Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

competenteduglig, skicklig - basicamente, fundamentalmentefundamentalt, i grunden, i grund och botten, i huvudsak - abundanteriklig - excessivo, exuberanteöversvallande, sprudlande, ymnig - accessible (en) - acessível, fácil de se conseguiråtkomlig - a medida queallteftersom - convencionalmentekonventionellt - claramenteklart, tydligen, tydligt - especificamentesärskilt, uttryckligen - diretamente, imediatamentedirekt, rakt - analogicamente - principalmente, sobretudoframför allt, huvudsakligen, mest, till största delen, väsentligen - afectado, enfático, fingidohögtravande, uppblåst - especialmente, peculiarmentebesynnerligt, egendomligt, märkligt - conclusivamente, uma vez de por todasavgörande, avslutande, en gång för alla - aflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristementeeländigt, sorgligt - habitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmentei vanliga fall, normalt, som regel, vanemässigt, vanligen, vanligtvis - erraticamenteojämnt - abstrakt - materialmateriell - grotescamentegroteskt - hipócritafalsk, hycklande, skenhelig - omväxlande, skiftesvis, växelvis - correcto, correto, justorätt, riktig - manifestamente, notavelmentei synnerhet, märkbart, påfallande - adequadamente, convenientementelämpligt, passande - inappropriately, unsuitably (en) - adequado, apropriado, certo, idôneolämplig, passande, rätt, som duger, träffande, värdig, vederbörlig - maldosamente, malevolamenteelakt, illa, ondskefullt - de pertogrundligt, nära, tätt - atraenteattraktiv, tilltalande - cativante, enfeitiçado, fascinantebetagande, fängslande, fascinerande, förtrollande - pelo contráriotvärtom - atractivo - alegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutorälskvärd, charmerande, vacker - radicalmenteradikalt - excepcionalmenteexceptionellt, osedvanligt, sällsynt - obtenívelanskaffbar, som kan fås, tillgänglig - à venda, vende-setill salu - agradavelmentetrevligt - não obteníveloanskaffbar - regularmentejämnt, regelbundet - erradamente, erroneamente, por enganoav misstag, felaktigt - generosamente, liberalmentefrikostigt, generöst, liberalt - inconveniently (en) - inteligivelmentebegripligt, förståeligt - unintelligibly, ununderstandably (en) - unjustly (en) - habitualmentebrukligt, sedvanligt, vanligt - espiritualmenteandligt, religiöst, själsligt - cansativamente, fastidiosamentelångtråkigt - belo, deliciosohärlig, lysande, praktfull, underbar - pulchritudinous (en) - encantadorförtjusande, hänförande - admirávelmente, louvavelmenteberömvärt, lov- - agradavelmenteangenäm, angenämt, behagligt, tilltalande, trevligt, välgörande - desagradavelmenteotrevligt - por pouco, por uma unha negramed knapp nöd, med nöd och näppe, nätt och jämnt - bondoso, gentilvälvillig, vänlig - fielmentetroget - agradavelmente, deliciosamente, prazerosamenteangenämt, behagligt, delikat, läckert, utsökt, välgörande - vagamentevagt - com desonestidade, tortuosamenteböjt, krokigt, krökt ohederligt - em particular, especialmente, excepcionalmente, particularmentei synnerhet, särskilt, speciellt - internamentei det inre, invärtes - fosforescentefosforescerande - bondosamentevälvilligt - injustamenteorättvist - consequentially (en) - improvavelmente, incrivelmenteosannolikt, otroligt - absurdamenteabsurt, löjligt - ignobilmenteskamligt - ofensivamentemotbjudande, vidrigt - baixamente, desprezivelmenteföraktligt, ömkligt - diametralmente, diretamentediametralt - desagradavelmenteobehagligt, otrevligt - sem honra, vergonhosamenteskamligt, skandalöst, vanhedrande - desonestamenteoärligt - hipocritamentehycklande, skenheligt - fielmente, lealmentelojalt - deslealmenteillojalt - assustadoramentekusligt - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - desigualmentepå ett icke likvärdigt sätt - traiçoeiramenteförrädiskt, svekfullt - faultily (en) - esplendorosamentepå ett glänsande sätt - horrorosamenteanskrämligt, vederstyggligt - perpendicularmente, verticalidade, verticalmentelodrätt, vertikalt - identicamenteidentiskt - bride, white (en) - colorido, vivofärgrik, färgstark, målande - incolorfärglös - bewildering (en) - translúcido[]genomskinlig, halvgenomskinlig, translucent - capacidade, energia, poder, potência, ser capaz deel-, kraft, makt, maskin-, stormakt, styrka - barrento, toldado, túrbido, turvogrumlig, rörig - glaucoblågrön - leitosomjölkaktig, mjölkig - servilmenteinställsamt, lismande, servilt - perfidiously (en) - pertinently (en) - lindamentefint, näpet, sött - com mérito, honrosamenteaktningsvärt, hedrande - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - padrão, uniformizadostandard- - excepcionalexceptionell, sällsynt, särskild, synnerlig - rare (en) - incomum, invulgarosedvanlig, ovanlig - habitual, usualvanlig, vanligt - acostumado, do costume, habitualbruklig, invand, sedvanlig, vanemässig, vanlig - plebeuenkel, vanlig - individualenskild, individuell - específicosärskild, speciell - respectivorespektive - distinto, separadoåtskild, skild - tacitamente - definitivamente - indignamenteovärdigt - utilmentetill nytta - horrivelmenteuselt - wholeheartedly (en) - especialmentespeciellt - immediately (en) - imediatamenteögonblickligen, på direkten - directamente, diretamentedirekt, omedelbart, rakt fram - convencionalkonventionell, sedvanlig, traditionsbunden - bizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranhobisarr, konstig - físico, materialfysisk, konkret, materiell, påtaglig - erróneofelaktig, oriktig - acreditável, plausívelpålitlig, plausibel, rimlig, tillförlitlig, trolig, trovärdig - inacreditável, incrívelofattbar, otrolig - difícil, duro, edifícil, exigente, fastidiosobesvärlig, hård, mödosam - delicadokinkig - serious (en) - aborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbadorbesvärande, besvärlig, bråkig, elak, krånglig, plågsam - easy (en) - elementar, simpleselementär, enkel, nybörjar-, ren - suavehal, inställsam - direct (en) - agudo, ríspido, severohäftig, sträng, svår - eficaz, eficiente, vistosoeffektfull, effektiv, verkningsfull, verksam - apertadoåtsittande, snäv, trång - equidistante, eqüidistante - equiláteroliksidig - básicogrund-, grundläggande - crinkled, crinkly, rippled, wavelike, wavy (en) - implícito, tácitoouttalad - interior, internoinre, inrikes, intern, invändig, invärtes - interiorin-, inner-, inre, invändig - exteriorutvändig, yttre - desconhecido, estranhofrämmande, obekant, okänd - funcionalfunktionell - geralallmän, genomgående - específicosärskild, speciell - gastador, generoso, liberalansenlig, fördomsfri, frikostig, generös, givmild, slösaktig, tolerant, vidsynt - magnânimo, muito liberal, munificentegenerös, oförbehållsam - humilde, mauelak, eländig, otäck, torftig - parsimonious, penurious (en) - benéfico, bombra, fördelaktig, god, nyttig, välgörande - agradávelbehaglig, fin, välkommen - convenienteläglig, lämplig, passande - horrívelurdå- - negative (en) - bomgod, gott, snäll, vettig - escuroond - demoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânicoavskyvärd, djävulsk, förfärlig, ogudaktig, ohelig, ondskefull, överdjävulsk - mefistofélico - bem-aventurado, ditosolycksalig, saliggörande, säll - baixo, inferiorlåg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringa - human (en) - humanohuman - abrutalhado, animalesco, bestial, brutaldjurisk, rå - pequenoi liten skala, liten, obetydlig, små- - alto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativobetydelsefullt, signifikant, stor, tungt vägande, väsentlig - grande, importantestor, viktig - cardeal, central, essencial, fundamental, principalcentral-, fundamental, grundläggande, huvud-, kardinal-, nyckel- - principalförsta, hög, högsta, huvud-, huvudsaklig, primär, viktigast - históricohistorisk - sérioallvarlig, seriös - estratégico - valiosovärdefull - fútilobetydlig, trivial - interessanteintressant - absorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigantefängslande, gripande, intressant, spännande, underfundig - aborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador[]tråkig, enformig, långtråkig, själsdödande, tjatig, trist, tung - alto, farto, grandei mansstorlek - arregalado, de largobred, stor - volumosoklumpigt, skrymmande - espaçoso, vastorymlig - astronómico, colossal, estupendohäpnadsväckande, kolossal, otrolig - duplodubbel, stor - enormeenorm, jättestor - gigante, gigantescoenorm, gigantisk, jättelik, jättestor, väldig - gigantescokolossal, mastodont- - imenso, vastoenorm, oerhörd, ofantlig, väldig - enorme, muito grande, que batejätte-, jättestor - diminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequeninoliten och nätt, mikro-, mycket liten, pytteliten - mínimo, minúsculo, nominalmycket lite, obetydlig, symbolisk, väldigt lite - suavelindrig, mild - intensivointensiv - sériosvår - strong (en) - excessivo, exorbitantemagstark, omåttlig, orimlig, oskälig, överdrivet - exorbitante, exorbitante/excessivoocker-, omåttlig, orimlig, rövar- - extremista, radical, ultragenomgripande, radikal, ultra-, ytterlighets- - moralistamoralisk - degenerado, devasso, dissolutodegenererad, lastbar, lättsinnig, sedeslös, utsvävande, vansläktad - natural (en) - detestável, repelenteavskyvärd, förhatlig, frånstötande, motbjudande - desagradável, nojento, repugnanteäcklig, motbjudande, osmaklig, otäck, vedervärdig - antigoföre detta, tidigare - fresco, novofärsk - recent (en) - unused (en) - virgin (en) - com a idade de, idosoålderstigen, äldre, gammal, i en ålder av, litet till åren kommen - maior de edademyndig - emeritus - jovemliten, ungdomlig - adolescentetonårig, tonåring, tonårs-, ung - jovemflickaktig - pequenoliten, små, smått - medíocreordinär - mediano, médio, medíocro, suficiente/razoávelganska bra, hygglig, medel-, medelmåttig, någorlunda, ordinär - common (en) - habitual/corriqueiroalldaglig, vanlig, vardaglig - enorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhosoenorm, fantastisk, förfärlig, förunderlig, helfin, helt underbar, kolossal, toppen, toppenbra, underbar, väldig - originaloriginell - insólito, novohittills okänd, nymodig - banbrytande - banal, batido, gasto, trivialbanal, nött - admissívelgodtagbar, tilllåten - agradávelbehaglig, njutbar, underhållande, välgörande - positivopositiv, säker - negative (en) - neutral (en) - fortekraftfull, kraftig, mäktig, potent, stark - coercivo - kraftig, mäktig, potent - vigorosokraftfull, stark - impotentekraftlös, maktlös, vanmäktig - atraente, correcto, decentefin, hygglig, med behagligt utseende, passande, snäll, tillbörlig - cerimonioso, puritano, virtuosomoraliskt sträng, prudentlig, strikt - puroäkta, oblandad, ren - fortefrisk, i gott skick, sund - obefogad, oberättigad, oförsvarlig, ohemul - regularjämn, regelbunden - diariamente, diário, por dia, quotidiano, todo o dia/cotidianodagligen, dagligt, om dagen, per dag - official, prescribed (en) - mesmo, semelhante[]samma, samma - different (en) - várioolikartad, varierande - parecido, semelhante, similarlik, likartad, liknande - otillfredsställande, otillräcklig - importante, significativomenande, talande, uttrycksfull - insignificanta, insignificanteoansenlig, obetydlig - elementar, essencial, fundamental, primáriofundamental, grundläggande - intricadoinvecklad - complicadointrikat, invecklad, komplicerad, krånglig - composite (en) - adulador, lisonjeirokrypande - rät - retorcidoknotig, krokig - tortuous, twisting, twisty, voluminous, winding (en) - potente - weak (en) - bastante, suficienteadekvat, nog [], tillräckligt, tillräckligt [] - inadequado, insuficiente, insuficientementebristande, bristfällig, bristfälligt, insufficient, otillräcklig, otillräckligt - escassotrång - superiorförstklassig, högre, överlägsen, utmärkt - eexímio, excelente, exímioutmärkt, utomordentlig, ypperlig - belo, bombra, fin, utmärkt - barato, desprezível, inútil, ordináriobillig, lättköpt, tarvlig, usel, värdelös - rentávelaffärsmässig - medíocremedelmåttig, medioker - diáfano, transparentegenomskinlig, spindelvävslik, transparent, tunn - útilhjälpsam - inútil, vãofåfäng, fruktlös, meningslös - variadobrokig, färgsprakande, fläckig, spräcklig - variávelvarierande - iterativoiterativ - morno, tépidoljummen - estreita, estreito, limitadoensidig, inskränkt, smal, trång, trångsynt - cilíndricocylindrisk - sustainable (en) - altruísmoaltruism, oegennytta - atençãotankfullhet - diplomacia, discrição, tactoomdöme, takt[], taktfullhet - delicadeza, subtilezafiness, finhet, ömtålighet - virtudedygdighet - virtudedygd - equidade, justeza, justiçarättmätighet, rättvisa, riktighet - razãorätt - robustez, vigorkraftfullhet, robusthet, tålighet - coragemmod - vitalidadeuthållighet - calcanhar de AquilesAkilleshäl - velocidadehastighet, snabbhet - aceleraçãoacceleration[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼