» 

dicionario analógico

alternera, följa på varandra, turas om, växlaalternar, revezar-se - hamna, sluta, till sist göra ngt, till slut hamnaacabar, acabar em, acabar por, aportar - hasta, ila, jäkta, stressa, påskynda, skynda, skynda på, skynda sigacelerar, apressar-se, correr, despachar-se, embarrilar, envasilhar - störadisturbar, perturbar - genmäla, göra motstånd, lyda, opponera sig, reagera, reagera på, svaracorresponder, obedecer, reagir, responder, ter reacção - börja, sätta i gångcontinuar, manter, seguir - anfalla, attackeraatacar - tvingaforçar, obrigar - criar, fazer - come forward, come out, come to the fore, step forward, step to the fore, step up (en) - belöna, ersätta, gottgörapremiar, recompensar - satisfice, satisfise (en) - manövreramanobrar - dispatch (en) - evade (en) - race (en) - use (en) - fly by the seat of your pants, play it by ear (en) - play (en) - deal (en) - kompanjon, medspelare till, vara partneracompanhar - bemöda sig, bemöda sig om, sträva efteresforçar-se, lutar - egotrip (en) - reciprocate (en) - gå påproceder - acercar-se - apresentar, efetuar, executar, fazer - drista, kunna kosta på sig, kunna tillåta sig, tillåta, understå sigter a presunção - continuar, prosseguir - följa, handla efteragir, seguir - interagera, påverka varandrainfluenciar-se - göra motstånd, opponera sigreagir - take time by the forelock (en) - coact (en) - anmäla sig som frivillig, åta sig, frivilligt erbjuda, ställa upp frivilligtapresentar - få tid med, få tillfälle till, komma någon vart, komma sig för med, vara på [] vägchegar a - spelarepresentar - börja ägna sig åt, sätta i gång med, slå sig påcomeçar, começar a fazer, dedicar-se a - dela, deltaintervir, participar, ter parte, tomar parte - bära sig illa åt, bråka, ställa till besvär, uppföra sig dåligt, uppföra sig illaportar-se mal, ter má conduta, ter maus modos - nedlåta, sänka sigdescer a - agera, uppföra sigportar-se, reagir, resistir - sköta sigcomportar, portar-se bem - försöka, försöka [] ngt, pröva, söka, sträva efter, utprovaexperimentar, experimentar com, procurar, tentar - fria till, uppvaktaazarar, cortejar, fazer a corte, galantear, namorar - court (en) - tordas, vågaatrever, atrever-se, ousar, ousar-se, ter coragem de - åstadkomma, genomföraefectuar, executar, fazer, realizar - bekämpa, motverkaneutralizar - planera för framtidenantecipar, fazer planos futuros - åtala, vidta lagliga åtgärderperseguir, proceder contra, processar - begå, förövacometer, executar - rusa omkring i raseritumultuar - få hålla till godo med, försöka lösa, ge sig i kast med, klara, klara sig, stå pall föraplicar-se a, arranjar-se, enfrentar, substituir - nedlåta sigdignar-se - nedlåta sigtratar com condescendência - akta, se upp [], se upp med, vara försiktig, vara försiktig medprestar atenção, ter cuidado - afectar - stampede (en) - försäkra sig om, förvissa sig omter a certeza - reiterar - förvåna, överraskasurpreender - smussla, smygaretirar - spelarepresentar - tadar, executar - guard (en) - börjacomeçar - go off at half-cock, go off half-cocked (en) - avvakta, ge akt på, väntaaguardar, esperar, reter - fortsätta, gå vidare, gå vidare med, hålla flytande, hålla i gång, hålla vid liv, visa rätt tidcontinuar, continuar a, insistir, sustenar - do well, had best (en) - continue (en) - continuar - förrätta, officiera, tjänstgöra som funktionärfuncionar, oficiar - tjänstgöra somfazer de[Spéc.]

dåd, gärning, handlingação, acção, acto, i - aktion, handlingacção, atividade, ato - movimento, passo - aktivitet, liv, verksamhetação, actividade, atividade[Dérivé]

framkalla, sätta i gång, ställa till, väckaesporar, esporear, incitar, provocar, reptar - dirigera, regisseraconduzir, dirigir, gerir, guiar - begränsa, framtvinga, pressa, tilltvinga sig, tvinga, utöva påtryckningarcoagir, forçar, obrigar - tvingacompelir, constranger, forçar[Cause]

bearbeta, få att vackla, påverkainfluir[Analogie]

avhålla sig från, upphöra medabster-se de, evitar, reprimir, sofrer, tolerar[Ant.]

agir (v.) • executar (v.) • fazer (v.) • handla (v.)

-