Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

factotum (en)[Domaine]

instance (en)[Domaine]

arătaparecer - a durea, dureadoler, padecer de, sentir dolor, sufrir, sufrir de, tener dolor - [se] simţi bine, a fi solid, fi binecaer bien, estar bien, estar bueno, estar en plena forma, ir bien, sentar bien - suferi - [se] simţiencontrarse, sentirse - [se] menţine, [se] păstra, rămânemantenerse, quedarse - dura, persista - a strălucilucirse - a lăsa perplex, a ului, a zăpăci, tulbura, zăpăciasombrar, aturdir, confundir, dejar perplejo, desconcentrar, desconcertar, desorientar, embrollar, enredar, ofuscar, pasmar, turbar - clasa - point (en) - a avea nevoie de, a fi cazul, a trebui, avea nevoie, cere, necesita, trebuihacer falta, necesitar, precisar, querer, requerir - [se] ambala, [se] împacheta - staapoyar, apoyarse - cut (en) - agita, fierbeenfadarse, indignarse, rabiar - ir de aquí para allá, merodear - a apărea, a compărea, a da impresia, a părea, arăta, părea, semănaaparecer, comparecer, parecer, parece ser que - păreaparecer - a datora, datoradeber - a aparţine, aparţine de, privipertenecer, pertenecer a, ser de, ser propiedad de - a acopericubrir, llegar para - representar (pt) - account (en) - cut across (en) - începe - [se] porni, începe - a se ridica - defini, determina, preciza, stabilidefinirse, delimitar, especificar - fiestar, ser - tener sentido - avea, conţinecomponerse de, consistir en, constar de - a se dovedi, a se do­vedi, dovedi, vădidemostrar, probar, resultar - estabelecer, explicar (pt) - a ră­mâne în urmă, rămâne - a susţine, fi alăturiadherirse a, mantenerse fiel - a pierde vremea, a zăbovi, întârzia, zăbovicorrer por, dar vueltas, deambular, demorarse, entretenerse, haraganear, holgazanear, perder el tiempo, pulular, quedarse, rezagarse - [se] ridica, a echivala cu, a se ridica la, însuma, totalizaascender a, elevarse a, equivaler, hacer, ser, subir a, sumar, venir a ser lo mismo - a conta, avea importanţă, cântări, conta, însemnacontar, importar, importar a, ser de importancia, ser importante, ser relevante, tener importancia, tener relevancia - aprecia, avea greutate, merita - [se] cuveni, a merita, a me­rita, meritaameritar, merecer, ser digno de, valer - ajunge, cumpăra - [se] distinge, [se] evidenţia, fi clar - fall (en) - a fi condiţionat de, depindedepender, depender de - sta la bazaestar debajo de - fi greţos, fi groaznic, fi împuţit, fi nasol, fi oribil - apretar - întruchipa - a avea o capacitate de, conţine, cuprindetener cabida - costa, face, fivaler - a măsura, măsuramedir - a fi în toi, a ţiui, a urui, fremăta, zumzăibullir, en actividad estar, zumbar - abunda, a fi din belşugabundar - dezaprobano estar calificado, no estar preparado, sentar mal - a căsca guramirar boquiabierto - a fi predispus la, tindetender a, tener tendencia a - go, run (en) - juca un rolconstar, figurar - presa - a continua, a face ravagii, a se dez­lănţui, a se manifesta vio­lent, a urlaarrasar, bramar, desarollarse ferozmente, enfurecerse, hacer estragos - a fi legat, a se referi la, legacon relación a, estar conectado con, estar relacionado, guardar relación con, interrelacionarse, relacionar con - estar en celo - stagnate (en) - a fi inactiv, a stagna, lâncezi, stagna, trenaestancarse - a fi de folosser útil, servir - apăsa, presa, strânge - hoodoo (en) - fi iminentamenazar, ser inminente - întinde, mergevariar - a rămâne, a ră­mâne, a sta, rămâne, stacontinuar, permanecer, quedar, quedarse, seguir - [se] vinde, a se vinde, căuta, cerevenderse - se tălmăci, se traduce - dirigir - căpătadirigirse, ir a, marchar - a se compara, se asemăna, se comparacompararse, poderse comparar - intra - da de, da peste, întâlni - fi atras de, gravita - fi plătit - diverge - a străluci, strălucibrillar, destacar, sobresalir - iridesce (en) - rămâne - aşeza, pune, situaalzar, estar de pie, levantar, poner de pie - apăsa, bântui - bagunçar (pt) - a conveni, convenillegar oportunamente, ser conveniente, ser oportuno, venir a propósito, venir bien, venir de primera - încheia - lucru pe măsură, potrivi, venicaber, quedar, ser apropiado - [se] preta - let go (en) - aparţine - fi potrivit - a face o curbă, a se curba, curba, răsucihacer curva, serpentear, torcerse, zigzaguear - emburujarse, hacer un revoltillo, mezclar, mezclarse - promite - aguantar, coger, llevar, soportar - curăţa, spălalavarse, limpiarse - a atrage, a scoate, a trageatraer, llevar - a putea fi spălat, a spăla, curăţalavar, lavarse - a menţine în echilibru, sta în echilibru - ser proceder de - se interpreta, se juca - test (en) - seem (en) - a satis­facesatisfacer - beat (en) - hold (en) - [se] divide, fi divizibil prin - connect (en) - vinde - sell (en) - matar (pt) - [se] brodi, [se] nimeri, [se] potrivi - înfrumuseţa - consist (en) - [se] lucra - lubricate (en) - breathe (en) - aparar (pt) - swing (en) - osculate (en) - retard (en) - transplant (en) - adherirse - a dezaproba, a obi­ecta laobjetar - stick (en) - recognize (en) - distribute (en) - put out (en) - a face parte din, aparţine, ţineformar parte de, pertenecer a, ser miembro - ornamenta - suck (en) - count (en) - bake, broil (en) - drown, swim (en) - a se învârtidar vueltas - belong (en)[Spéc.]

a fi (v.) • estar (v.) • exista (v.) • fi (v.) • ser (v.)

-

 


   Publicidade ▼