Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

alternar, revezar-sealternera, följa på varandra, turas om, växla - acabar, acabar em, acabar por, aportarhamna, sluta, till sist göra ngt, till slut hamna - acelerar, apressar, apressar-se, correr, despachar-se, embarrilar, envasilharhasta, ila, jäkta, jäkta, stressa, påskynda, skynda, skynda sig - disturbar, perturbarstöra - corresponder, obedecer, reagir, responder, ter reacçãogenmäla, göra motstånd, lyda, opponera sig, reagera, reagera på, svara - continuar, manter, seguirbörja, sätta i gång - atacaranfalla, attackera - forçar, obrigartvinga - criar, fazer - come forward, come out, come to the fore, step forward, step to the fore, step up (en) - premiar, recompensarbelöna, ersätta, gottgöra - satisfice, satisfise (en) - manobrarmanövrera - dispatch (en) - evade (en) - race (en) - use (en) - fly by the seat of your pants, play it by ear (en) - play (en) - deal (en) - acompanharkompanjon, medspelare till, vara partner - esforçar-se, lutarbemöda sig, bemöda sig om, sträva efter - egotrip (en) - reciprocate (en) - procedergå på - acercar-se - apresentar, efetuar, executar, fazer - permitir-se, ter a presunçãodrista, kunna kosta på sig, kunna tillåta sig, tillåta, understå sig - continuar, prosseguir - agir, seguirfölja, handla efter - influenciar-seinteragera, påverka varandra - reagirgöra motstånd, opponera sig - take time by the forelock (en) - coact (en) - apresentaranmäla sig som frivillig, åta sig, frivilligt erbjuda, ställa upp frivilligt - chegar afå tid med, få tillfälle till, komma någon vart, komma sig för med, vara på [] väg - representarspela - começar, começar a fazer, dedicar-se abörja ägna sig åt, sätta i gång med, slå sig på - intervir, participar, ter parte, tomar partedela, delta - portar-se mal, ter má conduta, ter maus modosbära sig illa åt, bråka, ställa till besvär, uppföra sig dåligt, uppföra sig illa - descer anedlåta, sänka sig - portar-se, reagir, resistiragera, uppföra sig - comportar, portar-se bemsköta sig - experimentar, experimentar com, procurar, tentarförsöka, försöka [] ngt, pröva, söka, sträva efter, utprova - azarar, cortejar, fazer a corte, galantear, namorarfria till, uppvakta - court (en) - atrever, atrever-se, ousar, ousar-se, ter coragem detordas, våga - efectuar, executar, fazer, realizaråstadkomma, genomföra - neutralizarbekämpa, motverka - antecipar, fazer planos futurosplanera för framtiden - perseguir, proceder contra, processaråtala, vidta lagliga åtgärder - cometer, executarbegå, föröva - tumultuarrusa omkring i raseri - aplicar-se a, arranjar-se, enfrentar, substituirfå hålla till godo med, försöka lösa, ge sig i kast med, klara, klara sig, stå pall för - dignar-senedlåta sig - tratar com condescendêncianedlåta sig - prestar atenção, ter cuidadoakta, se upp [], se upp med, vara försiktig, vara försiktig med - afectar, fazer-se importante, mandarkommendera, sätta näsan i vädret, spela förnäm, spela herre över - stampede (en) - ter a certezaförsäkra sig om, förvissa sig om - reiterar - surpreenderförvåna, överraska - retirarsmussla, smyga - representarspela - dar, executarta - guard (en) - começarbörja - go off at half-cock, go off half-cocked (en) - aguardar, esperar, reteravvakta, ge akt på, vänta - continuar, continuar a, insistir, ir fazendo, sustenarefter hand, fortsätta, gå vidare, gå vidare med, hålla flytande, hålla i gång, hålla vid liv, visa rätt tid - do well, had best (en) - continuarfortsätta - continuar - funcionar, oficiarförrätta, officiera, tjänstgöra som funktionär - fazer detjänstgöra som[Spéc.]

ação, acção, acto, idåd, gärning, handling - acção, atividade, atoaktion, handling - movimento, passo - ação, actividade, atividadeaktivitet, liv, verksamhet[Dérivé]

esporar, esporear, incitar, provocar, reptarframkalla, sätta i gång, ställa till, väcka - conduzir, dirigir, gerir, guiardirigera, regissera - coagir, forçar, obrigarbegränsa, framtvinga, pressa, tilltvinga sig, tvinga, utöva påtryckningar - compelir, constranger, forçartvinga[Cause]

influirbearbeta, få att vackla, påverka[Analogie]

abster-se de, evitar, reprimir, sofrer, toleraravhålla sig från, upphöra med[Ant.]

agir (v.) • executar (v.) • fazer (v.) • handla (v.)

-

 


   Publicidade ▼