» 

dicionario analógico

variación - space walk (en) - familieleven, gezinsleven, huiselijkheiddomesticidad, vida casera - werking - actie, operatieoperación - gebruik, geplogenheid, gewoonte, mos, praktijk, praxis, usance, usantie, ususpráctica - afleiding, dolce far niente, ontspanning, recreatie, rekreatie, relaxatie, verpozing, verstrooiing, vrijetijdsbestedingdiversión, recreación, recreo - iets voor mijpreferencia, santo de la devoción de uno - acompanhamento, continuação (pt) - game, kamp, match, ontmoeting, potje, spel, spelletje, sportwedstrijd, treffen, wedkamp, wedstrijd, wildbraadjuego - beurt - muz., muziek, toonkunstmúsica - daad, toneelspelenacción, actuación, comedia, desempeño, farándula, histrionismo, interpretación, representación, teatro - activiteitvida - burst, fit (en) - arbeid, emplooi, werktrabajo - título de propiedad - service (en) - activiteit, beroep, bezigheid, occupatie, stiel, werkzaamheden, werkzaamheidartesanía, profesión - emprego, ocupação (pt) - klerkenwerk, schrijfwerk, schrijverijescritura - rol - ambtsmisdrijf, euveldaad, misdaad, wandaaddesmán, fechoría, maldad - verkwisting, verspillingderroche, desperdicio, despilfarro, dilapidación, disipación, dispendio, pérdida - inspanning, krachtsinspanning, poging, slagconato, ensayo, esfuerzo, intento, obra, tentativa - beheer, beheersingamortecimiento, control, doma, gobierno - bescherming, beschutting, beveiliging, protectieguarda, guardia, salvaguardia - atividade sensorial (pt) - didactiek, lering, les, onderricht, onderwijs, onderwijsinstelling, onderwijskunde, onderwijsleer, opleiding, opvoedkunde, pedagogie, pedagogiek, scholingdocencia, educación, enseñanza, instrucción, pedagogía - bijscholing, nascholing, vooropleidingenseñanza, preparación - representatie, vertegenwoordiging, weergaverepresentación - creatie, kreatie, opwekking, scheppingcreación - demontage, ontmantelingdesarme, desarticulación, desmantelamiento, desmontaje, desmonte - paracentese, punctie, punctuurpinchazo - gezoek, jacht, zoektochtbusca, búsqueda, cacheo, exploración, rastreo, registro - aanwending, applicatie, applikatie, arbeidsproces, gebruik, gebruikmaking, toepassing, utilisatieaplicación, consistir, destino, empleo, manejo, uso, utilización - gevechtshandeling, militaire operatie, operatieacción de armas, operación, operación militar - experiment, het meten, maatstelsel, meten, meting, onderzoeking, probeersel, proef, proefneming, test, toets, toetssteenmedición, medida, mensuración - graduatie, ijking, maatverdeling, schaal, schaalverdelingcalibración, calibraje, escala - behandeling, inrichting, organisatie, rangschikking, schikkingclasificación, disposición, orden, ordenamiento, organización, tramitación - groepering, hergroeperingagrupación, reagrupación - oplegging - bestendiging, hervatting, vervolgblad, voortduring, voortgang, voortzettingcontinuación - bereidingswijze, gebeuren, proces, receptuur, verwerking, werkwijzeoperación, proceso - ceremonie, plechtigheid - ceremonie, plechtigheid, plichtpleging, solemniteit, vormelijkheidceremonia - aanbidding, adoratie, glorificatie, verering, verheerlijkingadoración, veneración - activating, activation, energizing (en) - geheimhouding, veinzerij, verzwijgingalcahuetería, disimulación, encubrimiento, fingimiento, leña, manta, ocultación, paliza, soba, sotana, tollina, traspuesta, zurra - ligging, oriëntatie, oriëntering, plaatsing, placement, tafelschikkingcolocación, destino, emplazamiento, lugar, orientación, posicionado, sitio, situación, ubicación - aanbod, bevoorrading, energiebron, toelevering, verschaffing, voorzieningabastecimiento, abasto, aprovisionamiento, facilitación, provisión, repuesto, suministración, suministro, víveres - aanvraag, aanzoek, adres, navraag, rekest, rekwest, verzoek, verzoekschrift, vraaginstancia, petición, ruego, solicitud - aardigheid, behagen, gein, genoegen, genot, jeu, jolijt, jool, leut, leute, lol, lust, plezier, pret, schik, sjeu, vermaak, welbehagen - divertimento (pt) - jammerklacht, lamentatie, weeklachtlamentación, lamento - gelach, lach, lachenrisa, risas - afname, afzet, debiet, markt, marktplaatsmercado - schikkingen, toebereidselen, voorbereidingaparejamiento, preparación, preparativo, preparativos - assistentie, bijstand, dienst, hulp, hulpbetoon, hulpverlening, medewerkingasistencia, auxilio, ayuda, mano, servicio - steun, stut - doen en laten, houding, procesvoeringacciones, hechos, obras - comportamiento, conducta, funcionamiento, trato - liderato, liderazgo - precedencia - solosolo - buzz (en) - diversão, divertimento, galhofa (pt) - infierno - uitlaatklepválvula de escape, válvula expansiva - last (en) - mystificatie, mystifikatiemistificación - negotiation (en) - stoornisperturbación, turbación - tijdmeting, tijdopneming, tijdregeling, tijdwaarneming - atividade comercial (pt) - aanlooptijdcalentamiento, precalentamiento - beleid, politiek, politieke leven, politiek levenpolítica, vida política - verbalisation, verbalization (en)[Spéc.]

inactiviteit[Ant.]

actief (n.f.) • actividad (n.f.) • activiteit (n.f.) • aktiviteit (n.f.) • animación (n.f.) • bedrijvigheid (n.f.) • bezigheid (n.f.) • drukte (n.f.) • occupatie (n.f.) • ocupación (n.f.) • quehacer (n.m.) • werking (n.f.) • werkzaamheden (n.f.p.) • werkzaamheid (n.f.)

-