Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

compétentzdolny - au fond, essentiellement, foncièrementw zasadzie, zasadniczo - abondantliczny, obfity - abondant, exubérantnadmierny, radosny, wylewny - accessible - accessibleprzystępny - à mesure que, au fur et à mesure que, commeco, jak, jako, równie - conventionnellementumownie - clairementjasno, oczywiście - expressément, spécifiquementspecjalnie, wyraźnie - directement - analogiquement - principalement, surtoutgłównie - affecté, emphatiquekoturnowy, nienaturalny - bizarrement, spécialementosobliwie - de façon concluante, une fois pour toutesprzekonywająco, raz na zawsze - d'un air affligé, déplorablement, lamentablement, tristementniepocieszenie, żałośnie - d'accoutumée, d'habitude, en règle générale, habituellement, normalement, ordinairement, usuellementnawykowo, normalnie, zazwyczaj, z reguły, zwykle - irrégulièrementnierówno - abstraitementabstrakcyjnie - matérielmaterialny - grotesquementgroteskowo - hypocritedwulicowy - alternativement, tour à tourkolejno - bon, correct, justepoprawny, prawidłowy, właściwy - notablement, notammentszczególnie, w znacznym stopniu - adéquatement, convenablementodpowiednio, stosownie - défectueusement - approprié, convenable, pertinent, qualifiégodny, odpowiedni, stosowny, trafny, właściwy - avec malveillance, méchammentniegodziwie, źle - de près, étroitementdokładnie - attachant, attractif, attrayant, bandant, séduisantatrakcyjny, pociągający, sympatyczny - enchanteresse, enchanteur, envoûtant, fascinant, passionnantczarujący, fascynujący, urzekający - a contrario, à l'inverse, à l'opposé, au contraire, dans le sens contraire, en sens inverse, tout au contrairewprost przeciwnie - affriandant, attirant - accortpociągający, ujmujący - radicalementradykalnie, zasadniczo - exceptionnellementwyjątkowo - en vente, qu'on peut obtenirdo nabycia - à vendrena sprzedaż - bien, gentimentprzyjemnie - épuiséniedostępny, nieosiągalny - régulièrementmiarowo, regularnie - faussement, par erreur, par méprisebłędnie, pomyłkowo - généreusement, libéralementhojnie, tolerancyjnie, wielkodusznie - inopportunément, malencontreusementniekorzystnie - intelligibilité, intelligiblementzrozumiale - confusément - injustement - habituellementzwyczajowo - spirituellementduchowo - de façon ennuyeuse, fastidieusementmęcząco, nużąco - sensationnel, splendidewspaniały, wystawny - somptueux - ravissantzachwycający - admirablement, louablementchwalebnie - agréablementmiło, przyjemnie, sympatycznie - désagréablementnieprzyjemnie - de justesseo mały włos, o włos - bienveillantżyczliwy - fidèlementwiernie - agréablement, délicieusementprzyjemnie, wyśmienicie - vaguementmgliście - tortueusementnieuczciwie - en particulier, particulièrement, spécialementspecjalnie, szczególnie, w szczególności, zwłaszcza - intérieurementwewnętrznie - phosphorescentfosforyczny, fosforyzujący, iskrzący się, świecący - avec bienveillance, bénignement, d'une façon bénignełagodnie - injustementnieuczciwie - conséquemment - improbablement, incroyablement, invraisemblablementnieprawdopodobnie, niewiarygodnie - absurdementniedorzecznie - ignoblementniegodziwie - odieusementnieznośnie - bassementnikczemnie - diamétralementbiegunowo, diametralnie - désagréablementnieprzyjemnie - de façon déshonorante, de façon indigne, honteusement, ignominieusement, sans gloire, sans honneurhaniebnie, niegodnie, nikczemnie - malhonnêtement, vénalementnieuczciwie - hypocritement, hypocritiquementobłudnie - loyalementlojalnie, wiernie - déloyalement, infidèlementnielojalnie - étrangementniesamowicie - efficacement - efficacement - inégalementnierówno - traîtreusementzdradliwie, zdradziecko - défectueusement, incorrectement - avec splendeurolśniewająco - hideusementohydnie - perpendiculairement, verticalementpionowo, prostopadle - identiquementidentycznie - bride, white (en) - coloré, vifbarwny, kolorowy - incolore, sans couleurbezbarwny - abasourdissant, stupéfiantoszałamiający - translucideprzeświecający - force, puissancemoc, mocarstwo - turpidegęsty, mętny - glauquemodry, niebieskozielony, pokryty puszkiem - laiteuxmleczny - obséquieusement, servilementsłużalczo, uniżenie - déloyalement - pertinemment - jolimentładnie - honorablement, respectablementzaszczytnie - démocratique - fréquent - général - basal, de baseznormalizowany - exceptionnel, particulierszczególny - rzadki - exceptionnelniezwykły - habituelzazwyczaj, zwykły - accoutumé, habitué, habituel, traditionnelstały, ulubiony, zwyczajowy, zwykły - du communprosty - individuel, individuelle, particulier, séparéposzczególny - particulierspecyficzny, szczególny - respectifodpowiedni, poszczególny - distinct, séparéoddzielny, różny - tacitement - définitivement - indignementniegodnie - utilementużytecznie - bassement, vilementpodle - de tout cœur - spécialementspecjalnie - immédiatement - immédiatement, tout de suitenatychmiast, zaraz - de gré à gré, directement, sans intermédiaire, tout droitwprost - conventionnelstereotypowy, zwyczajowy - bizarredziwaczny - matériel, physiquematerialny - erroné, fauxbłędny - crédible, croyablewiarygodny - incroyablenieprawdopodobny, niewiarygodny - compliqué, délicat, difficile, douteux, dur, épineux, laborieux, lourd, pénibleciężki, żmudny - délicatdelikatny - sérieux - importun, pénibleciężki, dokuczliwy, kłopotliwy, naprzykrzony, natrętny, nieznośny, przykry, utrapiony - facile, fastoche - élémentaire, pur et simpleczysty, podstawowy - mielleuxgładki, ugrzeczniony - direct - sévère, violentostry, srogi - actif, efficace, qui fait de l'effetefektowny, skuteczny, wydajny - ajustéciasny - équidistantrównoległy, równoodległy - équilatéralrównoboczny - élémentairezasadniczy - ondulant, ondulatoire - implicite, tacitecichy, milczący - intérieur, internewewnętrzny - chambre à air, intérieurwewnętrzny - extérieurzewnętrzny - inconnunieznany - fonctionnelfunkcjonalny - généralogólny - particulier, propre, spécifiqueokreślony - généreux, joli, prodiguehojny, pokaźny, szczodry - munificenthojny, szczodry - méchant, misérablenędzny, ubogi, złośliwy - parcimonieux - bien, bienfaisantedobra, dobre, dobry, korzystny, zdrowy - bienvenuodpowiedni - commode, qui convientodpowiedni - merdique, minablemarny, nędzny, okropny - négatif - bondobra, dobre, dobry, sensowny - foncézły - démoniaque, diabolique, indu, irrespectueux, sataniquebezbożny, piekielny, podły, szatański - diabolique, méphistophéliquemefistofeliczny - bienheureuxbłogi - basniski - humain - humainhumanitarny - bestial, brutal, de brutechamski, nieludzki, zwierzęcy - minuscule, petitdrobny, mały - considérable, de poids, essentiel, grand, gros, important, significatifistotny, ważki, znaczący, znamienny - grand, grosduży, ważny - cardinal, central, -clef, fondamentalgłówny, kardynalny, kluczowy, zasadniczy - haut, majeur, principalgłówny, najważniejszy, podstawowy, przeważnie, wysoki - historiquehistoryczny - sérieuxpoważny - stratégique - de valeur, précieuxcenny, wartościowy - futilebłahy, małostkowy - intéressantciekawy, interesujący - absorbant, captivant, intrigant, passionnantintrygujący, pasjonujący - abêtissant, abrutissant, assommant, bêtifiant, ennuyant, ennuyeux, fastidieuse, fastidieux, lassant, pénible, sans imaginationciężkostrawny, męczący, nudny, nużący, ogłupiający - grand, grosodpowiedni dla mężczyzny - grandszeroki - volumineuxduży, nieporęczny - spacieux, vasteobszerny, pojemny, przestronny - colossal, fantastiqueolbrzymi, zdumiewający - doublepodwójny - énormeogromny - géant, gigantesqueolbrzymi - géant, gigantesquegigantyczny, olbrzymi - immenseogromny - énorme, lancinant, monstre, phénoménalogromny, wielki - menue, micro-, minusculedrobna, drobny, malutki, mikro- - infime, insignifiant, minusculesymboliczny, ułamkowy - légerłagodny - intensifintensywny - gravepoważny - fort, présent - excessifdodatkowy, nadmierny, wygórowany - exorbitant, usurairewygórowany - extrémiste, radical, ultra, ultra-... ultravioletgruntowny, skrajny - moralmoralny - débauché, dégénéré, dévergondé, dissolu, libertinrozpustny, rozwiązły, swawolny, wyrodny - naturel - détestable, repoussant, répugnantodpychający, odrażający, wstrętny - dégoûtant, désagréable, écœurant, révoltantobrzydliwy, okropny, przykry, wstrętny - ex-stara, stare, stary - neuf, nouveau, nouvellenajnowsza, najnowsze, najnowszy, świeży - récent - inutilisé - vierge - âgé, ancien, assez âgé, vieuxw podeszłym wieku, w wieku ... lat - majeursędziwy, w podeszłym wieku - émérite, honoraire - jeunemłodzieńczy - adolescent, d'adolescent, d'adolescentedla nastolatków, młodociany, nastolatek, nastolatka, nastoletni - de jeune fille/de fillettedziewczęcy - petitmały - moyen, ordinaireprzeciętny - médiocre, moyen, passableśredni, zadawalający - commun - de tous les jourspowszedni - énorme, fantastique, formidable, incroyable, merveilleuxbajeczny, cudowny, fantastyczny, niespotykany, ogromny, olbrzymi, świetny, wspaniały, zadziwiający, zdumiewający - originaloryginalny - originalnowatorski - innovantes, innovateur - banal, trivialbanalna, banalne, banalni, banalny, oklepany - acceptable, admissibledopuszczalny - agréableprzyjemny - indéniable, positifdodatni, jednoznaczny, pozytywny - négatif - neutre - fort, puissantmocny - coercitifprzymusowy, zniewalający - puissantmocny, silny, wyraźny - vigoureuxpotężny, skuteczny - impuissantbezsilny - bien, comme il faut, convenable, gracieuxprzyzwoity, urodziwy, właściwy - collet monté, guindépruderyjny, sztywny - pur, secczysty, nie rozcieńczony, niewinny - sain, solidesolidny, zdrowy - injustifiénieusprawiedliwiony - régulierregularny - chaque jour, journalièrement, journellement, par jour, quotidien, quotidiennement, tous les joursco dzień, codziennie, dziennie - officiel - même, ressemblant, semblabletaki sam, ten sam - différent - variérozmaity - même, semblable, similairepodobny - insatisfaisantniezadowalający - significatifznaczący - insignifiant, insignifiante, négligeablenic nie znaczący - élémentaire, essentiel, fondamental - compliquézawiły - complexe, compliqué, com- pliqué, tortueuxskomplikowany, zawiły - composé - flagorneursykofancki - raideprosty - noueuxpowykręcany, sękaty - tortueux - puissant, violentmocny, silny, wyraźny - faible - assez, suffisamment, suffisantdostatecznie dużo - insuffisamment, insuffisantniedostatecznie, niedostateczny, nieodpowiedni, niewystarczający, niewystarczjący, skąpy - trop petitkusy, skąpy - supérieurlepszy, pierwszorzędny, wyższy - excellentznakomity - beau, bon, dévoué, très bienpochlebny, wspaniały, ładny - bon marché, minabledo niczego, tandetny, tani - d'affairesdochodowy, korzystny - médiocremierny - transparent, vaporeuxprzejrzysty - utilepomocny, przydatny - futile, vaindaremny, próżny - diapré, multicolorepstry - variablezmienny - itératif, réitératif, répétitifczęstotliwy, iteratywny, powtarzający się, wielokrotny - tiède - borné, étroit, étroiteograniczony, wąski - cylindriquecylindrowy, cylindryczny, obły, okrągły, walcowaty, walcowy - durable - altruismealtruizm - caractère réfléchi, considération, gentillessezamyślenie - délicatesse, discrétion, tacttakt, taktowność, wyczucie - délicatesse, finessedelikatność, finezja - vertucnotliwość, prawość - mérite, vertuprawość - équité, justesse, justicesprawiedliwość, słuszność - légitimité, vraiRacja!, słuszność - robustesse, vigueurkrzepkość, odporność - courage, cranodwaga - endurance, résistancewytrwałość - point névralgique, talon d'Achillepięta Achillesa - allure, rapidité, vitesseprędkość, szybkość - accélérationprzyspieszenie[Domaine]

-

 


   Publicidade ▼