Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

take a position; adopt an attitude; take an attitude (en)[Classe]

حمل, حَمَلَ, يَمْشي مَعْتَدِل القامَهرفتار کردن؛ به خود گرفتن - إتّخذ إجراءات, تحرّك, تصرّف, تَصَرَّفَ, يَعْمَل، يَقُوم بِعَمَلاقدام کردن[Hyper.]

أعمال, أفْعال, تصرف, تصرّف, سُلوك, سُلوك، تَصَرُّف, سُلُوك, سّلوكاعمال, اعمال؛ کارها, رفتار, رفتار؛ طرز برخورد, کردارها, کرده ها - تصرف, تَصَرُّف, سلوك, سُلُوك, سِيْرَةاخلاق, رفتار, سلوك, وضع - حُضور، طَلْعَه, سّلوك, طّريقة, هيئةرفتار, رویه, سيما, قيافه, هیبت, وضع[Dérivé]

fluster (en) - deal (en) - walk around (en) - يَتَّخِذُ وقْفَةًدر جاي خاصي قرار گرفتن - ثَبَّتَ, شَدَّ, ضَغَطَ, غَرَزَ, يَسْتَقِر، يَثْبُت, يَطْعَن، يُدْخَل فيسوراخ كردن, قراردادن, گذاشتن, گیر کردن[Spéc.]

أعمال, أفْعال, تصرف, تصرّف, سُلوك, سُلوك، تَصَرُّف, سُلُوك, سّلوكاعمال, اعمال؛ کارها, رفتار, رفتار؛ طرز برخورد, کردارها, کرده ها - تصرف, تَصَرُّف, سلوك, سُلُوك, سِيْرَةاخلاق, رفتار, سلوك, وضع - حُضور، طَلْعَه, سّلوك, طّريقة, هيئةرفتار, رویه, سيما, قيافه, هیبت, وضع[Dérivé]

إنسجم (v.) • ادب نگاه داشتن (v.) • انجام وظیفه کردن (v.) • برائت کردن (v.) • برّئ (v.) • تصرّف (v.) • تَصَرَّفَ (v.) • حامل بودن (v.) • دربرداشتن (v.) • رفتار کردن (v.) • سازش کردن (v.) • سَلَكَ (v.) • مواظب رفتار خود بودن (v.) • يَتَصَرَّف (v.) • يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفا حَسَنا، يَتَأَدَّب (v.)

-

 


   Publicidade ▼