Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

alternerskiftes om - arriver, finir par, retrouver, terminerbringe, ende, ende i/på, ende med, havne, til slutt gjøre noe - activer, aller à toute pompe, bomber, dégrouiller, démener, empresser, faire diligence, faire fissa, faire vite, hâter, presserfram-/påskynde, haste, ile, la det gå litt kvikt!, skynde på, skynde seg, være rask, vær rask! - déranger, interrompreavbryte, forstyrre, uroe - réagir, répondrebesvare, få en reaksjon mot, reagere negativt på, reagere på, svare, vise tegn til bedring - continuar, manter, seguir (pt) - agresser, attaquerangripe, kritisere, passe opp - forcerpresse, tvinge - créer - présenter, se montrer, sortirinnfinne, melde seg - récompenserbelønne, gi belønning/dusør, godtgjøre, lønne, påskjønne, premiere - satisfice, satisfise (en) - faire manœuvrer, manœuvrermanøvrere - dispatch (en) - evade (en) - race (en) - use (en) - play it by ear (en) - jouer - négocier, traiter - s'associervære partner for - dépenser, efforcer, tâcher de, veiller àanstrenge seg, bruke kreftene, strebe - egotrip (en) - donner le change - aller, avancer, passerdra, fare, reise - acercar-se (pt) - célcébrer - prendre des libertésta seg den frihet å, tillate seg - engager, participer, poursuivre - agir selon, suivrefølge, rette seg etter - agir ensemble, interagirpåvirke hverandre - opposer, réagir, réagir contrereagere negativt på - take time by the forelock (en) - coact (en) - se porter volontairetilby - arriver komme i gang med - joueropptre i, som, spille - entreprendre, se mettre àsette i gang arbeidet med - participer, prendre partdelta - conduire mal, faire des siennesirritere, oppføre seg dårlig, være ulydig - abaissernedverdige seg - comporter, conduire, faire, teniroppføre seg, te seg - se comporter, se conduireoppføre seg skikkelig - efforcer, essayer, mettre à l'épreuve, tâcher, tenteranstrenge, forsøke, forsøke seg på, freiste, prøve, prøve ut, sette på prøve, smake på, ta på - courtiser, faire la courbeile, fri/beile til, fri til, gjøre kur til - court (en) - osertore, våge - effectuer, faireeffektuere, forårsake, framkalle - contrebalancer, éveiller l'antagonismemotarbeide/-virke - anticiper, arranger d'avancelegge langsiktige planer, tenke framover - engager des poursuites, poursuivrereise tiltale mot - commettre, perpétrerbegå - parcourir avec ragerase, storme - débrouiller, dépatouiller, en tirerklare, mestre, nøye seg/klare seg med, tumle/kjempe med - daignernedlate seg - condescendrenedlate seg - passe på, passe seg, være forsiktig, være forsiktig med - donner de grands airs, jouer la comédie, traiter avec arrogancegjøre seg til, skape seg, spille herre - ruer - s'assurer queforsikre seg om, se etter, være sikker på - refairegjenta - surprendreforbause, overraske - prendre furtivementnappe, rappe - joueropptre i, som, spille - faire, prendreta - guard (en) - commencerbegynne, starte - go off at half-cock, go off half-cocked (en) - attendrevente, vente et øyeblikk - avancer, continuer, continuer de, reprendrebli ved, fortsette, fortsette å, fortsette med, gå/kjøre videre, gå videre, holde det gående, holde fram med, holde på, komme videre - faire de son mieux - continuerfortsette, gå videre, holde på - continuer, maintenir, poursuivre - exercer les fonctions, officierforeta, forrette, fungere - faire office, servirfungere som[Spéc.]

acte, actiondåd, gjerning, handling - acte, actionaksjon, gjerning, handling - geste, initiative - activité, occupation, tâcheaktivitet, liv og røre, virksomhet[Dérivé]

ameuter, exciter, faire de l'agitation, inciter, provoqueregge til opprør, hisse opp, provosere - diriger, gérerdirigere, kontrollere, lede, regissere, styre - astreindre, contraindre, forcerbegrense, forsere, overanstrenge, presse, tvinge - contraindre, forcer, obligertvinge[Cause]

influencer, inspirergi et skjevt bilde, ha/øve innflytelse på, la seg påvirke/lede av, påvirke, være forutinntatt[Analogie]

abster-se de, evitar, reprimir, sofrer, tolerar (pt)[Ant.]

agir (v.) • foreta seg noe (v.) • gjøre noe (v.) • handle (v.)

-

 


   Publicidade ▼