Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

haporter - bära, bära bort, bortföra, ha, införa, introducera, spolas bortmettre, porter, se couvrir - innebära, medföracomporter - bäraporter - exalar (pt) - associer, combiner, joindre, lier, réunir - [] i huvudrollenavoir pour vedette - bära, förevisa, ståta med, visa uppcomporter, exhiber, présenter - ägaposséder - abound, bristle, burst (en) - brim (en) - emmener, emporter, porter, prendre, transporter - lyda, stå []être rédigé - ha, se utmontrer, présenter - avoir - carry (en) - avoir pour conséquence, avoir pour effet, avoir pour résultat, causer, créer, engendrer, entraîner, faire naître, produire, provoquer - bristle (en)[Spéc.]

ansiktsdraglinéaments, trait, traits - drag, kännetecken, karaktärsdrag, särdragcaractéristique, trait dominant[Dérivé]

inbegripa, inkludera, omfattacomprendre, contenir, embrasser, englober, inclure, renfermer - ha, innehaavoir, posséder - äga, besitta, haavoir, avoir à sa disposition, avoir en sa possession, détenir, être en possession, être en possession de, être nanti, posséder[Domaine]

saknamanquer, manquer de qqch.[Ant.]

bjuda på (v.) • présenter (v. trans.) • presentera (v.) • visa [] (v.)

-

 


   Publicidade ▼