Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

teko, toimintaacção, atividade, ato - saavuttamatta jääminen, suoriutumattomuusfalha, insucesso - kallistuminen - kannustaminen, motivoiminenmotivação - olettaminen, olettamus, oletus, otaksumasuposição - hylkääminenrejeição - luovutus, uhraaminen, uhrausforfeit, perda - ajanviete, aktiivisuus, aktiviteetti, ammatti, harrastukset, toimet, toiminta, työactividade, atividade, ocupação - käyttöuso - arvio, arviointi, tuomiocritica, decisão, discernimento, julgamento - tuotanto, valmistusactividades de produção - oleskeluestadia, permanência - asuminen, asumisaika, oleskeluhabitação, residência - toimettomuusociosidade - estäminen, este, häirintä, häiritseminen, haitta, puuttuminenimpedimento, interferência - estäminen, esto, tukkiminenparalização - ryhmätoimiação em grupo - jakaminen, jakelu, jako, levittäminen, levitysdistribuição - laillistus, legitimaatiolegitimação - tuhlaaminen - julistus, julkilausumaproclamação - kommunikaatio, tiedonvälitys, viestintäcomunicação, comunicado, uma comunicação - puheakti, puhetoimitusacto de fala, Atos da fala - roolifunção, Papel social - tuotantoprodução - aktiivisuus, aktiviteetti, toiminnallisuusactividade - harkinta, huolellisuus, tarkkaavaisuus, varokeino, varotoimi, varovaisuuscautela, precaução, prudência - hankkiminen, saaminenaquisição - aiheuttaminen, kausaatiocausalidade, provocação - synnytysparto - lähteminen, lähtö, meneminenida, partida, saída - keksiminen, löytäminen, löytödescoberta, descobrimento - hävittäminen, pois heittämineneliminação - toimeenpano, toteutusexecução, implementação, realização - esille tuleminen, ulostuloaparecimento, emergência, surgimento - tasoitus, yhdenvertaistaminen, yhtäläistäminenequalização, equalizador, igualação, igualização - esiin kaivaminen, haudan avaaminen, haudasta esiin kaivaminenexumação - mitzvahmitzvá - työntö, työntövoimaimpulsão, propulsão - takaisin saaminen, takaisinsaantirecuperação - pakoescapatória, escape, fuga - kosketuscontato, tocar, toque - johtaminen, johtuminen - vuokraus[Spéc.]

aiheuttaa, herättää, käynnistää, laukaista, panna alulle, panna liikkeelle, saada aikaan, sytyttääactivar, fazer recomeçar, provocar - aiheuttaa, ajaa eteenpäin, innostaa, johdattaa, kannustaa, motivoida, olla vaikuttimena, saada aikaan, yllyttääestimular, incentivar, montivar, motivar, propulsar, provocar - lähteä liikkeelle, toimiaagir, executar, fazer[Dérivé]

ação (n.f.) • acção (n.) • acto (n.m.) • i (n.f.) • inhimillinen toiminta (n.) • tekeminen (n.) • teko (n.) • toimenpide (n.) • toimi (n.) • toiminta (n.) • työ (n.)

-

 


   Publicidade ▼