Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

ordens-numeral ordinal, ordinal[Dérivé]

101st, hundred-and-first, hundred-first (en) - zero (en) - zerésimo - 1.ª, 1.º - anden, anden-, ekstra, nummer to,andensegundo - tredje-terciário - fjerdequarta, quarto - den femte, femtequinta, quinto - sjettesexta, sexto - syvendesétima, sétimo, umsétimo - ottendeoitavo - niendenona, nono - tiendedécima, décimo - tolvtedécimo segundo, décimo-segundo - décimo terceiro, décimo-terceiro, trigésimo - fjortendedécimo quarto, décimo-quarto, quadragésimo - décimo-quinto - décimo-sexto - décimo-sétimo - décimo-oitavo - décimo-nono, nonagésimo - enésimo - vigésima, vigésimo - vigésimo primeiro - 22nd, twenty-second (en) - 23rd, twenty-third (en) - 24th, twenty-fourth (en) - 25th, twenty-fifth (en) - 26th, twenty-sixth (en) - 27th, twenty-seventh (en) - 28th, twenty-eighth (en) - 29th, twenty-ninth (en) - trigésima, trigésimo - 31st, thirty-first (en) - 32nd, thirty-second (en) - 33rd, thirty-third (en) - 34th, thirty-fourth (en) - 35th, thirty-fifth (en) - 36th, thirty-sixth (en) - 37th, thirty-seventh (en) - 38th, thirty-eighth (en) - 39th, thirty-ninth (en) - fyrretyvende, fyrretyvendedeldécimo-quarto, quadragésima, quadragésimo - 41st, forty-first (en) - 42nd, forty-second (en) - 43rd, forty-third (en) - 44th, forty-fourth (en) - 45th, forty-fifth (en) - 46th, forty-sixth (en) - 47th, forty-seventh (en) - 48th, forty-eighth (en) - 49th, forty-ninth (en) - halvtredsindstyvende (''abbreviation'' 50.)50ª, qüinquagésima, qüinquagésimo - 55th, fifty-fifth (en) - sexagésima, sexagésimo - 65th, sixty-fifth (en) - septuagésimo, setuagésima, setuagésimo - 75th, seventy-fifth (en) - octogésima, octogésimo - 85th, eighty-fifth (en) - nonagésima, nonagésimo - 95th, ninety-fifth (en) - centésima, centesimal, centésimo - 105th, hundred-and-fifth (en) - 110th, hundred-and-tenth (en) - 115th, hundred-and-fifteenth (en) - 120th, hundred-and-twentieth (en) - 125th, hundred-and-twenty-fifth (en) - 130th, hundred-and-thirtieth (en) - 135th, hundred-and-thirty-fifth (en) - 140th, hundred-and-fortieth (en) - 145th, hundred-and-forty-fifth (en) - 150th, hundred-and-fiftieth (en) - 155th, hundred-and-fifty-fifth (en) - 160th, hundred-and-sixtieth (en) - 165th, hundred-and-sixty-fifth (en) - 170th, hundred-and-seventieth (en) - 175th, hundred-and-seventy-fifth (en) - 180th, hundred-and-eightieth (en) - 190th, hundred-and-ninetieth (en) - 200th, two-hundredth (en) - 300th, three-hundredth (en) - 400th, four-hundredth (en) - nummer femhundredeqüingentésima, qüingentésimo - milésima, milésimo - milionésima, milionésimo - bilionésimo - trilionésimo - enegésimo, enésimo - décimo primeiro - 64th, sixty-fourth (en) - quadrillionth (en) - quintillionth (en)[Similaire]

cardeal, cardinal[Ant.]

ordinal (adj.)

-

 


   Publicidade ▼