Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

dať do obehu, rozšíriť samobilizar - relocate (en) - premiestniť, vykĺbiť si, vytknúťdeslocar, deslocar-se - transladar - umiestniťpostar, situar - agitar - odovzdať, prechádzaťcontrabandear, entregar, enviar, passar, transmitir - canalizar - hroziť, mávaťagitar, brandir, mexer - pritiahnuťpuxar - niesť, prenášať, preniesťcarregar, transportar - mykať, potiahnuťarrastar, tirar - disarrange (en) - menovať, pózovať, umiestniť, zaujať postojcarregar, colocar, meter, pôr, posar - zaradiťengatar - poháňaťimpulsionar, propulsar, propulsionar, tocar - priniesťlançar - omotať, zabaliť, zvinúťbolear, envolver - estender - force, squeeze, wedge (en) - work (en) - verter - pretiecť, rozliať sachocalhar, verter - zhodiťatirar ao chão - oddeliť, rozdeliť, rozísť sa, rozlúčiť saseparar, separar-se - odstrániť, vyloviť, vytrhať, vytrhnúť aj s koreňmiacabar com, arrancar, desenraizar, encontrar/puxar, erradicar, levantar, sacar - depress, press down (en) - odniesťcarregar, levantar, levar - flick, riffle, ruffle (en) - work (en) - take back (en) - centrar - pump (en) - skenovať, snímaťescandir - otriasť, šokovaťagitar - pestovať v náručíembalar - revolve, roll (en) - strčiťempurrar, forçar - abalar, balançar, sacudir - fluctuate (en) - pulse (en) - premiestniť, uvoľniťdeslocar, mudar - kĺzať, plachtiťdeslizar, planar - hýbať sa, postrapatiť, prevracať sabater, remover - play (en) - pováľať, prevrátiť, prevrhnúť, vyviesť z miery, zmiasť, zvaliťentornar, virar - despachar, embarcar, enviar, expedir, transportar, trazer - poslaťenviar, lançar, mandar - transportar - saltate (en) - spustiť, stiahnuťabaixar, baixar, descer - vztýčiť, zdvihnúťlevantar - vzlietnuťalçar, elevar, levantar, subir - pustiť, vypadnúťabandonar, deixar cair, largar - vnoriť, vsiaknuťafundar, submergir - advance, bring forward (en) - odháňať, odohnať, odplašiť, rozptýliťafastar, afugentar, caçar, desvanecer, espantar, mandar embora, rechaçar, tocar - preniesťmudar, transferir, transladar, transportar, trasladar - displace (en) - encher - circulate (en) - dať do obehu, rozšíriť sacircular, lançar - empurrar - conduzir, guiar - race, rush (en) - whoosh, woosh (en) - derramar, entornar, verter - exteriorizar - upstage (en) - agitar, bater, mexer - točiť sagirar, rodar - točiť sagirar, rodar - odchýliť sa, zabočiť, zatáčať savirar - plaziť sa, zasunúťdeslizar - run (en) - hvízdaťassobiar - bater - singsong (en) - hustle (en) - odplaviťvarrer - rake (en) - odfúknuťfazer voar - tirar - draw, pull (en) - lateralize (en) - translate (en) - bater - zmeniť majiteľamudar de dono - transmitir, trazer - vylúčiťexpulsar - dať sa, ísťtomar - slip (en) - sling (en)[Spéc.]

deslocamento, movimento, traslado - pohybová kultúramovimentação - mover, moving company, public mover, removal company, removal firm (en) - špeditérencarregado de mudanças[Dérivé]

kopnúťdar um puntapé - niesťcarregar, transportar - transfer (en) - ísťandar, caminhar, deslocar-se, ir[Domaine]

deslocar (v.) • mover (v.) • odstrániť (v.) • premiestniť (v.)

-

 


   Publicidade ▼