Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

duše, individuum, jednotlivec, lidský tvor, osoba, smrtelníkalguém, alma, homem, indivíduo, mortal, pessoa, ser humano - agens, původceagente - natureza - magie, okultní vědysobrenatural - first cause, prime mover, primum mobile (en) - osuddestino - katalyzátorcatalisadores, catalizador - deus ex machina - manipulátor, obsluha, obsluhující pracovník, operátormanipulador, operador - sílaforça - podstata života - motor - assassino, matador - nástrahaameaça, perigo, risco - agens, činidlo, činitel, prostředekagente - duchovní bytost, nadpřirozená bytost - theurgy (en)[Spéc.]

příčinná souvislostcausalidade[Propriété~]

arrebatar, causar, provocar - podnítit, pohnout, přemluvit, přimět, způsobitinduzir - dát podnět, mít za následek, nadělat, udělat, zapříčinit, způsobitcausar, causar., provocar - být příčinouestar por trás de[Dérivé]

agente causador (n.) • causa (n.f.) • causador (n.) • činitel (n.) • příčina (n.f.)

-

 


   Publicidade ▼