Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

göra en tjänst, tillmötesgå劳驾, 勞駕 - hålla sig på mattan, lyda order严守规则, 听从命令, 服从要求, 遵守規章, 遵守规则, 遵守规章 - 符合, 遵照[Spéc.]

efterlevnad, iakttagande, iakttagelse, observation觀察, 观察, 遵守,奉行 - firande惯例,纪念, 慣例,紀念[Nominalisation]

konformitet, likformighet, medgörlighet, överensstämmelse, tillmötesgående依从, 依照;一致, 符合, 遵守, 遵照 - 考慮 - medgörlig, tillmötesgående依从的, 依從的[Dérivé]

hålla fast vid, hålla sig till坚守, 坚持, 坚持,粘着, 堅持, 堅持,粘著 - adoptera, anamma, anta, lägga sig till med收养, 收養, 跟随, 遵循, 采纳, 領養, 领养[Domaine]

anpassa sig till (v.) • efterleva (v.) • följa  • gå med på (v.) • iaktta (v.) • lyda (v.) • stå fast vid  • 信守 (v.) • 坚持 (v.) • 服从 (v.) • 遵守  • 遵循 (v.) • 遵照 (v.)

-

 


   Publicidade ▼