Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

alarmsysteem, ontsteltenis, ontzetting, teleurstelling, verschrikkingconsternação, espanto, estupefação, medo, pavor[Dérivé]

ontstellend, ontzettend, verschrikkelijk, vreselijkespantoso, horrível - afgrijselijk, afschrikwekkend, afschuwelijk, gruwelijk, lelijk, monsterlijk, onfraai, onooglijk, schrikaanjagend, verschrikkelijk, vreselijkabominável, atroz, feio, horrendo, terrível - afschrikwekkend, angstwekkend, erg, geducht, gevreesd, schrikaanjagend, schrikverwekkend, schrikwekkend, vreselijkassustador, calamitoso, espantoso, medonho, pavoroso, perigoso, temido, temível - afschrikwekkend, bedreigend, dreigend, onguur, onheilspellend, sinister, veegameaçador, assustador, desastre, ominoso, sinistro - bloedstollend, griezelig, hetgeen de haren te berge doet rijzen, huiveringwekkend, nachtmerrieachtigarrepiante, arripiante, horripilante, pesadelar - akelig, eng, griezelig, rillerigacanhado, amedrontado, arrepiador, assustado, assustador, medonho, terrível - griezeligarrepiante, assustador, horripilante - geduchtcorajoso - griezelig, luguber, macaberde mau gosto, horrível, macabro - hairy (en) - angstaanjagend, huiveringwekkend, ijzingwekkend, schrikbarend, schrikwekkend, vervaarlijk, vreesaanjagend, vreeswekkendterrificante - stupefying (en) - angstaanjagendassustador[Similaire]

unalarming (en)[Ant.]

alarmante  • alarmerend (adv./adj.) • assustador (adj.) • inquietante (adj.) • onrustbarend (adv./adj.) • verontrustend (adj.)

-

 


   Publicidade ▼