Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

becerikli, yeteneklicompetente - aslında, esasen, esasında, temel olarakbasicamente, fundamentalmente - bol, çok, zenginabundante - bol, çoşkun, pek çokexcessivo, exuberante - accessible (en) - acessível, fácil de se conseguir - gibi, iken, kadar, olaraka medida que - convencionalmente - açıkçaclaramente - özellikleespecificamente - diretamente, imediatamente - analogicamente - başlıca, daha çok, esas olarak, temel olarakprincipalmente, sobretudo - tumturaklı, yapmacıklıafectado, enfático, fingido - garip şekilde, özellikleespecialmente, peculiarmente - ilk ve son olarak, kesinlikleconclusivamente, uma vez de por todas - kederle, ümitsizceaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - ekseriya, genellikle, genel olarak, her zamanki gibi, normal olarakhabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - düzensiz bir şekildeerraticamente - abstractly (en) - dünyevî, maddesel olan, maddimaterial - acayip bir şekildegrotescamente - ikiyüzlü, riyakârhipócrita - değişimli olarak, nöbetleşe, sıra ile - doğru, uyguncorrecto, correto, justo - bilhassa, dikkat çekecek ölçüde, özelliklemanifestamente, notavelmente - uygun şekildeadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - lâyık, münasip, uygun, yerindeadequado, apropriado, certo, idôneo - kötülükle, şeytancamaldosamente, malevolamente - yakındande perto - albenili, çekici, güzel, yakışıklıatraente - büyüleyici, büyülücativante, enfeitiçado, fascinante - aksinepelo contrário - atractivo - çekici, güzel, hoş, sevimli, şirinalegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - temeldenradicalmente - görülmedik şekilde, son dereceexcepcionalmente - elde edilebilirobtenível - satılıkà venda, vende-se - çok iyi, pekâla, pek iyiagradavelmente - bulunmaz, elde edilemez, sağlanamaznão obtenível - düzenli bir şekilderegularmente - hata ile, hatalı olarak, yanlışlıklaerradamente, erroneamente, por engano - bol bol, cömertçe, serbestcegenerosamente, liberalmente - inconveniently (en) - anlaşılabilir şekildeinteligivelmente - unintelligibly, ununderstandably (en) - unjustly (en) - alışıldığı şekilde, töre gereğincehabitualmente - manen, ruhenespiritualmente - sıkıcı şekildecansativamente, fastidiosamente - çok nefis, harika, şahanebelo, delicioso - pulchritudinous (en) - büyüleyici, çok güzelencantador - övgüye değer şekildeadmirávelmente, louvavelmente - hoşa gidecek şekilde, hoş bir şekilde, hoşça, tatlılıklaagradavelmente - hoş olmayan bir şekildedesagradavelmente - darı darına, kılpayı, kıl payıpor pouco, por uma unha negra - nazikbondoso, gentil - bağlılıklafielmente - hoşça, nefis bir şekildeagradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - belli belirsizvagamente - hilekârcacom desonestidade, tortuosamente - bilhassa, çok, özelikle, özellikleem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - içteninternamente - fosfor gibi ışıldayanfosforescente - iyilikle, şefkatlebondosamente - haksız bir şekildeinjustamente - consequentially (en) - imkânsız bir şekilde, inanılmaz şekildeimprovavelmente, incrivelmente - anlamsız derecedeabsurdamente - alçakçaignobilmente - iğrenç bir şekildeofensivamente - alçakçabaixamente, desprezivelmente - çapla ilgili olarak, zıt olarakdiametralmente, diretamente - hoş olmayan bir şekilde, terslikledesagradavelmente - alçakça, onur kıracak şekilde, şerefsizce, utanç verici şekilde, utanılacak şekildesem honra, vergonhosamente - düzenbazlılıkla, namussuzcadesonestamente - ikiyüzlülükle, riyakârcahipocritamente - sadakatlafielmente, lealmente - vefasızcadeslealmente - ürkütücü bir şekildeassustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - ayırımcı bir tutumladesigualmente - haince, kalleşçetraiçoeiramente - faultily (en) - parlak/görkemli bir şekildeesplendorosamente - iğrenç bir şekildehorrorosamente - dikey olarakperpendicularmente, verticalidade, verticalmente - aynen, tıpkıidenticamente - bride, white (en) - ilginç, renkli, renk renkcolorido, vivo - renksizincolor - hayret verici, şaşırtıcı, sersemletici - açık, belli, yarı saydam, yarı şeffaftranslúcido - güçlü ülke/devlet, kaba kuvvet, kol kuvveti, kuvvetcapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - bulanık, çamurlu, karışık, tortulu, yoğunbarrento, toldado, túrbido, turvo - mat mavi, mat yeşilglauco - süt gibileitoso - dalkavuklukla, köle gibiservilmente - perfidiously (en) - pertinently (en) - güzelcelindamente - güvenilir/inanılır bir şekildecom mérito, honrosamente - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - normalpadrão, uniformizado - müstesna, olağanüstüexcepcional - ender, nadide, nadir - olağandışıincomum, invulgar - alışılmış, her zamanki, olağanhabitual, usual - âdet olan, alışılmış, herzamanki, her zamanki, mutat, olağanacostumado, do costume, habitual - basit, ortak, sıradan, topluplebeu - ayrı ayrı, her bir, münferitindividual - belirli, belliespecífico - herkes kendi, kendirespectivo - ayrıdistinto, separado - tacitamente - definitivamente - lâyık olmaksızınindignamente - yararlı bir şekildeutilmente - iğrenç bir şekildehorrivelmente - wholeheartedly (en) - özellikle, özel olarakespecialmente - immediately (en) - imediatamente - doğrudan, dosdoğrudirectamente, diretamente - alışılagelmiş, alışılmış, geleneksel, konvansiyonel, normal, olağanconvencional - acayip, ayrıksı, egzantrik, eksantrik, garip, tuhafbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - cismani, fiziksel, maddîfísico, material - hatalı, yanlışerróneo - güvenilir, inanılabilir, inanılıracreditável, plausível - akıl almaz, görülmemiş, inanılmazinacreditável, incrível - ağır, zahmetlidifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - zordelicado - serious (en) - baş belâsı, belâlı, bıktırıcı, külfetli, musibet, sıkıntılı, zahmetliaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - basit, kolay - basit, yalınelementar, simples - aşırı naziksuave - direct (en) - sert, şiddetliagudo, ríspido, severo - etkileyici, etkili, etkin, kullanışlı, randımanlı, yararlıeficaz, eficiente, vistoso - dar, sıkıapertado - eşit uzaklıkta, paralelequidistante, eqüidistante - eşkenarlıequilátero - asli, başlangıç düzeyindebásico - crinkled, crinkly, rippled, wavelike, wavy (en) - konuşmayan, sessiz, söylenmeden anlaşılan, sözsüzimplícito, tácito - dahili, dahilî, içinterior, interno - dahilî, iç, içerdeki, içtekiinterior - dış, dışa doğru, dışarıdan, dışarıyaexterior - aşina olmayandesconhecido, estranho - iş görür, işlevsel, pratikfuncional - genel, umumigeral - belirli, özel, özgül, spesifikespecífico - büyük miktarda, cömert, eli açıkgastador, generoso, liberal - bol, esirgenmemiş, kısıtlanmamış, sınırsızmagnânimo, muito liberal, munificente - fakir, huysuz, kötü huylu, yoksulhumilde, mau - parsimonious, penurious (en) - faydalı, güzel, hayırlı, hoş, sağlam, yararlıbenéfico, bom - hoşagradável - münasip, müsait, uygunconveniente - berbathorrível - negative (en) - iyi, nazik, uygunbom - kötüescuro - acımasız, akıl almaz, saygısız, şeytanca, zalimdemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - haince, şeytancamefistofélico - mesut, mutlubem-aventurado, ditoso - az, düşükbaixo, inferior - human (en) - insanca, insancıl, insanihumano - hayvanca, hayvan gibiabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - küçükpequeno - anlamlı, büyük, ehemmiyetlialto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - büyük, önemligrande, importante - ana, en önemli, esas, temelcardeal, central, essencial, fundamental, principal - ana, asıl, başlıca, çok önemli, en önemli, esas, temel, yüksekprincipal - tarihîhistórico - ciddisério - estratégico - değerli, kıymetlivalioso - işe yaramaz, küçük, önemsizfútil - enteresan, ilgi çekici, ilginçinteressante - ilgi çekici, sürükleyiciabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - can sıkıcı, çok sıkıcı, ilginç olmayan, sıkıntı verici, yavanaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - büyük boy, erkek boy, geniş, kocamanalto, farto, grande - ... eninde, ... genişliğinde, enli, genişarregalado, de largo - ağır, kocaman, taşınması zorvolumoso - büyük, ferah, genişespaçoso, vasto - çok büyük, dev gibi, muazzamastronómico, colossal, estupendo - duble, iki katıduplo - çok büyük, muazzamenorme - çok büyük, dev gibigigante, gigantesco - dev gibigigantesco - çok büyük, kocaman, muazzam, uçsuz bucaksızimenso, vasto - çok büyük, kocamanenorme, muito grande, que bate - çok küçük, çıtı pıtı, küçücük, küçük, mini, minik, ufak, ufak tefek ve bakımlıdiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - az, çok küçük, pek az, sembolikmínimo, minúsculo, nominal - hafif, mutedilsuave - yoğunintensivo - acaip, ağır, çok kötü, fantastik, feci, inanılmaz, korkunç, müthiş, olağanüstüsério - strong (en) - aşırıexcessivo, exorbitante - aşırı yüksek, çok pahalıexorbitante, exorbitante/excessivo - ... ötesi, aşırı, köklü, radikalextremista, radical, ultra - ahlaki, ahlâkî, ahlâklımoralista - ahlâksız, çapkın, dejenere olmuş, yozlaşmış, zamparadegenerado, devasso, dissoluto - doğal - iğrenç, tiksindiricidetestável, repelente - antipatik, berbat, iğrenç, tatsız, tiksinç, tiksindiricidesagradável, nojento, repugnante - eski, öncekiantigo - temizfresco, novo - recent (en) - unused (en) - virgin (en) - ...yaşında, yaşlanmış, yaşlı, yaşlıca, yaşını başını almışcom a idade de, idoso - yaşlı, yaşındamaior de edade - emeritus (en) - dinamik, küçükjovem - 13-19 yaşa uygun, genç, yeni yetmeadolescente - kıza benzer, kız gibijovem - küçük, ufakpequeno - sıradanmedíocre - oldukça iyi, ortamediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - normal, olağan, standart - olağan, sıradanhabitual/corriqueiro - çok büyük, görülmemiş, harika, kocaman, muazzam, olağanüstü, şahaneenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - orijinal, özgün, yaratıcıoriginal - yeniinsólito, novo - groundbreaking, innovational, innovative (en) - basma kalıp, bayatbanal, batido, gasto, trivial - kabul edilebiliradmissível - hoş, zevkli, zevk vericiagradável - artı yüklü, kesin, olumlu, pozitif, sıfırdan büyükpositivo - menfi, negatif, olumsuz - nötr - etkili, güçlü, koyu, kuvvetli, müessir, sert, tesirliforte - zorla yapılan, zorlayıcıcoercivo - hissedilir, kuvvetli - güçlüvigoroso - güçsüz, zayıfimpotente - çekici, dürüst, edebe uygun, güzel, nazik, sevimliatraente, correcto, decente - bağnaz, çok ciddî, son derece tutucucerimonioso, puritano, virtuoso - buzsuz, masum, sade, saf, susuz, temizpuro - sağlam, sağlıklıforte - gayri meşru, haksız, yetkisiz - düzenliregular - günlük, her günküdiariamente, diário, por dia, quotidiano, todo o dia/cotidiano - official, prescribed (en) - aynı, benzer, bir, farksızmesmo, semelhante - ayrımlı, değişik, farklı - çeşitli, değişik, farklı, muhtelifvário - benzer, mümasil, müşabihparecido, semelhante, similar - tatmin etmeyen, yetersiz - anlamlı, önemliimportante, significativo - ehemmiyetsiz, önemsizinsignificanta, insignificante - ana, başlıca, esas, temelelementar, essencial, fundamental, primário - karmaşıkintricado - çapraşık, karmaşık, komplike, zorcomplicado - composite (en) - dalkavukluk gibi, yağcı gibiadulador, lisonjeiro - doğru, düzgün - eğri büğrüretorcido - bükülen, dönen, hileli, kıvrılan, şaşırtıcı, yalancı - ağır, dayanıklı, güçlü, keskin, koyu, kuvvetli, sağlam, şiddetlipotente - aciz, güçsüz, zayıf - kâfi, yeterlibastante, suficiente - az, ehliyetsiz, eksik, yetersiz, yetersiz derecedeinadequado, insuficiente, insuficientemente - çok küçük, daracıkescasso - kalitelisuperior - kusursuz, mukemmel, mükemmeleexímio, excelente, exímio - doğru, güzel, iyi, memnuniyet verici, mükemmelbelo, bom - aşağılık, değersiz, ucuzbarato, desprezível, inútil, ordinário - kârlırentável - ortamedíocre - çok ince ve hafifdiáfano, transparente - işe yarar, nafi, yardımcıútil - boş, etkisiz, faydasız, nafile, sonuçsuz, yararsızinútil, vão - rengârenk, renk renkvariado - değişebilen, değişikvariável - tekrarlamalı, tekrarlayan, tekrarlayıcıiterativo - gönülsüzmorno, tépido - dar, sınırlıestreita, estreito, limitado - cilíndrico - sustainable (en) - diğergamlıkaltruísmo - düşüncelilik, düşünceli olmaatenção - anlayışlılık, diplomasi, incelikdiplomacia, discrição, tacto - incelik, maharet, ustalık, zerafetdelicadeza, subtileza - dürüstlükvirtude - erdem, faziletvirtude - adalet, âdil olma, hak, hakkaniyet, haklılık, insaf, türeequidade, justeza, justiça - doğruluk, dürüstlük, haklılıkrazão - dayanıklılık, sağlamlıkrobustez, vigor - cesaretcoragem - dayanıklılıkvitalidade - calcanhar de Aquiles - hızvelocidade - hızlanmaaceleração[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼