Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

monter, venir à la surface de l'eau (fr)[Classe]

manœuvrer un navire sous-marin (fr)[DomainRegistre]

上がる, 上ぼる, 上る, 上昇, 上昇+する, 昇る, 登る[Hyper.]

ふじょう, 浮上oppervlaktebehandeling - うわべ, 一皮, 上っ側, 上っ面, 上側, 上辺, 上面, 外面, 表面, 見かけ, 見掛けoppervlakte - リフト, 上り, 上騰, 亢進, 勃, 向上, 昇り, 栄達opstijging - うわべ, 上っ側, 上っ面, 上面, 外側, 外方, 外面, 表層, 表面, 面buitenkant, buitenste, buitenzijde, exterieur, opp., oppervlak, oppervlakte, vlak - 地球表面aardoppervlak, aardoppervlakte[Dérivé]

やってくる, 到来, 到来+する, 参る, 来たる, 来る, 来向かう, 訪れる, 遣ってくるhalen, komen - あがる, 上がる, 上ぼる, 上る, 上昇, 上騰, 上騰+する, 差上る, 差昇る, 差登る, 昇る, 登る, 立ちのぼる, 立ち上る, 立ち昇る, 立上る, 立昇る, 離陸するklimmen, omhooggaan, omhoogkomen, opgaan, opkomen, opstijgen, optrekken, opvaren, stijgen[Analogie]

現れる, 現われる, 表れる, 表われる - 再燃, 再燃+する - 沸き立つ, 沸く, 涌く, 湧くopborrelen - こみ上げる, にじみ出る, 涌き出る, 込みあげる, 込み上げるontspringen, oogsten, opwellen, vloeien[Spéc.]

ふじょう, 浮上oppervlaktebehandeling - うわべ, 一皮, 上っ側, 上っ面, 上側, 上辺, 上面, 外面, 表面, 見かけ, 見掛けoppervlakte - リフト, 上り, 上騰, 亢進, 勃, 向上, 昇り, 栄達opstijging - うわべ, 上っ側, 上っ面, 上面, 外側, 外方, 外面, 表層, 表面, 面buitenkant, buitenste, buitenzijde, exterieur, opp., oppervlak, oppervlakte, vlak - 地球表面aardoppervlak, aardoppervlakte[Dérivé]

losbarsten (v. intr.) • losbreken (v. intr.) • ontspringen (v.) • opduiken  • rijzen (v.) • uitbarsten (v. intr.) • uitbreken (v. intr.) • 浮かびあがる (v.) • 浮かびでる (v.) • 浮かび上がる (v.) • 浮かび出す (v.) • 浮かび出る (v.) • 浮き上がる (v.) • 浮き出す (v.) • 浮き出る (v.) • 浮びでる (v.) • 浮び出る (v.) • 浮上 (v.) • 浮上+する (v.) • 浮上がる (v.) • 浮上する ( ) • 浮上る (v.) • 浮揚 (v.) • 浮揚+する (v.) • 生ずる (v.) • 起きる (v.)

-

 


   Publicidade ▼