Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

skiftes omalternar, revezar-se - bringe, ende, ende i/på, ende med, havne, til slutt gjøre noeacabar, acabar em, acabar por, aportar - fram-/påskynde, haste, ile, la det gå litt kvikt!, skynde på, skynde seg, være rask, vær rask!acelerar, apressar, apressar-se, correr, despachar-se, embarrilar, envasilhar - avbryte, forstyrre, uroedisturbar, perturbar - besvare, få en reaksjon mot, reagere negativt på, reagere på, svare, vise tegn til bedringcorresponder, obedecer, reagir, responder, ter reacção - continuar, manter, seguir - angripe, kritisere, passe oppatacar - presse, tvingeforçar, obrigar - criar, fazer - come forward, come out, come to the fore, step forward, step to the fore, step up (en) - belønne, gi belønning/dusør, godtgjøre, lønne, påskjønne, premierepremiar, recompensar - satisfice, satisfise (en) - manøvreremanobrar - dispatch (en) - evade (en) - race (en) - use (en) - fly by the seat of your pants, play it by ear (en) - play (en) - deal (en) - være partner foracompanhar - anstrenge seg, bruke kreftene, strebeesforçar-se, lutar - egotrip (en) - reciprocate (en) - proceder - acercar-se - apresentar, efetuar, executar, fazer - ta seg den frihet å, tillate segpermitir-se, ter a presunção - continuar, prosseguir - følge, rette seg etteragir, seguir - påvirke hverandreinfluenciar-se - reagere negativt påreagir - take time by the forelock (en) - coact (en) - tilbyapresentar - komme/nå fram, komme i gang medchegar a - opptre i, som, spillerepresentar - begynne med/på, sette i gang arbeidet medcomeçar, começar a fazer, dedicar-se a - deltaintervir, participar, ter parte, tomar parte - irritere, oppføre seg dårlig, være ulydigportar-se mal, ter má conduta, ter maus modos - nedverdige segdescer a - oppføre seg, te segportar-se, reagir, resistir - oppføre seg skikkeligcomportar, portar-se bem - forsøke, forsøke seg på, freiste, prøve, prøve ut, smake påexperimentar, experimentar com, procurar, tentar - beile, fri/beile til, fri til, gjøre kur tilazarar, cortejar, fazer a corte, galantear, namorar - court (en) - tore, vågeatrever, atrever-se, ousar, ousar-se, ter coragem de - effektuere, forårsake, framkalleefectuar, executar, fazer, realizar - motarbeide/-virkeneutralizar - legge langsiktige planer, tenke framoverantecipar, fazer planos futuros - reise tiltale motperseguir, proceder contra, processar - begåcometer, executar - rase, stormetumultuar - klare, mestre, nøye seg/klare seg med, tumle/kjempe medaplicar-se a, arranjar-se, enfrentar, substituir - nedlate segdignar-se - nedlate segtratar com condescendência - passe på, passe seg, være forsiktig, være forsiktig medprestar atenção, ter cuidado - gjøre seg til, skape seg, spille herreafectar, fazer-se importante, mandar - stampede (en) - forsikre seg om, se etter, være sikker påter a certeza - gjentareiterar - forbause, overraskesurpreender - nappe, rapperetirar - opptre i, som, spillerepresentar - tadar, executar - guard (en) - begynne, startecomeçar - go off at half-cock, go off half-cocked (en) - vente, vente et øyeblikkaguardar, esperar, reter - bli ved, fortsette, fortsette å, fortsette med, gå/kjøre videre, gå videre, holde det gående, holde fram med, holde på, komme viderecontinuar, continuar a, insistir, ir fazendo, sustenar - do well, had best (en) - fortsette, gå videre, holde påcontinuar - continuar - foreta, forrette, fungerefuncionar, oficiar - fungere somfazer de[Spéc.]

dåd, gjerning, handlingação, acção, acto, i - aksjon, gjerning, handlingacção, atividade, ato - movimento, passo - aktivitet, liv og røre, virksomhetação, actividade, atividade[Dérivé]

egge til opprør, hisse opp, provosereesporar, esporear, incitar, provocar, reptar - dirigere, kontrollere, lede, regissere, styreconduzir, dirigir, gerir, guiar - begrense, forsere, overanstrenge, presse, tvingecoagir, forçar, obrigar - tvingecompelir, constranger, forçar[Cause]

gi et skjevt bilde, ha/øve innflytelse på, la seg påvirke/lede av, påvirke, være forutinntattinfluenciar, influir[Analogie]

abster-se de, evitar, reprimir, sofrer, tolerar[Ant.]

agir (v.) • executar (v.) • fazer (v.) • foreta seg noe (v.) • gjøre noe (v.) • handle (v.)

-

 


   Publicidade ▼