Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

consister, résider - faire, paraître - répondre, répondre àodpowiadać - zgadzać się - alignerustawać - être en corrélation - être parallèle à, paralléliserdorównać, równać się z - duplicate, parallel, twin (en) - cadrer avecdopasować, pasować - appuyer, confirmer, corroborerpodtrzymać, potwierdzać, utrzymać w mocy - apparenter, ressembler, ressembler à qqn, se ressembler, tenirbyć podobnym do, dziedziczyć cechy po, podobne do kogoś, przypominać, upodabniać się do, wyglądać jak - être conforme, observer, se conformerbyć stosownym do - homologize (en) - concorder avec, convenir, s'accorder avecodpowiadać - accorder, aller bien avec, aller ensemble, concorder, convenir, harmoniserharmonizować, pasować do siebie - pattern (en) - adhere (en) - rimerrymować się[Spéc.]

coïncident - analogue, correspondantodpowiedni[Qui~]

match, mate (en) - concordance, correspondancezgodność[Dérivé]

contrôler, vérifier[Domaine]

discorder, être en disharmonieszkodzić[Ant.]

coïncider (v. intr.) • correspondre (v. trans.) • dorównywać (v.) • être similaire (v. d'état) • pasować (v.) • wiązać się  • zestawiać (v.) • zgadzać się (v.)

-

 


   Publicidade ▼