Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

mobilizar - relocate (en) - izmežģītdeslocar, deslocar-se - transladar - izvietot, izvietoties, nostātiespostar, situar - agitar - nodot, nosūtīt, padotcontrabandear, entregar, enviar, passar, transmitir - canalizar - draudīgi vicināt, vicinātagitar, brandir, mexer - puxar - nest, pārnēsātcarregar, transportar - strauji vilktarrastar, tirar - disarrange (en) - iecelt, ielikt, likt, novietot, pārveidot, pozētcarregar, colocar, meter, pôr, posar - iedarbināt, saslēgtengatar - dzīt/virzīt uz priekšuimpulsionar, propulsar, propulsionar, tocar - uzsāktlançar - aptītbolear, envolver - atritināt, attīt, notītestender - iespiest, iespiesties, saspiest, saspiesties - work (en) - verter - izšļakstīt, izšļakstīties, šļakstītieschocalhar, verter - nosviestatirar ao chão - atdalīt, atšķirt, atvadīties, dalīt, izšķirt, sadalīt, šķirtseparar, separar-se - iznīdēt, izraut ar saknēm, izskaustacabar com, desenraizar, erradicar, levantar, sacar - depress, press down (en) - pacelt un aiznestcarregar, levantar, levar - flick, riffle, ruffle (en) - work (en) - take back (en) - centrar - pump (en) - nolasīt ar skeneri, skenētescandir - satricināt, satriektagitar - aijāt, šūpotembalar - revolve, roll (en) - []stumtempurrar, forçar - abalar, balançar, sacudir - fluctuate (en) - pulse (en) - izsist, pārvietot, pārvietotiesdeslocar, mudar - slīdētdeslizar - kustēties, kustinātbater, remover - play (en) - apgāztentornar, virar - despachar, embarcar, enviar, expedir, transportar, trazer - mest, raidīt, sūtīt, sviestenviar, lançar, mandar - transportar - saltate (en) - nolaist, nolaist zemē, pazemināt, pazeminātiesabaixar, baixar, descer - celt, paceltlevantar - paceltiesalçar, elevar, levantar, subir - izlaist no rokām, nomestabandonar, deixar cair, largar - iegremdēt, iegrimt, ielaistafundar, submergir - advance, bring forward (en) - aizbiedēt, aizdzīt, izdzīt, izkliedēt, padzītafastar, afugentar, caçar, desvanecer, espantar, mandar embora, rechaçar, tocar - pārcelt, pārlikt, pārvietotmudar, transferir, transladar, transportar, trasladar - displace (en) - abarrotar - circulate (en) - circular, lançar - empurrar - conduzir, guiar - race, rush (en) - whoosh, woosh (en) - derramar, entornar, verter - exteriorizar - upstage (en) - agitar, bater, mexer - griezt, grieztiesgirar, rodar - griezt, grieztiesgirar, rodar - iegriezties, pagrieztiesvirar - []slidinātdeslizar - run (en) - svilpotassobiar - plandīties, plivinātiesbater - singsong (en) - hustle (en) - aizskalotvarrer - rake (en) - nopūst, pūstfazer voar - tirar - draw, pull (en) - lateralize (en) - translate (en) - bater - pāriet no rokas rokā/cita īpašumāmudar de dono - transmitir, trazer - izraidītexpulsar - nogrieztiestomar - slip (en) - sling (en)[Spéc.]

deslocamento, movimento, traslado - kustība, kustību kultūramovimentação - mover, moving company, public mover, removal company, removal firm (en) - attraipotājs, mēbeļu pārvadātājsencarregado de mudanças[Dérivé]

iespert, spārdīt, spārdīties, spertdar um puntapé - nestcarregar, transportar - transfer (en) - iet, izplatīties, virzītiesandar, caminhar, deslocar-se, ir[Domaine]

deslocar (v.) • mover (v.) • pārvietot (v.)

-

 


   Publicidade ▼