Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

duglig, skickligcompetente - fundamentalt, i grunden, i grund och botten, i huvudsakbasicamente, fundamentalmente - rikligabundante - översvallande, sprudlande, ymnigexcessivo, exuberante - accessible (en) - åtkomligacessível, fácil de se conseguir - allteftersoma medida que - konventionelltconvencionalmente - klart, tydligen, tydligtclaramente - särskilt, uttryckligenespecificamente - direkt, raktdiretamente, imediatamente - analogicamente - framför allt, huvudsakligen, mest, till största delen, väsentligenprincipalmente, sobretudo - högtravande, uppblåstafectado, enfático, fingido - besynnerligt, egendomligt, märkligtespecialmente, peculiarmente - avgörande, avslutande, en gång för allaconclusivamente, uma vez de por todas - eländigt, sorgligtaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - i vanliga fall, normalt, som regel, vanemässigt, vanligen, vanligtvishabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - ojämnterraticamente - abstrakt - materiellmaterial - grotesktgrotescamente - falsk, hycklande, skenhelighipócrita - omväxlande, skiftesvis, växelvis - rätt, riktigcorrecto, correto, justo - i synnerhet, märkbart, påfallandemanifestamente, notavelmente - lämpligt, passandeadequadamente, convenientemente - inappropriately, unsuitably (en) - lämplig, passande, rätt, som duger, träffande, värdig, vederbörligadequado, apropriado, certo, idôneo - elakt, illa, ondskefulltmaldosamente, malevolamente - grundligt, nära, tättde perto - attraktiv, tilltalandeatraente - betagande, fängslande, fascinerande, förtrollandecativante, enfeitiçado, fascinante - tvärtompelo contrário - atractivo - älskvärd, charmerande, vackeralegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - radikaltradicalmente - exceptionellt, osedvanligt, sällsyntexcepcionalmente - anskaffbar, som kan fås, tillgängligobtenível - till saluà venda, vende-se - trevligtagradavelmente - oanskaffbarnão obtenível - jämnt, regelbundetregularmente - av misstag, felaktigterradamente, erroneamente, por engano - frikostigt, generöst, liberaltgenerosamente, liberalmente - inconveniently (en) - begripligt, förståeligtinteligivelmente - unintelligibly, ununderstandably (en) - unjustly (en) - brukligt, sedvanligt, vanligthabitualmente - andligt, religiöst, själsligtespiritualmente - långtråkigtcansativamente, fastidiosamente - härlig, lysande, praktfull, underbarbelo, delicioso - pulchritudinous (en) - förtjusande, hänförandeencantador - berömvärt, lov-admirávelmente, louvavelmente - angenäm, angenämt, behagligt, tilltalande, trevligt, välgörandeagradavelmente - otrevligtdesagradavelmente - med knapp nöd, med nöd och näppe, nätt och jämntpor pouco, por uma unha negra - välvillig, vänligbondoso, gentil - trogetfielmente - angenämt, behagligt, delikat, läckert, utsökt, välgörandeagradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - vagtvagamente - böjt, krokigt, krökt ohederligtcom desonestidade, tortuosamente - i synnerhet, särskilt, specielltem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - i det inre, invärtesinternamente - fosforescerandefosforescente - välvilligtbondosamente - orättvistinjustamente - consequentially (en) - osannolikt, otroligtimprovavelmente, incrivelmente - absurt, löjligtabsurdamente - skamligtignobilmente - motbjudande, vidrigtofensivamente - föraktligt, ömkligtbaixamente, desprezivelmente - diametraltdiametralmente, diretamente - obehagligt, otrevligtdesagradavelmente - skamligt, skandalöst, vanhedrandesem honra, vergonhosamente - oärligtdesonestamente - hycklande, skenheligthipocritamente - lojaltfielmente, lealmente - illojaltdeslealmente - kusligtassustadoramente - effectually (en) - effectively, efficaciously (en) - på ett icke likvärdigt sättdesigualmente - förrädiskt, svekfullttraiçoeiramente - faultily (en) - på ett glänsande sättesplendorosamente - anskrämligt, vederstyggligthorrorosamente - lodrätt, vertikaltperpendicularmente, verticalidade, verticalmente - identisktidenticamente - bride, white (en) - färgrik, färgstark, målandecolorido, vivo - färglösincolor - bewildering (en) - []genomskinlig, halvgenomskinlig, translucenttranslúcido - el-, kraft, makt, maskin-, stormakt, styrkacapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - grumlig, rörigbarrento, toldado, túrbido, turvo - blågrönglauco - mjölkaktig, mjölkigleitoso - inställsamt, lismande, serviltservilmente - perfidiously (en) - pertinently (en) - fint, näpet, söttlindamente - aktningsvärt, hedrandecom mérito, honrosamente - democratic, popular (en) - frequent (en) - general (en) - standard-padrão, uniformizado - exceptionell, sällsynt, särskild, synnerligexcepcional - rare (en) - osedvanlig, ovanligincomum, invulgar - vanlig, vanligthabitual, usual - bruklig, invand, sedvanlig, vanemässig, vanligacostumado, do costume, habitual - enkel, vanligplebeu - enskild, individuellindividual - särskild, speciellespecífico - respektiverespectivo - åtskild, skilddistinto, separado - tacitamente - definitivamente - ovärdigtindignamente - till nyttautilmente - uselthorrivelmente - wholeheartedly (en) - specielltespecialmente - immediately (en) - ögonblickligen, på direktenimediatamente - direkt, omedelbart, rakt framdirectamente, diretamente - konventionell, sedvanlig, traditionsbundenconvencional - bisarr, konstigbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - fysisk, konkret, materiell, påtagligfísico, material - felaktig, oriktigerróneo - pålitlig, plausibel, rimlig, tillförlitlig, trolig, trovärdigacreditável, plausível - ofattbar, otroliginacreditável, incrível - besvärlig, hård, mödosamdifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - kinkigdelicado - serious (en) - besvärande, besvärlig, bråkig, elak, krånglig, plågsamaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - easy (en) - elementär, enkel, nybörjar-, renelementar, simples - hal, inställsamsuave - direct (en) - häftig, sträng, svåragudo, ríspido, severo - effektfull, effektiv, verkningsfull, verksameficaz, eficiente, vistoso - åtsittande, snäv, trångapertado - equidistante, eqüidistante - liksidigequilátero - grund-, grundläggandebásico - crinkled, crinkly, rippled, wavelike, wavy (en) - outtaladimplícito, tácito - inre, inrikes, intern, invändig, invärtesinterior, interno - in-, inner-, inre, invändiginterior - utvändig, yttreexterior - främmande, obekant, okänddesconhecido, estranho - funktionellfuncional - allmän, genomgåendegeral - särskild, speciellespecífico - ansenlig, fördomsfri, frikostig, generös, givmild, slösaktig, tolerant, vidsyntgastador, generoso, liberal - generös, oförbehållsammagnânimo, muito liberal, munificente - elak, eländig, otäck, torftighumilde, mau - parsimonious, penurious (en) - bra, fördelaktig, god, nyttig, välgörandebenéfico, bom - behaglig, fin, välkommenagradável - läglig, lämplig, passandeconveniente - urdå-horrível - negative (en) - god, gott, snäll, vettigbom - ondescuro - avskyvärd, djävulsk, förfärlig, ogudaktig, ohelig, ondskefull, överdjävulskdemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - mefistofélico - lycksalig, saliggörande, sällbem-aventurado, ditoso - låg, lägre, lågt stående, obetydlig, ringabaixo, inferior - human (en) - humanhumano - djurisk, råabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - i liten skala, liten, obetydlig, små-pequeno - betydelsefullt, signifikant, stor, tungt vägande, väsentligalto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - stor, viktiggrande, importante - central-, fundamental, grundläggande, huvud-, kardinal-, nyckel-cardeal, central, essencial, fundamental, principal - första, hög, högsta, huvud-, huvudsaklig, primär, viktigastprincipal - historiskhistórico - allvarlig, seriössério - estratégico - värdefullvalioso - obetydlig, trivialfútil - intressantinteressante - fängslande, gripande, intressant, spännande, underfundigabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - []tråkig, enformig, långtråkig, själsdödande, tjatig, trist, tungaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - i mansstorlekalto, farto, grande - bred, storarregalado, de largo - klumpigt, skrymmandevolumoso - rymligespaçoso, vasto - häpnadsväckande, kolossal, otroligastronómico, colossal, estupendo - dubbel, storduplo - enorm, jättestorenorme - enorm, gigantisk, jättelik, jättestor, väldiggigante, gigantesco - kolossal, mastodont-gigantesco - enorm, oerhörd, ofantlig, väldigimenso, vasto - jätte-, jättestorenorme, muito grande, que bate - liten och nätt, mikro-, mycket liten, pyttelitendiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - mycket lite, obetydlig, symbolisk, väldigt litemínimo, minúsculo, nominal - lindrig, mildsuave - intensivintensivo - svårsério - strong (en) - magstark, omåttlig, orimlig, oskälig, överdrivetexcessivo, exorbitante - ocker-, omåttlig, orimlig, rövar-exorbitante, exorbitante/excessivo - genomgripande, radikal, ultra-, ytterlighets-extremista, radical, ultra - moraliskmoralista - degenererad, lastbar, lättsinnig, sedeslös, utsvävande, vansläktaddegenerado, devasso, dissoluto - natural (en) - avskyvärd, förhatlig, frånstötande, motbjudandedetestável, repelente - äcklig, motbjudande, osmaklig, otäck, vedervärdigdesagradável, nojento, repugnante - före detta, tidigareantigo - färskfresco, novo - recent (en) - unused (en) - virgin (en) - ålderstigen, äldre, gammal, i en ålder av, litet till åren kommencom a idade de, idoso - myndigmaior de edade - emeritus - liten, ungdomligjovem - tonårig, tonåring, tonårs-, ungadolescente - flickaktigjovem - liten, små, småttpequeno - ordinärmedíocre - ganska bra, hygglig, medel-, medelmåttig, någorlunda, ordinärmediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - common (en) - alldaglig, vanlig, vardaglighabitual/corriqueiro - enorm, fantastisk, förfärlig, förunderlig, helfin, helt underbar, kolossal, toppen, toppenbra, underbar, väldigenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - originelloriginal - hittills okänd, nymodiginsólito, novo - banbrytande - banal, nöttbanal, batido, gasto, trivial - godtagbar, tilllåtenadmissível - behaglig, njutbar, underhållande, välgörandeagradável - positiv, säkerpositivo - negative (en) - neutral (en) - kraftfull, kraftig, mäktig, potent, starkforte - coercivo - kraftig, mäktig, potent - kraftfull, starkvigoroso - kraftlös, maktlös, vanmäktigimpotente - fin, hygglig, med behagligt utseende, passande, snäll, tillbörligatraente, correcto, decente - moraliskt sträng, prudentlig, striktcerimonioso, puritano, virtuoso - äkta, oblandad, renpuro - frisk, i gott skick, sundforte - obefogad, oberättigad, oförsvarlig, ohemul - jämn, regelbundenregular - dagligen, dagligt, om dagen, per dagdiariamente, diário, por dia, quotidiano, todo o dia/cotidiano - official, prescribed (en) - []samma, sammamesmo, semelhante - different (en) - olikartad, varierandevário - lik, likartad, liknandeparecido, semelhante, similar - otillfredsställande, otillräcklig - menande, talande, uttrycksfullimportante, significativo - oansenlig, obetydliginsignificanta, insignificante - fundamental, grundläggandeelementar, essencial, fundamental, primário - inveckladintricado - intrikat, invecklad, komplicerad, krångligcomplicado - composite (en) - krypandeadulador, lisonjeiro - rät - knotig, krokigretorcido - tortuous, twisting, twisty, voluminous, winding (en) - potente - weak (en) - adekvat, nog [], tillräckligt, tillräckligt []bastante, suficiente - bristande, bristfällig, bristfälligt, insufficient, otillräcklig, otillräckligtinadequado, insuficiente, insuficientemente - trångescasso - förstklassig, högre, överlägsen, utmärktsuperior - utmärkt, utomordentlig, ypperligeexímio, excelente, exímio - bra, fin, utmärktbelo, bom - billig, lättköpt, tarvlig, usel, värdelösbarato, desprezível, inútil, ordinário - affärsmässigrentável - medelmåttig, mediokermedíocre - genomskinlig, spindelvävslik, transparent, tunndiáfano, transparente - hjälpsamútil - fåfäng, fruktlös, meningslösinútil, vão - brokig, färgsprakande, fläckig, spräckligvariado - varierandevariável - iterativiterativo - ljummenmorno, tépido - ensidig, inskränkt, smal, trång, trångsyntestreita, estreito, limitado - cylindriskcilíndrico - sustainable (en) - altruism, oegennyttaaltruísmo - tankfullhetatenção - omdöme, takt[], taktfullhetdiplomacia, discrição, tacto - finess, finhet, ömtålighetdelicadeza, subtileza - dygdighetvirtude - dygdvirtude - rättmätighet, rättvisa, riktighetequidade, justeza, justiça - rättrazão - kraftfullhet, robusthet, tålighetrobustez, vigor - modcoragem - uthållighetvitalidade - Akilleshälcalcanhar de Aquiles - hastighet, snabbhetvelocidade - accelerationaceleração[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼