Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

dať do obehu, rozšíriť sa - relocate (en) - izmežģītpremiestniť, vykĺbiť si, vytknúť - transladar (pt) - izvietot, izvietoties, nostātiesumiestniť - agitar (pt) - nodot, nosūtīt, padotodovzdať, prechádzať - canalizar (pt) - draudīgi vicināt, vicināthroziť, mávať - pritiahnuť - nest, pārnēsātniesť, prenášať, preniesť - strauji vilktmykať, potiahnuť - disarrange (en) - iecelt, ielikt, likt, novietot, pārveidot, pozētmenovať, pózovať, umiestniť, zaujať postoj - iedarbināt, saslēgtzaradiť - dzīt/virzīt uz priekšupoháňať - uzsāktpriniesť - aptītomotať, zabaliť, zvinúť - atritināt, attīt, notīt - iespiest, iespiesties, saspiest, saspiesties - work (en) - verter (pt) - izšļakstīt, izšļakstīties, šļakstītiespretiecť, rozliať sa - nosviestzhodiť - atdalīt, atšķirt, atvadīties, dalīt, izšķirt, sadalīt, šķirtoddeliť, rozdeliť, rozísť sa, rozlúčiť sa - iznīdēt, izraut ar saknēm, izskaustodstrániť, vytrhnúť aj s koreňmi - depress, press down (en) - pacelt un aiznestodniesť - flick, riffle, ruffle (en) - work (en) - take back (en) - centrar (pt) - pump (en) - nolasīt ar skeneri, skenētskenovať, snímať - satricināt, satriektotriasť, šokovať - aijāt, šūpotpestovať v náručí - revolve, roll (en) - []stumtstrčiť - abalar, balançar, sacudir (pt) - fluctuate (en) - pulse (en) - izsist, pārvietot, pārvietotiespremiestniť, uvoľniť - slīdētkĺzať - kustēties, kustināthýbať sa, postrapatiť, prevracať sa - play (en) - apgāztpováľať, prevrátiť, prevrhnúť, vyviesť z miery, zmiasť, zvaliť - despachar, embarcar, enviar, expedir, transportar, trazer (pt) - mest, raidīt, sūtīt, sviestposlať - transportar (pt) - saltate (en) - nolaist, nolaist zemē, pazemināt, pazeminātiesdať dolu, spustiť, stiahnuť, stíšiť, znížiť - celt, paceltvztýčiť, zdvihnúť - paceltiesvzlietnuť - izlaist no rokām, nomestpustiť, vypadnúť - iegremdēt, iegrimt, ielaistvnoriť, vsiaknuť - advance, bring forward (en) - aizbiedēt, aizdzīt, izdzīt, izkliedēt, padzītodháňať, odohnať, odplašiť, rozptýliť - pārcelt, pārlikt, pārvietotpreniesť - displace (en) - pārpildīt, pieblīvēt - circulate (en) - dať do obehu, rozšíriť sa - empurrar (pt) - conduzir, guiar (pt) - race, rush (en) - whoosh, woosh (en) - derramar, entornar, verter (pt) - exteriorizar (pt) - upstage (en) - agitar, bater, mexer (pt) - griezt, grieztiestočiť sa - griezt, grieztiestočiť sa - iegriezties, pagrieztiesodchýliť sa, zabočiť, zatáčať sa - []slidinātplaziť sa, zasunúť - run (en) - svilpothvízdať - plandīties, plivināties - singsong (en) - hustle (en) - aizskalotodplaviť - rake (en) - nopūst, pūstodfúknuť - tirar (pt) - draw, pull (en) - lateralize (en) - translate (en) - bater (pt) - pāriet no rokas rokā/cita īpašumāzmeniť majiteľa - transmitir, trazer (pt) - izraidītvylúčiť - nogrieztiesdať sa, ísť - slip (en) - sling (en)[Spéc.]

deslocamento, movimento, traslado (pt) - kustība, kustību kultūrapohybová kultúra - mover, moving company, public mover, removal company, removal firm (en) - attraipotājs, mēbeļu pārvadātājsšpeditér[Dérivé]

iespert, spārdīt, spārdīties, spertkopnúť - nestniesť - transfer (en) - iet, izplatīties, virzītiesísť[Domaine]

odstrániť (v.) • pārvietot (v.) • premiestniť (v.)

-

 


   Publicidade ▼