Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

aksjon, gjerning, handling - falha, insucesso (pt) - leaning (en) - motivasjon - antakelse, sett at... - avslag, avvising, vraking - forfeit, perda (pt) - aktivitet, beskjeftigelse - uso (pt) - skjønn, vurdering - framstilling, produksjon - opphald, opphold - opphold - lediggang, uvirksomhet - forstyrrelse, hindring, innblanding - paralização (pt) - ação em grupo (pt) - distribuering, fordeling, utdeling - legitimação (pt) - permissive waste, waste (en) - kunngjøring, proklamering - kommunikasjon, kommunisering - acto de fala, Atos da fala (pt) - rolle - produksjon - aktivitet, det å være aktiv, virksom - måtehald, varsemd - aquisição (pt) - causalidade, provocação (pt) - parto (pt) - avgang, avreise, avskjed, det å gå/reise/dra, utgang - oppdagelse - bortkasting, fjerning, renovasjon - execução, implementação, realização (pt) - framkomst, tilsynekomst - equalização, equalizador, igualação, igualização (pt) - oppgraving - mitzvá (pt) - framdrift - gjenfinning - escapatória, escape, fuga (pt) - anstrøk, berøring, røre - derivation (en) - hire (en)[Spéc.]

få til å, sette i gang, utløse - drive videre, motivere - foreta seg noe, gjøre noe, handle[Dérivé]

dåd (n.) • gjerning (n.) • handling (n.)

-

 


   Publicidade ▼