Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

variação (pt) - space walk (en) - hjemmeliv, huslighet - drift, virksomhet - operasjon, prosess, virksomhet - praksis, skikk, vane - forlystelse, fritidssyssel, hobby, rekreasjon, tidsfordriv, underholdning - det en helst liker, favoritt - acompanhamento, continuação (pt) - lek, spel, spill - jogo (pt) - música (pt) - ação, arte dramática, atuação, desempenho, execução, funcionamento, interpretação, realização, representação, substituição (pt) - animação (pt) - burst, fit (en) - arbeid, arbeidsplass, jobb, verk - deeds, memoirs, works (en) - service (en) - beskjeftigelse, stilling, yrke - emprego, ocupação (pt) - escrita (pt) - rolle - ugjerning - sløseri, sløsing - anstrengelse, bestrebelse, flid, forsøk, freistnad, innsats, prestasjon, prøve, slag, strev, tak - kontroll, regulering, styring - beskytting, forsvar, omsorg - atividade sensorial (pt) - instruksjon, opplæring, råd, undervisning, utdanning - preparação, treino (pt) - forestilling, framstilling, produksjon, representasjon - kreativitet, skapelse - desmantelamento (pt) - puncture (en) - ettersøking, husundersøkelse, leting, saumfaring - benyttelse, utnyttelse - manøver - måling, ved å måle - standardisering - organisering - acumulação, aglomeração, agrupamento (pt) - stolpe, støtte, underhold - continuação, prosseguimento (pt) - framgangsmåte, prosedyre, prosess, sak - cerimônia (pt) - høytidelighet, prakt - tilbe - activating, activation, energizing (en) - fortielse, hemmeligholdelse, skjul, tilfluktssted - plassering - forsyning, levering, omsorg, underhold - demanda, endereço, pedido, procura, requerimento (pt) - fornøyelse, glede - divertimento (pt) - lamentação, luto (pt) - lått, latter - markedsplass, torg - avtaler, forberedelse, forberedelser, førebuing, lekselesing, planlegging, tilberedning - assistanse, bistand, hjelp, hjelpemiddel, støtte, tjeneste - stolpe, støtte, underhold - atferd, åtferd, framferd, gjøremål, holdning, oppførsel, vandel, verk - comportamento (pt) - leiing - precedência (pt) - solo - buzz (en) - diversão, divertimento, galhofa (pt) - hell, sin (en) - avløp - last (en) - mystification, obfuscation (en) - negotiation (en) - avbrytelse, forstyrrelse - timekeeping (en) - atividade comercial (pt) - esquentar (pt) - política, vida política (pt) - verbalisation, verbalization (en)[Spéc.]

lediggang, uvirksomhet[Ant.]

aktivitet (n.m.) • beskjeftigelse (n.)

-

 


   Publicidade ▼