» 

dicionario analógico

skiftes om - bringe, ende, ende i/på, ende med, havne, til slutt gjøre noe - få opp farten, fram-/påskynde, haste, ile, la det gå litt kvikt!, skynde på, skynde seg, være rask, vær rask! - avbryte, forstyrre, uroe - besvare, få en reaksjon mot, reagere negativt på, reagere på, svare, vise tegn til bedring - continuar, manter, seguir (pt) - angripe, kritisere, passe opp - presse, tvinge - criar, fazer (pt) - come forward, come out, come to the fore, step forward, step to the fore, step up (en) - belønne, gi belønning/dusør, godtgjøre, lønne, påskjønne, premiere - satisfice, satisfise (en) - manøvrere - dispatch (en) - evade (en) - race (en) - use (en) - fly by the seat of your pants, play it by ear (en) - play (en) - deal (en) - være partner for - anstrenge seg, bruke kreftene, strebe - egotrip (en) - reciprocate (en) - - acercar-se (pt) - apresentar, efetuar, executar, fazer (pt) - ta seg den frihet å - continuar, prosseguir (pt) - følge, rette seg etter - påvirke hverandre - reagere negativt på - take time by the forelock (en) - coact (en) - tilby - komme/nå fram, komme i gang med - opptre i, som, spille - begynne med/på, sette i gang arbeidet med - delta - irritere, oppføre seg dårlig, være ulydig - nedverdige seg - oppføre seg, te seg - oppføre seg skikkelig - forsøke, forsøke seg på, freiste, prøve, prøve ut, smake på - beile, fri/beile til, fri til, gjøre kur til - court (en) - tore, våge - effektuere, forårsake, framkalle - motarbeide/-virke - legge langsiktige planer, tenke framover - reise tiltale mot - begå - rase, storme - klare, mestre, nøye seg/klare seg med, tumle/kjempe med - nedlate seg - nedlate seg - passe på, passe seg, være forsiktig, være forsiktig med - afectar (pt) - stampede (en) - forsikre seg om, se etter, være sikker på - gjenta - forbause, overraske - nappe, rappe - opptre i, som, spille - ta - guard (en) - begynne, starte - go off at half-cock, go off half-cocked (en) - vente, vente et øyeblikk - fortsette, fortsette å, fortsette med, gå/kjøre videre, gå videre, holde det gående, holde fram med, komme videre - do well, had best (en) - bli ved, holde på - continuar (pt) - foreta, forrette, fungere - fungere som[Spéc.]

dåd, gjerning, handling - aksjon, gjerning, handling - movimento, passo (pt) - aktivitet, liv og røre, virksomhet[Dérivé]

egge til opprør, hisse opp, provosere - dirigere, kontrollere, lede, regissere, styre - begrense, forsere, overanstrenge, presse, tvinge - tvinge[Cause]

gi et skjevt bilde, ha/øve innflytelse på, la seg påvirke/lede av, påvirke, være forutinntatt[Analogie]

abster-se de, evitar, reprimir, sofrer, tolerar (pt)[Ant.]

foreta seg noe (v.) • gjøre noe (v.) • handle (v.)

-