Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

componerse de, consistir en, constar de - görünmek - corresponder a, responder abildirildiği gibi olmak, uymak - coincidiruymak - alinearsıralamak, sıraya dizmek - correlacionar - comparar, equiparar, igualareşit olmak - duplicate, parallel, twin (en) - uyuşmak - afirmar, apoyar, confirmar, corroborar, ratificar, secundar, sostener, sustentardesteklemek, doğrulamak, onaylamak, tasdik etmek - asemejar, asemejarse a, parecerse a, propio, salir a, semejar a, semejarse a, tener parecido con...-e benzemek, benzemek, birinin kişiliğine uygun düşmek - adaptar, adecuar, ajustaruygun düşmek, uymak, yerine getirmek - homologize (en) - uymak - armonizar, combinar, concordar, encajar, hacer juego, ir bien juntosbirbirine uymak, rengi uygun düşmek, uymak - pattern (en) - adhere (en) - kafiyeli olmak[Spéc.]

coincidente (pt) - análogo, correspondiente, parecidoeş, mektuplaşan, uyan, yazışan[Qui~]

match, mate (en) - conformidad, correspondenciabenzerlik, denklik, mutabakat, uygunluk, uyum[Dérivé]

check, check out (en)[Domaine]

no estar calificado, no estar preparado, sentar maldokunmak, yaramamak[Ant.]

aynı olmak (v.) • bağıntısı bulunmak  • birbirini tutmak (v.) • concordar  • corresponder (v.) • cuadrar (v.) • ilişkisi olmak  • ir bien con (v.) • ligar  • ser igual a (v. trans.) • tutmak (v.) • uymak (v.)

-

 


   Publicidade ▼