Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

จัดหาให้, จัดให้, หาเงินได้, เตรียมของบางสิ่งให้กับคนบางคน, ให้สิ่งจำเป็นarranjar, dar, fornecer, procurar, providenciar, sustentar[Hyper.]

ฮีตเตอร์, ฮีเตอร์, เครื่องทำความร้อนaquecedor, aquecedores - การทำให้อุ่น, ระบบทำความร้อน, เครื่องทำความร้อนaquecedor, aquecimento, calefação, calefacção, calefator, centrais de aquecimento, passagem no calor - ความร้อน, ความโกรธ, อุณหภูมิความร้อน, อุณหภูมิสูงcalor - febre - ความร้อน, พลังงานความร้อนcalor - heatable (en)[Dérivé]

 


   Publicidade ▼