feig, forsagt, redd, umandig - engstelig, nervøs, sky - acanhado, envergonhado, tímido (pt) - elendig, ynkelig - arrogant, hovent - audaciosamente (pt) - begjærlig, ivrig - amorosamente (pt) - assiduamente (pt) - forutseende, klokt, skarpsindig - maliciosamente (pt) - austeramente (pt) - begjærlig, grådig, grisk - godslig, mildt - brått, bryskt, direkte, rett ut, utilslørt - boorishly (en) - generosamente (pt) - effektivt, friskt, kvikt, raskt, sprekt - endeløst, i ett sett, uavbrutt, uavlatelig, uopphørlig, ustanselig, uten opphør, utrettelig - endlessly, interminably (en) - teimoso (pt) - likegyldig, skjødesløst, slurvet - churlishly, surlily (en) - dagligdags, folkelig, i dagligtalen, uformelt - calmamente (pt) - bearbeide, innrette etter, tilpasse - rolig og tilfreds - allsidig, omfattende - i korte vendinger, konsist, kort, kortfattet, kort sagt - kynisk - nedlatende - forvirrende, forvirret, rotet - consequentially (en) - konstruktivt - frekt, kjølig, nonchalant, overlegent, rolig - ubegripelig, usannsynlig, utrolig - fra pålitelig hold, pålitelig, troverdig - gåtefullt, mystisk - talløs, utallig, utallige - deilig, herlig - kan hende, kanskje..., kunne hende, muligens, tja - meningsløst - flørtende, kokett, lekende - gement, uverdig - detaljert, utførlig - motbydelig - flyktig - djevelsk, jævlig, satanisk - foraktelig, usselt - diametralmente, diretamente (pt) - arbeidsomt, flittig - ubehagelig - flaut, skamfullt, skammelig, skandaløst, vanærende - åpenlyst, åpent, for å si det som det er, oppriktig - disinterestedly (en) - lojalt, trofast - illojalt, ukollegialt - forholdsmessig, i rimelig forhold til hverandre, proporsjonalt - ærbødig, med respekt - uærbødig, uten respekt - dogmatisk, firkantet - central (en) - drømmende, i drømme - ekstatisk, henrykt, med vill begeistring - nifst, uhyggelig - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - bølge - egennyttig, egoistisk - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - avvisende, ubestemt, unnvikende - regelmessig - ujevnt, ulikt - urimelig - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - descanso (pt) - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - fortrolig, intimt, velkjent - fanatisk - feilfritt, uklanderlig, ulastelig - flabbily (en) - ubøyelig, urokkelig - kraftfullt, krampaktig - brotar, germinar, rebentar (pt) - formidably (en) - karakteristisk, særegen - gluttonously (en) - praktfullt, strålende - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente (pt) - grotesk - motstrebende, -villig - lyse- - harmonisk, samstemt - mindre veloverveid, uklokt - hensynsløst, uforsiktig - brutalt, hjerteløst - heltemodig, heroisk - grufullt, motbydelig - hygienisk - forbund, forening, samling, union - gjenforening - dovent, uvirksomt - avbrytelse, forstyrrelse, forstyrring, oppbrudd, sammenbrudd - imperativamente, imperiosamente (pt) - frekt, nesevist, uforskammet - impulsivt, overilt, ubesindig - absolutamente (pt) - ubetenksomt, uklokt - enestående, makeløst - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente (pt) - industriously (en) - genialt, sinnrikt - i grunnen, medfødt - inoportunamente (pt) - beleilig - insidiously, perniciously (en) - forenkle, skjære gjennom - bitende, ivrig, skarpt - møysommelig, tungt - slapt, sløvt, tregt - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - helt urimelig, komisk, latterlig, meningsløst, sinnssvakt - lemfeldig, mildt, skånsomt - arrangere, organisere, sørge for - rein, reinslig, strømlinjet, velformet - plettfri, rein, skinnende rein - lugubremente (pt) - majestetisk - anvendelse, rovdrift, utnyttelse - drippily, mawkishly (en) - dårlig behandling, mishandling - forfølgelse - caça às bruxas (pt) - hensynsløst, hjerteløst, nådeløst, ubarmhjertig - McCarthyism (en) - bewildering (en) - i minste detalj, meget omhyggelig, utførlig - mirakuløst, som ved et under - gjennomskinnelig - bedrøvelig, elendig, usselt - eskapisme, virkelighetsflukt - ensformig, monotont - barrento, toldado, túrbido, turvo (pt) - melkeaktig, melkehvit, uklar - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - gløgg, lur, skarp, spiss - close, near, nigh (en) - objectivamente (pt) - krypende, servilt, underdanig - overdådig, stor overflod - brautende, prangende - enveloping (en) - fortrolig, hjerte-, nær - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - sørgelig, ynkelig - meningsløst, uten mål og mening - pretensiosamente (pt) - unpretentiously (en) - nett, nydelig, pent - prosaicamente (pt) - pyset - merkelig, rart, underlig - avklaret, fredelig, fredfylt, i all stillhet, med sinnsro, rolig, stille, stillferdig - avslutte, fullføre, komplettere - relevantly (en) - ærefullt, respektabelt - ærbødig - robust, sterkt - romslig - constrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro (pt) - behagelig, bekvem, komfortabel - inquietante (pt) - sanselig, sensuelt - sensuelt - avklaret, fredelig - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - normal-, standard - dyktig - enestående, særlig, usedvanlig - sjelden, uvanlig - sjelden, uvanlig - vanlig - vanlig, vant - alminnelig, folkelig, vanlig - lavsinnet, snusket - bestemt, særlig, spesiell - hver sin, respektiv - atskilt, særskilt, separat - uttrykksfull - uttrykksløs - stramt, strengt - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - elskverdig, søtt, vennlig - tacitamente (pt) - telegraphically, tersely (en) - kjærlig, ømt - på vanlig måte, tradisjonelt - dyktig, effektiv, habil - impertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza (pt) - protestante, que protesta (pt) - unbearably (en) - inspirere, kvikke opp, stimulere - fullstendig, grundig - åpenhjertig, fullstendig, uten forbehold - grundig, inngående, uttømmende - helhets-, samlet, total- - uverdig - incomplete, uncomplete (en) - effektivt, i nyttig arbeid - tappert - ardorosamente (pt) - ekkelt, gement, motbydelig - vorazmente (pt) - encyklopedisk, omfattende - plenário (pt) - wholeheartedly (en) - åndfullt, slagferdig, vittig - accessible, approachable (en) - alleviate, ease, facilitate (en) - sim (pt) - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - særlig, spesielt - imediatamente (pt) - direkte, en gang med, straks - konsis, kortfattet - epigramático (pt) - kompakt, kortfattet, kort og godt - avvisende, kort, uhøflig - langdryg, langtekkelig - erotically (en) - skade, ødeleggelse - halloi, omkalfatring, omveltning, oppstyr, spetakkel, ståhei - opprør, røre - overbefolket, overfylt, overlesset, proppet, stappfull - avstikkende, rar, upassende - breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkover (en) - profaned, violated (en) - serve, serveball - big, large, prominent (en) - flagrant, grell, grov, skamløs, skrikende, uhørt, utilslørt - negócios por concluir (pt) - constant (en) - gang på gang, gjentatt, om igjen om og, periodisk, tilbakevendende - esporádico (pt) - know (en) - kranglevoren, trettekjær - know (en) - i tråd med skikk og bruk, konvensjonell, tradisjonsbundet, vanlig - conventional (en) - bisarr, merkelig, underlig - difficulty, trouble (en) - anselig, betraktelig, betydelig, vesentlig - betydelig, merkbar - insignificant, undistinguished (en) - blande sammen, forveksle - ridderlig - avvisende, brå, brysk - udannet, uhøflig - pålitelig, trolig, troverdig - ubegripelig, usannsynlig, utrolig - flengende, knusende, sviende - crítica, crítico (pt) - alvorlig, betydningsfull, viktig - crucial, important (en) - antiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto (pt) - På vei til å bli foreldet, som holder på å bli foreldet - forbannet, fordømt - falleferdig, lealaus, skranglete, skrøpelig, ustø - grov, krass, simpel, tarvelig, ufin, vulgær - sindig, stø - undefined, vague (en) - primary (en) - decided, distinct (en) - fordringsfull, krevende - hard, stram, streng, tøff - haste-, nød-, presserende, tvingende - egenrådig, vilkårlig - beregne, gå ut fra, kalkulere, regne med, regne ut, tro, vente - driftssikker, pålitelig - deviance, deviation (en) - dependent (en) - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial (pt) - selvstendig, uavhengig - ekstravaganse, råflotthet, ødselhet - desirable (en) - crime, jogada suja (pt) - misunnelsesverdig - helligbrøde, ugudelighet - som er å foretrekke - pornofilm, pornografi - pay (en) - envy, invidia (en) - besværlig, i motvind, streng, strevsom, trettende, tung, vrien - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - delikat, vrien, ømtålig - serious (en) - brysom, plagsom, vanskelig - easy (en) - elementært, enkel, enkelt, rein og skjær - glatt, slesk, veltalende - iherdig - utrettelig - descuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso (pt) - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selectivo (pt) - uklar, utydelig - general (en) - fare, risiko - dominerende, framherskende - fin, skarp - forsvar, vern - cambiante (pt) - ainda no início, imperfeito, rudimentar (pt) - konfrontere, stå ansikt til ansikt med - effektiv, tilfredsstillende, tiltalende, virkningsfull, virksom - anstrengende, hard, slitsom, utmattende, vanskelig, ytterst krevende - kraftig, solid, tung - facile (en) - promiscuidade (pt) - economic, economical (en) - effektiv, rask - drastisk - exclamatório (pt) - fast, solid, stabil - keitet, klosset - exportável (pt) - begeistret, entusiastisk, henrykt - begeistret, begjærlig, ivrig, nidkjær - blidgjøre, forskjønne, smigre, smiske, smøre - eexplícito, explícito (pt) - esotérico (pt) - dunkel, vanskelig å forstå - misterioso, secreto (pt) - exotérico, geral, popular (pt) - elementær-, grunnleggende - forskjønnende - ca., grov, omtrentlig, røff, tilnærmet - free, liberal, loose (en) - empolgante (pt) - feil bruk, misbruk - dyr, kostbar - dyr, kostbar - overpriced (en) - billig, rimelig - capitalisation, capitalization (en) - grønn, uerfaren, uøvd - avklare, forklare, kaste lys over, klargjøre, oppklare, utrede - indre - rett og rimelig - fremmed, ukjent - antikk, antikvert, gammel, gammeldags, gått av mote, umoderne - gammeldags, gammelmodig, ufiks - fjong, overklasse- - momentan, omgående, umiddelbar, øyeblikkelig - altfor nøye/sirlig, overpertentlig - exigente, meticuloso (pt) - god og rund, lubben, med bollekinn, småfet - fet og tykk, korpulent, svær - høy og knoklet, kantet, keitet, knoklet, radmager, skranglet, utmagret, uttært - organisering - confirmação, reiteração, repetição (pt) - copiador (pt) - formering, forplantning - hardnakkethet, iherdighet, standhaftighet, utholdenhet - grunn- - ritual - frisk, i fin form, sprek, sunn, sunn og frisk - robusto, são de corpo (pt) - betone, framheve, legge trykk på, legge vekt på, understreke - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - framheve, understreke - kompromissløs, steil, ubøyelig - estrangeiro (pt) - høytidelig, ifølge protokollen, seremoniell - avslått, i ro - good, well (en) - avhold, avholdenhet - skjebnesvanger, ødeleggende - fri, løs - occasional (en) - fresh (en) - ubehagelig varm - elskverdig, godslig, hjertelig, hyggelig, inderlig, jovial, omgjengelig, varm, vennlig - amarrado (pt) - frodig, fruktbar, produktiv, rik - overfylt - mere (en) - such, such that (en) - sær-, særlig, spesiell - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - anselig, betydelig, gavmild, klekkelig, overdådig, raus, rikelig, rundhåndet, sjenerøs, ødsel - magnânimo, muito liberal, munificente (pt) - desgoverno, prevaricação (pt) - ondskapsfull, simpel, tarvelig, ussel - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - frisk, god, opplagt, vel - sintético (pt) - fordelaktig, fornøyelig, frisk, glad, god, gunstig, lykkelig, opplagt, sunn, vel, velgjørende - gledelig, hyggelig - bekvem, beleilig, høvelig, passende - forsoning - elendig - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - fornuftig, god, snill, vennlig - white (en) - svartekunst, svart magi - djevelsk, infernalsk, satanisk, skrekkelig, ugudelig - mefistofélico (pt) - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - gretten, kranglevoren, muggen, sur, tverr - gretten, irritabel - dyster, gretten, hemmelig, mutt, mørk, nedfor, skulende, sur, trist, truende, tverr, vrang - tverr, uhøflig - gradual (en) - brå, plutselig - aggro (en) - katastrofal, svært ulykkelig - integrering, sammenblanding - troskap - heavy (en) - light (en) - heavy (en) - anstrengende, byrdefull, krevende, tyngende - inquietante (pt) - stolpe, støtte, underhold - heavy (en) - lett, mild - ensartet, homogen - favor (pt) - beau geste (en) - attention (en) - kraftig, sterk, stor, voldsom - mobilisering - grunn, lav, lavtliggende - gjengjeld, hevn, hevnlyst - høy - lav - high, high-pitched (en) - forbønn, innblanding - fornyelse - åpenhjertig, frimodig - villedende - gjennom, trenge inn i - outlet, release, vent (en) - acolhedor (pt) - ubehagelig varm - kjølig - kald og forblåst - kald, kjølig, uvennlig - guddommelig, overmenneskelig - human - bestialsk, brutal, dyrisk, rå - klovnaktig - gøyal, komisk, latterlig, lattervekkende, merkelig - morsom - utrolig/overstadig morsomt - åndfull, rask i oppfatningen, slagferdig, vittig - hastig, oppjaget - avgjørende, betydningsfull, stor, tungtveiende, vektig - kraftig, stor, viktig - fundamental, grunnleggende, hoved-, midt-, nøkkel-, sentral-, viktigste - først, hoved-, høytstående, opprinnelig, over-, viktigst - historisk - sério (pt) - estratégico (pt) - verdifull - grunnløs - formidabel, fryktinngytende - herlig, praktfull, storartet, storslått, strålende - decadente (pt) - informed (en) - folkerik, tett befolket - uklanderlig, uskyldig - moralsk, oppbyggende, utbytterik - intelectual (pt) - forstandig, intelligent, vettug - interessant - fengslende, Forlokkende, gripende, rar, spennende - dau, dorsk, dødskjedelig, ensformig, kjedsommelig, nedbrytende, trettende, trist - extrínseco (pt) - adventitious (en) - dyster, forstemt, melankolsk - bitter (en) - lúgubre (pt) - berømt, betydelig, fetert, framstående, kjent, lysende, navngjeten - diger, drabelig, kraftig, omfattende, rommelig, svær - i bredden - diger, uhåndterlig - rommelig, romslig, som har god plass, vidstrakt - formidabel, kjempemessig, kjempestor, kolossal, overveldende - diger, enorm, gigantisk - gigantisk, kjempe-, kjempemessig/-stor, kjempestor - diger, kjempestor, uhyre - kjempestor, uhyre, veldig - enorm, kjempestor - liten, liten målestokk i, mindre betydelig - bitte liten, knøttliten, liten og fiks, nett, ørliten - brøk-, nominell, symbolsk, ubetydelig - annerledes, forskjellig, motsatt, ulik - beskjeden, i småbiter, underordnet - local (en) - arbeidere i alle land, foren dere!, langtrukken, langvarig, langvarig/-trukken, omstendelig - holdbar, varig - endeløs, uendelig - kortvarig, stutt - forbigående - grandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro (pt) - inntakende, vinnende - kjælen, søt - avskyelig, ekkel, motbydelig - de olhos azuis (pt) - hengiven - hengiven, kjærlig, øm - apaixonado, doido, louco, namorado (pt) - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - efeminado, feminino, próprio de mulher (pt) - barnaktig, barnslig - amolecido (pt) - høyeste, maksimum - lav-, minimal, minimums-, minste- - betydningsfull, meningsfull, relevant - betydningsløs, intetsigende, meningsløs - nådeløs, skånselløs, ubarmhjertig - aggressiv, hard, hardhjertet, hensynsløs, hjerteløs, kaldblodig, ubarmhjertig, uforsonlig - mild - intens, intensiv - alvorlig, hard, voldsom - strong (en) - trekke til seg oppmerksomhet - drøy, overdreven, stiv, ublu, urimelig, usedvanlig stor - ublu, urimelig - dyptgående, radikal, ultra-, ytterlig, ytterliggående - retiring, unassuming (en) - degenerert, fallen, full av laster, lettsindig, ryggesløs, uanstendig, utsvevende - muitas, numerosos (pt) - omfattende - poucas, pouco, poucos (pt) - global, verdensomspennende - natural (en) - spøkelsesaktig - endelig - avsluttende, sist, slutt- - avvikende, unormal - lydig - clear, open (en) - fri- - avskyelig, frastøtende, motbydelig - ekkel, frastøtende, motbydelig, uappetittlig, udelikat, usmakelig, vemmelig - fornye, gjenoppta, pusse opp - gammel - fersk - recent (en) - aldrende, eldre, gammel - fullbyrde, fullføre, gjennomføre, oppnå, utføre, utrette - beleilig, i rett tid - gjennomsnittlig, ordinær - brukbar, mellom-, middelmådig, middels, noenlunde - common (en) - dagligdags, hverdagslig - enorm, eventyrlig, fabelaktig, fantastisk, forunderlig, fremragende, kjempe-, kjempeflott, kjempelekker, praktfull, vidunderlig, voldsom - holistic (en) - frisk, original, selvstendig - ny, original, uvanlig - groundbreaking, innovational, innovative (en) - banal, banalt, forslitt - ortodoks, rettroende, vedtatt - iconoclastic (en) - åpenlys, offentlig, utilslørt - fanatisk, svermerisk - nåværende - irenic (en) - skjærende, sterk - fast, varig - impermanent, temporary (en) - efémero, passageiro, transitório (pt) - evanescente, infinitesimal (pt) - perpleks, rådvill - helt paff, perpleks - intim, personlig, privat - assure, reassure (en) - alminnelig, bare, enkel, lett, liketil, naken, simpel, ukomplisert, vanlig - enkel, ukomplisert - behagelig, fornøyelig, hyggelig, morsom - deilig, helt skjønn, herlig - redusere, sette ned - morsom, underholdende - alegre, desviado, divertido (pt) - bekreftende, bestemt, positiv, uten tvil - forarge, fornærme dypt, sjokkere, øve vold mot - negative (en) - neutral (en) - tilfredsstille - ugjennomførbar, umulig - kraftig, mektig, sterk - discourage (en) - kraftig, mektig, sterk - mektig, sterk - avmektig, kraftløs, maktesløs - betydningsfull, viktig - nøyaktig, presis - hoven, pompøs, svulstig - etter-, mindre, sekundær-, underordnet, videregående - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - fortrolig, konfidensiell - public (en) - open (en) - fruktbar, produktiv - forgjeves, resultatløs, unyttig - innbringende, lukrativ - likendes, passende, pen, skikkelig, snill, sømmelig, tiltrekkende - prippen, snerpet - protective (en) - arrogant, hoven, hovmodig, innbilsk, som tar seg selv for høytidelig - arrogant, hoven, med øyenbrynene hevet, overlegen, stolt - blæret, forfengelig, innbilsk, oppblåst, overlegen, selvgod - bar, ekte, kysk, rein, ublandet, uskyldig - blank, rein, reinslig, strømlinjet, velformet - alleged, so-called, supposed (en) - apócrifo (pt) - dubiøs, mistenkelig, problematisk, skyggefull, suspekt, tvilsom, usikker - bråkete, høyrøstet, støyende - behagelig, beroligende, beroliget, fattet, kaldblodig, kald og rolig, rolig - forvirret, nedbrytende - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - surrealista (pt) - god, skikkelig, solid, sunn - dustet, klosset, ubehøvlet - grov, knudret, rå, ru, ufin, ujevn - dum som en sau, følelseskald, grov, krass - jevn, konstant, regelmessig, regulær - irrelevant (en) - esteemed, honored, prestigious (en) - beryktet, infam, notorisk, skjendig - conciliável, reconciliável (pt) - fast bestemt, resolutt - passende kledd, presentabel - ansvarlig - givende, tilfredsstillende - oratorisk - pulsante (pt) - dårlig stilt, rik, velstående - rundelig, som har gode/trygge kår - indigente, pobre (pt) - blakk, fallitt, pengelens - lutfattig, nødlidende, trengende, uten midler - blakk, i pengeknipe, mangle noe, pengelens - luksuriøs, overdådig, søkkrik, ødsel - hardfør, robust, sterk - kraftig, muskelsterk, muskuløs, stor og kraftig, stor og sterk, tung og kraftig, velfødd - árcade, bucólico, idílico (pt) - farlig, miljøfarlig, risikabel - farefull, farlig, vågal - drepende, selvmordersk, selvmords-, svært farlig - atskillige, diverse, forskjellige - liknende - fjollet, gal, galen, med nøtter/nøttesmak, spinnvill, sprø - maníaco (pt) - besk, sarkastisk, spydig - besk - hånende, satirisk - ikke tilfredsstillende - skuffende - pedantisk, pirket - sábio (pt) - atraente (pt) - egenkjærlig, egoistisk - self-seeking, self-serving (en) - erógeno (pt) - hygienisk - extraneous, foreign (en) - alvorlig, seriøs - lettsindig, overflatisk, tøyset - ondskapsfull, skjelmsk, skøyeraktig - alvorlig, edruelig, nøktern - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - kokett, lekende - erotisk - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoso, sensual (pt) - lascivo, lúbrico (pt) - forekomme, møte, opptre, se ut som, synes, virke - appear, seem (en) - demonstrere, vise i et glimt, vise lynrapt - blære seg, spankulere, spille stor mann, sprade, vifte med - med falkeblikk - betydningsfull, megetsigende, viktig - bagatellmessig, ubetydelig - enkel, rein og skjær - elementar, essencial, fundamental, primário (pt) - komplisert - floket, innviklet, komplisert, snirklet - adulador, lisonjeiro (pt) - enkeltstående, isolert - dreven, dyktig, ekspert-, flink, god, mesterlig, nydelig, pen - glatt, myk - hullet, ujevn - få i erstatning, få tilbake, inndrive - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - solid, sterk - esperto, vivo (pt) - kvikk, livlig - fast, stø - lealaus, vaklende - tape, være den tapende part - fluctuating (en) - bein, glatt, ordentlig, rett, skikkelig - kraftig, robust, sterk - weak (en) - seig, sta, utholdende - sta - contumaz, obstinado, rebelde (pt) - framgangsrik, heldig, vellykket - bli lang i ansiktet, frustrert, misfornøyd, mislykket, skuffet, utilpass - nok, tilstrekkelig - mangelfull, utilstrekkelig - for liten/trang, knepen, snau - nedlatende - høy - ekstra god, høy, høyere, overlegen, overordnet - glimrende, utmerket, ypperlig - fin, glimrende, god, kvalitets-, ordentlig, rosende - billig, elendig, simpel, tarvelig - kommersiell - middelmådig - datter- - blote - forbausende, overraskende - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - anacrónico, anacrônico anacrônica (pt) - sistemático (pt) - lekker, saftig, søt - stor- - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradere - besparende, nøysom, sparsom, økonomisk - griset, snusket, sølet - forsinke, fortie, hefte, holde tilbake, oppholde, skjule - med mye brusk i - sprø - arrangere, iscenesette, lage, organisere - kynisk - pålitelig, trofast - representativ, typisk - ære, heder - liberalise, liberalize (en) - hjelpsom, tjenestevillig - fåfengt, forgjeves, ørkesløs - valuable (en) - worthless (en) - prótea (pt) - foranderlig, stillbar - iterativo (pt) - innestengt, kvalm, lummer, med dårlig luft - aggressiv, barbarisk, bisk, blodtørstig, brutal, desperat, forbannet, grusom, olm, rasende, vill, voldsom - syndig - kontrollere, regulere - halvhjertet - tomar atitudes (pt) - expiar (pt) - få tak i, nå, oppnå - begin (en) - finagle, manage, wangle (en) - riste så det blir lett og dunet, rote til, ødelegge - forråde, svike - sunn - krenkende, støtende - recognise, recognize (en) - bornert, smal, snever, trang, trangsynt - arbeide for, fremme - help (en) - bakke opp, støtte - latterlig, meningsløs, sinnssvak, urimelig, useriøs - estúpido (pt) - ideológico (pt) - lure, svindle - forfølge - klare, mestre, tumle/kjempe med - nedlate seg - serve (en) - gjøre seg til, skape seg, spille herre - leve - make (en) - daffe, drive, drive omkring, gå og henge/drive/slenge, luske, slappe av, ta det med ro - spille en stor rolle - passe inn, passe sammen, stemme overens, stemme overens med - check, check out (en) - depend (en) - likne, slekte på, ta etter - chimeral, chimeric, chimerical (en) - overskride, overstige - være nok - serve, serve well (en) - honorere, innfri, leve opp til, tilfredsstille - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - briljere, overgå alle andre - angå, gjelde - affect, involve, regard (en) - segurar (pt) - avstemme, harmonere med, passe/harmonisere med, stå til - defy, refuse, resist (en) - erstatte, innhente, ta igjen - lokal, stedlig - belong (en) - bli sendt, skulle sendes - add (en) - sell (en) - technical (en) - stativ - astuto, manhoso, traiçoeiro (pt) - messianic (en) - dannet, kultur-, kulturell - abrigo antiaéreo (pt) - expiatório (pt) - draconiano (pt) - Hegelian (en) - endring, forandring, omlegging - knupp, perle, praktstykke, skatt - golden calf (en) - minne, suvenir - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - bagatell, småting, trivialiteter, uvesentlige ting - byrde - spirit (en) - naturen, slag, type - animasjon, tegnefilmlaging - iver, villighet - energi, kraft, pågangsmot - engenho, espírito (pt) - kameratskap - tilpasningsevne - inntrykk - figure (en) - penhet - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carisma (pt) - erotisk tiltrekning - det å være truende, stygghet - flekk, lyte, merke, plett - ferdighet, letthet - besvær, strev - fly in the ointment (en) - kompatibilitet, overensstemmelse, samsvar - kongruens, overensstemmelse, samsvar - incompatibility (en) - conflict (en) - berettigelse, det å passe/egne seg, formålstjenlighet, valgbarhet - tilgjengelighet - ética (pt) - atmosfære - note (en) - kvalitet, sort - fortreffelighet, fremragende dyktighet - eleganse, majestet, verdighet - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto (pt) - likhet - homology (en) - paralelismo (pt) - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade (pt) - likhet - uoverensstemmelse - det som er forsømt - uensartethet, ulikhet - mangfold, mangfoldighet, ulikhet - change, variety (en) - smoke (en) - fellesskapsfølelse, solidaritet - innviklet tilstand/forhold - jevnhet, regelmessighet - organisation, organization, system (en) - uregelmessighet - spasticity (en) - ustabilitet, ustadighet, ustøhet - stabilitet, stadighet, støhet - bekvemmelighet, gode - plausibilidade (pt) - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia (pt) - originality (en) - freshness, novelty (en) - academicismo (pt) - nøyaktighet - nøyaktighet, presisjon - unøyaktighet, upresishet - unøyaktighet, upresishet - eleganse, smakfullhet - eclat, pomp (en) - førsteklasses, kvalitets- - cheapness, second-hand clothing shop, second-hand clothing store, sleaze, tackiness, tat, used clothing shop, used clothing store (en) - klarhet, skarphet, tydelighet - tydelighet - ubestemmelighet, uklarhet - rettferdighet, rettskaffenhet - equidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão (pt) - fromhet, gudfryktighet - fromhet, gudfryktighet - beatice, sentimento de piedade (pt) - fromhet, gudfryktighet - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - brutalitet, råskap - grusomhet, ondskap, ustyrlighet, villskap - ubarmhjertighet, uforsonlighet - altruísmo (pt) - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - competitividade (pt) - behendighet, finfølelse, listighet, sarthet, svak helse - samvittighet - heltemot, heroisme - perseverança (pt) - ubestikkelighet - aparência enganadora, especiosidade (pt) - patriotisme - ingenuidade (pt) - selvrespekt - det å skryte mye, skryting - hubris (pt) - livlighet, saftighet - fatning, ro, sinnsro, stillhet - ærbødighet, anstendighet - grosseria (pt) - novidade (pt) - freshness (en) - azedume, bolor, mofo (pt) - vanity fair (en) - eleganse, grasiøse bevegelser, ynde, yndighet - energi, makt, styrke - energi, hardførhet, kraft, robusthet - mot, ryggrad - styrke, utholdenhet - krefter, styrke - intensitet, intensivitet, kraft, styrke - blodtørstighet, grusomhet, herjing, raseri, villskap - calcanhar de Aquiles (pt) - det som er moderne, modernitet - continuity, persistence (en) - fart, hurtighet, kjapphet, raskhet, stor fart - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - punktlighet - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridade (pt) - glibness, slickness (en) - korpus, omfang, svært fyldig kropp - det som er enormt/digert, enorm størrelse, kolossal størrelse, noe som er enormt, uendelighet, vidstrakthet - antall, kvantitet, kvantum, mengde - knapphet, magerhet, skrinnhet, snauhet, sparsomhet - overdådighet, overflod, vell - dyrtid, knapphet - excesso, superabundância (pt) - overskudd, overskudds- - overflod/-skudd - grense - omkrets, rekkevidde - grenser, rammer - alcance, extensão, intenção, limite (pt) - pris, verdi - price (en) - det gode - benefit, welfare (en) - luksustilværelse - anvendelighet, nytte - fånytte, ørkesløshet - gjennomførbarhet, mulighet - dyktighet, kompetanse, kvalifikasjon - aktivum, fordel, gode - fordel, fortrinn, gagn, nytte - gunst, velvilje - fortjeneste, gagn, gevinst, profitt, utbytte - rentabilidade (pt) - preference (en) - privilegium, særrettighet - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público (pt) - mangel, minus, ulempe - limitação (pt) - feil, lyte, mangel - deprivation, loss (en) - pris - uheldig side, ulempe - importance (en) - betydning - vekt - meningsløshet - kraftighet, mektighet, myndighet - poder (pt) - klarhet, livlighet - innflytelse, påvirkning - press, trykk - wagon wheels, wheels (en) - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualness (en) - kraft, virkningsfullhet - form (en) - avmektighet, kraftløshet - stardust (en) - uløselighet, uoppløselighet - lår - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - sunn fornuft - forsiktighet, klokskap - prudência (pt) - forstand - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - falskhet, list, listighet, sleiphet, sluhet, underfundighet - bruxaria, feitiçaria, magia (pt) - céu, Paraíso (pt) - innovativeness (en) - koordinasjon, koordinering, samordning - allsidighet - dyktighet, fingerferdighet - håndlag, teknikk - efficiency (en) - custom, tradition (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal (pt) - gåte, mysterium, mystikk - dilemma, knipe, vanskelig valg - besværlighet, vanskelighet - problem - støtte, underhold - feste, forankring - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - erstatning, reserve - advertência (pt) - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno (pt) - forståelse, innsikt, kjærlighet - haute couture, high fashion, high style (en) - dille, mani, mote - counterculture (en) - identifikasjon, identifisering, legitimasjon - pseudoscience (en) - alternativ, valg - key (en) - light (en) - tradition (en) - reality, world (en) - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - betingelse, vilkår - estimulante, estímulo, incentivo (pt) - pé-no-saco (pt) - irritant, thorn (en) - belastning, byrde, bør, klamp om foten, last, tyngde, vekt - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - hele, helhet - avdeling, element, enhet - hjerte - noe fornuftig/meningsfullt - antydning, underforstått mening - det vesentlige, hovedpoeng, kjerne - value (en) - målestokk, skillemerke - eksempel, forbilde - fantasmagória (pt) - prototype - forsmak - demonismo (pt) - acculturation, culture (en) - kunnskap, lærdom, stor kunnskap, vitenskap - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - skinnhellighet, sneversyn - fanatisme, svermeri - konservatisme - reaction (en) - literature (en) - nicety, nuance, refinement, shade, subtlety (en) - det springende punkt, vanskelig punkt - moteord - abracadabra (pt) - sludder, tøv, vås - shadow, tincture, trace, vestige (en) - política externa (pt) - løsning, problemløsning - underdrivelse, undervurdering - sarkasme, satire, spydighet - poeng, sluttreplikk - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - pedanteri, pirk - språkferdighet, talekunst, veltalenhet - gobbledygook (en) - arcaísmo (pt) - foredragskunst, veltalenhet - blah, bombast, claptrap, fustian, rant (en) - teknobabbel - kortfattethet - circunlóquio, perifrase (pt) - pleonasmo (pt) - metafor - banneord, banning, bannord, ed, kraftuttrykk - blasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio (pt) - godkjenning, samtykke, tillatelse, tilslutning - åpenbaring, avsløring, oppstrammer, overraskelse - insinuação (pt) - voice (en) - auspício, profecia (pt) - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - sjokk, støt - uheldig episode, uhell, ulykke - martyrdød, martyrium - atskillelse, løsriving - uhell, ulykke - katastrofe, stor ulykke, tragedie, ulykke - epifania (pt) - skjebnen, undergang - forbedring, forskjønnelse - debacle, fiasco (en) - regulering, tilpasning - anledning, begivenhet - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - svekkelse - omveltning - hindring, tilbakeslag - Fall (en) - konflikt, sammenstøt, uenighet - aloofness, distance (en) - følsomhet, uttrykksfullhet, ømfintlighet - arrangement, avtale, opplegg, ordning - det gode selskap, sosieteten - superpopulação (pt) - folk, folkeslag - burguesia, classe média (pt) - fellesskap, folkegruppe - dannelse, kultur, sivilisasjon - coevals, contemporaries, generation (en) - assortiment, mangfold, utvalg - current, flow, stream (en) - cubismo (pt) - avstand - den sjuende himmel, himmelen, himmerike, paradis, salighet - gjemmested - asyl, ly, tilflukt - skjebne - Logos, Son, Word (en) - feiging, reddhare - fagmann, sakkyndig, spesialist - svarting - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - operário (pt) - pele-vermelha (pt) - john bull (pt) - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - konsulent, rådgiver - drittsekk, ekkel person - autoritet, myndighet - amante (pt) - banditt, bølle, ramp, ungdomsforbryter, voldsmann - baby, spebarn - inkassator, oppkrever - militærnekter - cub, greenhorn, rookie (en) - homofil, homse/lesbe - bushwhacker, hillbilly, lout (en) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - machine (en) - maestro - lekekamerat - kraft, -kraft - tronco de couve (pt) - shiksa, shikse (en) - synder - statsmann - despesas de exploração (pt) - privilégio (pt) - tap - protection, security (en) - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - forringelse, svekkelse, tilbakegang - evolusjon, utfoldelse, utvikling, videreføring - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - ikke noe, ingenting, intet, null - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - minimum, minst - punhado (pt) - anelse, antydning, hint, spor, tanke - porsjon, sending - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - elbow room, room, way (en) - fundament, grunnlag - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - balanse, ekvilibrium, fotfeste, likevekt - vennskap, vennskapelige følelser - krise - element (en) - miljø, omgivelser - balanse, likevekt - inclusion (en) - rejection (en) - status quo (pt) - natural state, state of nature, wild (en) - høyde-/toppunkt, høydepunkt, klimaks, kulminasjon, toppen - kasus, tilfelle - rang, sosial status - plass - título (pt) - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - liv - orden - peace (en) - anarki, lovløshet - forvirring, vilt kaos - incident (en) - omkalfatring, omveltning - kald krig - uenighet - frihet - selvstyre - polarisation, polarization (en) - fastlåst situasjon - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - anerkjennelse, erkjennelse, gjenkjennelse - isolasjon, isolering - bedring, forbedring, framskritt - development (en) - ute av bruk - oppussing, rehabilitering, restaurering - betydning, viktighet - hovedvekt, vekt - høy anseelse, prestisje - anonymitet - berømmelse, glans, ry - fama (pt) - navn, renommé, ry, rykte - ry - degradação, humilhação, infâmia, servilismo (pt) - dekadanse, forfall - herredømme, kontroll, makt - dominans, herredømme, overherredømme, overhøyhet - paramountcy (en) - problema (pt) - bedrøvelighet, elendighet, jammerlighet, lidelse - nødstilfelle, tvingende nødvendighet - påtrykk, press - angrep av skadedyr - det som er enhetlig, helhet - fullstendighet - helhet - svakhet, ufullkommenhet - hamartia, tragic flaw (en) - lodd, skjebne, undergang - framgang, velstand - framgang, hell, suksess - katastrofe, stor ulykke - brudd, fiasko - mulighet, utsikt - anledning, mulighet, sjanse, spillerom - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego (pt) - framgang, velstand - overdådighet, overflod, rikhet - mamona (pt) - fattigdom - indigência, pobreza (pt) - hygiene (en) - skinnende reinhet - god orden, orden - møkk, skitt, smuss, søle - snuskethet - circumstance, context, setting (en) - esfera (pt) - province, responsibility (en) - barskhet, hardhet - atmosfære, stemning - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - sikkerhet, trygghet - sikkerhet, sikkerhets-, trygghet - peace, public security (en) - beskyttelse, vern - perigo (pt) - danger (en) - clear and present danger (en) - fare, risiko - fare, overhengende fare, trussel - aptidão física (pt) - illumination, light (en) - de vises stein - dross, impurity (en) - fnugg, prikk - dryss, –pudder, pulver, –pulver, støv, -støv - skrap, søppel - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - dia do juízo final, Juízo Final (pt) - stund, tid, tidspunkt - tidsalder - tid, øyeblikk - blunk, en brøkdel av et sekund, øyeblikk - generation (en)[Domaine]

-