Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

take the field (en) - doordringen, penetrerenpénétrer, perforer - weer binnenkomenréalimenter, rentrer - file in (en) - binnenwippenentrer brièvement - entrer - aanlopen - take water (en) - turn in (en) - aan boord gaan, instappen, zich embarkeren, zich inschepenembarquer, monter, monter dans - faire irruption - empiéter - kortstaarten[Spéc.]

entrée[Nominalisation]

entrant[Qui~]

ambtsaanvaarding, binnenkomst, dienstaanvaarding, entree, indiensttreding, intocht, intrede, invoer, opname, toetredingentrée - entree, gang, ingang, inrit, oprijlaan, oprit, toegang, toegangsdeur, toegangspoortaccès, chemin d'entrée, entrée - ambtsaanvaarding, dienstaanvaarding, indiensttredingentrée - deelnemerimmigrant[Dérivé]

intrekkenemménager, établir ses pénates, installer dans ses meubles, rentrer dans ses meubles[Analogie]

ontsnappen, uitgaan, uitvoegenéchapper, partir, quitter, sortir[Ant.]

betreden (v. trans.) • binnendringen (v. trans.) • binnengaan (v. trans.) • binnenkomen (v. trans.) • binnenlopen (v. trans.) • binnenrijden (v. intr.) • binnenstappen (v. trans.) • binnentreden (v. trans.) • binnenvaren (v. intr.) • buigen (v.) • duiken (v. intr.) • entrer (v. trans. intr.) • entrer dans (v.) • ingaan (v. trans.) • inkomen (v.) • instappen (v.) • opstappen (v. intr.) • rentrer (v.) • rentrer dans (v.) • verdiepen (v. trans.)

-

 


   Publicidade ▼