Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

в основата си, поначало, по същество - едва, просто, скромно - автоматично - тревожно - в значителна степен, извънредно, много, неизмеримо, необхватно - грубо, общо, очебийно - оценимо - чист - близо, горе-долу, да кажем, до известна степен, около, повече или по-малко, почти, приблизително, приблизително там, тогава - относителен - absolutely (en) - абсолютно, изцяло, като цяло, най, напълно, още повече, съвсем - изключително - absolutely, dead, perfectly, utterly (en) - perfectly (en) - несъвършено - догоре, максимално - only (en) - лепкав - only (en) - добре - well (en) - well (en) - well (en) - well (en) - comfortably, well (en) - изгодно - изобилен, обилен - substancialmente (pt) - well (en) - well (en) - intimately, well (en) - well (en) - богат, буен, жизнерадостен, избуял, изобилен, краен, пищен, прекален, разкошен, разточителен, щедър - сериозно - злонамерено, невъзпитано - even, still, yet (en) - even (en) - приемлив - винаги, всякога, за винаги - always, forever (en) - от верем на време, от време на време, понякога, тук там - convencionalmente (pt) - все пак, въпреки всичко, даже и така да е, но, обаче, същевременно - досега, до сега, дотук - дело, деяние, подвиг, постижение, постъпка - много, наистина, съвсем - енергичен, жив, пъргав - акробатичен, атлетичен, гимнастически - ей сега, преди малко, току-що, тъкмо - мигновено - подвижен, пъргав, чевръст - рано, скоро, след малко - многократно, на кратки разстояния, често - изключително, рядко - активен, валиден, в сила, действащ, при която обекта извършва действието, формата на глагола - по същество, сам по себе си - натъртено, определено, решително - verdadeiramente (pt) - изравняване, уравнение, уравняване - естествено, разбира се - claramente (pt) - активен, деен - открито, очевидно, просто, явно - както изглежда, на повърхността, повидимому, привидно, уж - бездеен, безучастен, пасивен - специално - за щастие, случайно - досие, характеристика - за жалост, за зла чест, за нещастие, за съжаление, непростимо - дълготраен, хроничен - изключително, необикновено - извънредно, прекалено, прекомерно, твърде - рано или късно, скоро, тия дни - в случай на, най-накрая, най-после, на края - без колебание, веднага, на място, незабавно - now (en) - at present, now (en) - now (en) - now (en) - now (en) - директно, направо - неизчерпаемо, неуморно - adequate, equal (en) - rapidamente (pt) - засега, междувременно - intoleravelmente (pt) - abusively (en) - ловкост, сръчно - horrivelmente (pt) - благородно, възвишено, значително, много - драстично - изобщо - изобщо, със сигурност не - сполука, успех - exaustivamente (pt) - точно - косвено, по околен път - много - несполука, неуспех, провал - внезапно, ненадейно, рязко - грешка, погрешка - сръчен - в заключение, най-накрая, накрая, на най-последно място - durably, enduringly, firmly, lastingly, staunchly, steadily, strongly, tightly (en) - advantageous (en) - изпускане, пропускане - гаф, глупава грешка, грешка, досадна грешка, издънка - гаф, нетактичност - слабо - напосоки, произволно - без малко, за малко, насмалко - в повечето случаи, в по-голямата си част, главно, обикновено, предимно - brazenly (en) - наивно, нежно - публично - безспорно, несъмнено - безучастно - надменно, презрително - comically (en) - deceitfully, deceivingly, deceptively, falsely, misleadingly, untruthfully (en) - особено - бързо, набързо - безуслово, категорично, решително - безкрайно, бекрайно, вечно, до безкрайност, жвечно, за винаги - завинаги, постоянно - временно - неограничено, по желание, по избор - непрекъснато - marginally (en) - опасно - енергично - веднъж завинаги, веднъж за винаги, окончателно - нещастно - afar (en) - изискано, фин - бързо, веднага - бързо, скоро - като правило, нормално, обикновено, обичайно - напоследък, на скоро, от скоро - непостоянно, не така както се очаква, не така както се предполага - полека, постепенно, постепено - дотук, насам - apto, bem, certo (pt) - tranquilamente, tranqüilamente (pt) - оскъден - how, however (en) - болен от брусница, болен от морбили, болен от свинска тения, болен от шарка, трихинозен - в, вкъщи, вътре, от вътре - международно - наскоро, неотдавна, ново, пресен, скоро, току-що - наново, отначало, отново , пак - неизменно - mechanically (en) - за предпочитане, по-добре - and so, and then, so, then (en) - все пак, обаче - but then, on the other hand, then again (en) - методично, планомерно, последователно, систематично, системно - so, thus, thusly (en) - astronomically (en) - безжизнен - типичен - глобално - безпрецедентен - mysteriously, mystically (en) - подобно, по същия начин, също така - secundariamente (pt) - верен, подходящ, правилен, точен, характерен - видимо, забележимо, значително, извънредно, изключително, най-вече, особено - интезнивно - подходящо, уместно - inappropriately, unsuitably (en) - artificialmente (pt) - episodically (en) - баснословно, фантастично, чудесно - feverishly (en) - подходящ, удобен, уместен - incomprehensibly, inconceivably (en) - earnestly, emphatically, expressly, insistently, with great emphasis (en) - лекомислено, повърхностно - зло, лошо - безусловно, естествено, наистина, несъмнено, определено, разбира се, сигурно, със сигурност - suficientemente (pt) - достатъчен, достатъчно - insuficientemente (pt) - so (en) - so (en) - so (en) - манипулация, манипулиране - безпроблемно, лесно - actually, really (en) - закачлив, игрив, изкусен, капризен, ловък, лукав, мъчен за боравене, нечестен, спретнат, стегнат, хитър, шеговит - в крайна сметка, като се вземе всичко пред вид, като цяло, напълно, общо взето - красноречив, красноречие, сладкодумен, убедителен - възбудено - apropos, by the bye, by the way, incidentally (en) - completely (en) - incompletely, unfinished (en) - justamente, precisamente (pt) - безсрамен - from scratch (en) - closely, intimately, nearly (en) - относително, сравнително - easily, readily (en) - забележително, подчертано - сериозно - навреме, своевременно - точно навреме - изкушаващ, привлекателен - off the cuff (en) - омаен, очарователен, увлекателен - напротив - мил, привлекателен, приятен - весел, обаятелен, очарователен, привлекателен - прецизно - смело, храбро - дълбоко - нетърпеливо, нетърпимо - търпеливо - глупаво - творческо - коренно, радикално - педантично - изключително - непорочно, просто, само, чисто - спретнато, чисто - жизнено - claramente (pt) - отлично - великолепно, извънредно, много, превъзходно, страшно, удивително, ужасно, чудесно - impeccably (en) - вежливо, любезно, невъзмутимо - трезво - смело - добре - удобно, уютно - който не може да се намери, който не може да се остави, който не може да се получи, недостижим, недостъпен - correspondingly (en) - изкусно - народно, популярно - intellectually (en) - реакция - преувеличено - гордо, грандиозно, славно - тържествено - несръчно - едро - силно - спонтанно - страшен, ужасен - страхлив, страшен, ужасен, ужасяващ - дребнаво - заплашителен, страшен - неудобно - победоносно - който смразява кръвта, кощмарен, страшен, ужасен, ужасяващ - regularmente (pt) - вцепеняващ, смразяващ - смел - идеален, идеално, съвършено, теоретически, умствено - наивно - зловещ, перверзен, страховит, страхотен, страшен, ужасен - impropriamente (pt) - внимателно - безкрайно, извънредно много, ужасно - великодушно, щедро - лесно - подробно - завършване - удобно - inconveniently (en) - abstractly (en) - упоритост - победоносно - мъдро - безразсъдно, глупаво - интелигентно - разбираемо - аристократично - дипломатично - фиаско - за неопределено време - близо, вярно, правилно - щедро - мудно - дързък, надменен, самонадея, самонадеян - забързан, набързо, прибързано - satiricamente (pt) - свободно - духовно, религиозно - неопределено, неясно, смътно - determinedly, unfalteringly, unshakably, unshakeably (en) - разпиляно, случайно, спорадично - изумително, поразително, удивително - изобилие, изобилно - скучно - безпределно, във висша степен, извънредно - великолепен, пищен, разкошен, чудесен - pulchritudinous (en) - изискано, любезно, учтиво - очарователен, пленителен - грубо, неучтиво - похвално - приятно - desagradavelmente (pt) - сърдечно, топло - благосклонно, добродушно, любезно, приветливо, сърдечно - explicitamente (pt) - внимателно, втренчено, едва, едва-едва, насмалко, подробно, точно - bondoso, gentil (pt) - вярно - най-добър, оптимален - неправилно - вечно, постоянно - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamente (pt) - afetuosamente, com afeição (pt) - дълбоко навътре в себе си, потайно - благоприятно, благосклонно, изгодно - desfavoravelmente (pt) - мелиоративен, подобряващ - сухо - сведа до, свеждам до - accommodatingly, obligingly (en) - gloomily (en) - смътно - великолепно - подобрение, подобряване, усъвършенстване - напредък, прогрес - упорито - експедитивно, ефективно, продуктивно - tragically (en) - зловещо - justifiably, with good reason (en) - безсрамно - непреодолимо, поразително - неоспоримо, стриктно, строго, сурово - authoritatively, magisterially (en) - изправяне, коригиране, поправка, поправка на текст, поправяне - stainless, unstained, unsullied, untainted, untarnished (en) - свирепо - кръвожаден - обновление, подобрение, преобразование, преустройство, реформа - разкрасяване - classicamente (pt) - тъмно - безстрашен, неустрашим - horrifyingly (en) - изящно - особено - модернизация - винаги, еднакво, неизменно, постоянно - enduringly (en) - безсрамно, шумно - деградация, деградиране, понижаване, упадане - във висша степен, истински, особено, отлично, предимно - смел, смелост - esteticamente (pt) - ужасено - доблестен, храбър - плашлив, страхлив - зарязаване, зацапване, изцапване, мърсене, цапане - малодушен - страхлив - малодушен, страхлив - окаяно - високомерно - audaciosamente (pt) - ненаситно - amorosamente (pt) - assiduamente (pt) - прозорливо, проницателно - лукаво - austeramente (pt) - алчно, лакомо, ненаситно - благо - направо, рязко - boorishly (en) - generosamente (pt) - бързо, чевръсто - без прекъсване, непрекъснато, непрестанно - endlessly, interminably (en) - догматичен, не допускащ възражение, своеволен, упорит - лекомислено - churlishly, surlily (en) - неофициално, разговорно - calmamente (pt) - пригодя, пригодявам, приспособя, приспособявам - самодоволно - подробно - картко, накратко - цинично - покровителствено, снизходително - объркано - consequentially (en) - градивно - равнодушно, хладно - невероятно - правноподобно - загадъчно, мистериозно - безброен, безброй пъти, безчетен, безчислен, многочислен, несметен - възхитително - possivelmente (pt) - глупаво, нелепо - флиртуващо - низко - детайлен, обстоен, подробен - неприятно - бегъл, повърхностен - адско, дяволски - презряно - диаметрално - прилежно - непричтно, неприятно - недостойно, нечестно, позорно - искрено, открито, откровено, честно - disinterestedly (en) - предано - нелоялно - пропорционално, съразмерно - почтително - непочтително - догматично - централен - замечтано - възторжено - зловещо - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - вълна - егоистично - eminently, pre-eminently (en) - equably (en) - научно, с ерудиция, с разбиране - уклончиво - редовно - неравно - прекомерно - expediently, inadvisably (en) - скъпо - exponentially (en) - extenuation, mitigation, palliation (en) - descanso (pt) - liberalisation, liberalization, relaxation (en) - запознато, интимно, познато - фанатично - безгрешно - flabbily (en) - неогъваемо - силно - напъпвам, процъфтявам - formidably (en) - отличителен, характерен - gluttonously (en) - блестящо - gratuitously (en) - жално, печално - нелепо - com má vontade, relutantemente (pt) - светъл - хармонично - прибързано - безразсъдно - безсърдечно - геройски - противно - здравословно, хигиенично - обединение, обединяване, съюз - повторно обединяване - без определена цел, лениво, мързеливо, случайно - прекъсване, разрушение, смущение - повелително - грубо, дръзко, нагло, нахално - импулсивно, стремително - absolutamente (pt) - неблагоразумно - несравнимо - discreetly (en) - обеззаразяване - indolentemente (pt) - industriously (en) - изобретателно - по същество - не на място, неуместно - навременно, своевременно - insidiously, perniciously (en) - опростя, опростявам - със силно желание - тежко - безжизнено - languishingly, languorously (en) - lasciviously, obscenely, salaciously (en) - абсурдно, нелепо, смешно - снизходително - arranjar, organizar (pt) - изчистен, чист, чистоплътен - безупречен, неопетнен - lugubremente (pt) - величествено - експлоатация, експлоатиране - drippily, mawkishly (en) - лошо лечение, насилване, насилие - гонене, гонение, преследване - лов на вещици, търсене на магьосници - безжалостно, безмилостно, крайно - McCarthyism (en) - bewildering (en) - ежеминутно, подробно, постоянно, често, щателно - чудно - бистър, полупрозрачен, прозиращ - крайно, мизерно, нещастно, страшно, ужасно - бягство, бягство от действителността, бягство от проблемите, бягство от реалността - монотонно - гъст, мътен, нечист, объркан, разбъркан, размътен - млечен, отделящ мляко, приличащ на мляко - narrow-mindedly, small-mindedly (en) - остър, проницателен, хитър - close, near, nigh (en) - безпристрастно, обективно - раболепие, сервилно - богато - показно - enveloping (en) - близък, интимен - pertinently (en) - phlegmatically (en) - pithily, sententiously (en) - жалко, жалостно - безсмислено - pretensiosamente (pt) - unpretentiously (en) - хубаво - прозаично, скучно - слабо - странно - ведро, спокоено, спокойно, тихо, хладнокръвно - completar (pt) - relevantly (en) - похвално - respeitosamente, reverentemente (pt) - robustamente (pt) - amplo, espaçoso (pt) - неловък, неудобен, нечетлив, тесен - комфортен, спокоен, удобен - обезпокоителен, тревожен - чувствено - плътско - serenamente (pt) - proportional, relative (en) - shallowly (en) - популярен, широкодостъпен - frequent (en) - всеобщ - padrão, uniformizado (pt) - com habilidade, habilmente (pt) - изключителен, особен, скъп, специален - рядък - incomum, invulgar (pt) - обикновен, обичаен - нормален, обичаен, привичен - обикновен, обществен - мръсно - индивидуален - относителен, съответен - distinto, separado (pt) - изразителен, красноречив - безизразен - rigorosamente (pt) - superlatively (en) - sneakily, surreptitiously (en) - ароматно, мелодично, очарователно, приятно - безмълвно, мълчаливо, тихомълком - сбито, съкратено, телеграфически - нежно - по традиция, традиционно - способен - кисел, който се оплаква, който хленчи, недоволен, раздразнителен - протестен, протестиращ - unbearably (en) - възбудя, възбуждам, стимулирам - пълен - безрезервно, безусловно, напълно, открито, откровено - задълбочен, изотщителен, изтощителен, изчерпателен, пълен - общ, пълен, цял, цялостен - низко - incomplete, uncomplete (en) - utilmente (pt) - смело - ardorosamente (pt) - подло - vorazmente (pt) - enciclopédico (pt) - абсолютен, неограничен, пленарен, пълен - wholeheartedly (en) - духовито, остроумно - accessible, approachable (en) - облекча, облекчавам, улесня, улеснявам - вярно, наистина, не само че но и, нещо повече - conjugally, connubial, connubially (en) - dingily, grubbily, grungily (en) - специално - imediatamente (pt) - направо - кратък, сбит, стегнат - духовит, епиграматичен, саркастичен, сбит - компактен, плътно прилягащ, препасан, сбит, стегнат - лаконичен, рязък - многословен, празнословен - erotically (en) - безпорядък, опустошение, хаос - гюрултия, дандания, олелия, патърдия, протест, разместване - раздвижване, суетене, суетня, суматоха - многолюден, пренаселен, претъпкан - в противоречие, в разрез, нелеп, несъвместим, несъгласуван, неуместен - детска игра, лесна работа - profaned, violated (en) - обществена услуга, услуга - бележит, известен, изтъкнат - крещящ, ненадминат, нечуван, превъзходен, явен - negócios por concluir (pt) - constant (en) - многократен, неколкократен, повтарящ се, повторен - единичен, непостоянен, разпилян, случаен, спорадичен - познавам, позная - заядлив, свадлив, склонен да спори - зная, познавам - общоприет, традиционен - конвенционален, шаблонен - ексцентричен, особен, странен, чудат, чудноват - difficulty, trouble (en) - значителен - оценим - insignificant, undistinguished (en) - confundir (pt) - галантен, рицарски - безцеремонен, груб, рязък - невежлив, невъзпитан, нелюбезен, неучтив - правдоподобен - невероятен, невъзможен, неправдоподобен - ругателен, хулителен, язвителен - критичен, критически - grave (pt) - crucial, important (en) - излязъл от употреба, остарял, отживял - отпадащ от употреба, постепенно изчезващ - омразен, отвратителен, проклет, прокълнат - полуразрушен, порутен, разнебитен - вулгарен, груб, обществен, пошъл, просташки, циничен - сериозен, спокоен, улегнал - неясен, смътен - първичен - безспорен, несъмнен, явен - изискващ - неоспорим, ограничен, строг - важен, неотложен, спешен - произволен, своеволен - предвидя, предвиждам, прогнозирам - благонадежден, надежден, сигурен - девиантно поведение, отклонение от нормите на поведение - зависим, подчинен - дребна постъпка, дребно провинение - независим, свободен - разточителство - желан, желателен - измама, престъпление - завиден - кощунство, светотатство - за предпочитане, предпочитателен - порно, порнография - pay (en) - завист, завистливост - тежък, труден - гняв - gluttony, gula, overeating (en) - деликатен, който има гъдел, труден - serious (en) - закачлив, заядлив, непослушен, неприятен, обезпокоителен, палав, труден - лесен - елементарен, неукрасен, прост - лицемерен - прилежен, старателен, усърден - неуморен, работлив, трудолюбив - вял, небрежен, неизпълнителен, нехаен - direct (en) - braving, confronting, coping with, grappling, tackling (en) - добър - selectivo (pt) - неопределен, неясен, смътен - general (en) - опасна работа, опасно дело, опасност, риск - господстващ, доминантен, доминиращ, преобладаващ - интензивен, остър, силен - защита - изменчив, менящ се, променящ се - в зародиш, зачатъчен, недоразвит, неразвит, току-що почнал - изправям се срещу, изправя се срещу, посрещам смело, посрещна смело, приемам смело, приема смело - ефектен, ефективен, ефикасен, резултатен - изнурителен, изтощителен, много изморителен, смазващ, тежък, труден - abundante, forte (pt) - facile (en) - промискуитет - economic, economical (en) - бърз, експедитивен - драстичен, решителен, силно действуващ - възклицателен, удивителен - firme (pt) - неловък, нетактичен, стеснителен - exportável (pt) - ентусиазиран - запален, ненаситен, пламенен, ревностен, страстен, усърден - лаская, подмазвам се, правя комплимент, превъзнасям - eexplícito, explícito (pt) - езотеричен, таен - неразбираем, неясен, труден за разбиране - мистериозен, таен - екзотеричен, общодостъпен, публичен - начален, основен, фундаментален - евфемистичен, евфиместичен, мек, смекчен - приблизителен - free, liberal, loose (en) - възбуждащ, слисващ - злоупотреба, лоша употреба, малтретиране, неправилна употреба, погрешна употреба - скъп - careiro, caro, custoso, dispendioso (pt) - overpriced (en) - евтин - capitalisation, capitalization (en) - неопитен - изясня, изяснявам, хвърлям светлина върху, хвърля светлина върху - скрит - безпристрастен, валиден по справедливост, разумен, справедлив - неизвестен, непознат - демоде, излязъл от мода, остарял, старинен, старомоден - безинтересен, старомоден, старомодно облечен - елегантен, луксозен, моден, скъп, шик - внезапен, мигновен, моментален, незабавен, непосредствен - дребен, дребнав, педантичен, претрупан, придирчив, твърде взискателен, фино изработен - exigente, meticuloso (pt) - закръглен, пълничък, топчест - много дебел, пълен, тлъст, шишкав - измършавял, изпит, изпосталял, кожа и кости, мършав, съсухрен - организиране - повтаряне, повторение - копиране - reprodução (pt) - постоянство, упоритост - встъпителен, начален, основен - обред, ритуал, церемония - във форма, здрав, здравословен - физически здрав, физически силен - изтъквам, изтъкна, наблегна върху, наблегна на, наблягам, наблягам върху, наблягам на, подчертавам, подчертая, слагам ударение - fossilised, fossilized, ossified, petrified (en) - подчертавам, подчертая - безкомпромисен, непреклонен - чужд, чуждестранен - придържащ се към етикета - застой, почивка - good, well (en) - въздържане, въздържание - фатален - независим, свободен - occasional (en) - fresh (en) - горещ - приветлив, приетлив, сърдечен - навъсен - плодороден, продуктивен - задръстен, напълнен с кръв, натрупан, претъпкан - mere (en) - such, such that (en) - определен, точен - local (en) - технически - obedience, respect (en) - великодушен, разхищавам, щедър - изобилен, неограничен, щедър - лошо управление - бедняшки, лош, скъпернически, стиснат - parsimonious, penurious (en) - благороден, великодушен - bem (pt) - sintético (pt) - благотворен, добре, добър, полезен, приятен - задоволителен, приемлив, приятен - подходящ, удобен - задоволяване, помиряване, успокояване - отвратителен - conciliation, placation, propitiation (en) - negative (en) - добър, мил, разумен - white (en) - зловещ, злокобен, зъл, мрачен, тъмен - бесен, демонски, дяволски, нечестив, пъклен, сатанински - mefistofélico (pt) - bristly, prickly, splenetic, waspish (en) - зъл, кисел, нацупен, раздразнителен, ядосан - обидчив, раздразнителен - заплашителен, мрачен, навъсен, намръщен, начумерен, необщителен, тъмен - груб, навъсен, невъзпитан - постепенен - внезапен, ненадеен - уличен бой - бедствен, катастрофален - премахване на сергегацията - удържам/нарушавам си думата - тежък - лек - тежък - натоварващ, непосилен, обременителен - печален - издържане, обезпечаване, поддържане, подсигуряване - голям, силен, тежък - лек, слаб - еднороден, съизмерим, хомогенен - благоразположение, благосклонност - beau geste (en) - внимание, грижи - висок - мобилизация - нискостоящ, нисък - мъст, отмъстителност, отмъщение, разплата - висок - нисък - висок, писклив, тънък - застъпничество, намеса, посредничество - възстановяване, започване отново, подновяване - aberto (pt) - подвеждащ - изпълвам, изпълня, просмуквам се в, просмуча се в - отдушник - acolhedor (pt) - горещ, нагорещен - изстуден, хладен - пуст - неприветлив, студен, хладен - свръхчовешки - милостив, хуманен, човечен - жесток, животински, отвратителен - груб, клоунски, палячовски - забавен, комичен, смешен - curioso, divertido, engraçado (pt) - смешен - духовит, остроумен, с остър ум - направен набързо - значим, значителен - grande, importante (pt) - важен, главен, изначален, ключов, основен, принципен, фундаментален, централен - важен, главен, основен - исторически - sério (pt) - estratégico (pt) - ценен - който си пилее времето, който стърже на цигулка, незначителен - внушавам благоговение, внушаващ благоговение - великолепен - декадентски, упадъчен - informed (en) - гъсто населен, многолюден - безупречен, невинен - назидателен, поучителен - интелектуален - интелигентен, разумен - интересен, интерсен - любопитен, много интересен, поглъщателен, поглъщащ, попиващ, увлекателен - безинтересен, досаден, прен. убийствен, скучен - външен, несвойствен - adventitious (en) - подтискащ - bitter (en) - опечален, печален, траурен, тъжен - бележит, виден, известен, прославен, прочут - alto, farto, grande (pt) - широк - неудобен, обемист, огромен - възприемчив, обемист, просторен, широк - изумителен, колосален, слисващ, удивителен - грамаден, зверски, огормен, огромен, чудовищен - огромен - гигантски, огромен - грамаден, необхватен, огромен - забележителен, лош, огромен, силен, явен - дребен, малък, неголям - дребничка, дребничък, микро-, миниатюрен, мъничък - много малък, нищожен - различен, различен от - дребен, скромен, умерен - local (en) - Пролетарии от всички страни, дълег, дълъг, продължителен, проточен, съединявайте се! - дългогодишен, дълголетен, дълготраен, траен - безкраен, нескончаем - кратък, къс - бегъл, бягащ, избягал, моментен, преходен, скитащ се - високопарен, звучен, мелодичен, плътен, реторичен - възхитителен, очарователен, прекрасен, прелестен, привлекателен - мек - ненавистен, омразен, отвратителен, презрян - de olhos azuis (pt) - любещ, любящ - любящ, нежен - влюбен - major (en) - второстепенен, дребен - дребен, незначителен, нищожен - женски, женствен, мекушав - детински - презрял, престоял - максимален - миниатюрен, минимален - смислен, съдържателен - безсмислен - безжалостен, безмилостен, безпощаден - безжалостен, безмилостен, коравосърдечен, неумолим, суров, убийствен - мек, слаб - интезнивен - жесток, остър, тежък, ужасен - strong (en) - привлека, привличам - безреден, неприемлив, нередовен, прекален, прекалено много, прекомерен - изнудвачески, лихварски, прекомерно висок - ултра-, цялостен - retiring, unassuming (en) - изроден, покварен, развратен - многоброен - многоброен - почти никакъв, съвсем малък - всемирен, всесветски, глобален, разпространен по целия свят, световен - естествен, природен - призрачен, свръхестествен - възможен, евентуален, краен, окончателен - краен, окончателен, последен - анормален, ненормален, неправилен - покорен, послушен - clear, open (en) - свободно време - неприятен, омразен, отблъскващ, отвратителен, противен - неприятен, отвратителен - възобновя, възобновявам, възстановявам, подновя, подновявам - стар - модерен, нов, различен - recent (en) - възрастен, възстар, на възраст, стар - завършвам, извърша, извършвам, изпълня, изпълнявам, осъществя, осъществявам - навременен, навременно, своевременен, уместен - обикновен, посредствен - второкачествен, задоволителен, посредствен, среден, средно добър - общоприет, установен - банален, всекидневен, делничен, ежедневен, обикновен, рутинен - баснословен, велик, великолепен, жесток, небивал, невероятен, огромен, прекрасен, страхотен, страшен, удивителен, фантастичен, чудесен - holistic (en) - оригинален, самобитен, свеж - непознат досега, нов - groundbreaking, innovational, innovative (en) - банален, изтъркан, шаблонен - общоприет, ортодоксален, правоверен, традиционен - iconoclastic (en) - открит, публичен, явен - разпален, ревностен, фанатизиран, фанатичен - настоящ, сегашен - irenic (en) - остър, прозорлив, пронизващ, пронизителен, проницателен, силен - постоянен - временен, непостоянен - краткотраен, мимолетен, преходен - безкрайно малък, мимолетен - объркан, озадачен, сложен, смутен, труден - смайян - личен, частен - уверя, уверявам, успокоя, успокоявам - гол, лесен, обикновен, равен, скромен - прост, скромен - приятен - възхитителен, очарователен - reduzir (pt) - забавен, занимателен - забавен - категоричен, позитивен, положителен - възмущавам, намалявам площта на, нарушавам, скандализирам, шокирам - негативен, отрицателен - неутрален - доставям удоволствие, доставя удоволствие, угаждам, угодя - неосъществим - силен - обезкуража, обезкуражавам, обезнадеждавам, обезнадеждя - potent, strong (en) - vigoroso (pt) - безпомощен, безсилен - авторитетен, важен - точен - бомбастичен, важен, великолепен, надут, пищен, помпозен - второстепенен, средно образование - auxiliary, subsidiary, supplemental, supplementary (en) - основен - личен, частен - доверен, поверителен - обществен, публичен - open (en) - produtivo (pt) - безплоден, безполезен, безпредметен, безрезултатен, напразен, неплодотворен - доходен, изгоден, рентабилен - благоприличен, благопристоен, миловиден, подобаващ, приличен, пристоен, скромен - морален, пуритански, строг, тесногръд - защитен, предпазен - арогантен, арогантна, арогантно, високомерен, надут - високомерен, вмирисан, надменен, презрителен - надменен, надут, суетен - непокварен, непорочен, чист - branco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem (pt) - мним, предполагаем, така наречен - апокрифен, недостоверен - гнил, мътен, подозрителен, сенчест, странен, съмнителен, съмнително - шумен - отпускащ, спокоен, успокоителен, хладнокръвен - безреден, буен, възбуден, недисциплиниран, непокорен, разрушителен, шумен - orderly, systematic (en) - здравомислещ, прагматичен, практичен, трезв - kafkaesque (en) - измислен, лъжлив, фантасмагоричен - благоразумен, здрав, здравомислещ, разумен, трезв, трезвомислещ - грубиянски, дебелашки, просташки - грапав, груб, недодялан, неизвестен, необичаен, непохватен, нешлифован, примитивен, пуст, суров - глупав, интензивен, тъп, явен - постоянен, редовен - нерелевантен, несвързан - почитаем, уважаем - всеизвестен, долен, лишен от граждански права, наказуем с тъмничен затвор, невъзможен, оплют, опозорен, отвратителен, позорен, скандален, с позорна слава, срамен - съвместим - всеотдаен, непоколебим, праволинеен - приличен, сценичен - отговорен - носещ удоволствие - красноречив, ораторски, риторически - пулсиращ, разтуптян - беден, богат, обилен - богат, заможен, комфортен - беден, бедняшки - без пукната пара, разорен - беден, бедстващ, лишен, сиромашки - беден, затруднен, на червено - богат, разкошен, разточителен - здрав, як - едър, мускулест, плещест - идиличен, спокоен - опасен, рискован - критичен, опасен, рискован - пагубен, самоубийствен, самоунищожителен - всевъзможен, всякакъв, разен, различен, разнообразен, разнообразни - подобен, сходен - ку-ку, лудница, побъркан, смахнат, с ядки, чалнат - луд, маниашки - саркастичен, язвителен - иронично шеговит, сардоничен, язвителен - саркастичен, сатиричен, язвителен - незадоволителен - който разочарова - педантичен, поучителен - с голяма ерудиция, учен - atraente (pt) - егоистичен, самолюбив, себелюбив, себичен - self-seeking, self-serving (en) - ерогенен - здравословен, хигиеничен - extraneous, foreign (en) - sério (pt) - лекомислен, несериозен, повърхностен - даволит, немирен, палав - сериозен - open, undecided, undetermined, unresolved (en) - склонен към флиртуване - еротичен, сладострастен - blue, gamey, gamy, juicy, naughty, racy, risque, spicy (en) - похотлив, сластен, сластолюбив - лъстив, сластен, сластолюбив - изглеждам, показвам се - изглежда - покажа, показвам, разкривам - перча се с, фукам се, фукам се с - бдителен, с орлов поглед - важен, значим - дребен, незначителен - прост - най-прост, основен, първичен - intricado (pt) - заплетен, сложен - подлизурски, подмазвачески - единствен - добър, експертен, изкусен, ловък, опитен, спретнат, сръчен, умел - гладък - неравен - възстановявам - изискан, изтънчен - stable (en) - масивен, солиден - весел, жив, оживен - бликащ от енергия, вибриращ, жизнен, звучен, звънлив, изпълнен с живот, изпълнен с жизненост, пращящ от здраве, резониращ, трептящ - здрав, стабилен - клатещ се, раздрънкан, разклатен, разнебитен, разхлопан - губя, загубвам, изпускам, изпусна, изтърва, изтървавам, пропускам, пропусна - колеблив, непостоянен, променлив - в права посока - здрав, мощен, силен - слаб - твърд, твърдоглав, упорит - упорит - непокорен, опърничав, твърдоглав - успешен - неудволетворен, осуетен, разочаровам се, разочарован, разтроен - достатъчен, достатъчно, задоволителен - недостатъчен, недостатъчно - къс, направен през пръсти, небрежен, недостатъчен, оскъден, тесен - покровителствен, снизходителен - висок, високопоставен - изключителен, превъзходен - отличен, първокласен - добър, положителен, прекрасен, чудесен - долнопробен, евтин - комерсиален - второкачествен, посредствам, посредствен - акцесорен, второстепенен, добавъчен, допълнителен, спомагателен, съучастнически, филиал - давам, дам, жертвам, жертвувам, пожертвам, пожертвувам, принасям в жертва - изненадващ - податлив на, поддаващ се на - empathetic, empathic (en) - представляващ анахронизъм, съдържащ анахронизъм - sistemático (pt) - апетитен, приятен, сочен - голям - uncontrolled, unrestrained, untempered (en) - деградирам, понижа, понижавам - икономичен, пестелив, скромен, умерен - мръсен - въздържа, въздържам, задържам, потискам, потисна, потулям, сдържа, сдържам - жилест, хрущялен - къдрав, хрупкав - организирам - циничен - заслужаващ доверие, на когото можеш да разчиташ, сигурен - представителен - почета, почитам, уважа, уважавам, ценя - либерализирам - útil (pt) - безполезен, безпредметен, безсмислен, напразен, неоснователен - скъп, ценен - worthless (en) - многолик, многообразен, променлив - променлив - итеративен, повтарящ се - душен, задушен, непроветрен - безжалостен, жесток, ожесточен, свиреп, ядосан, яростен - беззаконен, греховен, грешен, долен, несправедлив, порочен - възпирам, възпра, контролирам, надзирава, огранича, ограничавам, сдържа, сдържам - безразличен, топличък, хладен, хладък - позирам - изкупвам, изплащам - постигам, постигна - begin (en) - измъквам, придобивам с измама - забъркам, забърквам, набухвам, объркам, обърквам, омажа, омазвам, оплескам, оплесквам, провалям се - предавам, предам, продавам, продам - здравословен - ofensivo (pt) - приема, приемам, признавам, призная - ограничен, тесен, тънък - насърча, насърчавам, поощря, поощрявам - help (en) - поддържам, подкрепя, подкрепям - абсурден, безумен, глупав, идиотски, нелеп, смешен - безсмислен, идиотски, тъп - идеен, идеологичен, идеологически - измамвам, отнемам чрез измама - гоня, досаждам, дотягам, потискам, преследвам, тормозя - минавам с, мина с, преодолявам, справям се, справя се - благоволявам, удостоявам, унижавам се - в служба съм на, служа на - държа се властно, държа се като господар, надувам се - водя живот, живея - make (en) - безделнича, вися, мотая се, навъртам се, разтакавам се, шляя се - важен съм, имам значение - съвпадам с, съвпадна с, съответсвам, съответствам на - отговарям напълно, съвпадам напълно, съвпадна напълно, съответствам точно - завися - наподобя, наподобявам, подобен съм на, приличам, приличам на - chimeral, chimeric, chimerical (en) - надмина, надминавам, надхвърля, надхвърлям, преувеличавам - върша работа, достатъчен съм, свърша работа, свършвам работа, стигам, стигна - serve, serve well (en) - достатъчен съм, живея съобразно с, задоволя, задоволявам, изпълнявам, удволетворявам, удовлетворя, удовлетворявам - compensate, correct, counterbalance, even off, even out, even up, make up (en) - надминавам, превъзхождам - важа, отнасям се - affect, involve, regard (en) - segurar (pt) - подхождам си, сливам се, съчетавам се, съчетая се, хармонирам - не се поддавам на, не се поддам на - реванширам се - местен - вписвам се, впиша се, на мястото си съм - вървя с, мястото ми е - допринасям за, допринеса за - пласирам, продавам, продам - technical (en) - основа, подпора, поставка - лисичи, хитър като лисица - месиански - културен - бомбено убежище, бомбоскривалище, бомбоустойчиво скривалище - изкупителен - драконов, драконовски - Хегелов, хегелиански - mudança (pt) - богатство, съкровище - golden calf (en) - нещо дадено за спомен, нещо за спомен, спомен, сувенир - magnum opus (en) - asylum, refuge, sanctuary (en) - rib (en) - дребна работа, дреболия, подробности - тежест - вътрешна сила, дух - натура, природа, характер - оживеност, оживление - готовност, живост, пъргавина, радостна готовност, усърдие - енергичност, енергия, сила - будност, духовитост, живост, жив ум - другарско отношение, другарство - пригодимост, приложимост, приспособимост - impressão, marca (pt) - figure (en) - хубост - привлекателност - animal magnetism, beguilement, bewitchery (en) - лично обаяние, магнетичност, харизма - сексапил - грозота, грозотия - дефект, недостатък, петно, физически дефект, физически недостатък - лекота - трудност - fly in the ointment (en) - съвместимост - сходство, съгласуваност, съответствие - несъвместимост - conflict (en) - пригодност, приемлив, съответствие, удобност, удобство - годност, наличност, пригодност - етос, характер на дадено общество - атмосфера, излъчване, привкус - нотка, тон - величина, калибър, качество, мащаб - превъзходство - величавост, величественост, величество, величие, върховна власт, държавническо изкуство, суверенитет - безусловност, неограниченост - подобие, прилика, сходство - homology (en) - паралелизъм, прилика, съответствие - uniformity, uniformness (en) - homogeneidade (pt) - подобие, прилика, сходство - несъответствие, разминаване - загубено време, поносимост, толеранс, толериране, търпимост - несходство, различие - разнообразие, разнообразност - change, variety (en) - smoke (en) - единомислие, единство, солидарност, сплотеност - заплетеност, обърканост, сложност - последователност, редовност - organisation, organization, system (en) - неравномерност, нередност - spasticity (en) - нестабилност, неустойчивост - постоянство, стабилност, устойчивост - вежливост, любезност, приятност, удобство - допустимост, приемливост - exoticism, exoticness, exotism (en) - autoctonia (pt) - оригиналност - freshness, novelty (en) - схоластика, схоластичност - акуратност, точност - прецизност, точност, точнот - неправилност, неточен, неточност - непрецизност - елегантност - eclat, pomp (en) - класа - грубо платно, зебло - изясненост, отчетливост, ясност, яснота - clareza, explicitação (pt) - неяснота - добродетелност, праведност - висока нравственост, почтеност, честност - благочестивост, благочестие, набожност - набожност, ревностност, религиозност - лицемерна набожност, пиетизъм, привидна набожност - набожност, религиозност, светост - godlessness, irreligion, irreligiousness (en) - варварство, жестокост - диващина, лошавина, неправилност, погрешност, поквара, порочност, проклетия, свирепост - неумолимост - алтруизъм, себераздаване, човеколюбие - enterprise, enterprisingness, go-ahead, initiative (en) - конкурентност - деликатност, дипломатичност, дискретност, финес - съвест - героизъм, доблест, мъжество - постоянство, старание, усърдие - неподкупност - aparência enganadora, especiosidade (pt) - любов към родината, патриотизъм, родолюбие - лековерност, наивност, простосърдечност - егоизъм, корист, себелюбие - самохвалство, славолюбие, суета, тщеславие, хвалбарство - високомерие - колорит, пикантност - самообладание, спокойствие, хладнокръвие - почтителност - лоши маниери - новост, свежест - freshness (en) - старомодност - панаир на суетата - грациозност, грация, деликатност, елегантност - мощ, сила, силна държава, такъв който притежава сила - дързост, енергичност, здравина, издръжливост, каленост, смелост, якост - вътрешности, издръжливост, корем, стомах, същина, черва - жизненост, издръжливост - мощ, сила - интензивност, наситеност - буйност, дивост, жестокост, необузданост, свирепост, ярост - calcanhar de Aquiles (pt) - модерност, новост, съвременност - continuity, persistence (en) - f, бързина, светкавичност, скорост - immediacy, immediateness, instancy, instantaneousness (en) - бързина - balance, proportion, proportionality (en) - външен характер - многоречивост, свобода, чене - големина, голямо количество - гигантски размери, големина, необятност, обширност, огормни размери, простор, шир - голямо количество, изобилие - бедност, незначителност, оскъдица, оскъдност - изобилие, пищност, рог на изобилието - недостиг - излишество, излишък, свръхизобилие - излишък, остатък - излишество, излишък, изобилие, изобилност, пренасищам, разточителство - граница, ограничение, предел - диапазон, обсег, обхват, поле, поле на действие - граници, предели - граница, компетентност, компетенция, област, обсег, сфера, текст - стойност, цена, ценност - цена - благо, добро - благо, полза - разкош - полезност, полза - безполезност, детинщини, несериозен човек, несериозност - изпълнимост, приложимост - вещина, квалифицираност, компетентност, способност - плюс, предимство, преимущество - добро качество, надмощие, превъзходство, преимущество - обичан, полза - изгодност, печалба, полза - rentabilidade (pt) - преференция - привилегия - green fingers, green thumb (en) - общото благо - недостатък, неудобство - limitação (pt) - грешка, слабост - deprivation, loss (en) - цена - затруднение, недостатък, отстъпка, спънка - важност, значение - важност, значимост, значителност - важност - безсмисленост, безсъдържателност, безчуственост, глупост, нелепост, несериозност, пустота - власт, въздействие, действие, сила - могъщество, мощ - яркост - влияние, влиятелност, въздействие - pressão (pt) - кола, моторно превозно средство - ефективност, ефикасност, резултатност - ефикасност, полезно действие - form (en) - безсилие, липса на въздействие, липса на сила - stardust (en) - неразрешимост, неразтворимост - бедро - място - задълбоченост, проникновеност - здрав разум - благоразумие - prudência (pt) - интелигентност - мозък, ум, умствени способности - измама, ловкост, лукавство, хитрина, хитрост - магия, чар - небеса, рай - innovativeness (en) - coordenação (pt) - гъвкавост, колебливост, многостранност, несигурност, подвижност, променливост - служене с дясната ръка, сръчност - вещина, опитност, сръчност - efficiency (en) - обичай, традиция - конвенция, нещо установено, образец - енигма, загадка, мистерия - дилема - затруднение, пречка, трудност - проблем - apoio, suporte (pt) - анкер, стоманена връзка - forbidden fruit (en) - bait, come-on, hook, lure, sweetener (en) - замяна - advertência (pt) - underevaluation (en) - beco sem saída, ponto sem retorno (pt) - вкус, естестически вкус, естетическо отношение, уважение - haute couture, high fashion, high style (en) - каприз, краткотрайна мода, мания, прищявка - counterculture (en) - идентифициране, разпознаване - псевдонаука - алтернатива, избор - ключ, разковниче - light (en) - tradition (en) - действителност, реалност, свят - real life, real world (en) - вече видяно, нищо ново - food, food for thought, intellectual nourishment (en) - issue (en) - съображение - дреболия, леко чукване с пръст, подтик, тласък - досада, наказание, нещо досадно - дразнител, трън - бреме, грижа, тежест, тежък товар, товар - germ, seed, source (en) - texture (en) - външна страна на нещата, външност, повърхност - цяло, цялост - единица - сърце - смисъл - implicação, insinuação (pt) - същина, същност - ценност - еталон, критерий, стандарт - модел, образец, пример - фантасмагория - образец, прототип, първообраз - предварителна представа, предвкусване - сатанизъм, сатанински склонности, сатанинство - култура, културно наследство - ерудираност, ерудиция, начетеност, познания, ученост - direction (en) - насока, тенденция - Call (en) - догматизъм, сляпа вяра, тесногръдие - фанатизъм, фанатичност - консерватизъм, консерваторство - reaction (en) - художествена литература - нюанс, оттенък - загадка, трудност, южният кръст - често употребявана дума - безсмислица, заклинание - глупости - белег, следа - външна политика - решаване, решение - омаловажаване, сдържано изказване, умерено твърдение - ирония, сарказъм, сатира, хапливост, язвителност - conclusão de uma piada, ponto culminante (pt) - one-liner (en) - case (en) - гатанка, главоблъсканица, загадка - педантизъм, педантичност, педантщина - красноречие, сладкодумство - gobbledygook (en) - архаизъм - декламация, дикция - глупости - technobabble (en) - краткост, сбитост, стегнатост - перифраза - плеоназъм - метафора - заричане, псувня, ругатня - оскърбителен израз, ругатня - съгласие - изкарване наяве, откриване, откритие, откровение, разкриване - инсинуация, прикрита нападка - voice (en) - гадание, знамение, поличба, предзнаменование, предричане, предсказване - fair deal, square deal (en) - just deserts, poetic justice (en) - възмездие, отплата - удар, шок - злополука, инцидент, катастрофа, нещастен случай - измъчване, мъчение, мъченичество - откъсване - злополука, инцидент, нещастен случай - бедствие, катаклизъм, катастрофа, трагедия - Богоявление, Йордановден - предопределеност, съдба - подобрение - debacle, fiasco (en) - нагаждане - критично положение, случай - критичен момент, спешен случай - криза - Fall of Man (en) - fire (en) - вреда, повреда, поражение, увреждане, щета - коренна промяна, революция - поражение, провал, спънка - грехопадението, първородният грях - conflito (pt) - дистанцираност, отчуждение - sensibilidade (pt) - наредба, подредба, положение - общество, светско общество, социум - пренаселване, пренаселеност - маса, маси, народ - средна класа - общество, общност - култура, цивилизация, цивилизоване - набор, поколение - асортимент, множество, разнообразие - current, flow, stream (en) - кубизъм - далечина, разстояние - радост, рай, седмото небе - скривалище, укритие - подслон, убежище - орис, съдба - Бог син - страхливец - експерт, специалист - негроч, негър, тъмнокафяв цвят - Tom, Uncle Tom (en) - poor white trash, white trash (en) - кули - индианец - английски кораб, английски моряк, англичанин - pom, pommy (en) - Mick, Mickey, Paddy (en) - Anglo-American (en) - Boche, Hun, Jerry, Kraut, Krauthead (en) - консултант, съветник - копеле, никаквец, противен човек - авторитет - гадже, приятел - брутален тип, грубиян, хулиган - бебе - колекционер, събирач - който отказва да слижи в армията поради религиозни убеждения, човек - заек, новак, новобранец - педераст - народна музика от южните щати, планинец от юга в сащ, селяк от юга в сащ - кафир, кафирирски език, сорго - light (en) - machine (en) - маестро, майстор - другар в игрите, другар от детинство, другар от детинството - сила - бръмбазък, джудже, дребосък, запъртък, мъник, фъстък, човече - shiksa, shikse (en) - грешник - държавник, общественик, опитен държавник - despesas de exploração (pt) - допълнителен материален стимул - загуба - обезпечаване, осигуровка, осигуряване - chickenfeed, chump change, small change (en) - conspicuous consumption (en) - влошаване, западане, упадък - произход, развитие, развой - malabsorption (en) - flowering, unfolding (en) - връх, върхова стойност - нула - bugger all, Fanny Adams, fuck all, sweet Fanny Adams (en) - долна граница, минимум - шепа - малко количество, намек, незначително количество, нотка - голямо количество, количество, куп - billion, gazillion, jillion, million, trillion, zillion (en) - място, свободно пространство - base, pé (pt) - мост - детайл, подробност - мащаб, относителна големина - равновесие, равновесно положение - другарство, дружба, приятелски взаимоотношения, приятелство - криза, кризисно положение - element (en) - обкръжение, среда - равновесие - inclusion (en) - отблъскване, отхвърляне - статускво, съществуващото положение - диво състояние, природно състояние - апогей, връх, върхова точка, кулминация, ръст - обстоятелства, положение, случай - обществено положение, положение в йерархия, статут - положение - título (pt) - предимство, приоритет - subordinateness, subsidiarity (en) - живот - порядък, ред, спокойствие - peace (en) - анархия, безвластие, беззаконие - безредие, лудница, пълен хаос, хаос - incident (en) - бурност, размирност - пол. студена война, студена война - несъгласие, разногласие - волност, свобода - автономия, автономност, независимост, самостоятелност, свобода - polarisation, polarization (en) - безизходно положение, задънена улица, застой, мъртва точка - извънредно положение - critical point, crossroads, juncture (en) - desperate straits, dire straits (en) - energy, vim, vitality (en) - затруднение, затруднено положение - plight, predicament, quandary (en) - strain, stress (en) - job, problem (en) - признаване - изолaция, изолация - подобрение, усъвършенствуване - развитие, развитост - излизане от употреба - renovação (pt) - важност - ударение - влияние, добро име, престиж - анонимност - знаменитост, известност, име, имена, слава - известност, име, реноме, репутация - реноме - репутация - низост, падение, подлост, унижение - декадентство, упадък - господство, надмощие, силно влияние - господство - paramountcy (en) - отрова, проклятие - мизерия, нещастие - спешност - натиск, неотложност - масово нахлуване - ненакърненост, непокътнатост, цялост, цялостност - цялостност - пълнота, цялост - несъвършенство - hamartia, tragic flaw (en) - жребий, съдба, участ - преуспяване, просперитет, процъфтяване - àxito, sucesso (pt) - бедствие, катастрофа - falta, fracasso, reprovação (pt) - изглед, перспектива - възможност, случай, успех - ден - clean slate, fresh start, tabula rasa (en) - impureness, impurity (en) - credit crunch, liquidity crisis, squeeze, tightening of money, tight money policy (en) - pleno emprego (pt) - prosperidade (pt) - благоденствие, богатство, охолство - алчност, богатство, древносирийски бог на парите, мамон, сребролюбие - бедност, беднотия - мизерия, немотия, нищета, оскъдица, сиромашия - хигиена - безупречност, незамърсеност, неопетненост, чистота - подреденост, порадък, ред - замърсеност, мръсотия, мърсотия - занемареност, запуснатост, мизерия - контекст, обстоятелства, условия - област, сфера - province, responsibility (en) - лошо време, тежки условия - атмосфера - feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit, tone (en) - безопасност, сигурност - безопасност, защитеност, сигурност - peace, public security (en) - защита, сигурност - опасност - опасност, риск - clear and present danger (en) - опасност, риск - заплаха, опасност - добра кондиция, добро състояние - illumination, light (en) - разковниче, философски камък, философският камък - dross, impurity (en) - атом, молекула, прашинка, частица - прах, прахоляк, пясък - отпадък, отпадъци, отпадъчни вещества - днешни времена, съвременен свят, съвременност - векове на мрак, мрак, тъмни векове - Страшният съд, денят на Страшния съд - звезден час, паметен час - дълго време, от години, цяла вечност - време - миг, момент, стотна - поколение[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼