» 

dicionario analógico

basicamente, fundamentalmentev podstatě, v zásadě - com simplicidade, simplesmente, só, unicamenteprostě, toliko, výhradně - automaticamenteautomaticky, mechanicky - assustadoramente, horrivelmenteděsivě - imensamentenesmírně, obrovsky, ohromně - aproximadamente, grosseiramente, indecentementehrubě - consideravelmenteznatelně - totalčirý, čistý, ryzí, úplný - a beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizerasi, bezmála, blízko, dost, jakž takž, kolem, okolo, přibližně, řekněme, skoro, tak asi, téměř, trochu, víceméně, zhruba - poměrný - absolutely (en) - absolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmenteabsolutně, dočista, dokonale, naprosto, tím lépe, tím více, úplně, zcela - exclusivamentevýhradně - absolutně, docela, načisto, zhola - perfectly (en) - imperfeitamentenedokonale - cheio, totalmentedosyta, plně, úplně - only (en) - vorazhltavý, nenasytný, žravý - only (en) - good, well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - vantajosamentevýhodně - abundantehojný - substancialmente - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - excessivo, exuberantebujný, hojný - seriamentevážně, zle - com marotice, travessamentedarebácky, uličnicky, zlomyslně - even, still, yet (en) - even (en) - aceitávelpřijatelný - continuamente/sempre, sempreještě když, neustále, pořád, stále, trvale - always, forever (en) - aqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meiačasem, čas od času, občas, příležitostně, tu a tam - convencionalmente - ao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo nãoale, i tak, nicméně, přesto, stejně - até agora, até então, por enquantoaž dosud - desempenho, façanha, feitočin, kousek, skutek, smělý čin, výkon - muitoopravdu - activoaktivní, čilý, živý - acrobáticoakrobatický - mesmo agoraprávě teď, před chvílí - instantaneamenteokamžitě - ágilagilní, čiperný, hbitý, mrštný, svižný, živý - cedo, em brevebrzo - com frequência, com freqüência, frequentementemockrát, zhusta - raramentemálo, vzácně, zřídka - activo, em vigorčinný, platný, rušný, v platnosti - takoví - enfaticamentedůrazně, rozhodně - verdadeiramente - igualaçãonivelizace, srovnání, vyrovnání - claro, com certeza, de acordo, naturalmentepřirozeně, samozřejmě - claramente - otevřený - claramente, simplesmenteevidentně, jasně, prostě - aparentemente, perante as circunstâncias/aparentementejak se zdá, na první pohled, zdánlivě - pasivní, trpný - especificamentevýslovně - casualmente, com sorte, felizmente, por sortenáhodně, naštěstí, šťastně - rekord - infelizmente, lamentavelmentebohužel, naneštěstí - chronic (en) - extraordinariamentemimořádně - demasiado, em demasia, excessivamenteažaž, až příliš, nadmíru, příliš - mais cedo ou mais tardečasem, dříve či později, nakonec - no caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fimkoneckonců, konečně, nakonec - agora, a toda a pressa, já, num instantebezodkladně, bezprostředně, bez váhání, hned, ihned, naráz, okamžitě, poklusem, teď hned - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - diretamente, imediatamentepřímo - incansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmenteneúnavně, nevyčerpatelně - přiměřený - rapidamente - por enquanto, provisoriamentepro tuto chvíli, v této chvíli - intoleravelmente - abusively (en) - com habilidade, habilmenteobratně, zručně - horrivelmente - muitopříliš, tak, velmi - drasticamentedrasticky - de qualquer maneiravůbec - certamente que não, de modo nenhumvůbec ne, v žádném případě - êxitoúspěch, zdar - exaustivamentezblízka - diretamente, estendidopřímo, roztažený, zpříma - indirectamentenepřímo - imenso, um grande númerohodně, hromada, spoustu - falha, fracassoneúspěch, nezdar, selhání, výpadek - abruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamentenáhle - erroomyl, přehmat, vina - hábilobratný, zručný - enfim, finalmente, por fimnakonec - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - omission, skip (en) - engano, erro, gafebota, chyba, hrubý omyl, kopanec, omyl - gafebota, chyba, prohřešek, šlápnutí vedle - debilmenteslabě - a esmo, ao acasonáhodně, namátkou - quasebezmála, málem, takřka - principalmente, sobretudohlavně, převážně, většinou - brazenly (en) - carinhosamente, com afeição, ternamentelaskavě, s láskou, srdečně - abertamenteotevřeně - indiscutivelmente, sem dúvidabezpochyby, nepochybně - passivamentenetečně - desdenhosamenteopovržlivě, spatra, svrchu - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - especialmente, peculiarmentejmenovitě, podivně - rapidamenterychle, spěšně - categoricamente, incondicionalmentebezpodmínečně, rovnou, rozhodně - eternamente, para sempre, perpetuamente, sem fimnadčasově, navěky, věčně - para sempre, permanentementenapořád, navždy, provždy, stále - provisoriamente, temporariamentedočasně, přechodně - de improviso - constantemente, continuamente, incessantemente, sem pararneustále, ustavičně - marginally (en) - perigosamentenebezpečně - energicamenteenergicky - conclusivamente, uma vez de por todasjednou provždy, přesvědčivě - aflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristementeopuštěně, žalostně - afar (en) - delicadamente, refinadamentecitlivě, delikátně, jemně, znamenitě - sem demorarychle - rapidamente, rápidohbitě, hned, honem, pohotově, rychle - habitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmenteběžně, normálně, obvykle, ve většině případů, zpravidla - recentemente, ultimamente, utlimamentenedávno, poslední dobou - erraticamentenevypočitatelně - gradualmente, pouco a poucopostupně, pozvolna - cá/lá, para aqui, para cák nám, sem - apto, bem, certodobrý - tranquilamente, tranqüilamente - chudý, nevalný, skrovný - how, however (en) - miserávelmrzácký, žalostný - dentro, no interior, por dentrodovnitř, uvnitř - internacionalmentemezinárodně - recém-čerstvě, nedávno, nově, právě - de novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vezještě, opět, zase, znova - invariavelmenteneustále - mechanically (en) - preferivelmentepřednostně - and so, and then, so, then (en) - though (en) - but then, on the other hand, then again (en) - sistematicamente, uniformementedůsledně, systematicky - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - mortomrtvý, neživý - tipicamentetypicky - globalmente, universalmenteglobálně - sem precedente, sem precedentesbezpříkladný, nevídaný - mysteriously, mystically (en) - de modo semelhante, do mesmo modo, semelhantementepodobně, stejně tak - secundariamente - correcto, correto, justonáležitý, patřičný, řádný, správný, vhodný - manifestamente, notavelmentezejména, znatelně - intensivamenteintenzivně - adequadamente, convenientementevhodně - nevhodně - artificialmente - episodically (en) - fabulosamente, fantasticamentebáječně, fantasticky - feverishly (en) - adequado, apropriado, certo, idôneopřípadný, příslušný, trefný, vhodný, vyhovující, výstižný - incomprehensibly, inconceivably (en) - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis (en) - superficialmentepovrchně - maldosamente, malevolamentešpatně, zle - ao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramentejistě, najisto, opravdu, ovšem, přece, rozhodně, rozhodně, určitě, samozřejmě, s jistotou, spolehlivě, určitě - suficientemente - bastante, suficiente, suficientementedost, dostatečně, dostatečný - insuficientemente - so (en) - so (en) - so (en) - manipulaçãomanipulace, manipulování, zmanipulování - facilmente, prontamentesnadno - actually, really (en) - astuto, escuro, manhoso, matreiro, velhacolstivý, mazaný, podařený, povedený, prohnaný, protřelý, rafinovaný, riskantní, vychytralý, záludný, zlomyslný - afinal, no conjunto, no fundo, no todocelkem vzato, po vší, po vší/bližší úvaze, vcelku - eloquenteplynný, výmluvný - excitadamente, febrilmenterozčileně - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - kuse - justamente, precisamente - descaradokrotký, nestoudný - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - relativamentepoměrně - snadno - claramente, consideravelmenteočividně - seriamentevážně - a horas, na devida alturadostatečně včas, v pravý čas - no, no último momentojako na zavolanou, v posledním okamžiku - atraenteatraktivní, lákavý, přitažlivý - off the cuff (en) - cativante, enfeitiçado, fascinantefascinující, kouzelný, okouzlující, úchvatný, uhrančivý, vzrušující - pelo contrárionaopak - atractivočarovný - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutorpříjemný, půvabný, sympatický - à letrado písmene - corajosamenteodvážně, statečně - imensamente, profundamentehluboce - impacientementenetrpělivě - pacientementetrpělivě - estupidamentehloupě, tupě - com criatividadetvořivě - radicalmenteradikálně - conscienciosamente, escrupulosamentepřepečlivě, svědomitě - excepcionalmentemimořádně - puramentečistě, pouze, ryze - com cuidado, limpamente, literalmentepečlivě, úhledně - vigorosamentemohutnost - claramente - excelentementevýborně - magnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamentebáječně, ohromně, skvěle - impeccably (en) - friamentechabě, mdle, mírně - sobriamentestřízlivě - sem medodrze, odvážně - agradavelmentepěkně - aconchegadamente, delicadamentepohodlně, útulně - não obtenívelnedostupný, nepřístupný - correspondingly (en) - com espertezachytře, zchytra - popularmentevšeobecně - intellectually (en) - reação, reacçãoreakce - exageradamentepřehnaně - orgulhosamentehrdě, pyšně - solenementeslavnostně - desajeitadamentenemotorně, neohrabaně, nešikovně - com grosseriahrubě - intensamentehluboce - espontaneamentez vlastní vůle - atroz, feio, terrívelděsivě, děsný, strašný - assustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrívelbázlivý, hrůzný - meticulosamentepuntičkářský - ameaçador, assustadorhrozivý, odpuzující, temný - desajeitadamenteneobratně, nevhodně, trapně - triunfalmentevítězně - arrepiante, arripiante, horripilanteděsivý, hrůzostrašný, hrůzyplný, jako ve zlém snu - regularmente - acanhado, amedrontado, assustado, assustadorbázlivý, hrůzný, strašidelný - corajosoobávaný, statečný - idealmente, teoricamentedokonale, v ideálním případě - infantilmente, puerilmentedětinsky - de mau gosto, macabrohrůzný, odporný, odpudivý, špatný, strašidelný - impropriamente - atentamente, cuidadosamentepozorně - enormemente, extraordinariamenteohromně, strašně - generosamente, liberalmenteliberálně, šlechetně, štědře - sem esforçobez námahy, snadno, zlehka - em pormenordopodrobna, podrobně - conclusãodokončení, dokončování, koncovka, konec - convenientementepříhodně, vhodně - nevhod, nevhodně - abstractly (en) - obstinadamenteneústupně, umíněně - vencedoramentevítězně - prudentementemoudře - estupidamente, imprudentementebláhově, hloupě, nerozumně, pošetile - inteligentementeinteligentně - inteligivelmentesrozumitelně - aristocraticamentearistokraticky, šlechticky - com tacto, diplomaticamentediplomaticky - fiascofiasko, katastrofa - indefinidamentena neurčito - bem, com razão, correctamente, ecorrectamentepřesně, přímo, správně - bondosamente, caritativamentecharitativně, šlechetně - molementelíně - presunçosodrzý - à pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamentechvatně, ve spěchu, v rychlosti - satiricamente - livrementesvobodně - espiritualmenteduchovně - fracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamentematně, nejasně, neurčitě, nezřetelně - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - periodically, sporadically (en) - espantosamente, surpreendentementekupodivu, úžasně - abundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamentebohatě, hojně - cansativamente, fastidiosamentenudně - sumamentenejvíce - belo, deliciosobáječný, fantastický, hezký, nádherný, senzační, úžasný, velkolepý, výtečný - pulchritudinous (en) - cortesmente, cortêsmente, educadamentegalantně, pozorně, slušně, zdvořile, zvdořile - encantadorúchvatný - com má educação, descortesmente, grosseiramentehrubě, neslušně, nezdvořile - admirávelmente, louvavelmentechvalitebně - agradavelmentepříjemně, utěšeně - desagradavelmente - com vontade, cordialmentesrdečně - afavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humorlaskavě, přívětivě, s dobrou náladou, vesele, vlídně, žoviálně - explicitamente - por pouco, por uma unha negrao chloupek, o vlásek, těsně - bondoso, gentillaskavý - fielmentevěrně - óptimonejlepší, optimální - anormalmenteabnormálně - permanentementetrvale - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - afetuosamente, com afeição - secretamentev duchu - favoravelmentepříznivě - desfavoravelmente - melhorativomeliorační - com ironia, laconicamentesuše - reduce (en) - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - vagamentematně - pomposamenteokázale - aperfeiçoamento, melhoriazlepšení - progresso, promoçãopokrok, průběh, rozmach - obstinadamentehouževnatě, zarputile - efectivamente, eficientementeúčinně, výkonně - tragically (en) - de modo ameaçadorzlověstně - justifiably, with good reason (en) - indecentementeneslušně - irresistivelmenteneobyčejně, neodolatelně, nepřekonatelně, nesmírně - rigorosamente, severamentepřísně, tvrdě, vážně - authoritatively, magisterially (en) - correcçãokorektura, náprava, oprava, opravování - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - ferozmentedivoce, lítě, zuřivě - sanguináriokrvežíznivý - reformanáprava, přetvoření, reforma, zlepšení - beautification (en) - classicamente - obscuramente, sombriamentenejasně, nezřetelně - intrépido, sem medo/ADJ – destemidonebojácný, neohrožený, odvážný - horrifyingly (en) - artisticamenteumělecky - em particular, especialmente, excepcionalmente, particularmentehlavně, obzvlášť - modernizaçãomodernizace - uniformementejednostejně - enduringly (en) - descaradamentebezostyšně, nestoudně - degradace, znehodnocení - por excelência - corajososrdnatý, udatný - esteticamente - horrivelmenteotřesně, strašně - valentestatečný, udatný - assustadozbabělý - contaminação, poluiçãoinfikování, kontaminace, znečištění - assustadiço, medroso, receosozbabělý - receoso, tímido - acanhado, envergonhado, tímido - desprezivelmentebídně - arrogantementearogantně - audaciosamente - avidamentedychtivě - amorosamentezamilovaně - assiduamente - astutamente, sagazmentechytře, prozíravě - maliciosamente - austeramente - avidamentechamtivě, hltavě, nenasytně - bondosamentevlídně - bruscamente, rudementebez obalu, neomaleně, příkře, prudce, zhurta - boorishly (en) - generosamentepočetně - agilmente, com esperteza, vivamentehbitě, zčerstva, živě - continuamente, incessantemente, seguidamente, sem pararbez přerušení, nekonečně, nepřetržitě, neustále - endlessly, interminably (en) - teimosodogmatický, tvrdohlavý, umíněný - desleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentementenedbale - churlishly, surlily (en) - coloquialmente, informalmentehovorově, neobřadně - calmamente - adaptarpřizpůsobit, přizpůsobit se, upravit - com presunçãosamolibě - completamenteúplně - brevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamentejedním slovem, stručně, ve stručnosti, výstižně, zkrátka, zkrátka a dobře - cinicamentecynicky - altivamente, com condescendênciablahosklonně, povýšeně - confusamentezmateně - consequentially (en) - construtivamentekonstruktivně - calmamente, com indiferença, friamentechladně, chladnokrevně, klidně, lhostejně, nenuceně - improvavelmente, incrivelmentenepravděpodobně, neuvěřitelně - de modo convincente, plausivelmentevěrohodně - enigmaticamente, misteriosamentetajemně - inumerável, numeroso, sem contamnoho, nesčetný, nesčíslně, nesčíslný, nespočetný - deliciosamentenádherně, příjemně, rozkošně - possivelmentemožná, snad, snad ano - absurdamenteabsurdně, nesmyslně, nesmysly - garridamente, provocantementekoketně - ignobilmentenečestně - detalhado, exaustivo, pormenorizadodetailní, podrobný - ofensivamenteprotivně - de relance, superficialletmý, zběžný - diabolicamente, muitoďábelsky, strašlivě - baixamente, desprezivelmenteohavně - diametralmente, diretamenteprůměrově - diligentementepilně, pracovitě, přičinlivě, snaživě - desagradavelmentenepříjemně - sem honra, vergonhosamentehanebně, nečestně, ostudně - abertamente, francamente, sinceramenteotevřeně, upřímně - disinterestedly (en) - fielmente, lealmenteloajálně - deslealmenteneloajálně - proporcionalmentepřiměřeně, úměrně - respeitosamenteuctivě, zdvořile - desrespeitosamente, irrespeitosamenteneuctivě, nezdvořile - dogmaticamentedogmaticky - centrální, ústřední - pensativamente, sonhadoramentesnivě, zasněně - com entusiasmo, extaticamenteextaticky, s nadšením - assustadoramentezáhadně - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - ondavlna - egoistamentesobecky - neobyčejně - equably (en) - eruditely, learnedly (en) - evasivamentevyhýbavě - regularmentepravidelně - desigualmentenestejně - exorbitantemente/excessivamentepřemrštěně - expediently, inadvisably (en) - expensively (en) - exponentially (en) - snížení závažnosti, ulehčení, zmírnění - descanso - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - familiarmentedůvěrně, známě - fanaticamentefanaticky - impecavelmentebezvadně - flabbily (en) - inflexivelmenteneochvějně - vigorosamenteenergicky, přesvědčivě, silně - brotar, germinar, rebentar - formidably (en) - característica, característico, distintivocharakteristický, příznačný, reprezentativní, typický - gluttonously (en) - esplendorosamenteoslnivě - gratuitously (en) - atrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamentebolestně - grotescamentegroteskně - com má vontade, relutantemente - lehký - harmoniosamentelibozvučně - precipitadamentenáhle, prudce, ukvapeně - descuidadamente, temerariamentebezhlavě, lehkomyslně, nedbale - cruelmentenemilosrdně - heroicamentehrdinně, hrdinsky - horrorosamenteškaredě - higienicamentehygienicky - união, unificaçãosjednocení, spojení, unifikace - reuniãoopětné spojení, sjednocení, znovushledání, znovusjednocení - preguiçosamentelenivě, líně, nečinně - interrupçãopřerušení, přestávka, vyrušení, vyrušování - imperativamente, imperiosamente - descaradamente, impertinentemente, insolentementedrze, nestoudně - impetuosamente, impulsivamentebez rozmyslu, splašeně, zbrkle - absolutamente - imprudentementenerozumně - incomparavelmentenesrovnatelně - discreetly (en) - dekontaminace, odmoření - indolentemente - industriously (en) - engenhosamenteduchaplně - z podstaty - inoportunamente - oportunamentevhodně - insidiously, perniciously (en) - simplificarzjednodušit - entusiasticamentehorlivě, nadšeně - laboriosamente, penosamentenamáhavě - languidamentemdle - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - ridiculamentegroteskně, směšně - benevolamenteshovívavě - arranjar, organizarutřídit - direito, limpočistotný, čistý, hladký - imaculado, impecávelbez poskvrny, neposkvrněný - lugubremente - majestosamentemajestátně - exploraçãovykořisťování - drippily, mawkishly (en) - maltrato, tratamento inadequado, tratamento ruimhrubé zacházení, špatné zacházení - perseguiçãopersekuce, pronásledování - caça às bruxas - desapiedadamente, impiedosamente, implacavelmentebezohledně, nemilosrdně - McCarthyism (en) - úžasný, zarážející - minuciosamente - milagrosamente, miraculosamentezázračně - translúcidoprůsvitný - infelizmente, miseravelmentebídně, uboze - escapismoeskapismus, únik - monotonamentejednotvárně - barrento, toldado, túrbido, turvoslepý - leitosomléčný - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - agudo, astuto, subtilbystrý, důvtipný, jemný, vychytralý - close, near, nigh (en) - objectivamenteobjektivně - servilmenteposlušně, servilně - opulentamentebohatě - ostentosamenteokázale - enveloping (en) - do peito, íntimo, próximoblízký, důvěrný, úzký - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - lamentavelmentemilosrdně, žalostně - sem sentidomarně - pretensiosamente - unpretentiously (en) - lindamentepěkně - prosaicamenteprozaicky - debilmente, justochatrně - estranhamentecize, divně, podivně - calmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamenteklidně, pokojně, tiše - completardoplnit, kompletovat - relevantly (en) - com mérito, honrosamenteúctyhodně - respeitosamente, reverentemente - robustamente - amplo, espaçosoprostorný - constrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco clarotěsný - cómodo, confortávelpohodlný, spokojený - inquietantezneklidňující, znepokojivý - voluptuosamentesmyslově - sensualmentesmyslně - serenamente - poměrný, úměrný - shallowly (en) - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - padrão, uniformizado - com habilidade, habilmente - excepcionalneobyčejný, výjimečný, výlučný - řídký, vzácný - incomum, invulgar - habitual, usualobvykle, obvyklý - acostumado, do costume, habitualobvyklý, řádný, tradiční - plebeuobyčejný, prostý, společný - sordidamentešpinavě - específicojednotlivý - respectivopříslušný, vlastní - distinto, separado - expressivo, significativovýrazný - sem expressãobezvýrazný - rigorosamente - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - docementelíbezně - tacitamente - telegraphically, tersely (en) - ternamenteněžně - tradicionalmentetradičně - eficienteefektivní, schopný, účelný - impertinente, lamuriento, rabugento, ranzinzafňukavý, hašteřivý, mrzoutský, naříkavý, nevrlý - protestante, que protesta - unbearably (en) - estimularpovzbudit - completocelkový, naprostý - absolutamente, francamente, incondicionalmentenaprosto, otevřeně - exaustivovyčerpávající - totalcelkový, naprostý, totální, úhrnný, úplný - indignamentehanebně - neúplný - utilmenteužitečně - valentementestatečně - ardorosamente - horrivelmenteohavně - vorazmente - enciclopédico - plenáriovalný - wholeheartedly (en) - com espíritovtipně - přístupný - odlehčit, usnadnit - simano, jo - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - especialmentevýhradně, zvlášť - imediatamente - directamente, diretamentepřímo, rovnou - conciso, sucintostručný ale výstižný - epigramáticoepigramatický - bem aproveitado, sucintokompaktní, souhrn, stručný - brusco, lacónicomalý, odměřený, skoupý, stručný, úsečný - prolixomnohomluvný, rozvláčný - erotically (en) - devastaçãopaseka, spoušť - algazarra, transtorno, tumultopovyk, pozdvižení, rámus, rozruch, vřava - agitação, empurrãohukot, poprask, rozruch, ruch, tanec, zmatek - apinhado, superlotadoplný, přecpaný, přeplněný - incongruenteneladící, nesouhlasný - hračka, maličkost - profaned, violated (en) - serviçoservis - přední, prominentní, význačný - flagrante, manifesto, óbviodo očí bijící, flagrantní, křiklavý, nehorázný, neslýchaný, zjevný - negócios por concluir - neustálý, systematický, trvalý - repetido, repetitivoopakovaný, opakující se, opětovaný - esporádicoojedinělý, sporadický - znát - refilãosvárlivý, vyhledávající spory - dokázat, dovést, umět - convencionalkonvenční, obvyklý - tuctový - bizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranhobizarní, divoký, excentrický, výstřední - nesnáz, obtěžování, problém, těžkost - considerávelvýznamný, značný - considerávelpatrný, značný - triviální, zanedbatelný - confundirzaměnit, zmotat - cavalheirescogalantní - brusco, desabridopříkrý, prudký - descortês, grosseiro, malcriado, mal-educadonezdvořilý - acreditável, plausívelhodnověrný, uvěřitelný, věrohodný - inacreditável, incrívelneuvěřitelný - cáustico, ferventekousavý, krutý - crítica, críticokritický, závažný - gravevážný, zlý - důležitý, klíčový - antiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoletopřekonaný, prošlý, zastaralý - em desuso a cairzastarávající - amaldiçoado, maldita, malditoprokletý - decrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, insegurochatrný, na rozpadnutí, poničený, vratký - comum, crasso, indecente, ordinário, vulgardrsný, hrubý, neotesaný, sprostý, vulgární - calmo, grave, refletido, sensato, sereno, sériorozvážný, usedlý - undefined, vague (en) - primární - znatelný, zřetelný - exigentenáročný - rigorosorigorózní, tvrdý - pressing, urgent (en) - arbitráriosvévolný - calcularodhadnout, spočítat - digno de confiançajistý, spolehlivý - úchylka - závislý - falta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venialpoklesek - independentenezávislý - extravagânciamarnotratnost - žádoucí - crime, jogada sujavražda - desejável, edesejável, invejávelžádoucí, záviděníhodný - profanidade, sacrilégiorouhání, svatokrádež, znesvěcení, znesvěcování - preferívelvhodnější - filme pornô, literatura erótica, pornografiapornografie - pay (en) - závist - difícil, duro, edifícil, exigente, fastidiosonesnadný, těžko zvládnutelný, těžký - hněv - gluttony, gula, overeating (en) - delicadochoulostivý, delikátní, lechtivý, ožehavý - serious (en) - aborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbadornamáhavý, nepříjemný, obtížný, rušivý - jednoduchý, snadný - elementar, simplesčistý, elementární - suavehladký, úlisný - assíduoúporný, vytrvalý - incansáveldělný, neúnavný - descuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remissoledabylý, líný, nedbalý - přímý - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - good (en) - selectivo - indistinto, inidstintoneurčitý, nezřetelný, zastřený - obecný, povšechný - perigo, risconebezpečí, risk, riziko, sázka - dominante, predominantedominantní, převládající, rozhodující - agudoakutní, jemný, naléhavý - defesaobrana, ochrana - cambianteměnící se, proměnlivý - ainda no início, imperfeito, rudimentarpočáteční, vznikající - confrontarčelit, potýkat se - eficaz, eficiente, vistosoefektní, schopný, účinný - custoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhosoobtížný, pracný, těžký, úmorný, vyčerpávající, zničující - abundante, fortetěžký - hravý, lehký, snadný - promiscuidadepromiskuita, střídání sexuálních partnerů - ekonomický, hospodárný - expeditivo, expedito/despachadorychlý, výkonný - drástico, edrásticodrastický - exclamatóriovykřiknutý - firmesilný - acanhado, desajeitado, desastrosonejapný, nemotorný - exportável - entusiasta, entusiásticonadšený - ávido, entusiasta, entusiásticochtivý, dychtivý, horlivý, náruživý, vášnivý, zanícený, zapálený, zuřivý - adular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjearlahodit, lichotit, pochlebovat, podkuřovat - eexplícito, explícito - esotéricodůvěrný, esoterický, tajuplný - abstrusoobskurní, těžko pochopitelný - misterioso, secreto - exotérico, geral, popular - básicozákladní - eufemístico, extenuanteeufemistický - aproximado, aproximativohrubý, přibližný - volný - empolgante - abuso, má utilizaçãonesprávné používání, špatné použití, zneužití, zneužívání - caro, dispendiosodrahý, nákladný - careiro, caro, custoso, dispendiosomastný - overpriced (en) - abordável, acessível, baratolaciný - kapitalizace - inexperiente, verdenezkušený, nový, zelený - esclarecerobjasnit, ozřejmit, vyjasnit, vysvětlit - secretoskrytý, vnitřní - equitativospravedlivý - desconhecido, estranhocizí - antigo, antiquado, fora de moda, velhonemoderní, staromódní, starožitný, starý, vyšlý z módy, zastaralý - desengraçadoneelegantní, staromódní - chiquenóbl, prima - imediata, imediato, instantâneookamžitý - melindroso/meticulosopedantský - exigente, meticuloso - rechonchudobaculatý, boubelatý, buclatý - corpulento, obesokorpulentní, otylý, tlustý - anguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudohubený, kost a kůže, kostnatý, vychrtlý, vyhublý, vyzáblý - arrumaçãopříprava - confirmação, reiteração, repetiçãoopakování - copiadorkopírování, průpis - reproduçãoreplikace, reprodukce, reprodukování, rozmnožování, zhotovení kopií - insistência, perseverançapřetrvávání, stálost, úpornost, výdrž, vytrvalost - básicoúvodní, začátečnický, základní - rito, ritualrituál - salutar, são, saudávelfit, ve fromě, zdravý - robusto, são de corpozdatný - acentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinharpodtrhnout, vytknout, vyzdvihnout, zdůraznit - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - acentuarpodtrhnout, vypíchnout - intransigentenekompromisní, neústupný - estrangeirocizí - cerimoniosoformální, obřadní - desligadoklid, oddech, odpočinek, pohov, relaxace - good, well (en) - abstinênciaabstinence, zdrženlivost - fatalosudný - livre, livrosvobodný, volný - příležitostný - fresh (en) - recentečerstvý - afável, amistoso, bondoso, cordialsrdečný, vlídný, žoviální - amarrado - fértil, produtivoplodný, produktivní, úrodný, vynalézavý, žírný - apinhadopřeplněný - pouhý - such, such that (en) - específicospecifický - local (en) - odborný, technický - poslušnost, respektování - gastador, generoso, liberalnešetřící, pěkný, štědrý, velkorysý - magnânimo, muito liberal, munificenteštědrý - desgoverno, prevaricaçãošpatné řízení, špatné vedení - humilde, maukrutý, lakomý, mizerný, rozladěný, skoupý, ubohý, zlý - parsimonious, penurious (en) - šlechetný, velkodušný, velkomyslný - bem - sintético - benéfico, bomblahodárný, dobře, dobrý, prospěšný - agradávelvhodný, vítaný - convenientevhod, vhodný, vyhovující - apaziguamentoappeasement, smír, uklidnění, uspokojení - horrívelmizerný - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - bomdobrý, laskavý - bílý - escuronekalý, temný - demoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânicoďábelský, démonický, neuctivý, příšerný, zlomyslný - mefistofélico - úsečný - mal-humorado, rabugento, resmungão, zangadomrzutý, nabručený, podrážděný, rozmrzelý - irritávelmrzutý, popudlivý - ameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombriomrzutý, rozmrzelý, rozmrzený, škaredý, temný, zamračený, zasmušilý, zlostný, zlý - malhumoradomrzutý - postupný, povlovný, stupňovitý - súbitonáhlý - aggro (en) - catastrófico, desastrosokatastrofální, katastrofický, osudný, tragický - integraçãointegrace, začlenení, zapojení - promessaslovo - těžký - lehký - těžký - pesadonamáhavý, obtížný - inquietantezneklidněný - apoio, suportepodpora - prudký, těžký, velký - levelehký, malý - homogéneohomogenní, sourodý, stejnorodý - favornáklonnost, služba - beau geste (en) - pozornost - elevadovelký, vysoký - mobilizaçãomobilizace - baixa, baixonízko položený, nízký, nižší - represália, vingançamsta, odplata, odveta, pomsta, revanš - altovysoký - baixo, inferiornízký - vysoký - intervenção, mediaçãopřímluva, zákrok - renovaçãoobnova - abertootevřený, přímý - enganadorklamný - penetrarprodchnout, prolézt - průchod, uvolnění - acolhedor - hot (en) - chladný - sombrioholý, ponurý, pustý, sychravý, syrový - friochladný, neosobní - sobrehumano, sobre-humanonadlidský, nelidský - humanohumánní, lidský - abrutalhado, animalesco, bestial, brutalbrutální, hrubý, potvorný, surový, zvířecí, zvířecký - apalhaçadošaškovský - cómico, ridículohumorný, komický, směšný, žertovný - curioso, divertido, engraçadokomický, legrační, zábavný - hilariantebujný, povedený, veselý - espirituoso, vivobystrý, vtipný - apressadospěšný, uspěchaný - alto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativopádný, podstatný, významný - grande, importantevelký - cardeal, central, essencial, fundamental, principalhlavní, klíčový, nejdůležitější, podstatný, ústřední, základní - principalhlavní, korunní, primární, prvořadý, prvotní, vysoký - históricohistorický - sériodůležitý, vážný, závažný - estratégico - valiosocenný, hodnotný, užitečný - fútilmalý, nicotný - assustador, imponentenahánějící hrůzu, úchvatný, velkolepý, vzbuzující úctu - esplêndidonádherný, přepychový, skvostný - decadenteúpadkový - informed (en) - populosolidnatý - irrepreensívelbezúhonný, nevinný - poučný - intelectualintelektuální, rozumový - inteligenteinteligentní - interessantezajímavý - absorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigantepoutavý, zajímavý - aborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçadorduchamorný, nezáživný, obtížný, suchopárný, únavný - extrínsecovnější - adventitious (en) - depressivodepresivní - hořký - lúgubrepochmurný, pohřebný - conhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notávelpověstný, přední, proslavený, proslulý, slavný, vyhlášený, vynikající, význačný, známý - alto, farto, grandeveliký - arregalado, de largoširoký - volumosoneskladný, objemný, veliký - espaçoso, vastoobjemný, prostorný - astronómico, colossal, estupendoobrovský, ohromující - enormehrozitánský, náramný, nebetyčný, nesmírný, obrovitý, ohromný, pořádný, velikánský, velký - gigante, gigantescoobří, obrovský - gigantescomamutí, obrovský - imenso, vastonesmírný, obrovský - enorme, muito grande, que bateobrovský - pequenodrobný, malý - diminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequeninodrobný, křehký, maličký, malinký, mikro-, miniaturní - mínimo, minúsculo, nominalnepatrný, zlomkový - diferenteodlišný, rozdílný - modesto, pequeno, pouco importantemenší, nevelký, umírněný, vedlejší - lokální - comprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos!nekonečný, proletáři všech zemí, protahovaný, spojte se!, táhlý - duradouro, duráveltrvalý, trvanlivý - sem fimnekonečný - breve, curtokrátký, stručný - momentâneochvilkový, letmý - grandíloquo, melodioso, ressoante, sonorosonorní, zvučný - queridoroztomilý - adorável, fofinho, fofopřítulný, roztomilý - horrendo, horrível, odiosohnusný, nechutný, odporný, odpuzující, protivný - de olhos azuis - amadomilující, zamilovaný - afectuoso, carinhoso, tenro, ternoláskyplný, něžný, srdečný, starostlivý, vroucí, zamilovaný - apaixonado, doido, louco, namoradozamilovaný - velký - malý - bezvýznamný, nedůležitý, nicotný - efeminado, feminino, próprio de mulherzženštilý - infantildětinský - amolecido - máximomaximální, vrchovatý - menor, mínimominimální - significativomající význam, smysl - insignificante, sem sentido.nesmyslný - sem piedadenemilosrdný, neúprosný - desalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensívelbezohledný, chladnokrevný, nelítostný, nemilosrdný, nesmiřitelný - suavelehký, mírný - intensivointenzivní, usilovný - sérioděsný, ukrutný, vážný - silný - atrairpoutat, přitahovat - excessivo, exorbitantenadměrný, nepřiměřený, přehnaný, přemrštěný - exorbitante, exorbitante/excessivonekřesťanský, přehnaný, vyděračský, závratný - extremista, radical, ultraultra-, zásadní - retiring, unassuming (en) - degenerado, devasso, dissolutodegenerovaný, nepočestný, nezřízený, prostopášný, zhýralý, zkažený - muitas, numerosos - inúmero, numerosočetný, početný - poucas, pouco, poucosmalý - mundial, mundialmenteglobální - přírodní - fantasmalpřízračný - consequente/finalkonečný - final, últimofinální, konečný, poslední - anormalabnormální, neobvyklý - obedienteposlušný - volný - livrevolný - detestável, repelenteodporný, ohavný - desagradável, nojento, repugnantehnusný, nechutný, odporný - renovarobnovit - antigostarý - fresco, novočerstvý, čistý - recent (en) - com a idade de, idosopostarší, starý, ve věku - cumprir, desempenhardokončit, dorazit, splnit, uskutečnit, vykonat - oportunopříhodný, včasný - medíocreobyčejný, průměrný, tuctový - mediano, médio, medíocro, suficiente/razoávelprostřední, průměrný, střední, ucházející - common (en) - habitual/corriqueirokaždodenní, řemeslný, všední - enorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhosobáječný, kolosální, náramný, obrovský, skvělý, úchvatný, úžasný - holistický - originaloriginální, původní, svérázný - insólito, novoneotřelý, novátorský - groundbreaking, innovational, innovative (en) - banal, batido, gasto, trivialotřelý - ortodoxoortodoxní, pravověrný - iconoclastic (en) - abertootevřený, zjevný - fanáticofanatický - presentenynější, současný - irenic (en) - agudo, sagazostrý, pronikavý, řízný, silný - permanentestálý, trvalý - dočasný - efémero, passageiro, transitóriochvilkový, dočasný, pomíjející, přechodný - evanescente, infinitesimalmizící - perplexopomatený, popletený - pexplexorozpačitý, zmatený - íntimo, pessoalintimní, osobní - assure, reassure (en) - nulehký, nahý, pouhý, prostý - simplesjednoduchý, prostý - agradável - deleitoso, deliciosonádherný, příjemný, rozkošný, slastný - reduzirsnížit - divertidozábavný - alegre, desviado, divertidorozmanitý - positivojednoznačný, kladný, pozitivní, souhlasný - escandalizar, insultarpohoršit, rozhořčit, urazit - negativní, odmítavý - nestranný, neutrální - satisfazerobšťastnit - impraticávelneuskutečnitelný - fortemocný, silný - odrazovat, zrazovat - silný - vigoroso - impotentebezmocný, slabý - importantedůležitý, vlivný - precisopřesný - pomposopompézní - secundáriodruhého stupně, druhořadý, druhotný, sekundární - dceřiný - basic (en) - uzavřený - confidencialdůvěrný, tajný - public (en) - open (en) - produtivoproduktivní - infructuoso, infrutífero, vãobezvýsledný, marný, neplodný - lucrativolukrativní, výnosný - atraente, correcto, decentepůvabný, slušný, spořádaný - cerimonioso, puritano, virtuosopuritánský, upjatý - ochranný - arrogante, presunçosoarogantní, domýšlivý, namyšlený, opovážlivý - altaneiro, arrogante, desdenhosodomýšlivý, panský, pohrdavý, povýšený, povznesený, povznešený, pyšný, zpupný - convencido, vaidosodomýšlivý, ješitný, nadutý, nafoukaný - puročistý, neposkvrněný, průzračný, ryzí - branco, direito, em branco, limpo, preciso, virgemjasný - alleged, so-called, supposed (en) - apócrifoapokryfní - dúbio, sombroso, suspeitopochybný, podezřelý, stinný - barulhentohlučný - calmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilochladnokrevný, klidný, odpočivný, osvěžující, pokojný, rozvážný, uklidňující - destrutivo, tumultuosobouřlivý, rušivý - systematický - praktický - kafkaesque (en) - surrealistafantazmagorický - fortepevný, zdravý - aparvalhado, estúpido, grosseirohrubý, hulvátský, křupanský, nemotorný, neotesaný - áspero, grosseirodrsný, hrubý, neotesaný, obhroublý, sprostý, surový - crasso, grosseirohloupý, hrubý, necitlivý, vyložený - regularpravidelný, regulérní - irrelevant (en) - vážený - difamante, famigerado, infamehanebný, neblaze proslulý, nechvalně známý, neslavný, notorický, notoricky známý - conciliável, reconciliável - decididorozhodný - apresentávelreprezentační - responsávelzodpovědný - compensadoružitečný, vděčný - retóricořečnický - pulsante - necessitado/endinheiradomajetný, nuzný, zámožný - confortáveldostatečný, uspokojivý - indigente, pobre - duro, falido, liso, quebrado, sem dinheirona mizině, rozbitý, švorc, zkrachovaný - indigente, necessitadobez prostředků, chudý, jsoucí bez peněz, jsoucí bez prostředků, nemající peníze, nezámožný, nuzný, potřebný, strádající - com muita falta de, sem um tostãobez haléře, nasuchu, na suchu - luxuoso, opulento, sumptuosobohatý, královský, přepychový - robustorobustní, silný, statný - muscular, musculoso, robustoobézní, silný, statný, svalnatý, tělnatý, urostlý - árcade, bucólico, idílico - arriscadonebezpečný - arriscado, perigosa, perigosonebezpečný - auto-destrutivo, suicidasebevražedný - váriorůzný - parecido, semelhante, similarobdobný, podobný - de nozes, doido, louco, malucoblázen, blbý, jankovitý, ořechový, pomatený, potrhlý, praštěný, rozbitý - maníaco - sarcásticojedovatý, jízlivý, sarkastický, uštěpačný - sardónico, trocistaironický - satíricosatirický, výsměšný - neuspokojivý - decepcionante, enganosoneuspokojující, zklamávající - pedanteintelektuální, pedantická, pedantický, pedantský, vzdělaný - sábioučený - atraentelákavý, svůdný - egoístasobecký - self-seeking, self-serving (en) - erógenoerogenní - higiénicohygienický - cizí - sériovážný - frívololehkovážný, povrchní - endiabradočertovský, rozpustilý - sóbriostřízlivý, vážný - nerozhodnutý, nevyřešený, otevřený - elegante, garrido, namoradorkoketní - eróticoerotický - frivolní, košilatý, necudný - libidinoso, sensualprostopášný - lascivo, lúbricochlípný - aparecerjevit se, vypadat, vystoupit - appear, seem (en) - odhalit, předvést, prokázat, ukázat - exibir, pavonear-seblýskat se, okázale předvádět, vytahovat se - de olhos de lincebystrozraký - importante, significativodůležitý, významný - insignificanta, insignificantebezvýznamný, nedůležitý, nepatrný, nevýznamný, zanedbatelný - mero, simples - elementar, essencial, fundamental, primárioelementární, fundamentální, základní - intricadosložitý - complicadokomplikovaný, složitý, spletitý - adulador, lisonjeiropatolízalský - únicojediný, ojedinělý, osamocený - bem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificadodobrý, dovedný, obratný, odborný, pečlivý, schopný, šikovný, umný, zkušený, zručný - macio - acidentada, acidentadohrbolatý, kostrbatý - recuperarzískat zpět - rafinovaný, ušlechtilý - stable (en) - firme, fortepevný, robustní, solidní - esperto, vivozdravý a čilý - vivotemperamentní - estávelpevný, stabilní, stálý - oscilante, vacilanterozvrzaný, viklavě - perder, sair-se malprohrát, ujít, ztratit - kolísavý, proměnlivý, rozkolísaný - přímý, rovný, správně umístěný - potentemocný, ostrý, prudký, zdatný - slabý - pertinaz, teimosohouževnatý, tvrdošíjný, urputný, zarputilý - mulatvrdohlavý - contumaz, obstinado, rebeldevzpurný - bem sucedido, bem-sucedido, sucedidopodařený, povedený, úspěšný, vydařený, zdárný - decepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustradofrustrovaný, otrávený, protáhnout tvář, rozčarovaný, zklamaný, znechucený - bastante, suficientedobrý, dost, přiměřený, úměrný - inadequado, insuficiente, insuficientementenedostatečně, nedostatečný, nepřiměřený - escassopříliš krátký - condescendente, sobranceiroblahosklonný, povýšený - agudo, altopřední, vysoká, vysoké, vysoký, význačný - superior - eexímio, excelente, exímiojemný, krásný, skvělý, výborný, vynikající, výtečný, znamenitý - belo, bomřádný, skvělý, výborný - barato, desprezível, inútil, ordináriomizerný - rentávelobchodnický - medíocreprostřední, průměrný - acessório, subsidiáriofiliální, přidružený - dát - surpreendentepřekvapivý - náchylný - empathetic, empathic (en) - anacrónico, anacrônico anacrônicaanachronický - sistemáticosystematický - docedelikátní, lahodný, šťavnatý - excessivotěžký, velký - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - degradar, despromoverdegradovat - económico, frugal, poupadohospodárný, šetrný, spořivý, úsporný - sujošpinavý - atrasar, suprimirdržet se, ovládat se, přemáhat se, zakázat, zdržovat - cartilaginosochrupavčitý - estaladiçochřupavý, křehký - organizarorganizovat, uspořádat - cínico, ecínicocynický - fidedignodůvěryhodný, spolehlivý, věrný - representativoreprezentativní - honrarctít, respektovat - liberalizovat - útilprospěšný - inútil, vãomarný - cenný - worthless (en) - prótea - variávelměnitelný - iterativoopakovací - abafadodusný, hustý, nevětraný - cruel, feroz, furioso, selvagem, zangadodivoký, krutý, prudký, urputný, zuřivý - pecaminosobezbožný, hříšný - controlar, restringirkontrolovat, ovládat, regulovat, řídit, udržet - morno, tépidovlažný - tomar atitudes - expiarodčinit, pykat - atingir, cumprir, efetuar, realizardobýt, docílit, domoci se, dosáhnout - begin (en) - podvádět - estragar, malbaratar, tornar fofo, trancarmastit, načechrat, načepýřit se, natřást, zbabrat, zkopat, zpackat - trairprodat - saudávelprospěšný, zdravý - ofensivo - uznat, uznávat - estreita, estreito, limitadomalicherný, omezený, úzký - desenvolver, promoverpodpořit, povznést, prosadit - help (en) - apoiarpodat, podepřít, podpořit, posílit - ridículo, risívelabsurdní, nesmyslný, směšný - estúpidohloupý, pošetilý, slabomyslný - ideológicoideologický - burlarnapálit, zpronevěřit - perseguirperzekvovat, pronásledovat, šikanovat, utiskovat - aplicar-se a, arranjar-se, enfrentarpoprat se, udělat, vypořádat se, vystačit, zabývat se, zvládnout - dignar-sesnížit se - sloužit - fazer-se importante, mandarkomandovat, naparovat se, vyvyšovat se - viveržít - make (en) - demorar-se, descansar, vadiarcivět, flákat se, lelkovat, loudat se, meškat, motat se, okounět, poflakovat se, posedávat, postávat, potloukat se - importarbýt důležitý, mít význam, platit, záležet - coincidir, condizer, corresponderkorespondovat, krýt se, odpovídat, shodovat se, shodovat se s - zkontrolovat - záležet - assemelhar, assemelhar-se a, parecer-se compodobat se, připomínat - chimeral, chimeric, chimerical (en) - excederpřekonat, překročit, převýšit - bastar, ser suficientedostačit, postačit, stačit - serve, serve well (en) - cumprir, responder, satisfazer, viver à altura dedodržet, plnit, provést, splnit, ukojit, uspokojit, vyhovět, vyplnit, žít v souladu s - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - sobressairpředčit, vynikat, zaskvít se - aplicar-seplatit, týkat se - affect, involve, regard (en) - segurardržet, setrvat - combinar, harmonizarseharmonizovat, ladit, zapadat - vzpírat se - compensarnahradit, vykompenzovat - locallokální, místní - náležet - fazer parhodit se k, náležet - přidat - prodat - technický - suportepodnož, stojan - astuto, manhoso, traiçoeiroliščí - messianic (en) - culturalkulturní - abrigo antiaéreoprotiletecký kryt, úkryt - expiatóriosmírčí - draconiano - Hegelian (en) - mudança - jóia, tesouroklenot, perla, poklad, skvost - golden calf (en) - recordação, suvenirdárek na památku, památka, relikvie, suvenýr, upomínka, vzpomínka - magnum opus (en) - azyl, útočiště, útulek - žebro - nulidade, uma insignificânciabezvýznamná věc, drobnost, drobnosti, maličkost - pesobřemeno, závaží - duch - tipopovaha, typ - animaçãoanimace, oduševnělost, oživení - vivacidadehorlivost, ochota - vigorbřitkost, energie, verva - engenho, espíritoduch, důvtip - camaradagemdružnost, kamarádství - adaptabilidadeadaptabilita, přizpůsobivost - impressão, marcadojem, efekt - figure (en) - lindezapůvab, roztomilost - atraktivita, přitažlivost - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - carismacharisma, osobní kouzlo - sex-appealpohlavní přitažlivost - fealdadeošklivost - manchadefekt, kaz, skvrna, vada - facilidadedovednost, lehkost - dificuldadeobtížnost, potíž - zakopaný pes - compatibilidadekompatibilita, slučitelnost - concordância, congruênciakongruence, shoda, shodnost - nesoulad - konflikt - adequação, conveniência, elegibilidadepřiměřenost, vhodnost - disponibilidadedosažitelnost, dostupnost, použitelnost, přístupnost - éticaétos - ambiente, atmosfera, traçoatmosféra, ovzduší, vzduch - náznak, známka - bonita - valor/excelênciadokonalost - imponência, majestademajestát, vznešenost - incondicionalidade, independência, integridade, poder absolutorozhodnost - semelhança, similardidadepodoba, podobnost - homology (en) - paralelismoparalelismus - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade - semelhançapodobnost - discrepâncianeshoda, nesouhlas, rozdíl, rozpor - tempo perdidonáskok, tolerance, zpoždění - diferençanepodobnost, rozdílnost, různost - diversidadeodlišnost, rozmanitost, různost - change, variety (en) - smoke (en) - solidariedadesoudržnost - complexidade, complicaçãokomplexnost, složitost - regularidadepravidelnost - organisation, organization, system (en) - irregularidadenepravidelnost, neregulérnost - spasticity (en) - instabilidadenestabilnost, nestálost - estabilidade, firmezapevnost, pravidelnost, rovnováha - comodidade, vantagemdobré vybavení, pohodlí, půvab - plausibilidade - exotika - autoctonia - neotřelost, originalita, původnost - novota, novum - academicismo - exactidão, precisãoexaktnost, přesnost - correção, exactidão, exatidão, precisãojemný, přesnost, správnost - imprecisão, inexactidãonepřesnost - imprecisão - elegânciaelegance - pompa - classekategorie, třída - akt, čin, skutek, účinek - clarezajasnost, ostrost, průzračnost - clareza, explicitação - imprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidãonejasnost - probidade, rectidãopoctivost, spravedlivost, správnost - equidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - devoção, piedadepieta, pobožnost, zbožnost - devoção, religiosidadereligiozita, zbožnost - beatice, sentimento de piedadepobožnost - santidadezbožnost - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - atrocidade, barbaridade, brutalidadebarbarství, brutalita, krutost, ohavnost, surovost, úděsnost - maldade, malevolência, malvadez, selvajariabrutálnost, divokost, divoši, jízlivost, krutost, prudkost, špatnost, zlomyslnost - implacabilidadenepovolnost, neúprosnost - altruísmoaltruismus - iniciativa - competitividadekonkurenceschopnost - delicadeza, subtilezadelikátnost, diplomacie, finesa, jemnost, obratnost - conscience (en) - heroísmo, valorheroismus, hrdinství, odvaha - perseverançapíle - incorruptibilidadeneúplatnost - aparência enganadora, especiosidade - patriotismonacionalismus, patriotismus, vlastenectví - ingenuidadenaivita - respeito próprioegoismus - gabarolicechvástavost, vychloubačnost, zpupnost - hubris - vivacidadeživost - calma, calmo, compostura, tranquilidadeduševní rovnováha, klid, rozvaha, ticho - respeitoohled, podřízenost, respekt, úcta, úcta, ohled, uctivost, zřetel - grosserianevychovanost - novidadenovota - freshness (en) - azedume, bolor, mofoztuchlina - vanity fair (en) - favor, graça, graciosidadegrácie, ladnost, půvab - capacidade, energia, poder, potência, ser capaz demechanický, moc, mocnost - robustez, vigormohutnost, otužilost, vitalita - coragemodvaha - vitalidadevýdrž - forçaprudkost, síla - intensidadeintenzita - ferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violênciaběsnění, divokost, dravost, prudkost, zuřivost - calcanhar de AquilesAchilova pata - modernidademodernost - continuity, persistence (en) - pressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidaderychlost - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - pontualidadeokamžitost, rychlost - balance, proportion, proportionality (en) - exterioridade - plynnost - vultoobjem, tělo - enormidade, imensidade, tamanho, vastidãonesmírnost, obrovitost, rozlehlost, rozsáhlost - quantidade - escassez, insuficiência, parcimóniahubenost, maličkost, nedostatečnost, skrovnost - abundância, cornucópiabohatství, záplava - carência, escassez, faltanedostatek - excesso, superabundâncianadbytek - excedentepřebytečný, přebytečný materiál, přebytek - excedente, excesso, farturahojnost, nadbytek - limitehranice, limit, mez, míra - alcancedosah, mez, okruh, rámec, rozsah, záběr - limiteshranice, pomezí - alcance, extensão, intenção, limiterozhled - valorcena, důležitost, hodnota - hodnota - bem, lado bomdobrost - blaho, dobro, prospěch - luxopřepych, přepychový - utilidadeprospěšnost, užitečnost - inutilidademarnost - praticabilidadeproveditelnost, uskutečnitelnost - competênciakvalifikace, oprávnění, schopnost - vantagemklad, plus, přednost, přínos, výhoda - vantagem, virtudevýhoda - apoio, nas graças depřízeň - proveitoprofit, užitek, výdělek - rentabilidadeziskovost - preference (en) - privilégioprávo, privilegium, výhoda, výsada - green fingers, green thumb (en) - bem da pátria, bem público - desvantagemnedostatek, neprospěch, nevýhoda - limitação - defeitovada - deprivation, loss (en) - preçocena, daň, oběť - desvantagem, inconveniente, senãonedostatek, vada, vroubek - důležitost, význam, závažnost - importância, significadovýznam - pesováha - alienação, insensatezbezvědomí, nesmyslnost, omezenost - forçamocnost, síla - podersíla, vliv - vivacidadetemperament - influênciavliv - pressãotlak - wagon wheels, wheels (en) - efektivita, efektivnost, účinnost - eficácia, eficiênciaúčinnost - form (en) - impotênciabezmocnost, impotence - stardust (en) - insolubilidadenerozpustnost - coxa, pernastehno - místo - hloubka, ostrovtip - bom senso, realismo, senso comumfilip, selský rozum, zdravý rozum - prudênciaopatrnost - prudência - intelligence (en) - hlava, mozek, mozková kapacita - agudeza, astúcia, manha, simulação, velhacarialest, lstivost, mazanost, prohnanost, záludnost, zchytralost - bruxaria, feitiçaria, magiagénius - céu, Paraísonebe - innovativeness (en) - coordenação - versatilidadeuniverzálnost, všestrannost - destrezafortel, obratnost, zručnost - técnicatechnika - výkonnost - mrav, obyčej, zvyk, zvyklost - média, normal, normalidade, perpendicular, situação normalnormál, poučka, pravidlo, šablona, společenské pravidlo, zvyklost - adivinha, enigma, misterio, mistériohádanka, tajemství, záhada - dilemadilema - dificuldadeobtíž - nesnáz, překážka, trable - apoio, suporteopora - ancoraropora, páteř - forbidden fruit (en) - lákadlo, úplatek - substitutonáhrada, náhradník - advertência - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno - apreciaçãogusto, pochopení pro, porozumění, vkus - haute couture, high fashion, high style (en) - capricho, mania, novidadebláznivý nápad, libůstka, móda, módní výstřelek, výstřelek - counterculture (en) - identificaçãoidentifikace - pavěda, pseudověda - alternativa, escolha, opçãoalternativa, jiná možnost, možnost, volba, výběr - klíč - light (en) - tradition (en) - svět - real life, real world (en) - deja vu, déjà vu (en) - duševní potrava, duševní strava, potrava - issue (en) - condiçãoohled, zřetel - estimulante, estímulo, incentivo - pé-no-saconeřád, otrava, protiva, svízel, trápení - irritant, thorn (en) - dever, fardo, peso, tarefa, ter quebřemeno, břímě, mlýnský kámen na krku, tíha, zátěž - zárodek - povaha - skutečnost - todosoubor - unidadejednotka, kus - coraçãosrdce - significadovýklad - implicação, insinuação - essência, fundo, miolo, resumopodstata - value (en) - standard - exemplomodel, vzor - fantasmagóriafantazmagorie - protótipomodel, obraz, paradigma, prototyp, typický představitel, vzor - antegostopředzvěst - demonismoďáblovství - acculturation, culture (en) - conhecimento, cultura, erudiçãoodborné vzdělání, učenost, vědomí, vědomosti, vzdělání - direction (en) - tendence, trend - Call (en) - intolerânciabigotnost, dogmatismus, fanatismus - fanatismofanatismus - conservadorismokonzervatismus - reakce - literature (en) - nuance - busílisjádro věci, potíž - módní slovo/pojem - abracadabra - tolicebula, žvásty - stín, stopa, zdání - política externazahraniční politika - resolução - meia verdadeslabé označení - ironia, sarcasmo, sátirasarkasmus, satira - conclusão de uma piada, ponto culminantepointa - one-liner (en) - cauza, kauza - hlavolam, záhada - pedantismopedanterie, puntičkářství - eloquênciavýmluvnost - gobbledygook (en) - arcaísmoarchaismus - elocuçãovýřečnost - blah, bombast, claptrap, fustian, rant (en) - technobabble (en) - concisãostručnost - circunlóquio, perifraseopis - pleonasmopleonasmus - metáforametafora - palavrãokletba, nadávka, zaklení - blasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégioneuctivost, rouhavost - assentimento, consentimentoschválení, souhlas, svolení - revelaçãoobjev, odhalení, prozrazení, zjevení - insinuaçãonarážka, špička - voice (en) - auspício, profecia - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - přínos, výhra - abalo, sobressaltootřes - acidente, desventuranehoda, neštěstí - martíriokalvárie, mučednictví - rupturaamputace, přerušení - desventuramalér, nešťastná náhoda - calamidade, catástrofe, desgraça, tragédiakalamita, katastrofa, neštěstí, pohroma, tragédie - epifania - osud, úděl, určení - melhoramentopokrok, vylepšení - debakl, fiasko, pohroma - ajustamento, ajuste, rectificaçãopřizpůsobení, regulace, úprava - ocasiãosběh událostí, událost - mimořádná okolnost, pohotovost - krize - Fall of Man (en) - fire (en) - prejuízoúhona, zhoršení, ztráta - revoluçãorevoluce - atrasonakládačka, překážka - dědičný hřích - conflitokonflikt - distance, odstup - sensibilidadeútlocit - arranjodohoda, úprava, uspořádání - alta rodaspolečnost, svět - superpopulação - massachátra, masa - burguesia, classe médiaburžoazie, střední stav - comunidadekolonie, osazenstvo, společenství - civilizaçãocivilizování - generace - sortimento, variedadekolekce, pestrý výběr, směs, směsice, sortiment, souprava, všehochuť - tok - cubismokubismus - distance (en) - paraísoblaho, nebe, ráj - esconderijoskrýš, úkryt, zásobárna - refúgiobezpečí, úkryt, útočiště - destinoosud - Logos, Son, Word (en) - cobardebaba, bába, bázlivec - experto, peritoexpert, -ice, mistr, odborník, znalec - pretonegr - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - operáriokuli - pele-vermelha - john bullAnglán - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy - angloamerický - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead - assessor, conselheiro, consultorporadce, poradenský, rádce - filho da putahajzl, idiot, kretén, mamrd, parchant, zkurvysyn - autoridadeautorita, znalec - amantechlapec, frajer, galán, hoch, kamarád, kluk, milý, přítel - arruaceiro, bruto, rufiãochuligán, násilník, neurvalec, rváč, surovec - bebé, bebêděťátko, dítě, miminko - coleccionadorsběratel - objector de consciênciaodpůrce vojenské služby - holobrádek, mládě, nováček, rekrut, ucho, zelenáč, zobák - bicha, dinheiro falsobuzik, homouš, teplouš - horák, venkovan - caffer, caffre, kaffir, kafir (en) - light (en) - machine (en) - maestro, regentemaestro, mistr - companheirokamarád - forçasíla - tronco de couveprcek, šašek - shiksa, shikse (en) - pecador-ce, hříšník - estadista, homem públicopolitik, státník - despesas de exploraçãoprovozní náklady, provozní výdaje, režijní náklady - privilégiopožitek, vedlejší příjem, výhoda - perdaztráta - krytí - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - deterioraçãodekadence, zhoršení, zkáza - desenvolvimento, evoluçãovývoj - malabsorption (en) - rozmach, rozvoj - extremum, peak (en) - zerohloupost, nula - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - mínimodolní mez, minimum - punhadohrst - toque, traço, vestígionáznak, odstín, pel, pyl, stopa - fornada, monte, pilhabalík, chumáč, dávka, fůra, halda, hora, hromada, kupa, masa, moře, spousta, tucet, várka, záplava - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - místo - base, pépůda - most - jednotlivost - měřítko - equilíbriorovnováha, vyváženost - amizadedružba, přátelství - crisekritická situace, krize - živel - ambiente, meiookolí, prostředí, svět - equilíbrio - inclusion (en) - rejection (en) - status quostatus - divočina, příroda - apogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminanteposlední výkřik, špička, vrchol, vyvrcholení - casopřípad, situace - posição socialpostavení, pozice, společenské postavení - lugarmísto, postavení, pozice - títulomistrovský titul - přednost, priorita - subordinateness, subsidiarity (en) - vidaléta, život - ordempořádek, řád - mír, pokoj - anarquiaanarchie, bezvládí, chaos, zmatek - pandemónioblázinec, chaos, cirkus, pozdvižení, vřava - incident - transtornootřes - guerra friastudená válka - discordâncianesouhlas, rozkol, rozladění, spor - liberdadesvoboda - independência, liberdadeautonomie, nezávislost, samostatnost, svrchovanost - polarizace - impasse, umbral de lucromrtvý bod, slepá kolej, slepá ulička - nouze - kritický okamžik - desperate straits, dire straits (en) - energie, vitalita - nouze - nesnáz, situace - napětí, stres - problém - reconhecimentopoznání, rozpoznání, uznání - isolamentoizolace - melhoriapokrok, zlepšení - vývin, vývoj - desusonepoužívání - renovação - importânciadůležitost, významnost - ênfasedůraz - prestígioprestiž - anonimatoanonymita, utajení původce - celebridade, fama, nome, renome, reputaçãodobré jméno, jméno, proslulost, sláva, věhlas - famapověst, reputace - fama, reputaçãocharakter, pověst - sláva, vážnost, zvuk - degradação, humilhação, infâmia, servilismopotupa - decadênciachátrání, degenerace, úpadek - domínio, predominância, superioridade, supremacianadvláda, převaha, vláda - dominação, predomínio, supremacianadvláda, převaha, vláda - paramountcy (en) - problemaodplata, zhouba - infelicidade, misériabída, trápení, ubohost, utrpení - urgêncianaléhavost, urgentnost - pressãotíseň, tlak - infestaçãozamoření, zaplavení - todocelistvost, integrita, jednota - perfeiçãoúplnost - totalidadecelistvost, úplnost - imperfeiçãonedokonalost, nedostatek - hamartia, tragic flaw (en) - destino, fado, sortelos, osud, záhuba, zkáza - prosperidadeprosperita, prospívání - àxito, sucessoúspěch - catástrofe, desastrekatastrofa, neštěstí, pohroma - falta, fracasso, reprovaçãoneúspěch, selhání - perspectiva, previsãoperspektiva, šance, vyhlídka, vyhlídky - chance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidademožnost, šance - den - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - nečistota, znečištění - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego - prosperidadeblahobyt, prosperita - opulênciabohatost, bohatství, hojnost, nadbytek - mamonamamon - bída, žebrota - indigência, pobrezanedostatek, nouze, nuzota - hygiena, zdravověda - asseioneposkvrněnost - ordemřád, upravenost, uspořádanost - porcaria, sujidadenečistota, špína, svinstvo - sordidezšpína, špinavost - kontext, poměr - esferadoména, oblast, pole, sféra - resort, rezort - dureza, rigordrsnost, psota - atmosféra, kolorit, nálada, ovzduší, prostředí - duch, tón - segurançabezpečnost - segurançabezpečí, bezpečnost, zajištění - peace, public security (en) - protecçãoochrana - perigonebezpečenství, nebezpečí - nástraha - clear and present danger (en) - perigoriziko, sázka - ameaça, perigohrozba, ohrožení, strašák, strašidlo - aptidão físicaforma, kondice - iluminace, osvícení - pedra filosofalkámen mudrců - nečistota - átomočástečka, kousek, zrnko - prach - desperdíciosodpad, odpadový, zmetek - přítomnost - doba temna, temno - dia do juízo final, Juízo Finalsoudný den - horachvilka - época, idadevěk - alturačas, vhodná chvíle - fracção de segundos, instantemrknutí oka, okamžik, zlomek sekundy - generace[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼