Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

flex (en) - être ostentatoire[Spéc.]

bluff, fanfaronnade, hâbleriebufonada, chełpienie się, chełpliwość, chwalba, chwalenie się, przechwałka, samochwalstwo, szklenie, łgarstwo - gasconnade, gasconnage[Nominalisation]

fanfaron, fanfaronnard, hâbleur, vantardchełpliwy, junacki[Qui~]

plastronneur - crâneur, frimeuraktor, brukarz, instalator[PersonneQui~]

apparat, ostentation, pompeostentacja, wystawność - affichage - exhibitionostentacja, popisywanie się, poza - cabotin, exhibitionniste[Dérivé]

coqueter (v. intr.) • crâner (v. intr.) • donner des airs (v. pron.) • faire étalage (v. trans. intr.) • faire l'important (v. intr.) • faire l'olibrius (v. intr.) • faire la roue (v. intr.) • faire le beau (v. intr.) • faire le bravache (v. intr.) • faire le fanfaron (v. intr.) • fanfaronner (v. intr.) • gasconner (v. intr.) • nadrabiać bezczelnością  • obnosić się z (v.) • paonner (v. intr.) • parader (v. intr.) • paradować w (v.) • pavaner (v. pron.) • pavoiser (v. trans.) • plastronner (v. intr.) • poser (v. intr.) • pousser du col (v. intr. pron.) • pozować (v.) • prendre de grands airs (v. intr.) • prendre des airs (v. intr.)

-

 


   Publicidade ▼