Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

basically, essentially, fundamentallyv podstatě, v zásadě - but, exclusively, just, merely, none but, only, simply, solelyprostě, toliko, výhradně - as a matter of course, automaticallyautomaticky, mechanicky - alarmingly, hideously, horribly, horrifically, horrifyinglyděsivě - amply, capaciously, commodiously, comprehensively, hugely, immensely, roomily, spaciously, sweepingly, vastly, widelynesmírně, obrovsky, ohromně - bluntly, boorishly, churlishly, coarsely, crudely, curtly, grossly, roughlyhrubě - appreciablyznatelně - pure, saturatedčirý, čistý, ryzí, úplný - about, almost, approx, approximately, around, broadly, close on, close to, in the region of, just about, more or less, or so, or thereabouts, roughly, roundabout, some, something like, somewhere in the region of, sort ofasi, bezmála, blízko, dost, jakž takž, kolem, okolo, přibližně, řekněme, skoro, tak asi, téměř, trochu, víceméně, zhruba - comparative, relativepoměrný - absolutely - absolutely, all, altogether, clean, completely, dead, downright, entirely, fully, perfectly, quite, right, thoroughly, to one's fingertips, totally, to the fingertips, utterly, very, whole, whollyabsolutně, dočista, dokonale, naprosto, tím lépe, tím více, úplně, zcela - alone, entirely, exclusively, only, solelyvýhradně - absolutely, dead, perfectly, utterlyabsolutně, docela, načisto, zhola - perfectly - amiss, imperfectlynedokonale - full, fully, to the fulldosyta, plně, úplně - only - gluttonous, voracioushltavý, nenasytný, žravý - only - good, well - well - well - well - well - comfortably, well - advantageously, wellvýhodně - abundanthojný - considerably, substantially, well - well - well - intimately, well - well - exuberant, lush, luxuriant, profuse, riotousbujný, hojný - badly, gravely, seriously, severelyvážně, zle - badly, mischievously, naughtilydarebácky, uličnicky, zlomyslně - even, still, yet - even - acceptablepřijatelný - always, e'er, ever, for ever / foreverještě když, neustále, pořád, stále, trvale - always, forever - at intervals, at times, every now and then, every now and then / every now and again / every so often, every once in a while, every so often, from time to time, now and again, now and then, occasionally, off and on / on and off, once in a while, on occasiončasem, čas od času, občas, příležitostně, tu a tam - conventionally - all/just the same, all the same, at the same time, even so, gee up, however, nevertheless, nonetheless, none the less, notwithstanding, still, though, withal, yetale, i tak, nicméně, přesto, stejně - as yet, heretofore, hitherto, so far, thus far, til now, until now, up to now, yetaž dosud - achievement, effort, exploit, feat, performancečin, kousek, skutek, smělý čin, výkon - rattling, real, really, veryopravdu - activeaktivní, čilý, živý - acrobatic, athletic, gymnasticakrobatický - just, just nowprávě teď, před chvílí - in a flash, in a jiffy, in a second, in a trice, in no time, instantaneously, instantly, in two shakes, outrightokamžitě - agile, nimble, quick, spryagilní, čiperný, hbitý, mrštný, svižný, živý - before long, in a little while, presently, shortly, soonbrzo - frequently, oft, often, oftentimes, ofttimesmockrát, zhusta - rarely, seldommálo, vzácně, zřídka - active, in/into force, in effectčinný, platný, rušný, v platnosti - as such, in and of itself, intrinsically, per setakoví - by all odds, decidedly, definitely, emphatically, in spades, unquestionablydůrazně, rozhodně - genuinely, really, truly - equalisation, equalization, levelingnivelizace, srovnání, vyrovnání - course, naturally, of coursepřirozeně, samozřejmě - clearly - activeotevřený - apparently, evidently, just, manifestly, obviously, patently, plain, plainly, simplyevidentně, jasně, prostě - apparently, at first glance, by all appearances, by the look of it, on the face of it, ostensibly, seemingly, to all appearancesjak se zdá, na první pohled, zdánlivě - inactive, passivepasivní, trpný - specificallyvýslovně - as luck would have it, by luck, fortuitously, fortunately, happily, luckily, through lucknáhodně, naštěstí, šťastně - record, track recordrekord - alas, regrettably, unfortunately, unhappily, unluckilybohužel, naneštěstí - chronic - extraordinarily, inordinatelymimořádně - exceptionally, excessively, extravagantly, extremely, inordinately, lavishly, outrageously, overly, to a fault, too, uncommonlyažaž, až příliš, nadmíru, příliš - in time, sooner or later, yetčasem, dříve či později, nakonec - at last, at length, at long last, at the end of the day, eventually, finally, in the end, in the event, in the long run, ultimatelykoneckonců, konečně, nakonec - at once, at the double, directly, forthwith, immediately, instantly, like a shot, now, on the double, outright, promptly, right, right away, right now, right off, straightaway, straight away, straight off, this instantbezodkladně, bezprostředně, bez váhání, hned, ihned, naráz, okamžitě, poklusem, teď hned - now - at present, now - now - now - now - aimed, direct, directly, pointed, straightpřímo - indefatigably, inexhaustibly, tirelessly, unflaggingly, untiringly, unweariedlyneúnavně, nevyčerpatelně - adequate, equalpřiměřený - fleetly, swiftly - for the moment, for the present, for the time being, provisionallypro tuto chvíli, v této chvíli - inadmissibly, intolerably, unacceptably, unendurably - abusively - adroitly, deftly, skilfullyobratně, zručně - awfully, dreadfully, horribly - greatly, muchpříliš, tak, velmi - drasticallydrasticky - at all, in the least, the least bitvůbec - by no means, not by a blame sight, not by a long sightvůbec ne, v žádném případě - successúspěch, zdar - exhaustively, thoroughlyzblízka - directly, flat, straight, straightlypřímo, roztažený, zpříma - in a roundabout way, indirectly, on the grapevine, secondhand, through the grapevinenepřímo - a good deal, a good deal / a great deal, a great deal, a lot, lots, much, very muchhodně, hromada, spoustu - failureneúspěch, nezdar, selhání, výpadek - abruptly, dead, precipitously, short, suddenlynáhle - error, fallacy, fault, misconception, misconstruction, mistake, oversightomyl, přehmat, vina - deft, dexterous, dextrousobratný, zručný - after all, all in all, at last, finally, in conclusion, in the final analysis, last, lastly, to closenakonec - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly - advantageous - omission, skip - bloomer, blooper, blunder, boner, boob, boo-boo, botch, botched job, botch-up, bungle, bungled work, eyewash, flub, foul-up, fuckup, gaffe, pratfall, shoddy work, sloppy workbota, chyba, hrubý omyl, kopanec, omyl - faux pas, gaffe, gaucherie, lapse, slip, solecismbota, chyba, prohřešek, šlápnutí vedle - faintlyslabě - arbitrarily, at a venture, at random, every which way, haphazardly, indiscriminately, on the off chance, randomly, willy-nillynáhodně, namátkou - about, almost, most, near, nearly, next to, nigh, pretty well, virtually, well-nighbezmála, málem, takřka - above all, chiefly, especially, in the main, mainly, mostly, primarily, principallyhlavně, převážně, většinou - brazenly - affectionately, dear, dearly, fondly, lovingly, softly, tenderheartedly, tenderlylaskavě, s láskou, srdečně - overtlyotevřeně - beyond all doubt, beyond doubt, confessedly, doubtless, doubtlessly, for sure, no doubt, undoubtedly, unquestionably, without a doubtbezpochyby, nepochybně - passivelynetečně - contemptuously, contumeliously, derogatorily, disdainfully, disparagingly, scornfullyopovržlivě, spatra, svrchu - comically - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully - especially, particularly, peculiarly, rarely, speciallyjmenovitě, podivně - apace, chop-chop, quickly, rapidly, speedily, swiftlyrychle, spěšně - categorically, dogmatically, flatly, unconditionallybezpodmínečně, rovnou, rozhodně - ad infinitum, eternally, everlastingly, evermore, forever, for ever / forever, timelesslynadčasově, navěky, věčně - forever, for ever, for good, permanentlynapořád, navždy, provždy, stále - provisionally, temporarilydočasně, přechodně - ad lib, ad libitum, adventitiously, by surprise, impromptu, offhand, off the cuff, off-the-cuff, spontaneously, unawares, unexpectedly - ceaselessly, constantly, continually, continuously, persistentlyneustále, ustavičně - marginally - dangerously, hazardously, perilouslynebezpečně - energeticallyenergicky - conclusively, once and for alljednou provždy, přesvědčivě - deplorably, disgracefully, forlornly, lamentably, pitiably, pitifully, sadly, woefullyopuštěně, žalostně - afar - delicately, exquisitely, fine, finely, sophisticatedly, subtlycitlivě, delikátně, jemně, znamenitě - promptly, pronto, readily, without delayrychle - promptly, quick, quickly, speedilyhbitě, hned, honem, pohotově, rychle - as a general rule, as a rule, commonly, generally, habitually, normally, ordinarily, unremarkably, usuallyběžně, normálně, obvykle, ve většině případů, zpravidla - late, lately, latterly, of late, recentlynedávno, poslední dobou - erratically, unpredictablynevypočitatelně - bit by bit, by degrees, gradually, step by steppostupně, pozvolna - here, hither, roundk nám, sem - full, gooddobrý - peacefully - meager, meagerly, meagre, scrimpy, stingychudý, nevalný, skrovný - how, however - measly, miserable, paltrymrzácký, žalostný - inside, internally, withindovnitř, uvnitř - internationallymezinárodně - fresh, freshly, neo-, new, new-, newlyčerstvě, nedávno, nově, právě - afresh, again, anew, moreještě, opět, zase, znova - changelessly, invariably, unchangingly, unvaryinglyneustále - mechanically - preferably, rather, soonerpřednostně - and so, and then, so, then - though - but then, on the other hand, then again - consistently, systematicallydůsledně, systematicky - so, thus, thusly - astronomically - lifelessmrtvý, neživý - characteristically, typicallytypicky - comprehensively, globally, universallyglobálně - unprecedentedbezpříkladný, nevídaný - mysteriously, mystically - likewise, similarlypodobně, stejně tak - secondarily, subordinately, subsidiarily - proper, rightnáležitý, patřičný, řádný, správný, vhodný - appreciably, conspicuously, notably, noteworthily, noticeably, singularly, substantiallyzejména, znatelně - extensively, industriously, intensively, labor-intensive, labour-intensive, sedulouslyintenzivně - adequately, appositely, appropriately, aptly, becomingly, befittingly, fitly, fittingly, passably, suitablyvhodně - inappropriately, unsuitablynevhodně - artificially, by artificial means, factitiously, unnaturally - episodically - eerily, fabulously, fantastically, incrediblybáječně, fantasticky - feverishly - apposite, appropriate, apt, fit, fitting, good, pertinent, proper, right, suitablepřípadný, příslušný, trefný, vhodný, vyhovující, výstižný - incomprehensibly, inconceivably - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis - cursorily, facilely, shallowly, superficiallypovrchně - evilly, wickedlyšpatně, zle - certain, certainly, definitely, for certain, for sure, indeed, reliably, safely, securely, sure, sure as shooting, sure enough, surelyjistě, najisto, opravdu, ovšem, přece, rozhodně, rozhodně, určitě, samozřejmě, s jistotou, spolehlivě, určitě - sufficiently - enough, plenty, sufficientdost, dostatečně, dostatečný - inadequately, insufficiently - so - so - so - manipulation, usemanipulace, manipulování, zmanipulování - easily, easy, readilysnadno - actually, really - crafty, cunning, deceitful, dodgy, foxy, guileful, knavish, slick, sly, tricksy, tricky, wilylstivý, mazaný, podařený, povedený, prohnaný, protřelý, rafinovaný, riskantní, vychytralý, záludný, zlomyslný - all in all, altogether, on balance, on the whole, tout ensemblecelkem vzato, po vší, po vší/bližší úvaze, vcelku - articulate, eloquent, facile, fluent, silver, silver-tongued, smooth-spoken, voluble, well-spokenplynný, výmluvný - excitedly, feverishlyrozčileně - apropos, by the bye, by the way, incidentally - completely - incompletely, unfinishedkuse - exactly, just, precisely - audacious, bald-faced, barefaced, bodacious, brassy, brazen, brazen-faced, insolentkrotký, nestoudný - from scratch - closely, intimately, nearly - by comparison, comparatively, relativelypoměrně - easily, readilysnadno - consequentially, considerably, extensively, markedly, significantlyočividně - earnestly, gravely, in all earnestness, in earnest, seriously, solemnlyvážně - at a convenient moment, at a convenient time, at a good time, in due course, in due season, in due time, in good time, in time, on time, when the time comesdostatečně včas, v pravý čas - in the nick of time, just in timejako na zavolanou, v posledním okamžiku - appealing, attractiveatraktivní, lákavý, přitažlivý - off the cuff - bewitching, captivating, enchanting, enthralling, entrancing, fascinating, spellbindingfascinující, kouzelný, okouzlující, úchvatný, uhrančivý, vzrušující - a contrario, au contraire, contrarily, contrariwise, on the contrary, quite the contrary, the other way around, the other way round, to the contrarynaopak - appealing, attractive, comely, dishy, engaging, fetching, lovely, piquantčarovný - comely, winsomepříjemný, půvabný, sympatický - just right, to a T, to perfection, to the letterdo písmene - bravely, courageously, gallantly, pluckilyodvážně, statečně - deeply, profoundlyhluboce - impatiently, longingly, yearninglynetrpělivě - patientlytrpělivě - doltishly, mindlessly, rashly, stupidly, thoughtlesslyhloupě, tupě - creativelytvořivě - drastically, radicallyradikálně - conscientiously, dutifully, painstakingly, religiously, scrupulouslypřepečlivě, svědomitě - exceptionallymimořádně - purely, strictlyčistě, pouze, ryze - cleanly, neatly, tidilypečlivě, úhledně - smartly, vigorouslymohutnost - clearly, distinctly - excellentlyvýborně - gorgeously, lavishly, magnificently, magnificiently, marvellously, marvelously, sumptuously, superbly, terrifically, toppingly, wonderfully, wondrous, wondrouslybáječně, ohromně, skvěle - impeccably - blandlychabě, mdle, mírně - gravely, soberly, staidlystřízlivě - boldlydrze, odvážně - nicelypěkně - cosily, cozily, snuglypohodlně, útulně - inaccessible, out of stock, sold out, unobtainable, unprocurable, untouchablenedostupný, nepřístupný - correspondingly - cleverly, smartlychytře, zchytra - popularlyvšeobecně - intellectually - reactionreakce - exaggeratedly, excessively, hyperbolicallypřehnaně - proudlyhrdě, pyšně - solemnlyslavnostně - clumsilynemotorně, neohrabaně, nešikovně - coarselyhrubě - intenselyhluboce - spontaneouslyz vlastní vůle - atrocious, frightful, heinous, homely, horrible, horrifying, inelegant, plain, terrible, ugly, unlovely, unsightlyděsivě, děsný, strašný - awful, dire, direful, dread, dreaded, dreadful, fearful, fearsome, formidable, frightening, horrendous, horrific, terriblebázlivý, hrůzný - fussily, meticulously, nigglinglypuntičkářský - baleful, forbidding, menacing, minacious, minatory, ominous, sinister, threateninghrozivý, odpuzující, temný - awkwardlyneobratně, nevhodně, trapně - triumphantlyvítězně - bloodcurdling, eerie, gruesome, hair-raising, lurid, nightmarish, uncannyděsivý, hrůzostrašný, hrůzyplný, jako ve zlém snu - on a regular basis, regularly - chilling, creepy, ghastly, grim, grisly, scarey, scary, shivery, shudderybázlivý, hrůzný, strašidelný - formidable, redoubtable, unnervingobávaný, statečný - ideallydokonale, v ideálním případě - childishly, puerilelydětinsky - ghastly, grim, grisly, gruesome, macabre, sickhrůzný, odporný, odpudivý, špatný, strašidelný - improperly - attentively, carefully, observantlypozorně - enormously, hugely, immensely, staggeringly, tremendouslyohromně, strašně - generously, liberally, munificentlyliberálně, šlechetně, štědře - effortlessly, no problem at all, no trouble at all, without any trouble, without effortbez námahy, snadno, zlehka - in detaildopodrobna, podrobně - closing, completion, culmination, mop up, take up, windupdokončení, dokončování, koncovka, konec - conveniently, handilypříhodně, vhodně - inconvenientlynevhod, nevhodně - abstractly - cussedly, mulishly, obdurately, obstinately, pig-headedly, stubbornlyneústupně, umíněně - victoriouslyvítězně - sagely, wiselymoudře - foolishly, unwiselybláhově, hloupě, nerozumně, pošetile - intelligently, sharply, shrewdly, smartlyinteligentně - clearly, comprehensibly, intelligibly, understandablysrozumitelně - aristocraticallyaristokraticky, šlechticky - diplomaticallydiplomaticky - disaster, fiascofiasko, katastrofa - indefinitelyna neurčito - aright, correctly, properly, right, rightlypřesně, přímo, správně - beneficently, benevolently, charitably, kindlycharitativně, šlechetně - sluggishlylíně - assuming, assumptive, presumptuousdrzý - hastily, hurriedly, in a hurry, in hastechvatně, ve spěchu, v rychlosti - satirically - freefall, freelysvobodně - spiritually, wittilyduchovně - dimly, faintly, foggily, fuzzily, hazily, indefinitely, indeterminately, indistinctly, mistily, shadowily, unclearly, vaguelymatně, nejasně, neurčitě, nezřetelně - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably - periodically, sporadically - amazingly, astonishingly, astoundingly, surprisinglykupodivu, úžasně - abundantly, amply, copiously, extravagantly, lavishly, liberally, plentifully, profusely, richlybohatě, hojně - boringly, monotonously, tediously, tiresomelynudně - supremelynejvíce - gorgeousbáječný, fantastický, hezký, nádherný, senzační, úžasný, velkolepý, výtečný - pulchritudinous - courteously, courtly, politelygalantně, pozorně, slušně, zdvořile, zvdořile - ravishingúchvatný - discourteously, impolitely, rudelyhrubě, neslušně, nezdvořile - admirably, commendable, laudably, praiseworthily, wonderfullychvalitebně - agreeably, comfortably, congenially, enjoyably, pleasantly, pleasingly, pleasurably, snuglypříjemně, utěšeně - unpleasantly - cordially, heartily, warmlysrdečně - affably, amiably, chummily, friendlily, genially, good-humouredly, graciously, lovably, loveablylaskavě, přívětivě, s dobrou náladou, vesele, vlídně, žoviálně - explicitly, unambiguously, unequivocally, univocally - at the last moment, by the skin of one's teeth, hardly, just, narrowly, no sooner, only justo chloupek, o vlásek, těsně - kindlaskavý - dependably, faithfully, reliablyvěrně - optimal, optimumnejlepší, optimální - aberrantly, abnormally, atypicallyabnormálně - perenniallytrvale - deliciously, pleasurably - fondly, lovingly - at/in the back of one's mind, innerly, inside, inwardlyv duchu - favorably, favourably, positivelypříznivě - disadvantageously, unfavorably, unfavourably - ameliorating, ameliorative, amelioratory, meliorativemeliorační - concisely, drily, dryly, laconically, terselysuše - reduce - accommodatingly, obligingly - gloomily - mistily, vaguelymatně - pompouslyokázale - improvementzlepšení - advancement, furtherance, progress, promotionpokrok, průběh, rozmach - doggedly, firmly, persistently, steadfastly, stubbornly, tenaciously, unwaveringlyhouževnatě, zarputile - effectively, effectually, efficaciously, efficiently, energetically, expeditiously, suitablyúčinně, výkonně - tragically - ominouslyzlověstně - justifiably, with good reason - immodestlyneslušně - irresistibly, overpoweringly, overwhelmingly, unstoppablyneobyčejně, neodolatelně, nepřekonatelně, nesmírně - austerely, dourly, rigorously, severely, sternly, strictly, stringentlypřísně, tvrdě, vážně - authoritatively, magisterially - correction, emendation, rectificationkorektura, náprava, oprava, opravování - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished - ferociously, fiercelydivoce, lítě, zuřivě - bloodthirsty, bloody-minded, sanguinarykrvežíznivý - reform, reformationnáprava, přetvoření, reforma, zlepšení - beautification - classically - abstrusely, darkly, murkily, obscurelynejasně, nezřetelně - audacious, brave, dauntless, fearless, hardy, intrepid, undaunted, unfearing, unflinchingnebojácný, neohrožený, odvážný - horrifyingly - artisticallyumělecky - especially, in particular, particularly, speciallyhlavně, obzvlášť - modernisation, modernizationmodernizace - evenly, monomorphically, regularly, steadily, unchangingly, uniformly, unvaryinglyjednostejně - enduringly - blatantlybezostyšně, nestoudně - debasement, degradationdegradace, znehodnocení - par excellence - brave, courageous, gallant, plucky, stout-hearted, valiantsrdnatý, udatný - aesthetically, esthetically - appallinglyotřesně, strašně - valiant, valorousstatečný, udatný - cowardly, fearfulzbabělý - contamination, pollutioninfikování, kontaminace, znečištění - anxious, chicken, chickenhearted, chicken-hearted, chicken-livered, chinless, coward, craven, fearful, gutless, lily-livered, nervous, spineless, timorous, white-livered, yellow, yellow-belliedzbabělý - faint, fainthearted, faint-hearted, pusillanimous, timid - poor-spirited, pusillanimous, unmanly - abjectly, objectionably, resignedlybídně - arrogantly, condescendingly, presumptuouslyarogantně - audaciously, boldly, bravely, daringly, doughtily, hazardously, stoutheartedly - avidlydychtivě - amorously, lovinglyzamilovaně - assiduously, dedicatedly - acutely, astutely, sagaciously, sapiently, shrewdlychytře, prozíravě - archly, mischievously, roguishly, wickedly - austerely, hard - acquisitively, avariciously, avidly, covetously, desirously, eagerly, graspingly, greedily, hungrily, keenly, rapaciously, thirstilychamtivě, hltavě, nenasytně - benignantly, benignlyvlídně - bluffly, bluntly, brusquely, curtly, flat out, roundlybez obalu, neomaleně, příkře, prudce, zhurta - boorishly - big-heartedly, bounteously, bountifully, generously, lavishly, plenteously, plentifully, prodigally, profusely, unsparinglypočetně - alertly, briskly, sprylyhbitě, zčerstva, živě - all the time, ceaselessly, continuously, endlessly, incessantly, the whole time, unceasingly, unendinglybez přerušení, nekonečně, nepřetržitě, neustále - endlessly, interminably - opinionated, opinionative, self-opinionateddogmatický, tvrdohlavý, umíněný - barefacedly, boldly, brashly, brazenly, carelessly, cheekily, heedlessly, impudently, mindlessly, negligently, nervily, rashly, shamelessly, sloppily, thoughtlessly, unthinkingly, untidilynedbale - churlishly, surlily - colloquially, conversationally, informallyhovorově, neobřadně - calmly, collectedly, composedly, leisurely - accommodate, adapt, suitpřizpůsobit, přizpůsobit se, upravit - complacentlysamolibě - comprehensivelyúplně - briefly, concisely, in a word, in brief, in short, in sum, shortly, the long and the short of it, to cut a long story shortjedním slovem, stručně, ve stručnosti, výstižně, zkrátka, zkrátka a dobře - cynicallycynicky - condescendingly, patronisingly, patronizinglyblahosklonně, povýšeně - confusedlyzmateně - consequentially - constructively, positivelykonstruktivně - clinically, cold-bloodedly, coldly, coolly, cooly, detachedly, nervelessly, nonchalantly, standoffishly, stonilychladně, chladnokrevně, klidně, lhostejně, nenuceně - beyond belief, implausibly, improbably, incredibly, unbelievablynepravděpodobně, neuvěřitelně - believably, convincingly, credibly, plausibly, probably, prollyvěrohodně - cryptically, enigmatically, mysteriously, puzzlinglytajemně - countless, infinite, innumerable, innumerous, legion, multitudinous, myriad, numberless, uncountable, uncounted, unnumberable, unnumbered, unnumerable, without numbermnoho, nesčetný, nesčíslně, nesčíslný, nespočetný - delightfullynádherně, příjemně, rozkošně - maybe, mayhap, might have, peradventure, perchance, perhaps, possiblymožná, snad, snad ano - absurdly, ludicrously, nonsensically, preposterously, ridiculously, senselesslyabsurdně, nesmyslně, nesmysly - coquettishly, flirtatiouslykoketně - currishly, ignoblynečestně - blow-by-blow, circumstantial, detailed, elaborate, elaborateddetailní, podrobný - objectionably, obnoxiously, offensivelyprotivně - casual, cursory, facile, passing, perfunctory, shallow, superficialletmý, zběžný - devilishly, diabolically, fiendishlyďábelsky, strašlivě - basely, despicably, meanlyohavně - diametricallyprůměrově - diligentlypilně, pracovitě, přičinlivě, snaživě - cheerlessly, disagreeably, distastefully, grimly, nastily, uncomfortably, unkindly, unpleasantlynepříjemně - discreditably, disgracefully, dishonorable, dishonorably, dishonourable, dishonourably, ignominiously, inglorious, ingloriously, shamefullyhanebně, nečestně, ostudně - accessibly, candidly, frankly, honestly, openly, overtlyotevřeně, upřímně - disinterestedly - constantly, fairly, faithfully, loyally, staunchlyloajálně - disloyally, faithlessly, unfaithfullyneloajálně - proportionally, proportionatelypřiměřeně, úměrně - deferentially, respectfully, reverentially, reverently, with respectuctivě, zdvořile - disrespectfully, impiously, irreverentlyneuctivě, nezdvořile - doctrinally, dogmaticallydogmaticky - centralcentrální, ústřední - dreamfully, dreamily, meditatively, moonilysnivě, zasněně - ecstatically, rapturously, rhapsodicallyextaticky, s nadšením - eerily, spookilyzáhadně - effectually - effectively, efficaciously - wavevlna - egoistically, egotistically, selfishlysobecky - eminently, pre-eminentlyneobyčejně - equably - eruditely, learnedly - cagey, elusively, evasivelyvyhýbavě - regularlypravidelně - unequally, unevenlynestejně - exorbitantly, extortionately, usuriouslypřemrštěně - expediently, inadvisably - expensively - exponentially - extenuation, mitigation, palliationsnížení závažnosti, ulehčení, zmírnění - detente, détente - liberalisation, liberalization, relaxation - familiarlydůvěrně, známě - fanaticallyfanaticky - faultlesslybezvadně - flabbily - inflexibly, unbendingly, uncompromisinglyneochvějně - forcefullyenergicky, přesvědčivě, silně - burgeon - formidably - characteristic, distinctive, typicalcharakteristický, příznačný, reprezentativní, typický - gluttonously - gorgeously, magnificently, resplendently, splendidlyoslnivě - gratuitously - grievouslybolestně - grotesquely, ludicrously, monstrouslygroteskně - grudgingly - easy, light, loose, promiscuous, sluttish, wantonlehký - harmoniouslylibozvučně - headlong, rashlynáhle, prudce, ukvapeně - audaciously, bravely, daringly, foolhardily, rashly, recklesslybezhlavě, lehkomyslně, nedbale - heartlesslynemilosrdně - heroicallyhrdinně, hrdinsky - hideously, horridly, monstrouslyškaredě - hygienically, sanitarilyhygienicky - conjugation, jointure, unification, union, unitingsjednocení, spojení, unifikace - reunification, reunionopětné spojení, sjednocení, znovushledání, znovusjednocení - idly, lazilylenivě, líně, nečinně - break, disruption, disturbance, gap, interruptionpřerušení, přestávka, vyrušení, vyrušování - authoritatively, commandingly, imperatively, imperiously, peremptorily - barefacedly, freshly, impertinently, impudently, insolently, pertly, saucilydrze, nestoudně - impetuously, impulsively, on the spur of the moment, passionately, tempestuously, wildlybez rozmyslu, splašeně, zbrkle - absolutely, definitely, exactly, on the button, on the dot, on the nose, positively, precisely - carelessly, imprudently, incautiously, unwiselynerozumně - beyond compare, incomparably, uncomparablynesrovnatelně - discreetly - decontaminationdekontaminace, odmoření - flabbily, indolently, laxly, slothfully - industriously - cleverly, ingeniously, inventivelyduchaplně - inherentlyz podstaty - inopportunely, malapropos - conveniently, expediently, opportunelyvhodně - insidiously, perniciously - simplify, streamlinezjednodušit - keenlyhorlivě, nadšeně - laboriouslynamáhavě - languidlymdle - languishingly, languorously - lasciviously, obscenely, salaciously - laughably, ludicrously, preposterously, ridiculouslygroteskně, směšně - accommodatingly, complacently, compliantly, indulgently, kindly, laxly, leniently, obligingly, smuglyshovívavě - coordinate, organise, organizeutřídit - cleančistotný, čistý, hladký - immaculate, speckless, spic, spic-and-span, spick, spick-and-span, spotlessbez poskvrny, neposkvrněný - dismally, gloomily, lugubriously, sinisterly - exaltedly, in a stately way, majesticallymajestátně - exploitation, using, victimisation, victimizationvykořisťování - drippily, mawkishly - abuse, ill-treatment, ill-usage, maltreatment, mistreatmenthrubé zacházení, špatné zacházení - persecution, pursuitpersekuce, pronásledování - witch-hunt - callously, cold-bloodedly, cold-heartedly, heartlessly, inexorably, lovelessly, mercilessly, pitilessly, relentlessly, remorselessly, ruthlessly, unmercifully, unyieldinglybezohledně, nemilosrdně - McCarthyism - bewilderingúžasný, zarážející - circumstantially, minutely - by a miracle, miraculouslyzázračně - semitransparent, translucentprůsvitný - miserably, pitifully, wretchedlybídně, uboze - escape, escapismeskapismus, únik - monotonouslyjednotvárně - cloudy, mirky, muddy, murky, turbidslepý - milklike, milky, whitishmléčný - narrow-mindedly, small-mindedly - astute, sharp, shrewd, subtlebystrý, důvtipný, jemný, vychytralý - close, near, nigh - dispassionately, objectivelyobjektivně - obsequiously, servilely, slavishly, submissively, subservientlyposlušně, servilně - opulently, sumptuouslybohatě - ostentatiously, showilyokázale - enveloping - bosom, close, intimate, nearblízký, důvěrný, úzký - pertinently - phlegmatically - pithily, sententiously - pitiably, pitifullymilosrdně, žalostně - pointlesslymarně - cocksurely, pretentiously - unpretentiously - prettilypěkně - prosaically, unimaginativelyprozaicky - punily, puny, scantily, scanty, tight, tightlychatrně - funnily, funny, oddly, queerly, strangelycize, divně, podivně - calmly, peacefully, placidly, quietly, restfully, serenely, tranquillyklidně, pokojně, tiše - completedoplnit, kompletovat - relevantly - creditably, honorably, honourably, respectablyúctyhodně - reverentially, reverently - robustly - commodious, convenientprostorný - crampedtěsný - comfortable, comfy, convenient, easypohodlný, spokojený - disquietingzneklidňující, znepokojivý - sensually, sensuously, sultrilysmyslově - sensually, sultrilysmyslně - serenely - proportional, relativepoměrný, úměrný - shallowly - democratic, popular - frequent - general - basal, base, basic, elementary, standard - skilfully, skillfully - especial, exceptional, particular, specialneobyčejný, výjimečný, výlučný - rareřídký, vzácný - unusual - usualobvykle, obvyklý - accustomed, customary, habitual, regular, wont, wontedobvyklý, řádný, tradiční - commonobyčejný, prostý, společný - basely, dingily, dirtily, sordidly, squalidlyšpinavě - particularjednotlivý - respective, several, variouspříslušný, vlastní - separate - expressive, revealing, tellingvýrazný - deadpan, expressionless, impassive, poker-faced, unexpressivebezvýrazný - strictly, stringently - superlatively - sneakily, surreptitiously - sweet, sweetlylíbezně - tacitly - telegraphically, tersely - tenderlyněžně - by tradition, traditionallytradičně - effective, efficientefektivní, schopný, účelný - fretful, querulous, whiney, whinyfňukavý, hašteřivý, mrzoutský, naříkavý, nevrlý - protestant - unbearably - excite, stimulatepovzbudit - completecelkový, naprostý - absolutely, unconditionally, unquestioningly, unreservedly, wholeheartedlynaprosto, otevřeně - exhaustive, thorough, thoroughgoingvyčerpávající - full, overall, totalcelkový, naprostý, totální, úhrnný, úplný - shamefully, unworthilyhanebně - incomplete, uncompleteneúplný - usefullyužitečně - valiantly, valorouslystatečně - vehemently - vilelyohavně - gluttonously, voraciously - encyclopaedic, encyclopedic - plenaryvalný - wholeheartedly - wittilyvtipně - accessible, approachablepřístupný - alleviate, ease, facilitateodlehčit, usnadnit - aye, yea, yeah, yesano, jo - conjugally, connubial, connubially - dingily, grubbily, grungily - especially, speciallyvýhradně, zvlášť - immediately - direct, directly, right, straight, straightlypřímo, rovnou - concisestručný ale výstižný - aphoristic, apothegmatic, epigrammaticepigramatický - close packed, compact, compendious, succinct, summary, tersekompaktní, souhrn, stručný - concise, crisp, curt, laconic, tersemalý, odměřený, skoupý, stručný, úsečný - long-winded, tedious, verbose, windy, wordymnohomluvný, rozvláčný - erotically - havoc, mayhem, ravagespaseka, spoušť - agitation, excitement, hullabaloo, turmoil, upheavalpovyk, pozdvižení, rámus, rozruch, vřava - ado, bustle, bustling, flurry, fuss, hustle, jostling, pushing, stirhukot, poprask, rozruch, ruch, tanec, zmatek - crowded, overcrowdedplný, přecpaný, přeplněný - incongruousneladící, nesouhlasný - breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkoverhračka, maličkost - profaned, violated - serviceservis - big, large, prominentpřední, prominentní, význačný - blatant, crying, egregious, flagrant, glaring, gross, rankdo očí bijící, flagrantní, křiklavý, nehorázný, neslýchaný, zjevný - loose end, unfinished business - constantneustálý, systematický, trvalý - perennial, recurrent, renewed, repeated, repetitiveopakovaný, opakující se, opětovaný - occasional, sporadicojedinělý, sporadický - knowznát - argumentativesvárlivý, vyhledávající spory - knowdokázat, dovést, umět - conventionalkonvenční, obvyklý - conventionaltuctový - bizarre, eccentric, flakey, flaky, freakish, freaky, gonzo, off-the-wall, outlandish, outrebizarní, divoký, excentrický, výstřední - difficulty, troublenesnáz, obtěžování, problém, těžkost - considerablevýznamný, značný - appreciablepatrný, značný - insignificant, undistinguishedtriviální, zanedbatelný - confound, confusezaměnit, zmotat - chivalrous, gallant, knightlygalantní - abrupt, brusk, brusque, curt, short, snappypříkrý, prudký - ill-mannered, impolite, mannerless, rude, uncivilnezdvořilý - believable, crediblehodnověrný, uvěřitelný, věrohodný - incredible, unbelievableneuvěřitelný - boiling, boiling hot, broiling, broiling hot, scathing, vituperativekousavý, krutý - criticalkritický, závažný - dangerous, grave, grievous, life-threatening, serious, severevážný, zlý - crucial, importantdůležitý, klíčový - outdated, out-of-date, superannuatedpřekonaný, prošlý, zastaralý - obsolescent, obsoletezastarávající - accursed, accurst, cursed, maledictprokletý - bedraggled, broken-down, crumbling, derelict, dilapidated, ramshackle, rickety, shaky, tatterdemalion, tumbledown, tumble-downchatrný, na rozpadnutí, poničený, vratký - cheap, common, crude, earthy, gross, rascal, vulgardrsný, hrubý, neotesaný, sprostý, vulgární - sedate, staidrozvážný, usedlý - undefined, vague - primaryprimární - decided, distinctznatelný, zřetelný - demanding, exacting, fastidiousnáročný - rigorous, stringent, tightrigorózní, tvrdý - pressing, urgent - arbitrary, indiscriminate, randomsvévolný - calculate, count on, estimate, figure, forecast, reckonodhadnout, spočítat - dependable, reliablejistý, spolehlivý - deviance, deviationúchylka - dependentzávislý - indiscretion, peccadillopoklesek - independentnezávislý - extravagance, highlife, high life, lavishness, prodigalitymarnotratnost - desirabležádoucí - foul playvražda - desirable, enviable, temptingžádoucí, záviděníhodný - blasphemy, desecration, profanation, sacrilege, sacrilegiousnessrouhání, svatokrádež, znesvěcení, znesvěcování - preferable, preferredvhodnější - blue movie, erotica, obscene literature, porn, porno, pornographic literature, pornography, smutpornografie - pay - envy, invidiazávist - awkward, difficult, hard, heavy, stiff, tough, uphillnesnadný, těžko zvládnutelný, těžký - anger, ira, ire, wrathhněv - gluttony, gula, overeating - delicate, ticklish, touchychoulostivý, delikátní, lechtivý, ožehavý - serious - troublesome, unfavorable, unfavourable, unsuitable, unwelcomenamáhavý, nepříjemný, obtížný, rušivý - easyjednoduchý, snadný - elementary, simple, uncomplicated, unproblematicčistý, elementární - honey-like, smoothhladký, úlisný - assiduous, sedulous, zealousúporný, vytrvalý - hardworking, industrious, tireless, untiringdělný, neúnavný - delinquent, derelict, neglectful, remissledabylý, líný, nedbalý - directpřímý - braving, confronting, coping with, grappling, tackling - good - selective - indistinctneurčitý, nezřetelný, zastřený - generalobecný, povšechný - danger, hazard, jeopardy, peril, risknebezpečí, risk, riziko, sázka - dominant, predominantdominantní, převládající, rozhodující - acute, intenseakutní, jemný, naléhavý - defence, defenseobrana, ochrana - changing, ever-changingměnící se, proměnlivý - inchoate, incipientpočáteční, vznikající - confront, face, face upčelit, potýkat se - businesslike, effective, effectual, efficacious, efficient, suitableefektní, schopný, účinný - arduous, backbreaking, difficult, exhausting, grueling, gruelling, hard, heavy, laborious, operose, painful, punishing, shattering, tiring, toilsomeobtížný, pracný, těžký, úmorný, vyčerpávající, zničující - heavy, labored, labouredtěžký - facilehravý, lehký, snadný - promiscuity, promiscuousness, sleeping aroundpromiskuita, střídání sexuálních partnerů - economic, economicalekonomický, hospodárný - energetic, expeditious, quickrychlý, výkonný - drastic, extreme, sweepingdrastický - emphatic, exclamatoryvykřiknutý - firm, strongsilný - gauche, graceless, left-handed, unpolishednejapný, nemotorný - exportable - enthusiasticnadšený - avid, eager, keen, zealouschtivý, dychtivý, horlivý, náruživý, vášnivý, zanícený, zapálený, zuřivý - blandish, butter up, fawn on, fawn upon, flatter, sweet-talk, toady tolahodit, lichotit, pochlebovat, podkuřovat - explicit, unambiguous, unequivocal, univocal - esotericdůvěrný, esoterický, tajuplný - abstruse, deep, reconditeobskurní, těžko pochopitelný - arcane - exoteric - basal, basic, primaryzákladní - euphemistic, inoffensiveeufemistický - approximate, approximative, broad, roughhrubý, přibližný - free, liberal, loosevolný - breathless, breathtaking - abuse, misusenesprávné používání, špatné použití, zneužití, zneužívání - expensivedrahý, nákladný - costly, dear, expensive, high-priced, precious, pricey, pricymastný - overpriced - affordable, cheap, dirt-cheap, inexpensive, reasonablelaciný - capitalisation, capitalizationkapitalizace - green, inexperienced, new, rawnezkušený, nový, zelený - clarify, clear up, elucidateobjasnit, ozřejmit, vyjasnit, vysvětlit - inner, interior, internalskrytý, vnitřní - equitable, justspravedlivý - unfamiliarcizí - antique, demode, démodé, ex, old-fashioned, old-hat, outmoded, out of date, out of fashion, out of style, passe, passee, unmodishnemoderní, staromódní, starožitný, starý, vyšlý z módy, zastaralý - dowdy, frumpish, frumpyneelegantní, staromódní - classy, posh, swishnóbl, prima - immediate, instant, instantaneousokamžitý - finical, finicky, fussy, particular, pickypedantský - choosey, choosy, meticulous, particular - buxom, chubby, plump, zaftig, zoftigbaculatý, boubelatý, buclatý - corpulent, obese, rotund, stout, weightykorpulentní, otylý, tlustý - angular, bony, cadaverous, emaciated, gaunt, haggard, pinched, scrawny, skeletal, skinny, wastedhubený, kost a kůže, kostnatý, vychrtlý, vyhublý, vyzáblý - arrangement, handling, ordering, organisation, organizationpříprava - backing up, perfecting, printing the verse, reduplication, reiteration, second printing, verso printingopakování - copyingkopírování, průpis - replication, reproductionreplikace, reprodukce, reprodukování, rozmnožování, zhotovení kopií - perseverance, perseveration, persistencepřetrvávání, stálost, úpornost, výdrž, vytrvalost - basic, introductoryúvodní, začátečnický, základní - rite, ritualrituál - fit, healthful, healthy, soundfit, ve fromě, zdravý - able, able-bodiedzdatný - accent, accentuate, emphasise, emphasize, lay/put stress on, punctuate, stress, underline, underscorepodtrhnout, vytknout, vyzdvihnout, zdůraznit - fossilised, fossilized, ossified, petrified - accent, accentuate, emphasise, emphasize, stress, underline, underscorepodtrhnout, vypíchnout - inflexible, intransigent, sturdy, uncompromisingnekompromisní, neústupný - extraneous, foreign, strangecizí - ceremonious, conventionalformální, obřadní - ease, relaxation, repose, restklid, oddech, odpočinek, pohov, relaxace - good, well - abstinenceabstinence, zdrženlivost - black, calamitous, disastrous, fatal, fatefulosudný - clear, empty, free, off, unrestrictedsvobodný, volný - occasionalpříležitostný - fresh - hotčerstvý - affable, amiable, cordial, genialsrdečný, vlídný, žoviální - beetle-browed, scowling - fat, fertile, productive, richplodný, produktivní, úrodný, vynalézavý, žírný - congested, engorgedpřeplněný - merepouhý - such, such that - specificspecifický - local - technicalodborný, technický - obedience, respectposlušnost, respektování - big, bighearted, bounteous, bountiful, free, freehanded, generous, giving, handsome, lavish, liberal, openhandednešetřící, pěkný, štědrý, velkorysý - lavish, munificent, overgenerous, too-generous, unsparing, unstinted, unstintingštědrý - maladministration, misdirection, misgovernment, mismanagement, misrulešpatné řízení, špatné vedení - mean, mingy, miserly, tightkrutý, lakomý, mizerný, rozladěný, skoupý, ubohý, zlý - parsimonious, penurious - big, large, magnanimousšlechetný, velkodušný, velkomyslný - good, honest - synthetic - beneficial, goodblahodárný, dobře, dobrý, prospěšný - acceptable, satisfactoryvhodný, vítaný - convenient, suitablevhod, vhodný, vyhovující - appeasement, calmingappeasement, smír, uklidnění, uspokojení - crappy, icky, lousy, rotten, shitty, stinking, stinkymizerný - conciliation, placation, propitiation - negative - gooddobrý, laskavý - whitebílý - black, dark, sinisternekalý, temný - demoniac, demoniacal, demonic, demonical, devilish, diabolic, diabolical, fiendish, hellish, infernal, satanic, unholyďábelský, démonický, neuctivý, příšerný, zlomyslný - devilish, diabolic, diabolical, mephistophelean, mephistophelian - bristly, prickly, splenetic, waspishúsečný - bad-tempered, cantankerous, crabbed, crabby, cross, fussy, grouchy, grumpy, ill-tempered, moodymrzutý, nabručený, podrážděný, rozmrzelý - cranky, fractious, irritable, nettlesome, peckish, peevish, pettish, petulant, scratchy, techy, testy, tetchymrzutý, popudlivý - dark, dour, glowering, glum, grouchy, moody, morose, saturnine, sour, sullen, testymrzutý, rozmrzelý, rozmrzený, škaredý, temný, zamračený, zasmušilý, zlostný, zlý - surly, uglymrzutý - gradualpostupný, povlovný, stupňovitý - suddennáhlý - aggro - calamitous, catastrophic, disastrous, ruinouskatastrofální, katastrofický, osudný, tragický - desegregation, integrating, integrationintegrace, začlenení, zapojení - faithslovo - heavytěžký - lightlehký - heavytěžký - burdensome, onerous, taxingnamáhavý, obtížný - distressful, distressing, disturbing, perturbing, startling, troubling, worrisome, worryingzneklidněný - supportpodpora - heavyprudký, těžký, velký - lightlehký, malý - homogeneous, homogenoushomogenní, sourodý, stejnorodý - favor, favour, patronagenáklonnost, služba - beau geste - attentionpozornost - highvelký, vysoký - mobilisation, mobilizationmobilizace - low, low-lyingnízko položený, nízký, nižší - act of revenge, reprisal, retaliation, retaliatory action, revenge, vengeancemsta, odplata, odveta, pomsta, revanš - highvysoký - lownízký - high, high-pitchedvysoký - intercession, interventionpřímluva, zákrok - renewalobnova - openotevřený, přímý - deceptive, misleading, shoddyklamný - diffuse, imbue, interpenetrate, penetrate, permeate, pervade, riddleprodchnout, prolézt - outlet, release, ventprůchod, uvolnění - welcoming - hot - coldchladný - bleak, cutting, rawholý, ponurý, pustý, sychravý, syrový - coldchladný, neosobní - superhumannadlidský, nelidský - humanehumánní, lidský - beastly, bestial, brutal, brute, brutish, harsh, heavy-handedbrutální, hrubý, potvorný, surový, zvířecí, zvířecký - buffoonish, clownish, clownlike, zanyšaškovský - amusing, comic, comical, funny, laughable, mirthful, risiblehumorný, komický, směšný, žertovný - droll, funnykomický, legrační, zábavný - hilarious, screaming, uproariousbujný, povedený, veselý - alert, quick, quick-witted, sharp, sharp-witted, smart, telling, wittybystrý, vtipný - hurriedspěšný, uspěchaný - appreciable, big, consequential, considerable, important, marked, material, of import, significant, weightypádný, podstatný, významný - bigvelký - cardinal, central, fundamental, key, primalhlavní, klíčový, nejdůležitější, podstatný, ústřední, základní - chief, high, main, master, primary, principalhlavní, korunní, primární, prvořadý, prvotní, vysoký - historichistorický - seriousdůležitý, vážný, závažný - strategic, strategical - valuablecenný, hodnotný, užitečný - fiddling, footling, futile, lilliputian, little, niggling, petty, picayune, piddling, piffling, trifling, trivialmalý, nicotný - amazing, awe-inspiring, awesome, awful, awing, commanding, imposing, impressive, statelynahánějící hrůzu, úchvatný, velkolepý, vzbuzující úctu - brilliant, glorious, magnificent, splendidnádherný, přepychový, skvostný - decadent, effeteúpadkový - informed - populous, thickly settledlidnatý - blameless, inculpable, irreproachable, unimpeachablebezúhonný, nevinný - edifying, enlighteningpoučný - intellectualintelektuální, rozumový - clever, intelligent, shrewdinteligentní - interestingzajímavý - absorbing, captivating, engrossing, fascinating, gripping, intriguing, rivetingpoutavý, zajímavý - boring, dead-and-alive, deadening, drab, draggy, dreary, dull, ho-hum, irksome, jejune, monotonous, slow, soul-destroying, stodgy, stultifying, tedious, tiresome, wearisomeduchamorný, nezáživný, obtížný, suchopárný, únavný - extrinsicvnější - adventitious - depressed, depressing, depressive, gloomy, saddeningdepresivní - bitterhořký - lugubriouspochmurný, pohřebný - celebrated, distinguished, famed, famous, far-famed, illustrious, notable, noted, prominent, renownedpověstný, přední, proslavený, proslulý, slavný, vyhlášený, vynikající, význačný, známý - largeveliký - broad, spacious, wideširoký - bulkyneskladný, objemný, veliký - ample, capacious, commodious, comprehensive, roomy, spacious, sweepingobjemný, prostorný - colossal, lofty, prodigious, stupendous, toweringobrovský, ohromující - enormous, huge, towering, tremendous, vasthrozitánský, náramný, nebetyčný, nesmírný, obrovitý, ohromný, pořádný, velikánský, velký - elephantine, gargantuan, giant, gigantic, jumboobří, obrovský - giant, gigantic, huge, leviathan, mammoth, mountainousmamutí, obrovský - Brobdingnagian, huge, immense, vastnesmírný, obrovský - banging, humongous, thumping, walloping, whoppingobrovský - little, smalldrobný, malý - bantam, diminutive, flyspeck, lilliputian, micro-, midget, petite, tinydrobný, křehký, maličký, malinký, mikro-, miniaturní - fractional, miniscule, minuscule, minute, nominal, teensy, teensy weensy, teeny, teeny weeny, tiny, weenepatrný, zlomkový - different, dissimilar, unlikeodlišný, rozdílný - little, minor, modest, pocket-size, pocket-sized, small, small-scalemenší, nevelký, umírněný, vedlejší - locallokální - drawn-out, extended, lengthy, long, long-drawn-out, prolonged, protractednekonečný, proletáři všech zemí, protahovaný, spojte se!, táhlý - close, close-knit, closely-knit, durable, firm, hardwearing, hard-wearing, lasting, long-lasting, long-lived, longwearing, staunch, strong, tight, tightly-knittrvalý, trvanlivý - endless, eternal, interminablenekonečný - brief, shortkrátký, stručný - fleeting, fugitive, momentaneous, momentary, non-fast, not fast to light, short-livedchvilkový, letmý - heavy, sonoroussonorní, zvučný - adorable, endearing, lovelyroztomilý - charming, cuddlesome, cuddly, cute, lovely, sweetpřítulný, roztomilý - abominable, detestable, execrable, loathsome, odioushnusný, nechutný, odporný, odpuzující, protivný - blue-eyed, fair-haired, white-haired - affectionate, lovingmilující, zamilovaný - affectionate, fond, lovesome, tender, warmláskyplný, něžný, srdečný, starostlivý, vroucí, zamilovaný - amorous, besotted, enamored, enamoured, head over heels in love, infatuated, in love, madly in love, potty, smitten, soft on, sweet, taken withzamilovaný - majorvelký - minormalý - insignificant, peanutbezvýznamný, nedůležitý, nicotný - womanishzženštilý - childish, infantiledětinský - overripe - maximal, maximummaximální, vrchovatý - minimal, minimumminimální - meaningfulmající význam, smysl - inane, meaningless, nonmeaningfulnesmyslný - merciless, unmercifulnemilosrdný, neúprosný - cold-blooded, cutthroat, cut-throat, hard-hearted, heartless, merciless, pitiless, relentless, remorseless, ruthless, showing no mercy, unpityingbezohledný, chladnokrevný, nelítostný, nemilosrdný, nesmiřitelný - mildlehký, mírný - intensiveintenzivní, usilovný - severe, terrible, wickedděsný, ukrutný, vážný - strongsilný - attract, draw, draw in, pull, pull inpoutat, přitahovat - excessive, inordinate, steep, undue, unreasonablenadměrný, nepřiměřený, přehnaný, přemrštěný - exorbitant, extortionate, outrageous, steep, unconscionable, usuriousnekřesťanský, přehnaný, vyděračský, závratný - extremist, radical, ultra, ultra-ultra-, zásadní - retiring, unassuming - debauched, degenerate, degraded, dissipated, dissolute, fast, libertine, profligate, riotous, wantondegenerovaný, nepočestný, nezřízený, prostopášný, zhýralý, zkažený - many - legion, manifold, numerousčetný, početný - few, littlemalý - global, planetary, world, worldwide, world-wideglobální - naturalpřírodní - apparitional, ghostlike, ghostly, phantasmal, spectral, spiritualpřízračný - eventualkonečný - final, last, netfinální, konečný, poslední - aberrant, abnormal, deviant, unnaturalabnormální, neobvyklý - obedientposlušný - clear, openvolný - free, sparevolný - abhorrent, detestable, disgusting, obscene, off-putting, repellant, repellent, repelling, repugnant, repulsiveodporný, ohavný - disgustful, disgusting, distasteful, foul, loathly, loathsome, repellant, repellent, repelling, revolting, skanky, wicked, yuckyhnusný, nechutný, odporný - regenerate, renewobnovit - oldstarý - fresh, new, newest, novelčerstvý, čistý - recent - aged, elderly, older, seniorpostarší, starý, ve věku - accomplish, action, carry out, carry through, execute, fulfil, fulfilldokončit, dorazit, splnit, uskutečnit, vykonat - seasonable, timely, well timed, well-timedpříhodný, včasný - ordinaryobyčejný, průměrný, tuctový - average, fair, mediocre, middling, moderateprostřední, průměrný, střední, ucházející - common - everyday, mundane, quotidian, routine, unremarkable, workadaykaždodenní, řemeslný, všední - fabulous, fantastic, grand, howling, marvellous, marvelous, out of sight, rattling, terrific, thundering, tremendous, wonderful, wondrousbáječný, kolosální, náramný, obrovský, skvělý, úchvatný, úžasný - holisticholistický - originaloriginální, původní, svérázný - fresh, new, novelneotřelý, novátorský - groundbreaking, innovational, innovative - banal, clichéd, commonplace, corny, hackneyed, old-hat, shopworn, stale, stock, threadbare, timeworn, tired, trite, well-wornotřelý - orthodoxortodoxní, pravověrný - iconoclastic - open, overtotevřený, zjevný - fanatic, fanatical, overzealous, rabidfanatický - attendant, presentnynější, současný - irenic - acute, astute, clever, discerning, discriminating, incisive, keen, knifelike, penetrating, penetrative, piercing, sagacious, sharp, shrewdostrý, pronikavý, řízný, silný - lasting, permanentstálý, trvalý - impermanent, temporarydočasný - ephemeral, fleeting, fugacious, passing, short-lived, transient, transitorychvilkový, dočasný, pomíjející, přechodný - evanescentmizící - baffled, confused, perplexed, puzzledpomatený, popletený - at a loss, nonplused, nonplussed, puzzledrozpačitý, zmatený - intimate, personalintimní, osobní - assure, reassure - bare, mere, nude, plain, simplelehký, nahý, pouhý, prostý - simplejednoduchý, prostý - agreeable, congenial, enjoyable, gratifying, pleasant, pleasurable - delicious, delightfulnádherný, příjemný, rozkošný, slastný - reducesnížit - entertainingzábavný - amusing, amusive, divertingrozmanitý - positivejednoznačný, kladný, pozitivní, souhlasný - appal, appall, offend, outrage, scandalise, scandalize, shockpohoršit, rozhořčit, urazit - negativenegativní, odmítavý - neutralnestranný, neutrální - gratify, satisfyobšťastnit - impracticable, infeasible, unfeasible, unworkableneuskutečnitelný - potent, stiff, strongmocný, silný - discourageodrazovat, zrazovat - potent, strongsilný - puissant - powerlessbezmocný, slabý - authoritative, importantdůležitý, vlivný - precisepřesný - bombastic, grandiloquent, overblown, pompous, pontifical, portentouspompézní - secondarydruhého stupně, druhořadý, druhotný, sekundární - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementarydceřiný - basic - privateuzavřený - confidentialdůvěrný, tajný - public - open - productive, prolificproduktivní - abortive, bootless, fruitless, futile, sleeveless, unfruitful, vainbezvýsledný, marný, neplodný - lucrative, moneymaking, paying, profitable, remunerativelukrativní, výnosný - becoming, comely, comme il faut, decent, decorous, seemlypůvabný, slušný, spořádaný - priggish, prim, prissy, prudish, puritanical, square-toed, straightlaced, straight-laced, straitlaced, strait-laced, tight-laced, victorianpuritánský, upjatý - protectiveochranný - arrogant, chesty, self-importantarogantní, domýšlivý, namyšlený, opovážlivý - disdainful, haughty, imperious, lofty, lordly, overbearing, prideful, sniffy, supercilious, superior, swaggeringdomýšlivý, panský, pohrdavý, povýšený, povznesený, povznešený, pyšný, zpupný - conceited, egotistic, egotistical, self-conceited, swollen, swollen-headed, vaindomýšlivý, ješitný, nadutý, nafoukaný - neat, purečistý, neposkvrněný, průzračný, ryzí - clean, clear, light, uncloudedjasný - alleged, so-called, supposed - apocryphal, implausibleapokryfní - doubtful, dubious, fishy, funny, shady, suspect, suspiciouspochybný, podezřelý, stinný - noisyhlučný - cool, cool-headed, peaceable, peaceful, relaxing, reposeful, restfulchladnokrevný, klidný, odpočivný, osvěžující, pokojný, rozvážný, uklidňující - disruptive, riotous, troubled, tumultuous, turbulentbouřlivý, rušivý - orderly, systematicsystematický - hardheaded, hard-nosed, practical, pragmaticpraktický - kafkaesque - phantasmagoric, phantasmagorical, surreal, surrealist, surrealisticfantazmagorický - healthy, intelligent, levelheaded, level-headed, soundpevný, zdravý - boorish, loutish, neandertal, neanderthal, oafish, swinishhrubý, hulvátský, křupanský, nemotorný, neotesaný - coarse, common, rough, rough-cut, uncouth, vulgardrsný, hrubý, neotesaný, obhroublý, sprostý, surový - coarse, crasshloupý, hrubý, necitlivý, vyložený - regularpravidelný, regulérní - irrelevant - esteemed, honored, prestigiousvážený - disreputable, ill-famed, infamous, notorioushanebný, neblaze proslulý, nechvalně známý, neslavný, notorický, notoricky známý - reconcilable - resolved, single-mindedrozhodný - presentablereprezentační - responsiblezodpovědný - rewardingužitečný, vděčný - oratoricalřečnický - beating, pulsating, pulsing - affluent, badly, flush, loaded, moneyed, wealthy, well offmajetný, nuzný, zámožný - comfortable, easy, prosperous, well-fixed, well-heeled, well-off, well-situated, well-to-dodostatečný, uspokojivý - badly-off, poor - broke, bust, flat broke, skint, stone-broke, stony-brokena mizině, rozbitý, švorc, zkrachovaný - destitute, impecunious, impoverished, indigent, necessitous, needy, poverty-strickenbez prostředků, chudý, jsoucí bez peněz, jsoucí bez prostředků, nemající peníze, nezámožný, nuzný, potřebný, strádající - hard up, impecunious, in straitened circumstances, penniless, penurious, pinchedbez haléře, nasuchu, na suchu - deluxe, gilded, grand, lush, luxurious, opulent, princely, sumptuousbohatý, královský, přepychový - robustrobustní, silný, statný - beefy, brawny, buirdly, burly, husky, strapping, sturdyobézní, silný, statný, svalnatý, tělnatý, urostlý - arcadian, bucolic, pastoral - hazardous, risky, wildnebezpečný - dangerous, hazardous, parlous, perilous, precarious, touch-and-go, unhealthynebezpečný - self-destructive, suicidalsebevražedný - assorted, variousrůzný - similarobdobný, podobný - around the bend, balmy, barmy, bats, batty, bonkers, buggy, cracked, crackers, daft, dotty, fruity, haywire, kookie, kooky, loco, loony, loopy, nut, nuts, nutty, round the bend, wacky, whackyblázen, blbý, jankovitý, ořechový, pomatený, potrhlý, praštěný, rozbitý - maniac, maniacal, manic - acid, sarcasticjedovatý, jízlivý, sarkastický, uštěpačný - sardonic, wryironický - satiric, satiricalsatirický, výsměšný - unsatisfactoryneuspokojivý - disappointing, dissatisfactory, unsatisfyingneuspokojující, zklamávající - academic, donnish, pedanticintelektuální, pedantická, pedantický, pedantský, vzdělaný - erudite, learnedučený - alluring, appealing, attractive, beguiling, charming, enticing, fascinating, temptinglákavý, svůdný - selfishsobecký - self-seeking, self-serving - erogenouserogenní - hygienic, hygienical, sanitaryhygienický - extraneous, foreigncizí - seriousvážný - frivolouslehkovážný, povrchní - arch, impish, implike, mischievous, pixilated, prankish, puckish, wickedčertovský, rozpustilý - serious, sober, unplayfulstřízlivý, vážný - open, undecided, undetermined, unresolvednerozhodnutý, nevyřešený, otevřený - coquettish, flirtatiouskoketní - erotic, erotical, titillating, titillatinglyerotický - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicyfrivolní, košilatý, necudný - concupiscent, lascivious, lewd, libidinous, lustfulprostopášný - lubricious, lustful, prurient, salaciouschlípný - appear, look, seemjevit se, vypadat, vystoupit - appear, seem - flash, showodhalit, předvést, prokázat, ukázat - act big, boast, brag, flash, flaunt, make a flourish of, make a show of, ostentate, parade, show off, show off with, swagger, swankblýskat se, okázale předvádět, vytahovat se - argus-eyed, hawk-eyed, keen-sighted, lynx-eyed, quick-sighted, sharp-eyed, sharp-sightedbystrozraký - important, significantdůležitý, významný - frivolous, immaterial, inconsequential, inconsiderable, indifferent, insignificant, trifling, unimportantbezvýznamný, nedůležitý, nepatrný, nevýznamný, zanedbatelný - simple - elemental, elementary, essential, fundamental, material, ultimate, vitalelementární, fundamentální, základní - Byzantine, convoluted, involved, knotty, tangled, tortuoussložitý - complex, complicated, convoluted, intricate, involvedkomplikovaný, složitý, spletitý - bootlicking, fawning, obsequious, sycophantic, toadyishpatolízalský - lone, lonesome, only, sole, solitaryjediný, ojedinělý, osamocený - adept, adroit, capable, clever, competent, efficient, expert, good, neat, practiced, proficient, skilful, skilled, skillfuldobrý, dovedný, obratný, odborný, pečlivý, schopný, šikovný, umný, zkušený, zručný - smooth - bumpyhrbolatý, kostrbatý - recoup, recover, recuperatezískat zpět - polished, refined, svelte, urbanerafinovaný, ušlechtilý - stable - firm, fixed, solid, steady, strong, substantialpevný, robustní, solidní - alert, brisk, hale and hearty, sprightly, spryzdravý a čilý - vibrant, vivacioustemperamentní - stablepevný, stabilní, stálý - ramshackle, rickety, shaky, wobbly, wonkyrozvrzaný, viklavě - come off second best, loseprohrát, ujít, ztratit - fluctuatingkolísavý, proměnlivý, rozkolísaný - straightpřímý, rovný, správně umístěný - high, mighty, powerful, strongmocný, ostrý, prudký, zdatný - weakslabý - cussed, dogged, dour, mulish, persistent, pertinacious, pigheaded, stubborn, tenacious, unyielding, wayward, wilful, willfulhouževnatý, tvrdošíjný, urputný, zarputilý - hardheaded, mulishtvrdohlavý - contumaciousvzpurný - successfulpodařený, povedený, úspěšný, vydařený, zdárný - chagrined, defeated, disappointed, discomfited, foiled, frustrated, her ZZZetcZZZ face fell, his, thwartedfrustrovaný, otrávený, protáhnout tvář, rozčarovaný, zklamaný, znechucený - adequate, enough, sufficientdobrý, dost, přiměřený, úměrný - deficient, inadequate, insufficient, insufficiently, unsufficientnedostatečně, nedostatečný, nepřiměřený - lean, skimpypříliš krátký - arch, condescending, patronising, patronizingblahosklonný, povýšený - eminent, high, tallpřední, vysoká, vysoké, vysoký, význačný - superior - excellent, fantabulous, first-class, splendidjemný, krásný, skvělý, výborný, vynikající, výtečný, znamenitý - fine, goodřádný, skvělý, výborný - bum, cheap, cheesy, chintzy, crummy, punk, sleazy, tinnymizerný - commercial, commercial-gradeobchodnický - mediocre, second-rateprostřední, průměrný - accessary, accessory, adjunct, adjuvant, ancillary, appurtenant, auxiliary, extraneous, subsidiary, supplementaryfiliální, přidružený - give, sacrificedát - odd, peculiar, surprisingpřekvapivý - susceptiblenáchylný - empathetic, empathic - anachronic, anachronistic, anachronousanachronický - consistent, systematic, systematicalsystematický - delectable, delicious, luscious, pleasant-tasting, scrumptious, toothsome, yummydelikátní, lahodný, šťavnatý - hard, heavytěžký, velký - uncontrolled, unrestrained, untempered - break, bump, degrade, demote, kick downstairs, lower in rank, move down, relegatedegradovat - economical, frugal, meager, meagre, scotch, sparing, stinting, thriftyhospodárný, šetrný, spořivý, úsporný - messy, mussyšpinavý - hold back, keep, keep back, restrain, suppressdržet se, ovládat se, přemáhat se, zakázat, zdržovat - cartilaginous, gristly, rubberychrupavčitý - crisp, crispychřupavý, křehký - organise, organize, stageorganizovat, uspořádat - cynic, cynical, misanthropic, misanthropicalcynický - bona fide, dependable, reliable, trustworthy, trustydůvěryhodný, spolehlivý, věrný - representativereprezentativní - abide by, honor, honour, observe, respectctít, respektovat - liberalise, liberalizeliberalizovat - advantageous, helpful, profitable, serviceable, usable, useable, useful, utileprospěšný - futile, ineffectual, otiose, unavailing, unsuccessful, vainmarný - valuablecenný - worthless - protean - variable, varyingměnitelný - iterative, reiterative, repetitiveopakovací - airless, close, stuffy, unaireddusný, hustý, nevětraný - ferocious, fierce, furious, rough, savage, wilddivoký, krutý, prudký, urputný, zuřivý - iniquitous, sinful, ungodlybezbožný, hříšný - check, contain, control, curb, hold, hold in, moderatekontrolovat, ovládat, regulovat, řídit, udržet - lukewarm, tepid, warmishvlažný - attitudinise, attitudinize - aby, abye, atone, expiateodčinit, pykat - accomplish, achieve, attain, reachdobýt, docílit, domoci se, dosáhnout - begin - finagle, manage, wanglepodvádět - balls up, ball up, bedevil, blight, blow, bobble, bodge, bollix, bollix up, bollocks, bollocks up, botch, botch up, bumble, bungle, fiddle around, flub, fluff, foozle, foul up, fuck up, fumble, louse up, mar, mess about, mess around, mess up, mishandle, muck up, muff, potter, putter, ruin, screw up, spoilmastit, načechrat, načepýřit se, natřást, zbabrat, zkopat, zpackat - betray, sellprodat - good for you, healthy, salubriousprospěšný, zdravý - loathsome, nauseating, nauseous, noisome, offensive, queasy, sickening, vile - recognise, recognizeuznat, uznávat - narrowmalicherný, omezený, úzký - advance, boost, encourage, further, promotepodpořit, povznést, prosadit - help - back up, supportpodat, podepřít, podpořit, posílit - absurd, cockeyed, derisory, idiotic, laughable, ludicrous, nonsensical, preposterous, ridiculousabsurdní, nesmyslný, směšný - asinine, fatuous, inane, mindless, obtuse, stupid, vacuoushloupý, pošetilý, slabomyslný - ideologic, ideologicalideologický - bunco, con, defraud, diddle, gip, goldbrick, gyp, hornswoggle, mulct, nobble, rook, scam, short-change, swindle, victimizenapálit, zpronevěřit - oppress, persecuteperzekvovat, pronásledovat, šikanovat, utiskovat - contend, cope, deal, get along, get by, grapple, make do, make out, make shift, managepoprat se, udělat, vypořádat se, vystačit, zabývat se, zvládnout - condescend, deign, descendsnížit se - servesloužit - act a part, act superior, lord it over, play-act, pose, pretend, put on airs, put on airs / give oneself airs, put on an act, queen it overkomandovat, naparovat se, vyvyšovat se - livežít - make - footle, hang about/around, hang around, lallygag, linger, loaf, loiter, lollygag, lounge, lurk, mess about, mill about, mill around, mooch, tarrycivět, flákat se, lelkovat, loudat se, meškat, motat se, okounět, poflakovat se, posedávat, postávat, potloukat se - count, matter, weighbýt důležitý, mít význam, platit, záležet - agree, check, correspond, fit, gibe, jibe, match, tally, tie in/upkorespondovat, krýt se, odpovídat, shodovat se, shodovat se s - check, check outzkontrolovat - dependzáležet - look like, resemble, take afterpodobat se, připomínat - chimeral, chimeric, chimerical - exceed, go past, overstep, pass, top, transcendpřekonat, překročit, převýšit - answer, do, serve, sufficedostačit, postačit, stačit - serve, serve well - fulfil, fulfill, honour, live up to, meet, satisfydodržet, plnit, provést, splnit, ukojit, uspokojit, vyhovět, vyplnit, žít v souladu s - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up - excel, stand out, surpasspředčit, vynikat, zaskvít se - apply, go for, holdplatit, týkat se - affect, involve, regard - holddržet, setrvat - accord, agree, concord, consort, fit in, harmonise, harmonize, toneharmonizovat, ladit, zapadat - defy, refuse, resistvzpírat se - cancel, make up for, offset, set offnahradit, vykompenzovat - locallokální, místní - belongnáležet - belong, gohodit se k, náležet - addpřidat - sellprodat - technicaltechnický - base, pedestal, standpodnož, stojan - vulpecular, vulpineliščí - messianic - culturalkulturní - air-raid shelter, bombproof, bomb shelterprotiletecký kryt, úkryt - expiative, expiatory, propitiatorysmírčí - Draconian, draconic - Hegelian - change - gem, treasureklenot, perla, poklad, skvost - golden calf - Christmas gift book, giftbook, gift book, keepsake, memento, relic, souvenir, tokendárek na památku, památka, relikvie, suvenýr, upomínka, vzpomínka - magnum opus - asylum, refuge, sanctuaryazyl, útočiště, útulek - ribžebro - nonentity, small beer, small fry, trifle, trivia, trivialitybezvýznamná věc, drobnost, drobnosti, maličkost - weightbřemeno, závaží - spiritduch - naturepovaha, typ - animation, brio, invigoration, spiritedness, vivificationanimace, oduševnělost, oživení - alacrity, briskness, smartnesshorlivost, ochota - energy, muscularity, vigor, vigour, vimbřitkost, energie, verva - esprit, ghost, mind, quip, ready wit, spirit, sprite, witduch, důvtip - camaraderie, chumminess, companionship, comradeliness, comradery, comradeship, good-companionship, good-fellowshipdružnost, kamarádství - adaptability, conformabilityadaptabilita, přizpůsobivost - effect, impressiondojem, efekt - figure - cuteness, prettinesspůvab, roztomilost - attractivenessatraktivita, přitažlivost - animal magnetism, beguilement, bewitchery - charisma, personal appeal, personal magnetismcharisma, osobní kouzlo - desirability, desirableness, oomph, sex appealpohlavní přitažlivost - homeliness, plainness, uglinessošklivost - blemish, defect, mardefekt, kaz, skvrna, vada - facility, readinessdovednost, lehkost - difficultness, difficultyobtížnost, potíž - fly in the ointmentzakopaný pes - combinability, compatibilitykompatibilita, slučitelnost - accordance, coincidence, congruence, congruency, congruity, congruousness, correspondencekongruence, shoda, shodnost - incompatibilitynesoulad - conflictkonflikt - adequacy, applicability, appositeness, appropriateness, aptness, eligibility, suitability, suitablenesspřiměřenost, vhodnost - accessibility, availability, availableness, handiness, usabilitydosažitelnost, dostupnost, použitelnost, přístupnost - ethic, ethics, ethosétos - air, atmosphere, aura, flavouratmosféra, ovzduší, vzduch - notenáznak, známka - caliber, calibre, qualitybonita - excellencedokonalost - loftiness, majesty, statelinessmajestát, vznešenost - absoluteness, absolute superlativerozhodnost - similaritypodoba, podobnost - homology - correspondence, parallelismparalelismus - uniformity, uniformness - homogeneity, homogeneousness - correspondence, likeness, resemblance, similaritypodobnost - disagreement, discrepancy, divergence, varianceneshoda, nesouhlas, rozdíl, rozpor - allowance, leeway, margin, tolerancenáskok, tolerance, zpoždění - dissimilarity, dissimilitude, unsimilaritynepodobnost, rozdílnost, různost - diverseness, diversity, multifariousness, varietyodlišnost, rozmanitost, různost - change, variety - smoke - interdependance, solidarity, togethernesssoudržnost - complexity, complexness, complicatedness, intricacykomplexnost, složitost - regularitypravidelnost - organisation, organization, system - irregularity, unregularitynepravidelnost, neregulérnost - spasticity - erraticness, fickleness, instability, unstablenessnestabilnost, nestálost - immutability, stability, stableness, steadinesspevnost, pravidelnost, rovnováha - advantage, agreeableness, amenity, benefit, plus, plus point, vantagedobré vybavení, pohodlí, půvab - admissibility, likeliness, plausibility, plausibleness - exoticism, exoticness, exotismexotika - autochthony, endemism, indigenousness - originalityneotřelost, originalita, původnost - freshness, noveltynovota, novum - academicism, academism, formalism, scholastic, scholasticism - carefulness, exactitude, exactness, meticulousnessexaktnost, přesnost - accuracy, exactness, preciseness, precisionjemný, přesnost, správnost - impreciseness, imprecision, inaccuracy, indistinctness, inexactness, obscurity, opacitynepřesnost - impreciseness, imprecision - elegance, elegancyelegance - eclat, pomppompa - classkategorie, třída - cheapness, second-hand clothing shop, second-hand clothing store, sleaze, tackiness, tat, used clothing shop, used clothing storeakt, čin, skutek, účinek - clarity, clearness, limpidity, lucidity, lucidness, pellucidityjasnost, ostrost, průzračnost - explicitness - vaguenessnejasnost - integrity, probity, righteousnesspoctivost, spravedlivost, správnost - rectitude, straightforwardness, straightness, uprightness - piety, piousnesspieta, pobožnost, zbožnost - dedication, devotion, devoutness, religiousnessreligiozita, zbožnost - pietism, religionism, religiosity, religiousismpobožnost - godlinesszbožnost - godlessness, irreligion, irreligiousness - atrociousness, atrocity, barbarity, barbarousness, brutality, disgustedness, enormity, heinousness, loathsomeness, repulsiveness, terriblenessbarbarství, brutalita, krutost, ohavnost, surovost, úděsnost - brutality, ferociousness, ferocity, meanness, nastiness, savageness, savagery, venomousness, viciousness, wickedness, wildnessbrutálnost, divokost, divoši, jízlivost, krutost, prudkost, špatnost, zlomyslnost - inexorability, inexorableness, relentlessnessnepovolnost, neúprosnost - altruism, selflessnessaltruismus - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiativeiniciativa - competitiveness, fightkonkurenceschopnost - delicacy, diplomacy, discreetness, finessedelikátnost, diplomacie, finesa, jemnost, obratnost - conscience - gallantry, heroism, valiance, valiancy, valor, valorousness, valour, value, worthheroismus, hrdinství, odvaha - assiduity, assiduousness, concentration, drive, perseverance, persistencepíle - incorruptibilityneúplatnost - meretriciousness, speciousness - nationalism, patriotismnacionalismus, patriotismus, vlastenectví - acre, gullibility, ingenuousness, innocence, innocency, naiveness, naivete, naïveté, naivety, naïvetynaivita - dignity, self-regard, self-respect, self-worthegoismus - boastfulness, vainglorychvástavost, vychloubačnost, zpupnost - hubris - gaminess, raciness, ribaldry, spicinessživost - calm, calmness, composure, equanimityduševní rovnováha, klid, rozvaha, ticho - deference, respect, respectfulnessohled, podřízenost, respekt, úcta, úcta, ohled, uctivost, zřetel - bad manners, bluntness, crudeness, crudity, curtness, ill-breeding, ill manners, lack of manners, rudeness, unmannerlinessnevychovanost - newness, noveltynovota - freshness - moldiness, must, mustinessztuchlina - vanity fair - grace, gracefulness, gracilitygrácie, ladnost, půvab - force, might, mightiness, power, strengthmechanický, moc, mocnost - hardiness, lustiness, robustness, validitymohutnost, otužilost, vitalita - backbone, courage, daring, grit, gumption, guts, moxie, nerve, sand, spunkodvaha - stamina, staying power, toughnessvýdrž - force, forcefulness, strengthprudkost, síla - intensity, intensivenessintenzita - ferocity, fierceness, furiosity, furiousness, fury, madness, rage, vehemence, violence, wildnessběsnění, divokost, dravost, prudkost, zuřivost - Achilles' heel, Achilles heelAchilova pata - contemporaneity, contemporaneousness, modernism, modernity, modernnessmodernost - continuity, persistence - celerity, fastness, promptitude, promptness, quickness, rapidity, rapidness, speed, speediness, suddenness, swiftnessrychlost - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness - promptitude, promptnessokamžitost, rychlost - balance, proportion, proportionality - externality, outwardness - glibness, slicknessplynnost - bulk, mass, volumeobjem, tělo - enormity, enormousness, grandness, greatness, hugeness, immenseness, immensity, sizeableness, vastness, widenessnesmírnost, obrovitost, rozlehlost, rozsáhlost - quantity - exiguity, leanness, meagerness, meagreness, poorness, scantiness, scantness, skimpinesshubenost, maličkost, nedostatečnost, skrovnost - cornucopia, horn of plenty, profuseness, profusion, richnessbohatství, záplava - scarceness, scarcitynedostatek - overabundance, overmuch, overmuchness, profusion, superabundancenadbytek - excess, nimiety, surplus, surplusagepřebytečný, přebytečný materiál, přebytek - embarrassment, excess, glut, overage, overflow, overplus, plethora, superfluity, superfluousness, surfeit, surplushojnost, nadbytek - bound, boundary, limithranice, limit, mez, míra - ambit, compass, orbit, range, reach, scopedosah, mez, okruh, rámec, rozsah, záběr - confineshranice, pomezí - enacting terms, horizon, purview, viewrozhled - value, worthcena, důležitost, hodnota - pricehodnota - good, goodnessdobrost - benefit, welfareblaho, dobro, prospěch - lavishness, luxury, sumptuosity, sumptuousnesspřepych, přepychový - serviceability, use, usefulness, utilityprospěšnost, užitečnost - futilitymarnost - feasibility, feasiblenessproveditelnost, uskutečnitelnost - competence, competencykvalifikace, oprávnění, schopnost - asset, plusklad, plus, přednost, přínos, výhoda - advantage, vantage, virtuevýhoda - favor, favourpřízeň - gain, profitprofit, užitek, výdělek - cost-effectiveness, gainfulness, lucrativeness, pay off, profitability, profitablenessziskovost - preference - privilegeprávo, privilegium, výhoda, výsada - green fingers, green thumb - common good, commonweal, general good, public interest - disadvantagenedostatek, neprospěch, nevýhoda - circumscription, constraint, curtailment, limitation, restraint, restriction, trammels - defect, flaw, shortcomingvada - deprivation, loss - cost, price, tollcena, daň, oběť - drawbacknedostatek, vada, vroubek - importancedůležitost, význam, závažnost - significancevýznam - weight, weightinessváha - inanity, insanity, mental derangement, mindlessness, pointlessness, senselessness, vacancy, vacuitybezvědomí, nesmyslnost, omezenost - power, powerfulnessmocnost, síla - puissancesíla, vliv - color, colour, vividnesstemperament - influencevliv - pressuretlak - wagon wheels, wheels - effectiveness, effectivity, effectuality, effectualnessefektivita, efektivnost, účinnost - efficaciousness, efficacy, efficiencyúčinnost - form - helplessness, impotence, impotency, inability, powerlessnessbezmocnost, impotence - stardust - insolubility, insolvabilitynerozpustnost - thigh, upper legstehno - placemísto - astuteness, deepness, depth, profoundness, profundityhloubka, ostrovtip - common sense, down-to-earthness, good sense, gumption, horse sense, matter-of-factness, mother wit, realism, sense, sense of realityfilip, selský rozum, zdravý rozum - circumspection, discreetness, discretion, prudenceopatrnost - caginess, care, caution, cautiousness, forethought, precaution, prudence, steadiness - intelligence - brain, brainpower, learning ability, mental capacity, mentality, withlava, mozek, mozková kapacita - artfulness, astuteness, brains, brightness, craft, craftiness, cunning, foxiness, guile, sharpness, slickness, slyness, wiliness, witlest, lstivost, mazanost, prohnanost, záludnost, zchytralost - genius, wizardrygénius - Heavennebe - innovativeness - coordination - versatilityuniverzálnost, všestrannost - agility, deftness, dexterity, expertise, manual dexterity, skill, sleight, virtuosityfortel, obratnost, zručnost - proficiency, techniquetechnika - efficiencyvýkonnost - custom, traditionmrav, obyčej, zvyk, zvyklost - convention, formula, normal, pattern, rulenormál, poučka, pravidlo, šablona, společenské pravidlo, zvyklost - closed book, enigma, inscrutability, mysteriousness, mystery, riddle, secrethádanka, tajemství, záhada - dilemma, predicament, quandary, trade-offdilema - difficultyobtíž - problem, troublenesnáz, překážka, trable - supportopora - anchor, backbone, keystone, linchpin, lynchpin, mainstayopora, páteř - forbidden fruit - bait, come-on, hook, lure, sweetenerlákadlo, úplatek - replacement, substitutenáhrada, náhradník - advertence, advertency - underevaluation - point of no return, Rubicon - appreciation, discernment, perceptiveness, tastegusto, pochopení pro, porozumění, vkus - haute couture, high fashion, high style - craze, cult, fad, furor, furore, ragebláznivý nápad, libůstka, móda, módní výstřelek, výstřelek - counterculture - identification, recognitionidentifikace - pseudosciencepavěda, pseudověda - alternative, alternative arrangement, choice, fall-back arrangement, optionalternativa, jiná možnost, možnost, volba, výběr - keyklíč - light - tradition - reality, worldsvět - real life, real world - deja vu, déjà vu - food, food for thought, intellectual nourishmentduševní potrava, duševní strava, potrava - issue - circumstance, condition, considerationohled, zřetel - bonus, fillip, goad, incentive, inducement, pep pill, spur, stimulant, stimulation, stimulus, upper - annoyance, arse, arsehole, arse-licker, ass, bastard, bother, botheration, brownnose, coarse, cock, cock up, crap, cunt, darkie, dick, fanny, fart, flashy wog, fuck, fuck up, hawk, infliction, Negro girl, pain, pain in the arse, pain in the ass, pain in the neck, piccaninny, piss, prick, puke, screw, shit, shitty, sod, wogneřád, otrava, protiva, svízel, trápení - irritant, thorn - burden, duty, encumbrance, incumbrance, load, millstone, onus, tax, weightbřemeno, břímě, mlýnský kámen na krku, tíha, zátěž - germ, seed, sourcezárodek - texturepovaha - surfaceskutečnost - wholesoubor - unitjednotka, kus - bosom, heartsrdce - meaning, substancevýklad - implication, import, significance - base, bottom, center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum, wickpodstata - value - criterion, standardstandard - example, exemplar, good example, instance, modelmodel, vzor - phantasmagoriafantazmagorie - archetype, epitome, image, paradigm, prototypemodel, obraz, paradigma, prototyp, typický představitel, vzor - foretastepředzvěst - demonism, diabolism, Satanismďáblovství - acculturation, culture - encyclopaedism, encyclopedism, eruditeness, erudition, knowledge, learnedness, learning, scholarshipodborné vzdělání, učenost, vědomí, vědomosti, vzdělání - direction - drift, movement, trendtendence, trend - Call - bigotry, dogmatismbigotnost, dogmatismus, fanatismus - bigotry, fanaticism, fanatism, zealotryfanatismus - conservatism, conservativismkonzervatismus - reactionreakce - literature - nicety, nuance, refinement, shade, subtletynuance - crux, crux of the matterjádro věci, potíž - buzzword, cantmódní slovo/pojem - abracadabra - buncombe, bunk, bunkum, guff, hogwash, rotbula, žvásty - shadow, tincture, trace, vestigestín, stopa, zdání - foreign policyzahraniční politika - answer, resolution, result, solution, solvent - understatementslabé označení - caustic remark, irony, lampoon, sarcasm, satiresarkasmus, satira - gag line, laugh line, punch line, tag linepointa - one-liner - casecauza, kauza - brain-teaser, conundrum, enigma, riddlehlavolam, záhada - pedantrypedanterie, puntičkářství - eloquence, fluency, smoothness, volubilityvýmluvnost - gobbledygook - archaicism, archaismarchaismus - elocution, oratoryvýřečnost - blah, bombast, claptrap, fustian, rant - technobabble - conciseness, concision, pithiness, succinctness, tersenessstručnost - ambage, circumlocution, periphrase, periphrasisopis - pleonasmpleonasmus - imagery, metaphor, metaphoremetafora - curse, curse word, cuss, cussword, expletive, oath, swearing, swearword, swear word, swear-wordkletba, nadávka, zaklení - profanityneuctivost, rouhavost - acquiescence, assent, consentschválení, souhlas, svolení - disclosure, exposure, eye-opener, revealing, revelationobjev, odhalení, prozrazení, zjevení - innuendo, insinuationnarážka, špička - voice - auspice - fair deal, square deal - just deserts, poetic justice - payoff, reward, wagespřínos, výhra - blow, jolt, shockotřes - accident, misadventure, mishapnehoda, neštěstí - calvary, martyrdom, torturekalvárie, mučednictví - breach, break, falling out, rift, rupture, severanceamputace, přerušení - misadventure, mischance, mishapmalér, nešťastná náhoda - affliction, calamity, cataclysm, catastrophe, disaster, misery, tragedy, woekalamita, katastrofa, neštěstí, pohroma, tragédie - epiphany - destiny, fateosud, úděl, určení - advance, betterment, improvementpokrok, vylepšení - debacle, fiascodebakl, fiasko, pohroma - accommodation, adjustment, fittingpřizpůsobení, regulace, úprava - juncture, occasionsběh událostí, událost - emergency, exigency, pinchmimořádná okolnost, pohotovost - crisiskrize - Fall of Man - fire - damage, harm, impairmentúhona, zhoršení, ztráta - revolutionrevoluce - black eye, blow, reversal, reverse, reverse shot, setbacknakládačka, překážka - Falldědičný hřích - conflictkonflikt - aloofness, distancedistance, odstup - sensitiveness, sensitivityútlocit - arrangement, set-updohoda, úprava, uspořádání - societyspolečnost, svět - overcrowding, overpopulation - hoi polloi, mass, masses, multitude, people, the great unwashedchátra, masa - bourgeoisie, citizenry, middle classburžoazie, střední stav - communitykolonie, osazenstvo, společenství - civilisation, civilization, culturecivilizování - coevals, contemporaries, generationgenerace - assortment, miscellanea, miscellany, mixed bag, mixture, motley, potpourri, range, range of products, salmagundi, selection, smorgasbord, varietykolekce, pestrý výběr, směs, směsice, sortiment, souprava, všehochuť - current, flow, streamtok - cubismkubismus - distance - Eden, heaven, nirvana, paradise, promised land, Shangri-lablaho, nebe, ráj - cache, hiding place, safe houseskrýš, úkryt, zásobárna - refuge, safetybezpečí, úkryt, útočiště - destiny, fateosud - Logos, Son, Word - cowardbaba, bába, bázlivec - expertexpert, -ice, mistr, odborník, znalec - coon, jigaboo, nigga, nigger, nigra, spadenegr - Tom, Uncle Tom - poor white trash, white trash - coolie, coolykuli - Injun, red man, Redskin - John Bull, limeyAnglán - pom, pommy - Mick, Mickey, PaddyMick, Mickey, Paddy - Anglo-Americanangloamerický - Boche, Hun, Jerry, Kraut, KrautheadBoche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead - adviser, advisor, consultant, counsellor, counselorporadce, poradenský, rádce - asshole, bastard, cocksucker, dickhead, motherfucker, mother fucker, prick, shit, SOB, son of a bitch, son of a whore, whoresonhajzl, idiot, kretén, mamrd, parchant, zkurvysyn - authorityautorita, znalec - beau, boyfriend, fellow, lover, paramour, swain, young manchlapec, frajer, galán, hoch, kamarád, kluk, milý, přítel - brute, bully, hooligan, rough, roughneck, rowdy, ruffian, tough, yahoo, yob, yobbo, yobochuligán, násilník, neurvalec, rváč, surovec - baby, childděťátko, dítě, miminko - aggregator, collectorsběratel - CO, conscientious objector, draft dodgerodpůrce vojenské služby - cub, greenhorn, rookieholobrádek, mládě, nováček, rekrut, ucho, zelenáč, zobák - fag, faggot, fagot, fairy, nance, pansy, poof, poove, pouf, queen, queerbuzik, homouš, teplouš - bushwhacker, hillbilly, louthorák, venkovan - caffer, caffre, kaffir, kafir - light - machine - maestro, mastermaestro, mistr - playfellow, playmatekamarád - force, powersíla - half-pint, peewee, runt, shrimpprcek, šašek - shiksa, shikse - evildoer, sinner-ce, hříšník - national leader, solon, statesmanpolitik, státník - budget items, business expenses, cost of operation, operating cost, operating costs, operating expense, operating expenses, operational costs, overhead, running costs, working expensesprovozní náklady, provozní výdaje, režijní náklady - fringe benefit, perk, perquisitepožitek, vedlejší příjem, výhoda - lossztráta - protection, securitykrytí - chickenfeed, chump change, small change - conspicuous consumption - declension, decline in quality, deterioration, worseningdekadence, zhoršení, zkáza - development, evolutionvývoj - malabsorption - flowering, unfoldingrozmach, rozvoj - extremum, peak - aught, cipher, cypher, goose egg, nada, naught, nil, nix, nothing, nought, null, zero, zilch, ziphloupost, nula - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams - lower limit, minimumdolní mez, minimum - fistful, handfulhrst - hint, suggestion, suspicion, tracenáznak, odstín, pel, pyl, stopa - batch, deal, flock, good deal, great deal, hatful, heap, lot, mass, mess, mickle, mint, mountain, muckle, passel, peck, pile, plenty, pot, quite a little, raft, sight, slew, spate, stack, tidy sum, wadbalík, chumáč, dávka, fůra, halda, hora, hromada, kupa, masa, moře, spousta, tucet, várka, záplava - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion - elbow room, room, waymísto - basis, footing, groundpůda - bridgemost - detail, item, particularjednotlivost - scaleměřítko - balance, counterbalance, equilibrium, equipoise, footingrovnováha, vyváženost - amity, friendly relationship, friendshipdružba, přátelství - crisiskritická situace, krize - elementživel - environmentokolí, prostředí, svět - equilibrium - inclusion - rejection - status quostatus - natural state, state of nature, wilddivočina, příroda - acme, climax, culmination, elevation, height, meridian, peak, pinnacle, summit, superlative, tiptop, topposlední výkřik, špička, vrchol, vyvrcholení - case, eventpřípad, situace - position, statuspostavení, pozice, společenské postavení - place, stationmísto, postavení, pozice - championship, titlemistrovský titul - precedence, precedency, prioritypřednost, priorita - subordinateness, subsidiarity - lifeléta, život - orderpořádek, řád - peacemír, pokoj - anarchy, lawlessnessanarchie, bezvládí, chaos, zmatek - bedlam, chaos, pandemonium, topsy-turvydom, topsy-turvynessblázinec, chaos, cirkus, pozdvižení, vřava - incidentincident - Sturm und Drang, turbulence, upheavalotřes - cold warstudená válka - disagreement, dissension, dissonancenesouhlas, rozkol, rozladění, spor - freedom, libertysvoboda - autonomy, libertyautonomie, nezávislost, samostatnost, svrchovanost - polarisation, polarizationpolarizace - break-even point, dead end, deadlock, impasse, stalemate, standstillmrtvý bod, slepá kolej, slepá ulička - emergencynouze - critical point, crossroads, juncturekritický okamžik - desperate straits, dire straits - energy, vim, vitalityenergie, vitalita - difficultynouze - plight, predicament, quandarynesnáz, situace - strain, stressnapětí, stres - job, problemproblém - acknowledgement, acknowledgment, recognitionpoznání, rozpoznání, uznání - insulation, isolationizolace - improvement, meliorationpokrok, zlepšení - developmentvývin, vývoj - disuse, neglectnepoužívání - refurbishment, renovation, restoration - grandness, importancedůležitost, významnost - accent, emphasisdůraz - face, kudos, prestige, prestigiousnessprestiž - anonymity, anonymousness, namelessness, online anonymityanonymita, utajení původce - celebrity, fame, good name, illustriousness, name, renowndobré jméno, jméno, proslulost, sláva, věhlas - fame, reputation, reputepověst, reputace - character, reputationcharakter, pověst - namesláva, vážnost, zvuk - abasement, abjection, abjectness, degradationpotupa - decadence, decadency, decline, degeneracy, degeneration, losschátrání, degenerace, úpadek - ascendance, ascendancy, ascendancy/ascendency, ascendence, ascendency, control, dominance, superior power, superior strength, supremacynadvláda, převaha, vláda - dominance, domination, mastery, supremacynadvláda, převaha, vláda - paramountcy - bane, curse, nemesis, scourgeodplata, zhouba - miserableness, misery, wretchednessbída, trápení, ubohost, utrpení - urgencynaléhavost, urgentnost - imperativeness, insistence, insistency, press, pressuretíseň, tlak - infestationzamoření, zaplavení - integrity, unity, wholenesscelistvost, integrita, jednota - completenessúplnost - entireness, entirety, integrality, totalitycelistvost, úplnost - imperfection, imperfectnessnedokonalost, nedostatek - hamartia, tragic flaw - circumstances, destiny, doom, fate, fortune, lot, luck, portionlos, osud, záhuba, zkáza - prosperity, successfulnessprosperita, prospívání - successúspěch - catastrophe, disasterkatastrofa, neštěstí, pohroma - failureneúspěch, selhání - chance, outlook, prospectperspektiva, šance, vyhlídka, vyhlídky - break, chance, occasion, opportunity, scopemožnost, šance - dayden - clean slate, fresh start, tabula rasa - impureness, impuritynečistota, znečištění - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy - full employment - prosperityblahobyt, prosperita - affluence, opulence, richnessbohatost, bohatství, hojnost, nadbytek - mammonmamon - impoverishment, poorness, povertybída, žebrota - destitution, indigence, need, neediness, pauperism, pauperization, penurynedostatek, nouze, nuzota - hygienehygiena, zdravověda - immaculateness, spotlessnessneposkvrněnost - order, orderlinessřád, upravenost, uspořádanost - dirt, filth, grease, grime, grunge, soil, stainnečistota, špína, svinstvo - sordidness, squalidness, squaloršpína, špinavost - circumstance, context, settingkontext, poměr - area, arena, domain, field, orbit, spheredoména, oblast, pole, sféra - province, responsibilityresort, rezort - bad weather, inclemency, inclementness, rigour, rigours, severitydrsnost, psota - ambiance, ambience, atmosphereatmosféra, kolorit, nálada, ovzduší, prostředí - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, toneduch, tón - safetybezpečnost - safeness, safety, securitybezpečí, bezpečnost, zajištění - peace, public security - protection, shelterochrana - dangernebezpečenství, nebezpečí - dangernástraha - clear and present danger - danger, distress, endangerment, hazard, jeopardy, peril, riskriziko, sázka - menace, threathrozba, ohrožení, strašák, strašidlo - fitness, physical fitnessforma, kondice - illumination, lightiluminace, osvícení - elixir, philosopher's stone, philosophers' stonekámen mudrců - dross, impuritynečistota - atom, corpuscle, molecule, mote, particle, speckčástečka, kousek, zrnko - dustprach - waste, waste material, waste matter, waste productodpad, odpadový, zmetek - contemporary world, modern times, modern world, present timespřítomnost - nightdoba temna, temno - crack of doom, Day of Judgement, Day of Judgment, day of reckoning, Doomsday, end of the world, eschaton, Judgement Day, Judgment Day, Last Day, Last Judgement, Last Judgmentsoudný den - hourchvilka - age, long time, yearsvěk - timečas, vhodná chvíle - blink of an eye, flash, heartbeat, instant, jiffy, New York minute, split second, trice, twinkling, winkmrknutí oka, okamžik, zlomek sekundy - generationgenerace[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼