» 

dicionario analógico

onderverdelen - format, initialise, initialize (en) - dividir en regiones - triangulate (en) - unitise, unitize (en) - lot (en) - parcelar - splinterenastillar, astillarse - paragraph (en) - canton (en) - balkaniseren[Spéc.]

onafscheidelijk, onlosmakelijk, onscheidbaarinseparable[QuiNePeutEtre]

afscheiding, afsplitsing, scheiding, separatie, uiteengaanseparación[Nominalisation]

scheidbaardisociable, separable[QuiPeutEtre]

deling, groepering, indeling, scheiding, splitsing, verdelingescisión, separación - afscheiding, binnenmuur, scheidsmuur, scheidswand, tussenwanddivisor, separador, tabique - divider (en) - divider, splitter (en) - split (en) - deelbaardivisible[Dérivé]

juntar, reunir, unificar, unir[Ant.]

delen (v. trans.) • desacoplar (v. trans.) • desagregar (v. trans.) • desjuntar (v. trans.) • disgregar (v. trans.) • disociar (v. trans.) • distribueren (v.) • dividir (v. trans.) • opdelen (v. trans.) • opsplitsen (v. trans.) • partir (v.) • repartir (v. trans.) • scheiden van (v. trans.) • segregar (v. trans.) • separar (v. trans.) • verdelen (v.) • versnipperen (v. trans.)

-