Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

põhiliselt - ei ... muud kui ..., lihtsalt, üksnes, vaid - automaatselt - murettekitavalt - tohutult, võrratult - jämedalt - märgatavalt, oluliselt, tunduvalt - selge - enam-vähem, lähedal, ligikaudu, mõnevõrra, Peaaegu, selle ümber, umbes, umbes, ligikaudu, umbes niipalju - comparative, relative (en) - absolutely (en) - absoluutselt, otse, seda rohkem, täiesti, üleni - ainult - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - ebatäiuslikult - täiel määral, täis - only (en) - ablas, õgilas, täitmatu - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - soodsalt - rohke - substancialmente (pt) - well (en) - well (en) - hästi - well (en) - ohter, pillav, ülevoolav - tõsiselt - ulakalt, üleannetult - even, still, yet (en) - even (en) - vastuvõetav - pidevalt, üha, ühtelugu - always, forever (en) - aeg-ajalt, mõnikord, paiguti, vahetevahel - convencionalmente (pt) - sellest hoolimata, siiski, teisalt - seni, tänini - kangelastegu, kordaminek, õnnestumine, saavutus, suursaavutus - tõesti, väga - tegus - akrobaatiline - hetk tagasi, praegu - silmapilkselt - nobe, väle, vilgas - vara - sageli, tihti - harva - aktiiv, jõus, jõusse, kehtiv - iseendast - otsustavalt, rõhutatult - verdadeiramente (pt) - ühetasatus, ühtlustus, võrdsustus - loomulikult, muidugi - claramente (pt) - active (en) - ilmselt, selgelt - esimesel pilgul, nähtavasti, teeseldult - inactive, passive (en) - eriti - õnnekombel, õnneks - record, track record (en) - kahjuks, õnnetuseks - chronic (en) - ebatavaliselt, erakordselt - liiga, üleliia, väga - varem või hiljem - lõpuks, tegelikult - hasartselt, jalamaid, kohe, õhinaga, otsekohe, välgukiirusel, viivitamata - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - vahetult - ammendamatult, tüdimatult, väsimatult - adequate, equal (en) - rapidamente (pt) - praeguseks - intoleravelmente (pt) - solvavalt - osavalt - horrivelmente (pt) - palju - järsult - põrmugi - mitte mingil juhul - edu, menu, populaarsus - exaustivamente (pt) - täies pikkuses - kaudselt - palju - ebaõnn, ebaõnnestumine, läbikukkumine, tõrge - äkitselt, äkki - eksimine, eksimus, eksitus, viga - osav - lõpuks, viimasena - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - prohmakas - prohmakas - nõrgalt - juhuslikult, pisteliselt - peaaegu, samahästi kui - peamiselt - brazenly (en) - hellalt - avalikult - arvatavasti, kahtlemata - passiivselt - põlastades, põlastavalt, põlglikult - koomiliselt, veidralt - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - iseäralikult - kärmelt, kiiresti - kindlalt, tingimusteta - igaveseks, igaveselt, igavesti, lakkamatult - alaliselt, jäädavalt, kestvalt, permanentselt, püsivalt, üha, ühtelugu - ajuti, ajutiselt - ekspromptselt, ettevalmistamatult - alatasa, iga minut, jätkuvalt - marginally (en) - perigosamente (pt) - tarmukalt - lõplikult, viimast korda - haledalt, murelikult - afar (en) - delikaatselt, peenelt - sem demora (pt) - kiir-, kiirelt, kiiresti, viivitamata - harilikult, normaalselt, tavaliselt, üldreeglina - hiljuti, viimasel ajal - korrapäratult - aste-astmelt, järk-järgult - kohal, siia - sobiv - tranquilamente, tranqüilamente (pt) - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingy (en) - how, however (en) - miserável (pt) - sees, sisse - rahvusvaheliselt - äsja, värskelt - jälle, veel kord - alati - mechanically (en) - eelistavalt, meelsamini, pigem - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - järjekindlalt, süstemaatiliselt - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - elutu - tüüpiliselt - ülemaailmselt - ennekuulmatu - mysteriously, mystically (en) - samamoodi - secundariamente (pt) - õige, sobiv, sünnis - eriti, silmapaistvalt - pingsalt - asjakohaselt, sobilikult, sobivalt - inappropriately, unsuitably (en) - kunstlikult - episodically (en) - fantastiliselt, muinasjutuliselt - feverishly (en) - asjakohane, kõlbulik, õige, paslik, sobiv - incomprehensibly, inconceivably (en) - rõhutatult - pinnapealselt - halvasti, kurjalt - jah, kahtlemata, kindlalt, kindlasti, küll, loomulikult, muidugi, tõesti - suficientemente (pt) - küllalt, piisavalt - insuficientemente (pt) - so (en) - so (en) - so (en) - manipuleerimine - hõlpsasti, ilma vaevata - actually, really (en) - kaval, kelmikas, küsitav, petislik, salakaval, salalik - kõike arvestades, kokkuvõttes, üldiselt - ilukõneline - ärevalt, õhinaga, õhinal - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente (pt) - häbematu - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - suhteliselt, võrdlemisi - ilma vaevata - märkimisväärselt - tõsiselt - omal ajal, varakult - täpselt õigeks ajaks - ahvatlev, veetlev - off the cuff (en) - lummav, paeluv - vastupidi - kütkestav - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor (pt) - täht-tähelt - julgelt, julgesti, vapralt - sügavalt, süvitsi - kärsitult - kannatlikult, läbevalt - rumalalt - loovalt - äärmuslikult, põhjalikult, radikaalselt - kohusetundlikult, pedantselt - erakordselt - pelgalt, puhtalt - hoolikalt - jõuliselt - claramente (pt) - eeskujulikult, hiilgavalt, oivaliselt, suurepäraselt - imetlusväärselt, kohutavalt, suurepäraselt, võrratult - impeccably (en) - ükskõikselt - arukalt, kainelt - julgelt - kenasti - hubaselt - kättesaamatu, saavutamatu - vastavalt - nutikalt - üldiselt - intellectually (en) - reaktsioon - exageradamente (pt) - uhkelt - pidulikult, tõsiselt - äpardunult, kohmakalt, puiselt - labaselt - väga - spontaanselt - kohutav, õudne, vastik - kartlik, kohutav - tähenärijalikult - ähvardav, peletav - kohmakalt, saamatult - võidukalt - hirmuäratav, painajalik, verdtarretav - regularmente (pt) - hirmutav, õudne, pelglik - aukartustäratav - ideaalolukorras, täiuslikult - lapsikult - haiglane, halvamaiguline, õudne - ebakohaselt, ebaõigesti, ebasündsalt, ebaviisakalt, sündmatult - tähelepanelikult - hiiglamoodi, kohutavalt - heldelt, vabameelselt - sundimatult - üksikasjalikult - lõpetamine, lõpuleviimine, valmissaamine - sobivalt - inconveniently (en) - abstractly (en) - jonnakalt - võidukalt - targalt - rumalalt - arukalt, nutikalt - arusaadavalt - aristokraatlikult - diplomaatlikult - fiasko - määramata ajaks - õigesti - armulikult - loiult - jultunud - kiirustades, rutakalt, rutates - satiricamente (pt) - heldelt, vabalt - hingeliselt, vaimulikult - ebaselgelt, hämaralt, uduselt - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - hämmastavalt - ohtrasti, rikkalikult, rohkesti - igavalt, igavlevalt, tüütult - eriti - suurepärane, tore, uhke - pulchritudinous (en) - peenekombeliselt, viisakalt - oivaline, vapustav - ebaviisakalt, kasvatamatult - kiiduväärselt - meeldivalt, meelsasti - desagradavelmente (pt) - südamlikult - lahkelt, meeldivalt, südamlikult - explicitamente (pt) - hädavaevu, üle noatera - leebe - truult - optimaalne - ebanormaalselt, hälbeliselt - permanentemente (pt) - meeldivalt - afetuosamente, com afeição (pt) - sisimas - soodsalt - desfavoravelmente (pt) - melhorativo (pt) - kuivalt - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - ähmaselt - ülespuhutult - parandamine, parendamine - edenemine, edu, progress - sihikindlalt - tõhusalt, tulemuslikult, viksilt - traagiliselt - pahaendeliselt - justifiably, with good reason (en) - häbitult - vastupandamatult - karmilt, rangelt - authoritatively, magisterially (en) - korrektsioon, korrigeerimine, parandamine, parandus - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - raevukalt - verejanuline - reform, ümberkorraldus, uuendus - beautification (en) - classicamente (pt) - hämaralt - kartmatu - horrifyingly (en) - kunstiliselt - eriti - kaasajastamine, moderniseerimine, nüüdisajastamine, uuendamine - ühtlaselt - enduringly (en) - jultunult - degradeerimine - enamjaolt, peamiselt, põhiliselt - julge, südi, vapper - esteticamente (pt) - kohutavalt - vapper - assustado (pt) - reostus - arg - receoso, tímido (pt) - acanhado, envergonhado, tímido (pt) - armetult - ülbelt - audaciosamente (pt) - aplalt - amorosamente (pt) - assiduamente (pt) - nutikalt, targalt, teraselt - vallatlevalt - austeramente (pt) - ahnelt, aplalt, ihaldavalt - heatahtlikult - järsult, keerutamata - boorishly (en) - generosamente (pt) - elavalt, elavnenult, kärmelt, vilkalt - lakkamatult, lõputult, vahetpidamata - endlessly, interminably (en) - teimoso (pt) - hooletult - churlishly, surlily (en) - kõnekeelselt, mitteametlikult - calmamente (pt) - kohandama, kohanema, mugandama - enesega rahulolevalt - kõikehõlmavalt - lühidalt, lühidalt kokku võttes, sisutihedalt, ühesõnaga - küüniliselt - armulikult, patroneerivalt - korratult, segaselt - consequentially (en) - konstruktiivselt - jahedalt, rahulikult, ükskõikselt - ebatõenäoliselt, uskumatult - usutavalt - mõistatuslikult, saladuslikult - loendamatu, lugematu, lugematud, palju - vaimustavalt - possivelmente (pt) - mõttetult - edevalt, koketeerivalt - nurjatult - üksikasjalik - vastumeelselt - pealiskaudne - kuratlikult - põlastusväärselt - diametraalselt - usinalt - ebameeldivalt - autult, häbematult, häbiväärselt - ausalt, avameelselt, siiralt - disinterestedly (en) - truult - ebalojaalselt - proportsionaalselt, suhteliselt, vastavalt, võrdeliselt - hardalt, lugupidavalt - lugupidamatult - dogmaatiliselt - central (en) - unelevalt - ekstaatiliselt, vaimustunult - jubedalt - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - onda (pt) - isekalt - silmapaistvalt - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - puiklevalt - korrapäraselt - ebavõrdselt - pööraselt - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - leevendamine, leevendus - descanso (pt) - liberaliseerimine - tuttavlikult - fanaatiliselt - laitmatult - flabbily (en) - paindumatult - võimsalt - brotar, germinar, rebentar (pt) - kohutavalt - eriline, iseloomulik - gluttonously (en) - säravalt - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente (pt) - pentsikult - com má vontade, relutantemente (pt) - hele- - harmooniliselt, kooskõlaliselt, kooskõlastatult, ladusalt - ülepeakaela - hulljulgelt, mõtlematult - südametult - kangelaslikult - võikalt - hügieeniliselt - liit, ühendamine, ühinemine, ühtlustamine - jällenägemine - asjatult, jõude, laisalt, laisklevalt - häire, katkestus, segamine, vahelesegamine - imperativamente, imperiosamente (pt) - häbematult, jultunult, nipsakalt, ülbelt - impulsiivselt, tormakalt - absolutamente (pt) - ettevaatamatult - võrratult, võrreldamatult - discreetly (en) - decontamination (en) - indolentemente (pt) - industriously (en) - leidlikult - kõlblusetu - sobimatult - sobivalt - insidiously, perniciously (en) - lihtsustama - innukalt - vaevaliselt - rammetult - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - mõttetult, naeruväärselt - leebelt - korraldama - puhas, puhtustarmastav, selgepiiriline - puhas, ühegi plekita - lugubremente (pt) - suursuguselt - kasutamine, tarbimine, tarvitamine - drippily, mawkishly (en) - halvasti kohtlemine - tagakiusamine - caça às bruxas (pt) - armutult, halastamatult, julmalt - McCarthyism (en) - bewildering (en) - iga minut, pisitillukeselt, täpselt, üksikasjalikult - imekombel - läbikumav, poolläbipaistev - haletsusväärselt, igerik, vaeselt, viletsalt - eskapism - monotoonselt - segane, sogane - piimjas - kitsarinnaselt, väiklaselt - erk, nutikas, terav - close, near, nigh (en) - objektiivselt - alandlikult, lipitsevalt - külluslikult - suurustlevalt - enveloping (en) - lähedane, südame- - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - armetult, haledalt - mõttetult - eputavalt - unpretentiously (en) - kenasti - prosaicamente (pt) - hädiselt - imelikult, iseäralikult, kentsakalt - rahulikult, rahustavalt, tasa, vaikselt - completar (pt) - relevantly (en) - austustväärivalt - respeitosamente, reverentemente (pt) - robustamente (pt) - ruumikas - piiratud - mõnus - inquietante (pt) - meeleliselt - meeleliselt - rahulikult - proportional, relative (en) - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - padrão, uniformizado (pt) - com habilidade, habilmente (pt) - erandlik, eriline - harv - incomum, invulgar (pt) - harilik - alatine, harilik, harjumuspärane, tavapärane - liht- - alatult, räpaselt - kõnealune - vastav - distinto, separado (pt) - ilmekas - ilmetu - rangelt - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - veetlevalt - tacitamente (pt) - telegraphically, tersely (en) - hellalt - traditsiooniliselt - suutlik - kaeblev, pahur, torisev - protestantlik - talumatult, võimatult - ergastama, ergutama, erksaks tegema - põhjalik - siiralt, täiesti - põhjalik - kogu-, täielik, üld- - ebaväärikalt, vääritult - incomplete, uncomplete (en) - kasulikult - vapralt - ardorosamente (pt) - alatult - aplalt - entsüklopeediline - piiramatu, plenaar-, plenaarne, täielik - wholeheartedly (en) - teravmeelselt - accessible, approachable (en) - hõlbustama, kergendama, leevendama, lihtsustama, mahendama, vaigistama - jah - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - especialmente (pt) - imediatamente (pt) - otsejoones - sisutihe - epigramático (pt) - kompaktne, tabav - napisõnaline - pikaleveniv - erotically (en) - hävitustöö - kära, murrang, pahameeletorm, segadus - ärevus, sekeldus, tülin - täiskiilutud, tungil täis - kokkusobimatu - käkitegu - profaned, violated (en) - serviço (pt) - big, large, prominent (en) - karjuv, räige - negócios por concluir (pt) - constant (en) - korduv, üksluine - episoodiline - kursis olema, teadma, tundma - vaidlushimuline - know (en) - kombekohane - conventional (en) - veider - difficulty, trouble (en) - märgatav - märgatav - insignificant, undistinguished (en) - ära segama, ära vahetama, segi ajama - rüütellik - järsk - ebaviisakas - uskumisväärne, usutav - uskumatu, usutamatu - salvav - crítica, crítico (pt) - tähtis - crucial, important (en) - aegunud, arhailine, iganenud, mittekaasaegne, tähtaegunud, vananenud - iganev - neetud - kipakas, lagunenud, logisev - jäme, jõhker, labane - alalhoidlik, tasakaalukas, vanameelne, vaoshoitud - defineerimata, ebamäärane, piiritlemata - primary (en) - decided, distinct (en) - nõudlik - range - pakiline - omavoliline - arvama, arvestama - usaldusväärne - deviance, deviation (en) - dependent (en) - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial (pt) - iseseisev - pillavus - desirable (en) - crime, jogada suja (pt) - kadestusväärne - jumalakartmatus, pühaduserüvetamine, rüvetamine - eelistatav - pornograafia - avaldama, ilmutama, osutama, üles näitama - envy, invidia (en) - raske - anger, ira, ire, wrath (en) - gluttony, gula, overeating (en) - täbar - serious (en) - askeldusrohke, koormav, raske, tülikas - easy (en) - alasti, alg-, elementaarne, liht-, varjamata - suave (pt) - järeleandmatu, kangekaelne - väsimatu - descuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso (pt) - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selectivo (pt) - ebaselge - general (en) - hädaoht, oht, ohtlikkus, risk - ülekaalus, valitsev - terav - kaitse, kindlustis - muutuv - vastalanud - confrontar (pt) - mõjus, mõjuv, tõhus - kontimurdev, kurnav, raske, vaevaline - abundante, forte (pt) - facile (en) - promiscuidade (pt) - economic, economical (en) - jõudus - äärmuslik - exclamatório (pt) - firme (pt) - kohmakas, kohmetu, taktitu - exportável (pt) - innustunud - ablas, agar, innukas - meelitama, tegelikust ilusamana näitama - eexplícito, explícito (pt) - esotérico (pt) - raskestimõistetav - misterioso, secreto (pt) - eksoteeriline - alg-, alus- - eufemistlik - kohmakas, ligikaudne - free, liberal, loose (en) - hingemattev - väärtarvitus - kallis - kallis - overpriced (en) - odav - capitalisation, capitalization (en) - kogenematu, roheline, viluma-tu - klaarima, selgima, selgitama - salajane - õiglane - desconhecido, estranho (pt) - antiikne, iganenud, moest läinud, vanaaegne, vanamoodne - ajast ja arust - ðikk - kohene, silmapilkne - pedantne - exigente, meticuloso (pt) - pehme, pontsakas, ümar - rasvunud, täidlane - kondine, kuivetu, kurtunud, luider - korraldamine, korraldus - kordus - kopeerimine, paljundamine - reprodução (pt) - püsivus, sihikindlus - alus-, põhi- - rituaal - heas vormis, terve - robusto, são de corpo (pt) - alla kriipsutama, esile tooma, esile tõstma, markeerima, rõhutama, toonitama - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - rõhutama - järeleandmatu - estrangeiro (pt) - tseremoniaalne - seisak - good, well (en) - karskus, võõrutus - saatuslik - prii, vaba - occasional (en) - fresh (en) - värske - lahke, südamlik - amarrado (pt) - viljakas - puupüsti täis, ummistunud - mere (en) - such, such that (en) - eriline, spetsiifiline - local (en) - technical (en) - obedience, respect (en) - helde, heldekäeline - kärpimatu, kitsendamatu - halb haldamine, halb juhtimine - õel, vilets - parsimonious, penurious (en) - big, large, magnanimous (en) - bem (pt) - sintético (pt) - hästi, hea, kasulik, rõõmus - meelepärane - sobiv - lepitamine, rahusobitus, vaigistus - vilets - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - hea, lahke, mõistlik - white (en) - escuro (pt) - deemonlik, kuratlik, pöörane, riivatu - mefistofélico (pt) - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - pahane, tõre, virisev - pahur, tõre - ähvardav, morn, pahur, tume, tusane - pahur - gradual (en) - ootamatu - aggro (en) - katastroofiline - integração (pt) - ustavus - heavy (en) - kerge - heavy (en) - koormav - vaevav - apoio, suporte (pt) - heavy (en) - leve (pt) - homogeenne, ühesugune - favor (pt) - beau geste (en) - attention (en) - kõrge, suur - mobilisatsioon - alg-, madal - kättemaks, kätte maksma, kättemaksuhimu - kõrge - baixo, inferior (pt) - high, high-pitched (en) - vahelesegamine, vahendus - uuendamine - siiras - eksitav - läbima - väljapääs, väljund - tervitus- - palav - jahe - kõle - kalk - üleinimlik - humaanne - elajalik - klounilik - koomiline, lõbus, naeruväärne - naljakas - lõbus - nutikas, teravmeelne - kiiruga tehtud - kaalukas - grande, importante (pt) - keskne, pea-, põhi-, põhiline, sõlm-, tähtsaim, võtme- - esmane, pea-, tähtsaim, ülem- - ajalooline - sério (pt) - estratégico (pt) - väärtuslik - alp, rumal - aukartust äratav - hiilgav, oivaline, suurepärane - dekadentlik - informed (en) - rahvarohke - laitmatu - hariv, õpetlik - intelectual (pt) - arukas, nutikas - huvitav - haarav, huvitav - igav, kurnav, tüütav, tüütu, üksluine - extrínseco (pt) - adventitious (en) - depressivo (pt) - bitter (en) - lúgubre (pt) - auväärne, hiilgav, kuulus, lugupeetav, silmapaistev, tuntud, väljapaistev - meheväärne, suur - pärani - kogukas, suur - avar, mahukas, ruumikas - hämmastav, hiiglasuur - tohutu - hiigel- - mammut- - hiiglasuur, tohutu - tohutu - pisi-, väike- - mikro-, nett, pisitilluke, tilluke - murdosaline, nime poolest - erinev - mõõdukas, väike, väiksem - local (en) - kauakestev, kõigi maade proletaarlased, liiga pikk, pikaleveninud, ühinege! - kestev, püsiv - lõputu - lühike - hetkeline - kõlakas, kõlarikas - armastusväärne - kaisu- - jälestusväärne, talumatu, vastik - de olhos azuis (pt) - armastav, armuküllane, õrn - hell, kiindunud, õrn - armunud - major (en) - minor (en) - insignificant, peanut (en) - naiselik - lapsik - üliküps - maksimaalne - minimaal- - tähendusrikas - mõttetu - halastamatu - armutu, halastamatu, järeleandmatu, kõva südamega, külmavereline - kerge - pingne, tõhus - äge, raske - strong (en) - haarama, kiskuma, köitma, kütkestama, meelitama, paeluma - liialdatud, pöörane, ülemäärane - pöörane, röövellik - põhjalik, ultra- - retiring, unassuming (en) - allakäinud, kergemeelne, kombelõtv, liiderlik - mitu, mitugi, mõnigi, palju - arvukas - poucas, pouco, poucos (pt) - ülemaailmne, ülemaailmselt - natural (en) - tontlik - lõpp-, lõpus toimuv - final, último (pt) - ebanormaalne, hälbeline - kuulekas - clear, open (en) - vaba - jälk, vastik, vastumeelne - ebameeldiv, jäle, tülgastav - uuendama, uuesti tegema, välja vahetama - antigo (pt) - puhas, värske - recent (en) - eakas, elatanud, vanune - ellu viima, teostama - õigeaegne - tavaline - keskmine - common (en) - argine - imeline, imepärane, imetlusväärne, kohutav, suur, suurepärane, täielik, viimase peal - holistic (en) - omapärane - insólito, novo (pt) - groundbreaking, innovational, innovative (en) - kulunud, labane - dogmaatiline, üldtunnustatud - iconoclastic (en) - avalik, varjamatu - fanaatiline - praegune - irenic (en) - äge, kime, läbilõikav, terav - alaline - impermanent, temporary (en) - mööduv, siirdeline, üleminev - evanescente, infinitesimal (pt) - hämmingus, nõutu - hämmingus - era-, intiimne, isiklik - assure, reassure (en) - alasti, ei miski muu kui, harilik, lihtlabane, lihtne, paljas, pelk - lihtlabane - nauditav - vaimustav - alandama, degradeerima - huvitav - kõrvalepöörduv - jaatav, kindel, positiivne - ðokeerima, haavama, solvama - negative (en) - neutral (en) - rahuldama - kasutuskõlbmatu - kange, tõhus - discourage (en) - potent, strong (en) - vigoroso (pt) - võimetu - importante (pt) - täpne - ülespuhutud - teisejärguline - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - basic (en) - private (en) - konfidentsiaalne - public (en) - open (en) - produtivo (pt) - edutu, viljatu - tulutoov - kena, nägus, sünnis - peps, väiklane - protective (en) - ennasttäis, ülbe - kõrk, põlastav, üleolev, upsakas - edev, ennasttäis - ehe, lahjendamata, puhas - branco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem (pt) - alleged, so-called, supposed (en) - apócrifo (pt) - kahtlane, kahtlustäratav, umbusklik, varjuline - kärarikas - külmavereline, rahulik, rahunenud, rahustav - maruline, segav - orderly, systematic (en) - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmatic (en) - kafkaesque (en) - lummuslik - terve, tugev - lollakas, matslik, mühaklik - jämedakoeline, kare, labane - jäme, juhm, tuim - regular (pt) - irrelevant (en) - esteemed, honored, prestigious (en) - häbiväärne, kurikuulus - conciliável, reconciliável (pt) - kindlalt otsustanud - esinduslik - vastutav - rahuldustpakkuv - oraatorlik - pulsante (pt) - jõukas, rikas, vaene - aineliselt kindlustatud - indigente, pobre (pt) - laostunud, pankrotis, rahast lage, rahatu - puudustkannatav - näpud põhjas, purupaljas - luksuslik, rikas - jõuline - jõuline, lihaseline, turske, tüse - árcade, bucólico, idílico (pt) - ohtlik - ohtlik - eluohtlik, enesetapu mõtetega - vário (pt) - sarnane - nässus, ogar, pähkli-, peast põrunud, peast segi, põrunud - maníaco (pt) - salvav, sarkastiline - viril - pilkav, satiiriline - ebapiisav, mitterahuldav - pettumust valmistav - pedantne - erudeeritud - ahvatlev, peibutav - isekas - self-seeking, self-serving (en) - erógeno (pt) - tervishoiu- - extraneous, foreign (en) - sério (pt) - kergemeelne, tühine - põrgulisetaoline, üleannetu - tõsimeelne - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - eblakas, koketeeriv - erootiline - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - libidinoso, sensual (pt) - lascivo, lúbrico (pt) - esinema, näima, paistma, tunduma - näha olema, nähtuma, paistma - demonstreerima, esitama, näitama, vilksti näitama - kelkima - teravasilmne - eriline - tähtsusetu - mero, simples (pt) - elementar, essencial, fundamental, primário (pt) - keerukas - keerukas, keeruline - adulador, lisonjeiro (pt) - ainus - asjatundlik, hea, osav, oskuslik, tubli, vilunud - sile - konarlik - tagasi saama - polished, refined, svelte, urbane (en) - stable (en) - tugev - elav, väle - elav - kindel - ebakindel, kipakas, kõikuv, logisev - kaotama, võitluses alla jääma - fluctuating (en) - sirge - intensiivne, kindel, tugev - weak (en) - visa - jonnakas - contumaz, obstinado, rebelde (pt) - edukas - läbikukkunud, pettunud, ta nägu venis pikaks - küllaldane, küllalt, piisavalt - ebaküllaldane, ebapiisav, ebapiisavalt, ebarahuldav, komplekteerimata, mittekomplektne, mittetäielik, mittevastav, piisamatu, puudulik, vähene - napp - patroneerimine, üleolevalt armulik - kõrge - superior (pt) - võrratu - hea, kiitev, oivaline, suurepärane - vilets - tulus - keskpärane - abi-, tütar- - ohverdama - üllatav - susceptible (en) - empathetic, empathic (en) - vääraegne - sistemático (pt) - imal, mahlakas - kõva - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - ametis alandama - säästlik, säästu- - räpane - kinni pidama, maha vaikima, varjama - kõhreline, kõhrjas - krõbe - korraldama, organiseerima - küüniline - usaldatav - tüüpiline - au osutama, austama, austust avaldama - liberalise, liberalize (en) - abivalmis - kasutu - valuable (en) - worthless (en) - prótea (pt) - varieeritav - iteratiivne, korduv - sumbunud, umbne - julm, raevukas - pecaminoso (pt) - kontrollima, ohjeldama, tagasi hoidma, talitsema, taltsutama, vaos hoidma - leige, loid - tomar atitudes (pt) - heaks tegema, lunastama - kätte saama, saavutama, teostama, võitma - begin (en) - kavaldama, laveerima, manööverdama - kohevaks tegema, kohevile ajama, persse keerama - trair (pt) - tervislik - ofensivo (pt) - recognise, recognize (en) - kitsarinnaline, kitsas - edendama, soodustama - help (en) - abistama, aitama, toetama - naeruväärne, pöörane - eesellik, rumal - ideeline, ideoloogiline - tüssama - ahistama, ängistama, kiusama, koormama, painama, piinama, rõhuma, rusuma, taga kiusama, vaevama - hakkama saama, korralduma, maadlema, toime tulema - suvatsema - serve (en) - kamandama, nina püsti ajama, peremehetsema, vägivallatsema, võimutsema - elama - make (en) - hulkuma, logelema, lonkima, uitama - tähtis olema - klappima, seostama, sobima, sobiv olema, vastama, vastavuses olema - check, check out (en) - depend (en) - meenutama, sarnanema, sarnane olema - chimeral, chimeric, chimerical (en) - ületama - piisama - serve, serve well (en) - kinni pidama, meele järgi olema, rahuldama - ühtlustama - hiilgama, parem olema - jõus olema, kehtima, maksma, puudutama - affect, involve, regard (en) - kinni hoidma, kinni pidama - haakuma, seostuma, sobima, ühenduma - ära keelama, vastu seisma, vastu vaidlema - hüvitama, korvama - kohalik - kokku kuuluma, ühte kuuluma - kokku kuuluma - add (en) - sell (en) - technical (en) - alus, tugi - rebasetaoline, rebaskaval - messianic (en) - cultural (pt) - abrigo antiaéreo (pt) - expiatório (pt) - draconiano (pt) - Hegelian (en) - mudança (pt) - aare, pärl - golden calf (en) - mälestusese, suveniir - magnum opus (en) - pelgupaik, varjupaik - rib (en) - tühiasi, tühiasjad - koorem, raskus - spirit (en) - iseloom, loodus, loomus, meelelaad, olemine, olemus - animafilm - valmidus - energia, särts, tarmukus - engenho, espírito (pt) - seltsimehelikkus - kohanemisvõime - impressão, marca (pt) - figure (en) - kenadus - attractiveness (en) - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - imepärane and, karisma - seksapiil - ebardlikkus, inetus - plekk, viga - kergus - raskus - fly in the ointment (en) - kokkusobivus - kongruents, kongruentsus, ühildumine - incompatibility (en) - konflikt, vastuolu, vasturääkivus - kohasus, kõlblikkus, sobivus, vastavus - ekspluatatsiooniline valmidus, kasulikkus, kasutatavus, kättesaadavus, kehtivus, kõlblikkus, olemasolu, olemus, saadavalolek, sobivus, tarvitamiskõlblikkus - ética (pt) - atmosfäär, hõng, kliima, õhkkond, vaim - note (en) - kvaliteet - suurepärasus - majesteetlikkus, väärikus - incondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto (pt) - semelhança, similardidade (pt) - homology (en) - paralelismo (pt) - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade (pt) - sarnasus - erinevus, lahknevus - kaotatud aeg - erisugusus - mitmekesisus, mitmesugusus - change, variety (en) - smoke (en) - solidaarsus - keerulisus - korrapärasus, seaduspära, seaduspärasus - organisation, organization, system (en) - korrapäratus - spasticity (en) - ebastabiilsus - kindlus, püsivus, stabiilsus - mugavused - sallitavus - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia (pt) - originality (en) - freshness, novelty (en) - skolastika - täpsus - täpsus - ebatäpsus - imprecisão (pt) - maitsekus, peenus - eclat, pomp (en) - klass - cheapness, second-hand clothing shop, second-hand clothing store, sleaze, tackiness, tat, used clothing shop, used clothing store (en) - kindlus, selgus - selgesõnalisus, selgus - ebamäärasus, ebaselgus, määramatus - õiglus - ausus - vagadus - usklikkus, usundilisus - beatice, sentimento de piedade (pt) - jumalakartus, vagadus - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - barbaarsus, metsikus, toorus - jõhkrus, pahelisus, tigedus - järeleandmatus - altruism - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - konkurentsivõime - delikaatsus, osavus, peenus - südametunnistus - kangelaslikkus - püüdlikkus - äraostmatus - aparência enganadora, especiosidade (pt) - isamaa-armastus - lapsikus, naiivsus - respeito próprio (pt) - hooplevus, kiitlevus - hubris (pt) - lennukus - meelerahu, rahulikkus - lugupidamine - grosseria (pt) - novidade (pt) - freshness (en) - hallitanud olek, kopitus - vanity fair (en) - nõtkus - jaks, ramm, suurriik, vägi, võim - elujõud, jõulisus, robustsus, vastupidavus - julgus, tahtejõud - vastupidavus, võhm - jõud - intensiivsus, pingsus, tugevus - möll, raevukus - calcanhar de Aquiles (pt) - modernsus, tänapäevasus - continuity, persistence (en) - kärmus, kiirus, nobedus - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - operatiivsus - balance, proportion, proportionality (en) - kõrvaltoime, välisefekt, välismõju - glibness, slickness (en) - kogu, mass - mõõtmatus, tohutus, tohutu suurus - quantidade (pt) - kasinus, kõhetus, nappus - üliküllus - nappus, puudus - üleküllus, üliküllus - ülejääk - liiasus, üleliigsus, üliküllus - piir - ulatus - piirid - tegevuspiirkond - hind, kvaliteet, ostujõud, väärtus - price (en) - bem, lado bom (pt) - heaolu, hüvang - luksus - kasulikkus, kasutatavus - asjatus - kehtivus, täidetavus, täideviidavus, teostatavus, võimalikkus - asjatundlikkus - aktiva, eelis, vahendid, vara - eelis - soosing - kasu, tulu - kasumlikkus, kasutoovus, rentaablus, tasuvus, tulukus, tulusus - preference (en) - eesõigus, privileeg - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público (pt) - nõrk külg, takistus - limitação (pt) - puudujääk - deprivation, loss (en) - hind - varjukülg - olulisus, tähtsus - importância, significado (pt) - kaal, tähtsus - arutus, rumalus, tühjus - vägevus, võimsus - poder (pt) - elavus - mõju, mõjutaja - pressão (pt) - wagon wheels, wheels (en) - efektiivsus, tõhusus - mõjustus, operatiivsus, tõhusus - form (en) - võimetus - stardust (en) - lahendamatus, lahustamatus - reis - place (en) - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundity (en) - arukus, asjalikkus, kainus, realism, terve mõistus - ettevaatlikkus - salapärasus - intelligentsus - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, wit (en) - kavalus, kelmikus, pettus, salakavalus - bruxaria, feitiçaria, magia (pt) - paradiis, taevas - innovativeness (en) - coordenação (pt) - igakülgsus, mitmekülgsus, muutlikkus - destreza (pt) - käsitsusoskus, tehnika - efficiency (en) - custom, tradition (en) - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normal (pt) - mõistatus, saladus - dilemma - keerukus, pähkel, raskus, takistus - problem, trouble (en) - apoio, suporte (pt) - ankur - keelatud vili - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - asendaja - advertência (pt) - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno (pt) - maitse - haute couture, high fashion, high style (en) - moehullus, -narrus - counterculture (en) - identificação (pt) - ebateadus - valik, valikuvõimalus, variant, võimalus - key (en) - light (en) - pärimus, rahvauskumus, traditsioon, uskumus - keskkond, maailm, miljöö - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - tingimus - estimulante, estímulo, incentivo (pt) - pé-no-saco (pt) - irritant, thorn (en) - kandam, koorem, pingutus, raske koorem, raskus - germ, seed, source (en) - texture (en) - surface (en) - tervik - unidade (pt) - süda - mõte, tähendus - implicação, insinuação (pt) - asja olemus, iva - value (en) - ettekirjutus, norm - eeskuju, mudel - fantasmagória (pt) - prototüüp - eelmaik, eelmaitse, eelnauding - kuratlikkus - acculturation, culture (en) - õpetatus, teadmised - direction (en) - drift, movement, trend (en) - Call (en) - fanatism - fanatism - konservatism - reaction (en) - kirjandus - varjund - tuum - ametižargoon, trendisõna - abracadabra (pt) - rämps - jälg - välispoliitika - lahendamine, tulemus - alahindamine, vähendamine - sarkasm, satiir - conclusão de uma piada, ponto culminante (pt) - one-liner (en) - case (en) - brain-teaser, conundrum, enigma, riddle (en) - pedantsus - ilukõnelisus - gobbledygook (en) - arhaism - kõnekunst - lollus - technobabble (en) - sisutihedus - circunlóquio, perifrase (pt) - pleonasmo (pt) - metafoor - kirumissõna, vandesõna, vandumissõna - blasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio (pt) - nõusolek - avaldamine, avalikustamine, avastus, paljastus, uudis - insinuação (pt) - voice (en) - enne - aus tehing - just deserts, poetic justice (en) - payoff, reward, wages (en) - ðokk, hoop, löök, vapustus - äpardus, ebaõnn, õnnetus - märtrisurm - katkestamine - desventura (pt) - õnnetus, suur õnnetus, tragöödia - epifania (pt) - destiny, fate (en) - täiustus - debacle, fiasco (en) - reguleerimine - sündmus - emergency, exigency, pinch (en) - crisis (en) - Fall of Man (en) - fire (en) - kahjustamine, kahjustus - mullistus, põhjalik muutus - tagasilöök - Fall (en) - konflikt, vastuolu, vasturääkivus - aloofness, distance (en) - sensibilidade (pt) - grupeering, korraldus, lepe, seade - kõrgem kiht, kõrgem seltskond - liigasustatus - massa (pt) - kodanlus - kogukond - tsivilisatsioon, tsiviliseerimine - generatsioon, põlvkond - mitmekesine valik, valik - current, flow, stream (en) - kubism - vahemaa - paraíso (pt) - peidupaik - varjupaik - saatus - Logos, Son, Word (en) - cobarde (pt) - asjatundja, ekspert, spetsialist - neeger - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - kuli - punanahk - john bull (pt) - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - konsultant, nõuandja - jobu, tõbras - autoridade (pt) - maapoiss, peig - huligaan, jõhkard, pätt - bebé, bebê (pt) - koguja - moraalsetel või usulistel kaalutlustel väeteenistusest keelduja - cub, greenhorn, rookie (en) - homo - bushwhacker, hillbilly, lout (en) - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - machine (en) - maestro - mängukaaslane - mõjujõud, mõjuvõim, võim - näss - shiksa, shikse (en) - patune, patustaja - riigimees - ekspluatatsioonikulud - privilégio (pt) - kaotus - kaitse, kaitsmine - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - halvenemine - arenemine, areng - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - extremum, peak (en) - ei midagi, mitte midagi, null - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - alammäär - punhado (pt) - aim, aimus, -jälg, märk, noot, tiba - hunnik, kuhi, laar, partii, ports, ports, virn - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - ruum - alus, pind, põhi - bridge (en) - detail, item, particular (en) - scale (en) - tasakaal - sõprus - hädaolukord - element (en) - keskkond - equilíbrio (pt) - inclusion (en) - rejection (en) - status quo (pt) - loodus, metsik loodus, puutumatu loodus - haripunkt, tipp - puhk - positsioon, seisus, staatus - lugar (pt) - esikoht - precedence, precedency, priority (en) - subordinateness, subsidiarity (en) - elamine-olemine, elu, elujärg, põli, põlv - kord - rahu - anarhia, korralagedus - kaos, korralagedus, korralagedus ja põrgulärm, tohuvabohu - incident (en) - transtorno (pt) - külm sõda - eriarvamus, lahkarvamus - vabadus - autonoomia, iseseisvus, sõltumatus, vabadus - polarisation, polarization (en) - seis, seisak, seismine, ummik - emergency (en) - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - difficulty (en) - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - küsimus, probleem - tunnustamine - eraldamine, üksildus - paranemine - development (en) - mittetarvitamine - renovação (pt) - tähtsus - rõhk - mõjukus - anonüümsus - kuulsus, renomee - arvamus, kuulsus, maine, oletus, reputatsioon - iseloom, karakter, maine, püsivus, visadus - kuulsus - armetus, kadalus, viletsus - allakäik, dekadents, langus, laostumine, mandumine, moraalne laostumus - ülevõim - domineerivus, ülemvõim, valitsemine - paramountcy (en) - problema (pt) - armetus, häda, õnnetus - urgência (pt) - pealekäimine, surve - saastatus - täielikkus, tervik, terviklikkus, terviklus, ühtsus - täielikkus - tervik - ebatäiuslikkus, puudulikkus - hamartia, tragic flaw (en) - saatus - õitseng - edu, menu, populaarsus - katastroof - falta, fracasso, reprovação (pt) - väljavaade - šanss, soodne juhus, võimalus - day (en) - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego (pt) - õitseng - jõukus, rikkus - mamona (pt) - impoverishment, poorness, poverty (en) - vaesumine - hügieen, tervishoid - puhtus - kord, korralikkus - roppus, saast, tahm - alatus, räpasus - circumstance, context, setting (en) - esfera (pt) - province, responsibility (en) - karmus - õhkkond - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - segurança (pt) - julgeolek, kaitse, kaitse-, turvalisus - riigiväärtpaber - kaitse - hädaoht, oht, ohtlikkus - danger (en) - clear and present danger (en) - risk - ähvardus, hädaoht, oht - aptidão física (pt) - illumination, light (en) - tarkade kivi - dross, impurity (en) - aatom, korpuskul, kübe, osake, verelible - pihu, puru, tolm - jääde - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - night (en) - dia do juízo final, Juízo Final (pt) - hora (pt) - época, idade (pt) - sobiv hetk - sekundi murdosa, silmapilk - generatsioon, inimpõlv, põlv[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼