» 

dicionario analógico

mover involuntariamente, mover reflexivamente - quicken (en) - stretch, stretch out (en) - click, flick, snap (en) - böja, spännaflectir - broaden, get about, get around, get round, proliferate, propagate, spread, spread like wildfire (en) - sträcka sigestender-se - potter, potter around, putter, putter around (en) - dansadançar, edançar - falla tillbaka, sakta nerpara trás ficar - hit the deck, hit the dirt (en) - gravitar - correr, voar - lämna företräde, maka ihop sigafastar-se, ceder a mão - cut to (en) - kränga, stampabalouçar - skaka, skaka om, skumpaagitar, sacudir - duckaabaixar-se - dingla, guppa, studsaboiar - wallow, welter (en) - vrida sigdebater-se, enroscar-se, espernear, estrebuchar, torcer, torcer-se - kränga, vingla, wobblaoscilar - sashay, sidle (en) - bana [], gå i sidleddeslizar, ziguezaguear - segla, svepaetc. altaneiramente, passar/entrar - vasculhar, vassourar - vicka, vifta, vippaagitar, mexer, movimentar - chop (en) - mutuar, reciprocar - move back and forth (en) - nod (en) - bater - slåbater, pulsar - stappla, svikta, vacklaoscilar - göra bocksprång, hoppa och sparka bakutsaltar - använda skenheligt tal, snedslipa, stjälpachanfrar, empurrar, falar em jargão, inclinar, rodear - kränga, vingla, wobblaoscilar - vara förvirradagitar, bater, estar confuso - smygaesgueirar-se - skakaabanar, estremecer - vibreravibrar - jerk, twitch (en) - flip, twitch (en) - bryta, gå av, knäcka, knäckaspartir - röra, röra sig motbater - väckabater, provocar - dansadançar - snava, snubbla, stapplaandar aos tropeçOes, tropeçar - stappla, vacklahesitar, vacilar - bölja, fladdrabater, ondular - gå, irra omkring, trampaagitar-se - runda, svänga runt, vända [], vika omdar a volta, virar-se - hoppa till, rycka tillsaltar, sobressaltar - mope, mope around (en) - bestiga, gå, i, klättra upp på, springa uppför, stigamontar, subir - climb (en) - hoppa, hoppa [], hoppa över, rusa, skuttaatirar-se, saltar - bolt (en) - get down (en) - tabater, levar - gunga upp och nerbalançar - slippa utabandonar, apagar, desligar, partir, sair - separera, skiljas, skiljas åtseparar, separar-se - dela sig, gå åt olika hållbifurcar, divergir - lean, list (en) - bater, mexer - unir-se - flänga runtapressar-se - inte kunna vara stillamexer-se - såsa, söla, ta den tid man behöverfazer cera, levar o seu tempo - bäva, bli skrämd, få en chock, huka sig, krypa ihop, rygga, skälvaassustar-se, coice (da arma), encolher-se, recuo - göra ett utfall, rusa, störta, susa, vinaarremessar, atirar-se a, precipitar-se - slå, svepa nerdescer a pique, mergulhar sobre - flyta, strömmaluir - flyta, rinna, strömmacorrer, fluir - flurry (en) - streak (en) - heave (en) - bater - ribombar, trovoar - snap (en) - daska, klappa, slå, smällabater - agitar, bater - hop (en) - snurra, vridarodar - sidsteppa, ta ett steg åt sidanceder, desviar-se, esquivar - dunsta [], hoppa åt sidan, slänga av, smita, undvika, vika undanescafeder-se, escapar-se, esquivar-se, tirar - throw (en) - bereda plats åt, gå undan, gå ur vägen för, släppa igenom, ta ett steg åt sidanafastar-se, deixar entrar, deixar passar - gungabailar, balouçar, dançar - grab (en) - cut (en) - close (en) - roll, seethe (en) - lägga, placera, placera ut, posera, sätta, ställacarregar, colocar, meter, pôr, posar - driva, framdrivaimpulsionar, propulsar, propulsionar, tocar - flyttamudar, mudar de casa, mudar-se, viagem - gunga, skälvaestremecer - befordra, forsla, frakta, transporteratransportar - samla ihop, samlas, skockascongregar-se, reunir-se - strike out (en) - jump, jump off, leap (en) - slip (en)[Spéc.]

åtbörd, gest, mekanism, rörelse, teckendeslocamento, movimento, mudança[Dérivé]

cirkulera, spridamobilizar - flytta [], förskjuta, rubbadeslocar, mover, remover - move out, remove, take out (en)[Cause]

motionera, tränaexercitar, malhar, treinar, treinar-se - bäracarregar, transportar - plantera om, transplantera, ympenxertar, transplantar - tränga sig framempurrar, forçar[Domaine]

come to a halt, come to a standstill, come to a stop, halt, pull up, stand still, stop (en)[Ant.]

-