Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

bortrövandeabdução, abducção, rapto - anförandeadução, alegação, apresentação, citação - agitation, skakning, upprördhetagitação - body English (en) - circumduction (en) - störandeperturbação - fosterrörelse - plötslig och snabb rörelse, språngcorrida, dardo - åtbörd, gestgesto, sinal - headshake, headshaking (en) - böjning, lutninginclinação - inversion, omkastning, omvändninginversão - inversion, omkastning, omvändninginversão - knyck, skakning, stötchoque, sacudidela, solavanco - kick, kicking (en) - knäböjande, knäböjninggenuflexão - krängning, stampningbalouço - invigning, öppnande, premiärabertura - nedbrutenhet, nedfallande till marken, utmattningprostração - [] sträckte på sigespreguiçadela - reciprocation (en) - tillbakalutandebamboleio - indragande, tillbaka-retração, retracção - retroflection, retroflexion (en) - rotationrotação - closing, shutting (en) - sitting (en) - posing, sitting (en) - snap (en) - hukande ställningcócoras - svepande rörelsegesto - toss (en) - vibrationaljava, vibração - vågonda - excitação doentia - standing (en) - span, straddle (en) - tagbraçada - slingrande rörelse, vridningcontorção - eurytmi - eye movement (en)[Spéc.]

move, throw (en)[Dérivé]

åtbörd (n.) • deslocamento (n.m.) • gest (n.) • mekanism (n.) • movimento (n.m.) • mudança (n.) • rörelse (n.) • tecken (n.)

-

 


   Publicidade ▼