Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

isolar - get back, win back (en) - express, extract, press out (en) - fånga, hugga tag iapanhar, capturar, deitar a mão a, interceptar - få, komma överatingir, obter - förvärva, köpaadquirir, atingir, comprar, obter - hyraalugar, fretar - mottagafazer, receber, tomar - turn (en) - köpaadquirir, comprar - hitta, komma påachar, descobrir - glom (en) - anföra, beröra, föra på tal, komma in på, ta uppabordar - achar, atingir, conseguir - erkänna, få, godkänna, godta, mottaadmitir, obter - [] få, erhålla, skaffa sigadquirir, arranjar, atingir, comprar, obter - återfå, återtareconquistar, recuperar-se, voltar a ganhar - atingir, tomar - återfårecuperar - återfordra, återkräva, reklameraexigir, queixar-se, reaver, reclamar, recuperar - återfå, få tillbaka, komma tillbaka tillachar, devolver, encontrar, recuperar, recuperar-se, reencontrar, voltar a alcançar - få, förvärvaadquirir, atingir, auferir, comprar, lucrar, meta, obter, receber - förvärva, göra [], inbringa, tjäna, uppnå, vinnaadquirir, ganhar, lucrar - tjänaganhar, ganhar dinheiro com seu trabalho - ha nytta av, vara till nytta föradquirir, aproveitar, lucrar, receber - dela pådividir, partilhar - ter preferência, ter prioridade, tomar lugar - hämtair buscar, pegar - ärvaherança, herdar - lånaadoptar, levar emprestado, pedir emprestado, tomar por empréstimo - pick up (en) - adquirir, atingir, obter - få, samla - mottaaceitar - preempt (en)[Spéc.]

apropriação[Nominalisation]

aquisição - förvärvande, tillägnandeaquisição, compra - förvärvaprendizagem - acquirer, merchant bank (en) - acquirer (en) - acquirer (en) - acquirer (en) - cobiçoso, sequioso[Dérivé]

erhålla, fåobter[Domaine]

atingir (v.) • comprar (v.) • conseguir (v.) • erhålla (v.) • (v.) • få tag i (v.) • komma över (v.) • obter (v.) • receber (v.)

-

 


   Publicidade ▼