Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

skillfulness (en) - decote, decotes - medium (en) - versieringornamentação - conditie, situatie, staat, toestandestado - gesteldheid, hoedanigheid, staat, standing, status, voorwaardecondição, estado, situação, status - conditionality (en) - ground state (en) - constellatie, positie, situatie, stand van zakencondição, situação - hoedanigheid, kwaliteitrelação - hoedanigheid, kwaliteit, verhoudingligação - stamverbandsistema tribal - Utopia, Utopias - dystopia (en) - natuurEstado Natural - isomerism (en) - graad, level, niveau, peil, planápice, fase - ambt, krachtcargo - positie, standing, statusclasse, condição, estado, posição, posição social, status - bestaan, voorkomen, zijnessência, Existência, forma de vida, ser - nonbeing, non-being (en) - doodstrafmorte - dienst, werk, werkgelegenheidemprego, empregue, servir-sede, tomaraserviço - werkeloosheid, werkloosheiddesemprego - ordeordem - chaos, desorganisatie, onlusten, oproer, ordeloosheid, ordeverstoring, rel, roerigheid, wanorde, wanordelijkheidbagunça, conflitos, desordem, motim, rixa, tumulto - animositeit, antagonisme, hostiliteit, vijandigheid, vijandschap, vijandshapantagonismo, hostilidade, inimizade - conflict, conflictsituatie, geschil, strijdconfronto, recontro - illuminatie, strijklichtiluminação - vrijheidliberdade, liberdades civis - agentuur, representatie, vertegenwoordigingrepresentação - afhankelijkheid, gebondenheid, nood, onzelfstandigheiddependência, território dependente - bewegingmovimento - immobiliteit, onbeweeglijkheidimobilidade - dead letter, non-issue (en) - activiteit, werkzaamheidação, actividade, atividade - temporary state (en) - nabijheid, naderingiminência - bereidheid, paraatheid, reserve, snelheidboa vontade, preparação, prontidão, reserva - flux, state of flux (en) - kalemia (en) - aggregatie, conjunctie, junctie, samenvoeging, verbintenis, verenigingestado, ligação, união - rijpheid, volwassenheidamadurecimento, maturidade - onrijpheid, onvolwassenheidimaturidade - alles goedmakende eigenschapa favor coisa - Condenação - alwetendheidOnisciência - almacht, alvermogen, omnipotentie, vrijmachtomnipotência - perfectie, volmaaktheidperfeição - continuïteit, gaafheid, heelheidintegridade, todo - onvolmaaktheiddefeito, imperfeição - receivership (en) - ownership (en) - verplichtingcompromisso, obrigação - dood, eind, einde, enddestruição, morte - annulment, revocation (en) - merchantability (en) - turgor (en) - homozygosity (en) - heterozygosity (en) - plurality (en) - multivalência - vaderschappaternidade - utilization (en) - característica psicológica - echtelijke/huwelijkse staat, standestado civil - gemoedsgesteldheid, gemoedstoestand, gevoelstoestandcondição emocional - Estados físicos da matéria, Fases da matéria - condição financeira - abnormaliteit, afwijkinganomalia, anormalidade - droogtearidez, secas, secura - veiligheidsegurança - aandoening, aandrang, aandrift, affect, affectie, emotie, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, geneigdheid, gevoel, gevoelen, inclinatie, neigingafeição, senso, sentimento - nationhood (en) - inaction, inactiveness, inactivity (en) - enlargement (en) - scheidingseparação - neotony (en) - polyvalence, polyvalency (en)[Spéc.]

bedoening (n.f.) • condição (n.) • situação (n.) • situatie (n.f.) • toestand (n.)

-

 


   Publicidade ▼