Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

hoofd, kopcabeça, psique - place (en) - algemene kenniscultura geral - episteme - bekwaamheid, kunnen, macht, potentie, solvabiliteit, vaardigheid, vermogenaptidão, capacidade, faculdade, habilidade, poder, talento - insolvabiliteit, onbekwaamheid, onvermogen, verziumincapacidade, recusa - woordenschat - lexicon, taalschat, vocabulaire, vocabularium, woordenlijst, woordenschatléxico, vocabulário - praktijk - cognitive factor (en) - equivalentequivalente - cognitive operation, cognitive process, mental process, operation, process (en) - process, unconscious process (en) - perception (en) - structuurestrutura - inhoudobjecto mental - info, informatie, inl., inlichtingen, kondschapinformação, informe - história - attitude, gedraging, gedragslijn, habitus, houding, opstelling, positieposição - begrijpen, begrip, benul, besef, inzicht, notie, onderkenning, verstajemCompreensão, discernimento[Spéc.]

cognitiefcognitivo[Dérivé]

bagage (n.f.) • bekwaamheid (n.f.) • cognição (n.) • cognitie (n.) • competentie (n.f.) • compreensão (n.) • conhecimento (n.) • kennis (n.) • kenvermogen (n.) • kunde (n.f.) • kundigheid (n.f.) • medeweten (n.) • noção (n.)

-

 


   Publicidade ▼