Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

สิ่งที่สมบูรณ์ ครบถ้วนunidade - ของขลัง, ของดี, เครื่องรางของขลังamuleto, talismã - ของแปลก, วัตถุโบราณที่หายาก, สิ่งที่แปลกประหลาด, สิ่งที่แปลกและหายากcuriosidade, horror, raridade - การจับฉลาก, สิ่งที่สุ่มดึงออกมาextracção, sorteio - ฟิล์ม, แผ่นพลาสติกบางสำหรับห่อของ, แผ่นฟิล์มpelícula - ของกาลกิณี - สิ่งที่ระบุไม่ได้, อะไรบางอย่าง - ของชำร่วย, ของที่ถูกเก็บไว้หรือให้เพื่อเป็นที่ระลึก, ของที่ระลึก, สิ่งเตือนใจrecordação, relíquia, suvenir - filler, makeweight (en) - ส่วน, ส่วนประกอบ, ส่วนประกอบส่วนประกอบ, ส่วนหนึ่งparte, porção - อุปกรณ์ประกอบฉากละครadereço - สิ่งที่เหมือนงู - รายละเอียด, สิ่งที่ไม่สำคัญ, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆbagatela, minúcia, nulidade, uma insignificância - ของเบ็ดเตล็ดcoisas - เปลือก - catch (en) - ของถูกทิ้ง - สิ่งที่ค้นพบ - สิ่งที่ลอยน้ำ - fomite, vehicle (en) - สิ่งที่เจริญเติบโต, สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว, สิ่งที่เติบโตacréscimo, crescimento - หัว - น้ำแข็ง - ดิน , ที่ดิน, ผืนดิน, พื้น, พื้นดิน, พื้นที่แห้ง, ภู, แผ่นดินrelevo, relevo (geografia), solo, terra, terra firme, terreno - ดิน, ที่chão, solo, solos, terra - สิ่งที่เหมือนดวงจันทร์lua - vizinho - สิ่งที่เหลืออยู่ - ribbon, thread (en) - สิ่งที่เปล่งแสง - คนร่อนเร่vagabundo - กำแพงparede, paredes - teia de aranha - วัตถุmatéria, substância - ของซื้อของขาย, ของซื้อขาย, ข้าวของ, พัสดุ , สินค้าartigo, artigos, bem, Bens, fazenda, mercadoria, objecto posto à venda, produto - ส่วนที่เป็นน้ำágua, corpo de água, Corpos de água, massa de água, oceano - พื้นที่ปิด - พื้นที่กว้างใหญ่extensão - ขอบเขต, ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้งlocal, localização, lugar, ponto, situação - เหรียญตรา - ลักษณะทางภูมิศาสตร์ - ลูกเห็บ[Spéc.]

objectif (fr)[Rel.Prop.]

ทำให้เห็นอย่างรูปธรรม, ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมexternalizar[Dérivé]

objeto (n.m.) • objeto físico (n.) • ของ (n.) • วัตถุ (n.)

-

 


   Publicidade ▼