» 

dicionario analógico

wearnosit - bear, carry, have on, support, take, wearnést, nosit - carrynést s sebou - bear - give off - combine, unite - staruvést v hlavní roli - boast, feature, parade, sportokázale nosit, předvádět - own, possessovládat, vládnout, vlastnit - abound, bristle, burst - brim - carry, pack, takemít s sebou, mít u sebe, vzít si s sebou - read, sayříkat, stát, znít - wearmít - carry - carry - arise, brew, bring about, bring on, cause, distill, entail, give rise to, imply, induce, involve, produce, provoke, raise, result from, yield - bristle[Spéc.]

feature, lineamentrys, tah - character, characteristic, feature, traitcharakteristický rys, příznak, rys, vlastnost, znak[Dérivé]

embrace, enclose, encompass, enfold, include, take inobsahovat, zabrat, zahrnovat, započíst, započítat - have, have got, holdmít - be in the possession of, have, have at one's disposal, have at one's disposition, have in one's possession, have in possession, hold, keep back, keep in one's possession, own, possess, retain possession of, withholdmít, vlastnit[Domaine]

lack, misschybět, nedostávat se, nemít, scházet[Ant.]

feature (v. trans.) • have (v.) • mít (v.) • uvést v hlavní roli (v.) • vyznačovat se (v.)

-