Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

beachhead, foothold (en) - cakewalk (en) - bravourestuk, bravourstuk, daad, heldendaad, huzarenstukje, krachttoer, prestatie, stunt, stuntwerk, tour de force, verwezenlijking, wapenfeitjunačko djelo, majstorluk, poduhvat, podvig, postignuće, pothvat - gildenproef, gildeproef, meesterstuk, meesterwerk, proefstukremek-djelo - meesterstukmajstorski potez - krediet - performance (en) - erelijst, palmares, record, staat van dienstevidencija, zapisi - fait accompli, voldongen feit - het lopennapredovanje - aankomstdostignuće, postignuće, postizanje, uspjeh - op het nippertje ontsnappingtijesan bijeg - dostignuće - bevrijding, emancipatie, gelijkberechtiging, rechtsgelijkheid, verlossing, verzelfstandiging, vrijlatingoslobođenje - hardloopwedstrijd, loopnagrađivanje prvom bazom, prolaz na prvu bazu - hooioogst - face saver, face saving (en) - verbintenisangažiranje, novačeenje, novačenje, privlačenje, regrutacija, regrutiranje, unovačivanje, zapošljavanje - gladstrijking[Spéc.]

uitvoeren, volbrengenispuniti, ispunjavati, iznijeti, izvesti, izvršavati, izvršiti, obaviti, obavljati, ostvariti, ostvarivati, provesti, provoditi, realizirati, učiniti - bereiken, komen, toekomendosegnuti, dosezati, dostići, dostignuti, dostizati, ispuniti, ispunjavati, ostvariti, ostvarivati, postići, postignuti, postizati[Dérivé]

dostignuće (n.) • postignuće (n.) • prestatie (n.) • voltooiing (n.)

-

 


   Publicidade ▼