Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

mişca în mod reflex, mişca involuntarmover involuntariamente, mover reflexivamente - mişca, zvâcni - stretch, stretch out (en) - plesni, pocni, trosni - bend, flex (en) - extinde, întinde, răspândi - a se întinde, întindeestender-se - potter, potter around, putter, putter around (en) - a dansa, dansa, dănţui, jucadançar, edançar - a încetini, a rămâne în urmăpara trás ficar - hit the deck, hit the dirt (en) - gravitagravitar - trececorrer, voar - a ceda trecerea, a se da la o parte, face locafastar-se, ceder a mão - cut to (en) - a avea tangajbalouçar - a hurduca, a zdruncina, a zgâlţâi, zdruncina, zgâlţâiagitar, sacudir - a se feriabaixar-se - a urca şi a co­borîboiar - [se] rostogoli, [se] tăvăli - a ieşi dintr-o situaţie, a se chirci, a se eschiva, a se răsuci, a se suci, a se zvârcoli, contorsiona, răsuci, sucicontorcer-se, debater-se, enroscar-se, espernear, estrebuchar, ir aos poucos, torcer, torcer-se - [se] bălăbăni, [se] clătina, [se] împletici, şovăioscilar - sashay, sidle (en) - a se strecuradeslizar, ziguezaguear - [se] strecura, a intra cu un aer de superioritate, a mă­tura, luneca, plutietc. altaneiramente, passar/entrar - a bântui, atinge, măturagrassar, vasculhar, vassourar - a se clă­tinaagitar, mexer, movimentar - erupe, irupe, izbucni, răbufni - mutuar, reciprocar - face du-te-vino - nod (en) - pulsabater - a bate, a lovi, batebater, com pancada, pulsar - a merge clătinându-se, a se clătinaoscilar - a zvârli din copitesaltar - teşi, vorbi în jargonchanfrar, empurrar, falar em jargão, inclinar, rodear - a se clătinaoscilar - agitar, bater, estar confuso - [se] furişa, [se] strecura, a se furişadeslizar, esgueirar-se - a scu­tura, a zgâlţâi, clătina, cutremura, scutura, zdruncina, zgâlţâi, zguduiabanar, estremecer - a trepida, a vibra, vibravibrar - jerk, twitch (en) - flip, twitch (en) - partir - [se] foi, a agita, a face o mişcare, a mişca, a por­ni spre, clintibater, dirigir-se a, fazer um movimento, mexer-se - a stârnibater, provocar - dansadançar - a se clătina, a se împiedicaandar aos tropeçOes, tropeçar - [se] clătinahesitar, vacilar - [se] undui, face valuribater, ondular - a merge încolo şi încoaceagitar-se - [se] întoarce, a se întoarce, a se întorcedar a volta, virar-se - a tresări, sări, tresări, zvâcnisaltar, sobressaltar - mope, mope around (en) - încălecamontar, subir - căţăra, cocoţa - a sălta, a sări, a sări peste, săriatirar-se, saltar - bolt (en) - get down (en) - bater, levar - a se balansa, a se legănabalançar - a pleca, a scăpa, ieşiabandonar, apagar, desligar, partir, sair - a se despărţi, a se des­părţi, a separa, despărţi, împrăştia, răspândi, risipi, separaseparar, separar-se - [se] despărţi, [se] separabifurcar, divergir - adernar - [se] învârti, [se] rotibater, mexer - unir-se - agita, a se agita, forfotiapressar-se - agita, a se foi, fâţâi, foi, frământamexer-se - a nu se grăbi, a o lungi, a-şi pierde vremea, zăbovifazer cera, levar o seu tempo - a ezita să facă ceva, a i se face frică, a repugna, a sări în sus de durere, a tresări, tresăriassustar-se, coice (da arma), encolher-se, recuo, saltar - a merge în mare viteză, fandaarremessar, atirar-se a, precipitar-se - descer a pique, mergulhar sobre - curgeluir - a curgecorrer, fluir - flurry (en) - streak (en) - heave (en) - bater - ribombar, trovoar - snap (en) - bate, fâlfâi, fluturabater - [se] arunca, [se] azvârli, [se] trânti, [se] zvârliagitar, bater - sălta, sări, ţopăi - [se] învârti, [se] rotirodar - a se es­chivaceder, desviar-se, esquivar - a evita, a ocoli, a o ştergeescafeder-se, esquivar-se - arunca, azvârli, repezi, zvârli - a lăsa să treacă, a se da în lături/la o parte, a se da la o parteafastar-se, deixar entrar, deixar passar - a legănabailar, balouçar, dançar - grab (en) - cut (en) - close (en) - clocoti, fierbe cu năbădăi - a aşeza, a poza, a pune, aşezacarregar, colocar, meter, pôr, posar - a propulsa, împinge, propulsaimpulsionar, propulsar, propulsionar, tocar - a-şi schimba locuinţa, mutamudar, mudar de casa, mudar-se, viagem - a se cutremuraestremecer - căra, purta, transportatransportar - a se adunacongregar-se, reunir-se - strike out (en) - jump, jump off, leap (en) - slip (en)[Spéc.]

gest, me­ca­­nism, mişcare, schimbarea poziţieideslocamento, movimento, mudança[Dérivé]

da în circulaţie, introduce în circulaţie, pune în circulaţiemobilizar - a deplasadeslocar, mover - move out, remove, take out (en)[Cause]

a se an­trena, face exerciţii fizice, face sport, lucraexercitar, malhar, treinar, treinar-se - a purta, purtacarregar, transportar - a grefa, a gre­fa, a transplanta, a trans­planta, grefă, transplantenxertar, transplantar - a împingeempurrar, forçar[Domaine]

opri, staţiona[Ant.]

deplasa (v.) • muta (v.)

-

 


   Publicidade ▼