Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

forsyne rikelig, imøtekomme, tilfredsstilleatender, encher de, servir - engasgar - betale husleie, bygsle, leie utalugar, arrendar - gi støtte til, godkjenne, støtte, støtte/stive oppapoiar, secundar, sustentar - betale, betale tilbake, gjengjelde, lønne, utbetalepagar, saldar - bevilge, gi, innrømme, innvilge, stemme overens, tildele, viseconceder., entregar, estar de acordo, outorgar - bevilge, gi, la fåconceder, dar, outorgar, permitir - levere inn, overdra, skyte innapresentar, devolver, entregar, fornecer, oferecer, repor, tornar a vestir - conceder, entregar, outorgar - heap (en) - conceder, dividir, entregar, fazer loteamento, lotear - by, foreslå, tilby, tilby segoferecer-se - bidra, bidra med, bidra med, skrive i, levere bidrag til, tilføre, donere penger, gi et bidragconceder, contribuir, dar, entregar, outorgar - gå, komme, komme tilbake til, levere tilbake, returnere, vende tilbakeabastecer, dar, deixar, entregar, exprimir, fazer, restituir - deponeredepositar, ingressar, internar, registrar - alhear, ceder, conceder, dar, entregar, outorgar, submeter-se, transigir - låneemprestar, prestar - bringe, forsyne, forsørge, gi, kjøpe, levere, ordne, skaffe, skaffe til veiearranjar, dar, fornecer, procurar, providenciar, sustentar - godtgjøre, tilbakebetalepagar - punge ut, skille seg av meddesfazer-se de - enfeoff (en) - bring in (en) - give (en) - deal (en) - vest (en)[Spéc.]

giving (en) - gavedoação, oferta, presente - ; doador, Apresentador de Televisão, Apresentadores de televisão, doador[Dérivé]

forhandle, omsette, selge, seljevender[Domaine]

gi/levere tilbake, godtgjøre, levere tilbake, refundere, returnere, tilbakebetaledevolver, reembolsar, reintegrar, restituir, retribuir[Analogie]

kjøpe, leieadoptar[Ant.]

dar (v.) • entregar (v.) • gi (v.)

-

 


   Publicidade ▼