» 

dicionario analógico

factotum (en)[Domaine]

instance (en)[Domaine]

se ut, synes, verkaaparentar - lida avdoer, sofrer - vara i full gång, vara i sin fulla kraftestar bem, estar de saúde, sentir-se bem - padecer, sofrer - känna sig, måsentir-se - återstå, förblicontinuar, ficar, manter - fortsättacontinuar - lysa, sprudla, vara briljantbrilhar - förbrylla, förvirrad, göra häpen, paffconfundir, desconcertar - gradera, klassa, klassificera, placera, räkna - point (en) - behöva, vara tvungennecessitar, precisar, requerer - compact, pack (en) - luta, ta en vilopaus, vilaapoiar, descansar, pousar, repousar - cut (en) - boil, seethe (en) - drömmavaguear - framträda, se ut, tyckas, uppträda, verkaaparecer, parecer - parecer, ter aparência de - vara skyldigdever - tillhörapertencer a, ser a - täckachegar para, cobrir, encobrir - representerarepresentar - account (en) - cut across (en) - börjacomeçar - börjacomeçar - ligga, vara belägenencontrar-se - especificar - gå, varaestar - vara begriplig, vara begripligt, vara vettigtfazer sentido - bestå av, varaconstar - visa sig varademostrar, fazer prova de, mostrar ser, provar, resultar - estabelecer, explicar - stanna kvardemorar-se - fastna, förbli ngn trogen, hålla fast vid, hålla sig till, sittaapoiar, colar - dra benen efter sig, driva omkring, gå och driva, söla, stå och hänga, strosa omkringdemorar-se, descansar, ficar, permanecer, vadiar - innebära, omfatta, räkna, uppgå till, vara detsamma somadicionar, ficar por, montar a, significar, somar - betyda, vara av betydelseimportar - rate (en) - förtjäna, vara värdmerecer, valer - buy (en) - shine (en) - fall (en) - hänga på, komma an på, viladepender, depender de - ligga bakomestar por trás de - vara urusel - delimitar, subtender - representar - rymma, talevar - valer - mätamedir - sorla, surra, susa, tissla och tassla, vara i liv och rörelseaquecer, zunir - finnas i överflöd, vimla avabundar, abundar em, ser abundante, ser rico - bekomma illadiscordar, fazer mal - bliga, gapa, globocejar, embasbacar, escancarar-se - ha en tendens att ..., vara benägen att ...estar inclinado a, ter tendência para - go, run (en) - enter, figure (en) - press (en) - grassera, rasaenfurecer-se, grassar, prosseguir com violência, soprar - angående, om, vara knuten tillestar ligado a, relacionado com - vara brunstigestar no cio - stagnate (en) - stagneraestagnar, estagnar-se - passser útil - estar agachado, estar de cócoras - bringa otur - förestå, hotaameaçar, pairar sobre, pender - varieravariar - återstå, förbli, hålla sig [], kvarstå, sitta [], stanna [], stanna kvarficar, permanecer - vender-se - translate (en) - ledadirigir, encabeçar - come in for (en) - jämföra, jämförascomparar-se - komma, stå, varaestar - encounter, run into (en) - gravitar - betalavaler a pena - diverge (en) - glänsa, vara lysandefulgir, fulgurar, salientar-se, sobressair - iridesce (en) - estar - stand (en) - hang (en) - bagunçar - passaconvir - avsluta, upphörafinalizar - passacaber, cair bem - dar por empréstimo - let go (en) - höra till, tillhörapertencer, pertenecer - fazer parte, pertencer - böja, krökafazer uma curva - jumble, mingle (en) - promise (en) - accept, take (en) - clean (en) - dra, dra till sig, fästa, rikta, tappa uppatrair, puxar - diska, gå att tvätta, tåla tvätt, tvättalavar-se - balansera, jämna ut sig, stå och väga, vara i jämviktequilibrar - höra hemma, vara frånproceder de, ser oriundo de - act (en) - test (en) - seem (en) - möta, täckacorresponder - beat (en) - hold (en) - contain (en) - connect (en) - sell (en) - sell (en) - döda, göra slut på, omintetgöramatar - make (en) - adornar, ornamentar, tornar belo - consist (en) - work (en) - lubricate (en) - breathe (en) - aparar - swing (en) - osculate (en) - retard (en) - transplant (en) - cohere (en) - invändaobjetar, opor-se - stick (en) - recognize (en) - distribute (en) - put out (en) - tillhöra, vara medlem ipertencer, pertencer a - ornamentera, smyckaadornar, decorar, fazer decoração - suck (en) - count (en) - bake, broil (en) - drown, swim (en) - gå runt, gunga, snurraandar à roda - belong (en)[Spéc.]

bli (v.) • estar (v.) • existera (v.) • finnas (v.) • ser (v.) • vara (v.)

-