Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

mantener, sustentarhraniti, izdržavati, nahraniti, podupirati, poduprijeti, uzdržavati - conservar, detentar, guardar, mantener, retenerčuvati, držati, sačuvati, zadržati - keep (en) - conservar, mantenerčuvati - guardar (pt) - monopolizarmonopolizirati, uvesti monopol - ejercerimati, koristiti - acumular, almacenargomilati rezerve, stvarati zalihe - držati, imati, nositi, obnašati - imati, nositi, ponijeti - lo suyo saber de, qué va saber de la cosa, saber de qué va la cosa, ser bueno en, ser un entendedor deznati što je što, znati svoj posao[Spéc.]

potentado, rica, ricacho, ricachón, rico - cachivaches, chismes, cosas, pertenencia, posesión, posesiones, propiedad, trastosbezvrijedna stvar, dobro, glupost, imovina, materijalno dobro, posjed, svojina, vlasništvo[Dérivé]

dar, regalardati, davati, pokloniti, predati, predavati, pružati, pružiti, udijeliti, udjeljivati[Cause]

figurar, representarglumiti, imati, isticati, karakterizirati, ocrtavati, odlikovati[Domaine]

držati (v.) • imati (v.) • poseer (v.) • posjedovati (v.) • tener (v. trans.)

-

 


   Publicidade ▼